KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky

Investiční celky

Střešní záchytný systém na stavbě OC FRÝDA

Publikováno: 27.1.2015

Na objektu byl navržen záchytný systém TOPSAFE sloužící jako ochrana proti pádu z výšky u okrajů střech a do hloubky v blízkosti střešních světlíků v ploše střechy. Díky instalaci tohoto systému je zajištěna bezpečná údržba a revizní činnost i v nebezpečných zónách střechy....

Celý článek zde

„Nejdůležitějším faktorem je vhodný výběr lokality,“

Publikováno: 26.1.2015

tvrdí Mogens Pedersen, generální ředitel TK Development, co-developer OC FRÝDA....

Celý článek zde

Stopa třetí: DT Mostárna, a. s. – Výroba a montáž sekundárních ocelových konstrukcí vynášejících prosklený plášť

Stopa třetí: DT Mostárna, a. s. – Výroba a montáž sekundárních ocelových konstrukcí vynášejících prosklený plášť
Publikováno: 23.1.2015, Aktualizováno: 23.2.2015 13:27

Společnost DT Mostárna, a. s. měla tu čest se podílet na výstavbě projektu Fondation Louis Vuitton pour la Création v Paříži. Předmětem dodávky byly podpůrné ocelové konstrukce vynášející systém proskleného pláště dodávaného společností SIPRAL a. s. Přípravy na realizaci tohoto projektu byly započaty na podzim roku 2009. Oproti běžným zvyklostem se přípravy zahájily vzorkováním – výroba typického svařovaného polotovaru příčníků, povrchové úpravy ...

Celý článek zde

Stopa druhá: PARS building s. r. o. – Aplikace superelementů a polotuhých styčníků při výpočtu ocelových konstrukcí prosklených fasád

Stopa druhá: PARS building s. r. o. – Aplikace superelementů a polotuhých styčníků při výpočtu ocelových konstrukcí prosklených fasád
Publikováno: 22.1.2015, Aktualizováno: 23.2.2015 13:27

Úkolem společnosti PARS building s. r. o. bylo vypracovat návrh a statický výpočet sekundární ocelové konstrukce nesoucí prosklené fasády Lotu 10 a jedné fasády Lotu 13. Návrh byl podřízen společnosti SIPRAL, která fasády dodávala. Celkem jsme řešili 24 + 1 konstrukci (obr. 1). Některé byly samostatné, jiné byly sdruženy do větších celků. Tomuto úkolu jsme věnovali tři roky práce, tj. cca 15 000 hodin....

Celý článek zde

Stopa první: SIPRAL a. s.

Stopa první: SIPRAL a. s.
Publikováno: 21.1.2015, Aktualizováno: 23.2.2015 13:28

Společnost SIPRAL se na tomto projektu podílela dodávkou prosklených fasád různé geometrické složitosti. Sekundární, ale především terciální konstrukce proskleného pláště celé budovy vznikla pod její taktovkou. Celkem 42 vnějších konstrukcí (Lot 10) zahrnuje celoprosklené fasády, světlík, vstupní systémy a karusely, únikové východy, požární systémy tvořené otvírkami pro přívod vzduchu a odvod tepla a kouře, požárně odolné konstrukce, konstrukce s...

Celý článek zde

Obchodní centrum FRÝDA – hydroizolace spodní stavby

Obchodní centrum FRÝDA – hydroizolace spodní stavby
Publikováno: 5.1.2015

Společnost JANEČEK building society s. r. o. byla vybrána jako hlavní dodavatel hydroizolací spodní stavby na zakázce Obchodní centrum Frýdek-Místek. Jednalo se o hydroizolaci SHZ nádrže, svislých stěn a betonových patek obchodního centra. Na začátku bylo důležité zjistit, jaké jsou požadavky stavby v ochraně díla proti vniknutí vody. Z IG průzkumu jsme se dozvěděli, že zde není žádný zásadní požadavek na provedení hydroizolací spodní stavby jako...

Celý článek zde

„Po celou dobu výstavby bylo nutné respektovat městský provoz, logistiku jsme řešili již od samotného začátku,“

Publikováno: 2.1.2015

vysvětluje Ing. Martin Nevrlý, manažer projektu OC Frýda ze společnosti GEMO OLOMOUC....

Celý článek zde

„Vhodně zvolený celkový koncept obchodního centra je pro jeho úspěšné fungování zásadní,“

Publikováno: 31.12.2014

vysvětluje Ing. Bohumil Mach, výkonný ředitel GEMO OLOMOUC, investor a co-developer OC FRÝDA....

Celý článek zde

Obchodní centrum Frýda – nová dominanta Frýdku-Místku

Obchodní centrum Frýda – nová dominanta Frýdku-Místku
Publikováno: 30.12.2014

Nové Obchodní centrum FRÝDA, které vyrostlo na pozemku bývalé frýdeckomístecké sportovní haly, se stalo novou nepřehlédnutelnou dominantou města. Stavba sousedí s nově vybudovanou halou Polárka a najdeme ji na pravém břehu řeky Ostravice při průjezdu městem směrem na Ostravu. Novostavba obchodního centra zaujme na první pohled především svou barevnou fasádou. Co se technických zajímavostí týče, lze zmínit odlehčovací otvory pro řízené zaplavení u...

Celý článek zde

„Nedodrželi jsme tendrové zadání a zároveň jsme přesvědčili klienta o výhodách našeho řešení,“

„Nedodrželi jsme tendrové zadání a zároveň jsme přesvědčili klienta o výhodách našeho řešení,“
Publikováno: 29.12.2014

vysvětluje Ing. Michal Prokop, vedoucí projektu společnosti SIPRAL a. s....

Celý článek zde

Fondation Louis Vuitton – české stopy na stavbě v Paříži, která uchvacuje svět

Fondation Louis Vuitton – české stopy na stavbě v Paříži, která uchvacuje svět
Publikováno: 23.12.2014, Aktualizováno: 21.1.2015 10:32

První myšlenka o Nadaci a návrh spolupráce na projektu vznikly v r. 2001, kdy se architekt F. Gehry v Paříži setkal s prezidentem společnosti LVMH (Louis Vuitton Moet Henessy) panem Bernardem Arnaultem. V srpnu 2007 projekt obdržel stavební povolení, v březnu 2008 byly zahájeny práce na základech budovy a v září 2009 práce na nosné konstrukci stavby. Slavnostní položení posledního kamene bylo provedeno v prosinci 2013, v březnu 2014 byla stavba p...

Celý článek zde

Proti požáru ochráněno!

Proti požáru ochráněno!
Publikováno: 18.11.2014

Zařízení chránící objekt před požárem, zařízení, které bdí, když vy spíte nebo jste mimo budovu, tak by se velmi zjednodušeně dalo popsat stabilní hasicí zařízení (SHZ). Karlín Hall 2 se stejně jako projekt Karlín Hall 1 zařadil na dlouhý seznam objektů disponujících SHZ, zjednodušeně sprinklery....

Celý článek zde

Ocelové konstrukce Fora Karlín pohledem projektanta

Publikováno: 18.11.2014

Projektantem ocelových konstrukcí na stavbě Fora Karlín byla společnost AED project, a. s. Ocelové konstrukce Fora Karlín se skládají ze tří základních celků....

Celý článek zde

Karlín Hall 2 – využití předpjatého betonu v pozemním stavitelství

Karlín Hall 2 – využití předpjatého betonu v pozemním stavitelství
Publikováno: 7.11.2014

Předpjatý beton není ve stavebnictví žádnou novinkou. První zmínky o předpjatém betonu se datují již ke konci devadesátých let 19. století. Předepnutí betonového prvku, vnáší do betonu přídavná tlaková napětí, čímž z prvku odstraňuje tah a z předpjatého betonu se stává pružný materiál eliminující vznik trhlin vznikem zatížení konstrukce. Z pohledu okamžiku zavedení předpětí do konstrukce či prvku můžeme betonové konstrukce rozdělit na předem nebo...

Celý článek zde

Karlín Hall 2 – návrh zajištění stavební jámy a užití Eurokódu 7

Karlín Hall 2 – návrh zajištění stavební jámy a užití Eurokódu 7
Publikováno: 6.11.2014

Příspěvek se zabývá popisem statického návrhu pro zabezpečení stavební jámy a založení objektu „Karlín Hall 2“ v Praze. Stavba se nachází v oblasti staré industriální zástavby. Stavební jáma dosahuje půdorysných rozměrů cca 85 × 40 m a hloubky cca 11,5 m. Geologický profil je ve svrchní části tvořen různorodými navážkami do mocnosti 3 m. Pod navážkami spočívají cca 2 m mocné fluviální písky. Dominantním litologickým typem jsou fluviální štěrkopís...

Celý článek zde

„Jsme zvyklí stavět v centru měst, je to pro nás již každodenní chleba,“ rozhovor s Ing. Rafaelem Morenem

Publikováno: 5.11.2014

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Rafael Moreno, generální ředitel společnosti PRŮMSTAV, a. s....

Celý článek zde

Forum Karlín – moderní open space v centru Prahy

Forum Karlín – moderní open space v centru Prahy
Publikováno: 4.11.2014

Kancelářská část Fora Karlín, které vyrůstá v Pernerově ulici v pražském Karlíně, byla úspěšně zkolaudována. Nová budova z dílny Ricarda Bofilla a ateliéru AED project nabízí celkem 9 500 m2 moderních kancelářských ploch v tomto jedinečném administrativně-společenském projektu. Generálním dodavatelem stavby byla společnost PRŮMSTAV, a. s....

Celý článek zde

1 600 m2 skla ve střeše a nad pasáží moderního open space v Praze

1 600 m2 skla ve střeše a nad pasáží moderního open space v Praze
Publikováno: 9.10.2014

Pasáž vstupu do objektu Karlín Hall 2 je pokračováním ocelové konstrukce rekonstruované výrobní haly historického objektu z roku 1908. Součástí střešní konstrukce jsou i repasované světlíky, které opisují tvar původních světlíků zasklených drátosklem....

Celý článek zde

Ocelové konstrukce Fora Karlín

Ocelové konstrukce Fora Karlín
Publikováno: 8.10.2014

Společnost TPB STEEL, spol. s r. o. v rámci projektu realizovala několik atypických ocelových konstrukcí. Největší z nich je ocelová konstrukce Riggingu (cca 65 tun). Jedná se o prostorovou šroubovanou ocelovou konstrukci z válcovaných profilů navazující na monoliticky předepjaté trámy stropní konstrukce multifunkčního sálu. Ocelová konstrukce, včetně obslužných a revizních lávek z pororoštů by měla v budoucnu sloužit k zavěšení kulis, osvětlení ...

Celý článek zde

Karlín Hall 2 – konstrukční řešení a statika

Karlín Hall 2 – konstrukční řešení a statika
Publikováno: 7.10.2014

Objekt má tři podzemní a osm nadzemních podlaží. V podzemní části je tvar konstrukce obdélníkový s rozměrem 85 × 40 m. Ve 3. NP se půdorysná plocha zmenšuje do tvaru „L“ vepsaného do obdélníku 73 × 32 m. 7. NP a 8. NP jsou ustupující podlaží. Nosnou konstrukci objektu tvoří v suterénu železobetonový monolitický skelet s obvodovými stěnami a ztužujícími prvky. Od 3. NP je nosná konstrukce prefa-monolitický skelet s nosnými fasádními stěnami. Při s...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Technologie chlazení ledové plochyTechnologie chlazení ledové plochy (78x)
Chladicí zařízení je navrženo pro chlazení jedné ledové plochy o rozměru 28 × 58 m s dobou provozu 10 až 11 měsíců v roc...
Forum Karlín – moderní open space v centru PrahyForum Karlín – moderní open space v centru Prahy (62x)
Kancelářská část Fora Karlín, které vyrůstá v Pernerově ulici v pražském Karlíně, byla úspěšně zkolaudována. Nová budova...
Novostavba divadla v Plzni – ocelové konstrukce – I. dílNovostavba divadla v Plzni – ocelové konstrukce – I. díl (34x)
V roce 2015 se město Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury. V souvislosti s tímto statutem probíhá, mimo jiné, ji...

NEJlépe hodnocené související články

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (5 b.)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Vybrané ocelové a zámečnické konstrukce na stavbě ELI BeamlinesVybrané ocelové a zámečnické konstrukce na stavbě ELI Beamlines (5 b.)
Společnost Abadia a. s. je předním českým výrobcem ocelových výrobků pro stavebnictví a průmysl. Každoročně realizuje de...
Technická a technologická část řešení budovyTechnická a technologická část řešení budovy (5 b.)
Technická a technologická část řešení budovy Crystal byla generálním dodavatelem Metrostav Divize 09 svěřena společnosti...

NEJdiskutovanější související články

Na projektu Nová Karolina Park se obnoví práceNa projektu Nová Karolina Park se obnoví práce (3x)
Projekt Nová Karolina Park společnosti PASSERINVEST GROUP a Multi Development v Ostravě opět ožívá. Do projektu vstoupil...
Třinečtí hokejisté budou relaxovat v bazénech a saunách od firmy BERNDORF BÄDERBAUTřinečtí hokejisté budou relaxovat v bazénech a saunách od firmy BERNDORF BÄDERBAU (2x)
Nová WERK ARENA nabídne svým uživatelům rovněž velmi kvalitní zázemí. Nejen vrcholovým sportovcům budou k dispozici bazé...
Nové Schindler výtahy pro hokejové fanoušky v TřinciNové Schindler výtahy pro hokejové fanoušky v Třinci (2x)
Sportovní fanoušci HC Oceláři Třinec se už nemohou dočkat otevření nové sportovní haly....