KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Poslání časopisu

Poslání časopisu KONSTRUKCE

Časopis KONSTRUKCE je prestižní dvouměsíčník o českém a slovenském pozemním stavebnictví. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími trendy v oboru stavebnictví v širších technických a ekonomických souvislostech. Jeho cílovou skupinu tvoří stavební a hutní firmy, architekti, projektanti, výrobci ocelových konstrukcí, dodavatelé hutního materiálu a výrobci dalších stavebních materiálů, podnikatelé, obchodníci, developeři, bankovní ústavy a taktéž i reklamní a marketingové agentury. Výrazněji se specializuje na segment ocelových, betonových a dřevěných konstrukcí, v podstatné míře jsou předmětem zájmu i konstrukce ocelobetonové, hliníkové, dřevěné a ze skla. Součástí všech článků je i abstrakt přeložený do anglického jazyka.

Časopis vznikl v roce 2002, vychází 6 x ročně.

Členění rubrik každého čísla je následující:

  • Architektura
  • Projektování konstrukcí
  • Stavební materiály
  • Svařování a dělení materiálů
  • Povrchové úpravy
  • Montáž konstrukcí
  • Opláštění budov a fasády
  • Ekonomika staveb a development
  • Zajímavosti z oboru

Časopis KONSTRUKCE zaujímá přední pozici na trhu odborných časopisů v českém a slovenském teritoriu. Nedílnou součástí každého čísla jsou nejrůznější informace z České asociace ocelových konstrukcí, Asociace českých a slovenských zinkoven, Sdružení obchodníků s hutními materiály, Českou společností pro nedestruktivní testování a dalších profesních sdružení, s nimiž časopis těsně spolupracuje. Díky kooperaci s obdobnými prestižními odbornými časopisy v zahraničí nabízí aktuální technicko-ekonomické informace a novinky v oboru z různých států Evropy i světa. S časopisem spolupracují odborníci z prakticky všech vysokých škol obou států zveřejňováním teoretických konstrukčních příkladů. Značný podíl redakce věnuje také publikování zkušeností firemních statiků, projektantů a dalších odborníků přímo z praxe.

Termíny vydání, názvy tematických odborných příloh a pokyny pro autory najdete v odkazu "Ceník inzerce časopisu". Složení Redakční rady pak najdete v hlavním Menu v odkazu Redakční rada.

Vydavatelem odborného časopisu KONSTRUKCE je vydavatelství Konstrukce Media, s. r. o. Vydavatelství vzniklo v roce 2002. Stěžejním produktem vydavatelství je od zahájení činnosti odborný časopis Konstrukce (pozemní stavby). V květnu 2006 bylo zahájeno vydávání časopisu Silnice Železnice (liniové stavby). V září roku 2007 přišlo naše vydavatelství na trh s novým titulem All for Power (energetika). Všechna média jsou distribuována k partnerským redakcím po celé Evropě. Během krátké doby se tým vydavatelství podílí na výrobě silných a akceptovaných médií, které plní přesně tu funkci, které by odborné médium plnit mělo - rychlý a kvalitní transfer informací o progresivních a moderních technologiích, technice, výrobcích a službách v oborech stavebnictví, strojírenství, hutnictví a energetice. Díky své vysoké kvalitě a účinnému zásahu cílových skupin se u mnohých firem staly nezastupitelnými ve firemní komunikaci, při podpoře prodeje, zboží, výrobků a služeb. Média jsou v řadách stále většího počtu marketingových odborníků považovány za jedny z nejkvalitnějších a nejúčinnějších titulů na B2B (business to business) průmyslovém trhu. Plní významnou funkci při komunikaci mezi odbornou veřejností a vystavovateli na odborných konferencích, seminářích a veletrzích. Podstatným způsobem přispívají k popularizaci průmyslových oboru, ale i techniky obecně. Přispívá k rozvoji vědomostí, poznání a odborné gramotnosti nejen stávajících odborníků, ale i nastupující mladé generace inženýrů a techniků.

Vydavatelství KONSTRUKCE Media, s. r. o. je členem těchto sdružení v ČR a SR:

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice