KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Forum Karlín    Ocelové konstrukce Fora Karlín

Ocelové konstrukce Fora Karlín

Publikováno: 8.10.2014
Rubrika: Forum Karlín

Společnost TPB STEEL, spol. s r. o. v rámci projektu realizovala několik atypických ocelových konstrukcí. Největší z nich je ocelová konstrukce Riggingu (cca 65 tun). Jedná se o prostorovou šroubovanou ocelovou konstrukci z válcovaných profilů navazující na monoliticky předepjaté trámy stropní konstrukce multifunkčního sálu. Ocelová konstrukce, včetně obslužných a revizních lávek z pororoštů by měla v budoucnu sloužit k zavěšení kulis, osvětlení a dalšího zařízení pro vlastní provoz multifunkčního sálu (obr. 1).

Další z konstrukcí, které jsme na tomto projektu realizovali, je požární únikové schodiště z 5. do 8. patra severní strany objektu, v jehož blízkosti se nachází prostorová konstrukce z uzavřených profilů opláštěná fasádním systémem z pororoštů (obr. 2).

V rámci realizace jsme měli rovněž možnost vrátit se do historie a provést repliku stávající ocelové nýtované příhradové konstrukce střechy původní kotlárny z přelomu 19. a 20. století (obr. 3).

Pro naši firmu zřejmě nejzajímavější část projektu byl požadavek investora o navržení a provedení výklopných zástěn jeviště, sloužící k okamžitým úpravám akustických vlastností multifunkčního sálu.

Na projektu této části díla se podílela projekční a statická kancelář KONSTAT.

Ze statického hlediska je nosná ocelová konstrukce otočné akustické stěny řešena jako zavěšený tuhý rošt (z hlediska deskového působení). V horním poli je rošt doplněn diagonálami na příhradový nosník s převislým koncem, který celou nosnou konstrukci vynáší ve svislém směru. Nosná konstrukce je zavěšena na otočném závěsu a na podvěsné kočce LIFTKET pojíždějící obloukovou kolej. Stranově je konstrukce držena trojicí stranových pantů souosých s otočným závěsem, které jsou v ploše stěny doplněny trojicí teleskopických rozpěrných tyčí a jednou závlačí umístěnou u obloukové koleje.

Při návrhu ocelové konstrukce byl velký důraz kladen na volbu detailů a to s ohledem na montáž – značně omezené možnosti manipulace s dílci OK, rychlost výstavby – od architektonického zadání konstrukce do jejího fyzického předání uběhly čtyři týdny. Hlavní důraz při návrhu byl však kladen na funkčnost otočné stěny – OK tvoří zadní stěnu pro akustická zrcadla, u kterých nebyla dostatečně přesně známa jejich hmotnost ani poloha těžiště a všechny zásadní detaily jsou proto rektifikovatelné. Navíc příčná i podélná poloha kočky je podle návrhu naposledy rektifikována až po  plném nastrojení akustické stěny (obr. 1).

Steel Structure of the Forum Karlín
TPB Steel, spol. s r. o. implemented several atypical steel structures within the Forum Karlín project. The biggest one represents the steel structure of Rigging (cca 65 tons). It is a three dimensional screwed steel structure made of rolled sections connected to monolithic prestressed beams of a multifunctional hall’s roof structure. In the future, the steel structure, made of industrial grating and including operation and inspection catwalks, will serve for hanging of scenes, lighting and other equipment required for multifunctional hall operation.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Pohled do sálu, ocelová konstrukce Riggingu (horní část) a akustická stěna jeviště (v zadní části).Obr. 2 – Únikové schodiště na severní straně objektu, v popředí konstrukce opláštěná fasádním systémem z pororoštůObr. 3 – Napojení původní ocelové nýtované příhradové konstrukce na novostavbu Fora KarlínVýrobní dokumentace akustické stěny jevištěAxonometrie – návrh řešení akustické stěny jeviště.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Forum Karlín – moderní open space v centru PrahyForum Karlín – moderní open space v centru Prahy (67x)
Kancelářská část Fora Karlín, které vyrůstá v Pernerově ulici v pražském Karlíně, byla úspěšně zkolaudována. Nová budova...
Karlín Hall 2 – využití předpjatého betonu v pozemním stavitelstvíKarlín Hall 2 – využití předpjatého betonu v pozemním stavitelství (34x)
Předpjatý beton není ve stavebnictví žádnou novinkou. První zmínky o předpjatém betonu se datují již ke konci devadesátý...
Forum Karlín s nejmodernějším akustickým řešenímForum Karlín s nejmodernějším akustickým řešením (25x)
Ve Foru Karlín, novém multifunkčním sále, který se nachází v pražském Karlíně, se dokončuje instalace jedinečného akusti...

NEJlépe hodnocené související články

1 600 m2 skla ve střeše a nad pasáží moderního open space v Praze1 600 m2 skla ve střeše a nad pasáží moderního open space v Praze (5 b.)
Pasáž vstupu do objektu Karlín Hall 2 je pokračováním ocelové konstrukce rekonstruované výrobní haly historického objekt...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice