KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Pavilon T výstaviště v Českých Budějovicích    „Nafukovací“ příčky Pavilonu T

„Nafukovací“ příčky Pavilonu T

V Pavilonu T jsou instalovány dvě principiálně stejné dělicí, mobilní, textilní, nafukovací stěny (DNS 11 a DNS 18), které zajišťují příčné členění haly pavilonu na tři části.

STĚNA DNS 11
Stěna DNS 11 je tvořena dvěmi nestejně dlouhými sekcemi v počtu 11 a šest segmentů, které po instalaci a spojení vytváří jeden celek.

Rozvinutá délka vnitřního oblouku je 43,6 m a výška nejvyššího dílu je 11,15 m. Tloušťka stěny je cca 0,45 m. Stěna lícuje křivku stropního dřevěného vazníku, tedy výšky jednotlivých dílů nejsou stejné. Celková hmotnost včetně příslušenství (tj. dráha, motory, apod.) je cca 1 530 kg. Objem stěny je cca 194 m3. Vzájemné propojení středových polí stěny DNS 11 je řešeno pomocí přítlaku obou sekcí a demontovatelného spojení, které je překryto jak z důvodu fixace spojení, tak i vizuálního sjednocení stěny.

STĚNA DNS 18
Stěnu DNS 18 tvoří jedna sekce z 11 dílů. Rozvinutá délka vnitřního oblouku je 28,8 m a výška nejvyššího dílu je 11,75 m. Stěna DNS 18 též lícuje křivku dřevěného vazníku. Hmotnost DNS 18 včetně příslušenství je cca 980 kg. Objem DNS 18 je cca 142 m3. Provozní tlak vzduchu v obou stěnách je cca 550 Pa. Ve stěnách jsou umístěny nafukovací dveře, které slouží pouze pro potřeby montáží. Jednotlivé díly sekcí obou stěn jsou členěny výztuhami v rovnoměrném rastru pro dodržení tvaru a toto členění v ploše vytváří design proševu. Dělicí nafukovací stěny jsou v provozu permanentně tlakovány pomocí radiálních ventilátorů typ Hélios RADAX RRK 315, které jsou
instalovány v jednotlivých dílech.

Díly v každé sekci stěny jsou vzájemně propojeny spojovacími otvory tak, aby tlakovaný vzduch procházel celým průřezem sekce stěny. Všechny díly stěn jsou zavěšeny k pojezdovým vozíkům, které zajišťují posun sekcí stěn. Vozíky jsou umístěny na pojezdových dráhách. Pojezdové dráhy (složené z nosných konzol) jsou kotveny na boční strany dřevěných vazníků střechy na ose 11 a 18, kde pojezdová dráha na ose 11 je společná pro obě sekce nafukovacích stěn DNS 11. Součástí běžek a nafukovacích stěn je elektroinstalace pro napájení pohonů a ventilátorů.

Každá stěna má svůj vlastní pohon, tzn., že pro stěnu DNS 11 se pohybují proti sobě resp. od sebe dva pohony, pro stěnu DNS 18 jeden pohon. Napájení vlastních motorů a ventilátorů je pomocí kabeláže zavěšené na běžkách a nafukovacích stěnách. Každá stěna je napájena ze samostatného rozvaděče, připojeného k přívodu stavby. Krajní polohy stěn jsou vymezeny koncovými spínači, osazenými na každé pohonné jednotce. Natlakované stěny jsou kotveny pomocí karabin do kotevních krabic v podlaze. Ovládání posuvu jednotlivých stěn je prováděno dálkovým ovladačem.

Jednotlivé sekce stěn v nenatlakovaném stavu jsou parkovány v parkovacích boxech, každá sekce má svůj parkovací box. Pro uložení stěn v parkovacích boxech musí být stěny v podkasaném stavu vzhledem ke snižování výšky pavilonu v oblouku. Parkovací boxy jsou vybudovány u obou podélných stěn pavilonu. Celkem jsou připraveny tři parkovací boxy. Na každém parkovišti je umístěno hlavní uzamykatelné ovládací tlačítko a Total Stop.

Konstrukční textilní materiál pro nafukovací stěny je pevnostní PESh tkanina, jednostranně pokryta měkčeným PVC, o hmotnosti 400 g/m2 (Vinytol 399 Plastelon), barevnost je světle šedá, lesk, provedení ve snížené hořlavosti.

Provozní a skladovací teplota dle materiálového listu výrobce je v rozmezí –10 °C až +70 °C.

Členění prostoru textilními mobilními nafukovacími stěnami je unikátní řešení, takto v oblouku dosud nebylo nikde realizováno. Autorem projektové dokumentace a realizace textilních nafukovacích stěn je brněnská společnost VENTUS CZ s. r. o., ve spolupráci s dodavatelem strojní a pojezdové části společností GRADIOR, spol. s r. o.

Inflatable Partitions of the T Pavilion
Two technically identical, dividing, mobile, textile, inflatable walls (DNS 11 and DNS 18) ensuring transverse division of the pavilion hall into three sections are installed in the T Pavilion. A strength PESh fabric unilaterally layered by softened PVC represents a construction textile material of the inflatable walls. Division of the space by the textile, mobile, inflatable partitions is a unique solution which has not been implemented in a shape of arch anywhere.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Schéma dělicí stěny DNS 11Schéma dělicí stěny DNS 18Parkovací boxČlenění prostoru textilními mobilními nafukovacími stěnami je unikátní řešení, takto v oblouku dosud nebylo nikde realizováno.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Nafukovací“ příčky Pavilonu T„Nafukovací“ příčky Pavilonu T (27x)
V Pavilonu T jsou instalovány dvě principiálně stejné dělicí, mobilní, textilní, nafukovací stěny (DNS 11 a DNS 18), kte...
Nový Pavilon T na výstavišti v Českých BudějovicíchNový Pavilon T na výstavišti v Českých Budějovicích (27x)
Další z velmi zajímavých staveb, které se ucházely v loňském roce o titul Stavba roku, se nachází na jihu Čech. V areálu...

NEJlépe hodnocené související články

„Nafukovací“ příčky Pavilonu T„Nafukovací“ příčky Pavilonu T (5 b.)
V Pavilonu T jsou instalovány dvě principiálně stejné dělicí, mobilní, textilní, nafukovací stěny (DNS 11 a DNS 18), kte...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice