KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Campus Science Park objekt C pohledem projektantů

Campus Science Park objekt C pohledem projektantů

Publikováno: 20.12.2016, Aktualizováno: 16.1.2017 10:37
Rubrika: Projektování, Campus Science Park

Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označením IV v areálu Campus Science Park. Campus Science Park je soubor staveb v nichž začíná diagonála – pěší cesta – páteř, která spojuje park se školskou částí kampusu Masarykovy univerzity, bydlení, Fakultní nemocnicí Brno a Moravským zemským archívem. Území je ohraničeno ulicemi Kamenice, Netroufalky, Jihlavskou a komunikací k dálničnímu přivaděči.

Realizační projekt i realizace postupovala tak, aby objekt získal certifikaci LEED. Byl brán ohled na zdraví lidí, životní prostředí, vnitřní klima, úsporu energií, výběr vhodných materiálů a udržitelnost výstavby. Ve finální fázi je objekt certifikován stupněm LEED Gold. Veškeré projektové stupně zajišťovala firma A PLUS včetně autorského a technického dozoru při výstavbě probíhající firmou HINTON.

PRŮBĚH VÝSTAVBY

Samotná výstavba objektu byla provedena od října 2013 do července 2016 ve dvou časových osách. V první časové ose byla provedena hrubá stavba podzemních pater včetně 1. NP. Stavba byla zakonzervována a dále pak pokračovala v druhé časové ose od roku 2015, kdy už výstavba probíhala kontinuálně až ke kolaudaci celého objektu. Po dokončení hrubé stavby probíhalo uzavření objektu proti povětrnostním vlivům a to opláštěním elementovou fasádou včetně všech hydroizolačních skladeb střech. Po této etapě probíhali jednotlivé vnitřní práce spočívající k vybudování funkčních celků popsaných níže.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ BUDOVY

V základu stavby byly provedeny podzemní patra, vstupní lobby, komunikační prostor a strojovny. Podzemní patra jsou využita jako parkovací stání osobních automobilů s vjezdem z obslužné komunikace na jižní straně objektu na úrovni 1. NP. Mezi parkovacími stání sestupují uzavřená jádra se schodišti, instalačními a výtahovými šachtami. Část podlaží je využita jako dvoupatrový showroom směrem k Fakultní nemocnici Brno a pro technické zázemí objektů – strojovnu SHZ, náhradní zdroj, trafostanici, rozvodnu VN, rozvodnu NN, rozvodnu slaboproudu a sklady. Celá podnož je propojena s objektem B dvěma vjezdy ve 2. PP i 1. PP.

Hlavní vstup do objektu je situován do 2. nadzemního podlaží z prostoru náměstí. Karuselem vejdeme do prostoru lobby, ze kterého se dostaneme kolem recepce k trojici výtahů, centrálním jádrům s únikovými schodišti, sociálním zařízením, instalačními šachtami. Kolem jader jsou rozmístěna velkoprostorová kancelářská pracoviště. Vertikální komunikaci usnadňuje vždy trojice výtahů situovaná do středu dispozice.

Celým objektem jsou provedeny páteřní rozvody všech technologií, ke kterým se napojují realizace jednotlivých klientských vestaveb. Strojovny jsou umístěny do samostatného osmého patra, kde jsou kotelny, strojovny VZT, strojovny chlazení a regulační stanice plynu. Přístup k těmto prostorám je zajištěn centrálním schodištěm. Mezi strojovnami v 8. NP je prostor ohraničen protihlukovými stěnami, za kterými jsou umístěny venkovní jednotky chlazení.

OKOLÍ BUDOVY

Nedílnou součástí objektu jsou i sadové úpravy. K těm tvůrci z A PLUS přistoupili v jiném duchu než u předchozích etap. Sadové úpravy jsou zaměřeny na organické tvary v kombinaci s různými materiály utvářející odpočinkové prostory. V rámci sadových úprav vzniklo propojení objektu se sousedními objekty a s ulicí Netroufalky pomocí dominantních schodišť a ramp v kombinací se zelení. Schodiště a rampy jsou proveden v kombinaci prefabrikovaných a monolitických železobetonových prvků. Koncept nových sadových úprav se částečně začlenil i do úpravy již provedených sadových úprav u předchozích etap a do budoucí závěrečné etapy utvářející archivní náměstí.

Po kolaudaci objektu včetně funkčních celků byly prováděny jednotlivé klientské vestavby do pater s velkoprostorovými kancelářemi. Klientské změny jsou provedeny v kombinaci openspace a jednotlivých kanceláří, zasedacích a odpočinkových místností. Jsou navrženy tak, aby umožňovali pracovní a relaxační komfort zaměstnanců. Vnitřní dělení dispozic je tvořeno suchou výstavbou a systémovými hliníkovými prosklenými stěnami. Pro variabilnost dispozic je využito zdvojené podlahy pro rozvody elektro instalací. Osvětlení, koncové prvky vzduchotechniky a fancouilů pro vytápění a chlazení jsou umístěny do kazetových podhledů v kombinací s plnými podhledy. Některé části stropních konstrukcí jsou řešeny pohledovým betonem s barevným nástřikem včetně všech viditelných rozvodů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CAMPUS SCIENCE PARK OBJEKT C

  • Zastavěná plocha: 2 283 m2
  • Počet parkovacích míst: 243
  • Kapacita kancelářských prostor: 1 483 osob
  • Celková plocha kanceláří: 13 990 m2
  • Počet vysazených nových rostlin (keře, trvalky, stromy): 5 555 ks
  • Objem spotřebovaného betonu na stavbě: cca 4 000 m3
  • Hmotnost spotřebovaného železa na stavbě: cca 420 t

Autorem stavby je architektonická kancelář A PLUS – pracovní skupina Tomáš Zelinka, Vít Moler, Petra Danielová, Ondřej Vlach.
www.aplus.cz

The Object C of Campus Science Park from the Designers Perspective
The administrative Object C of Campus Science Park having two underground floors and eight aboveground floors is the object marked IV in the premises of Campus Park. Campus Park is a set of buildings that begins with a diagonal – footpath – linking a park with a school section of the campus of Masaryk University, an accommodation section, the University Hospital Brno and the Moravian Land Archive. The area is surrounded by Kamenice Street, Netroufalky Street, Jihlavská Street and a road leading to a motor-way feeder.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Campus Science Park objekt C - vizualizaceVizualizace areálu brněnského kampusu v Bohunicích

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií staviebVystužovanie stĺpov a stien monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb (270x)
Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa však pri ich navrhovaní dodržiavať nie...
Poznámky k vývoji technických norem ocelových konstrukcí v období uplynulých padesáti let (54x)
Úctyhodné padesáté výročí tradičních konferencí ocelových konstrukcí v Hustopečích mi dává možnost v tomto příspěvku str...
Pokročilé modely šroubů v přípojích ocelových konstrukcí (48x)
Problematika přípojů je klíčovou částí návrhu ocelových konstrukcí. V posledních letech se stále více rozšiřuje modelová...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice