KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Forum Karlín    „Jsme zvyklí stavět v centru měst, je to pro nás již každodenní chleba,“ rozhovor s Ing. Rafaelem Morenem

„Jsme zvyklí stavět v centru měst, je to pro nás již každodenní chleba,“ rozhovor s Ing. Rafaelem Morenem

Publikováno: 5.11.2014
Rubrika: Forum Karlín

uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Rafael Moreno, generální ředitel společnosti PRŮMSTAV, a. s.

Společnost PRŮMSTAV působí v oboru pozemního stavitelství více než šedesát let a má zde bohaté zkušenosti. Stavební práce realizuje na celém území České republiky formou „na klíč“ i v rámci subdodávek. Předmětem dodávek jsou novostavby, rekonstrukce, modernizace, adaptace, vestavby a nástavby s použitím standardních i zcela nových materiálů a postupů zaručujících vysokou kvalitu díla.

Stavět takřka v centru Prahy má nepochybně svá specifika. Čím byla v tomto ohledu zajímavá stavba Fora Karlín?
Ano, pražská čtvrť Karlín už je plnohodnotným centrem a to velmi přívětivým. Naše společnost PRŮMSTAV zde také sídlí a myslím, že si tuto lokalitu všichni chválí. Stavba Forum Karlín je úžasný projekt a o to více, že se jedná o projekt soukromý a přitom jeho velká část slouží veřejnosti. Není obvyklé, aby projekty tohoto typu byly financovány čistě ze soukromých zdrojů. Nejzajímavější částí této stavby jsou sál s předpjatými železobetonovými trámy o rozpětí 24 m a celkové řešení akustiky, protože nad sálem je šest pater kanceláří a v okolí stavby se nacházejí bytové domy.

Komplikovanou disciplínou bylo vlastní řešení vnitřní akustiky, na kterém jsme pracovali s Ing. Josefem Žikovským z firmy AVETON a myslím, že jsme společně dosáhli velmi dobrého výsledku.

V posledním období jsme se velmi často při naší práci pohybovali v centru měst. Jako příklad uvedu rekonstrukci hotelů AXA a Platnéřská v Praze 1, opravu vstupní haly Masarykova nádraží, výstavbu administrativní budovy Palác Křižík II na pražském Smíchově apod. Jsme zvyklí stavět v centru měst, je to pro nás již každodenní chleba.

Zajímavým způsobem je řešení ochrany objektu proti spodní vodě a případným povodním. Měli jste již dříve s podobným systémem založení stavby a ochrany proti spodní vodě nějaké zkušenosti? 
Stavební jáma byla zajištěna pomocí milánských stěn s dočasnou těsností pro realizaci základových konstrukcí a podzemních podlaží. Trvalá těsnost je zabezpečena bentonitovou rohoží mezi milánskou stěnou a svislými konstrukcemi podzemních podlaží a mezi podkladním betonem a základovou deskou. Součástí ochrany objektu proti podzemní vodě je i použití vodostavebního betonu a těsnicích prvků v pracovních spárách. Kvalitní provedení hydroizolací a hlavně vodostavebního betonu je klíčem ke spokojenosti klienta. Nikdo nechce dům, do kterého teče. Pro případné povodně objekt není zvlášť chráněn, ale v rámci výstavby jsou zrealizovány základové konstrukce pro osazení protipovodňových stěn, takže se velké vody nemusíme bát.

Netradičním řešením jsou i pochozí zelené střechy. Co vše se muselo při jejich realizaci zohlednit?
Ploché střechy jsou řešeny jako pochozí terasy s dřevoplastovými lamelami. Zelené střechy s automatickým zavlažováním jsou osázeny extenzivní výsadbou a jsou částečně pochozí z důvodu údržby technologických zařízení umístěných v 8. nadzemním podlaží a na střeše nad ním. Střechy a terasy jsou řešeny obrácenými skladbami, kde je hydroizolace provedena asfaltovými pásy Icopal s ochrannou vrstvou (akumulační nopová fólie, geotextilie) a tepelnou izolací extrudovaným polystyrenem.

Má stavba ještě nějaká jiná netradiční řešení, která jsou na první pohled pohledům návštěvníků skrytá?
Zajímavostí Fora Karlín, kterou návštěvník na první pohled nevnímá, je jistě její vlastní železobetonová konstrukce. Stavba je založena na pilotách jak tlačených, tak tažených a na základové desce. Nosná konstrukce je kombinací železobetonových stěn a sloupů s monolitickými stropy až do 2. nadzemního podlaží. Nosná konstrukce stropu nad sálem, zatížená 3. až 8. nadzemním podlažím, je realizována předpjatými průvlaky o výšce 1,8 m, šířce 1 m a o rozpětí 24 m. Pro minimalizování zatížení na předpjaté průvlaky jsou stropní konstrukce mezi 3. až 8. nadzemním podlažím řešeny kombinací monolitických průvlaků s předpjatými panely Spiroll. Netradičně je pojata i monolitická konstrukce hlavního schodiště s betonovým a ocelovým zábradlím.

Jak náročné je skloubit konverzi bývalé kotelny s realizací nového objektu?
Tato otázka je především určena pro architekta a investora, ale můj pocit je velmi dobrý.

Na stavbě najdeme i ocelové konstrukce. Kde všude?
Zajímavá ocelová konstrukce je určitě ta v původní historické hale, kde dnes sídlí společnost Economia a v prostoru „plazy“, který přiléhá ke stavbě Fora Karlín. V samotném objektu Fora Karlín pak stojí za zmínku ocelová konstrukce Rigging, na kterou se mohou zavěsit různé dekorativní prvky pro účely sálu. Ta je umístěná na spodním líci předpjatých průvlaků s nosností příčného profilu 5 000 kg. Při rovnoměrném zatížení pole mezi předpjatými průvlaky má pak celkovou nosnost 30 000 kg. Pro únikové schodiště ze 7. do 3. nadzemního podlaží byla požita ocelová konstrukce přiléhající k severnímu průčelí objektu s polorošty tvořící stupně schodiště a podesty.

Co jste si ze stavby Fora Karlín odnesl Vy osobně?
Je to sice klišé, ale klíčem k úspěchu je dobrá spolupráce celého týmu a chuť hledat dobrá řešení, a to jak pro stavbu, tak pro investora. Pro dobrou atmosféru je potřeba vždy udělat maximum a jít investorovi hodně naproti v hledání správných řešení. Na konci musíme mít všichni dobrý pocit z provedené práce.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ing. Rafael Moreno, generální ředitel společnosti PRŮMSTAV, a. s.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Forum Karlín – moderní open space v centru PrahyForum Karlín – moderní open space v centru Prahy (38x)
Kancelářská část Fora Karlín, které vyrůstá v Pernerově ulici v pražském Karlíně, byla úspěšně zkolaudována. Nová budova...
Zvláštnosti Fora Karlín – multifunkční sál a pochozí střechyZvláštnosti Fora Karlín – multifunkční sál a pochozí střechy (34x)
Novostavba ve staré pražské části má hned několik zvláštností. Kromě multifunkčního sálu jsou to především pochozí zelen...
Karlín Hall 2 – využití předpjatého betonu v pozemním stavitelstvíKarlín Hall 2 – využití předpjatého betonu v pozemním stavitelství (22x)
Předpjatý beton není ve stavebnictví žádnou novinkou. První zmínky o předpjatém betonu se datují již ke konci devadesátý...

NEJlépe hodnocené související články

1 600 m2 skla ve střeše a nad pasáží moderního open space v Praze1 600 m2 skla ve střeše a nad pasáží moderního open space v Praze (5 b.)
Pasáž vstupu do objektu Karlín Hall 2 je pokračováním ocelové konstrukce rekonstruované výrobní haly historického objekt...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice