KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Bedřich Jan

Ing. Bedřich Jan

Články tohoto autora:

Konference ČKLOP 2019

Konference ČKLOP 2019
Publikováno: 15.3.2019

Vážení odborníci LOP, přátelé ČKLOP, zveme Vás na 12. ročník konference České komory lehkých obvodových plášťů, která se bude konat 28. března 2019 v Cubex Centrum Praha. Nosným tématem letošní konference je automatizace ve stavebnictví....

Celý článek zde

Zasedání evropského sdružení Eurowindoor AISBL v Praze

Zasedání evropského sdružení Eurowindoor AISBL v Praze
Publikováno: 28.9.2018

Zasedání evropského sdružení Eurowindoor AISBL proběhlo 22. Června 2018 v Praze. Eurowindoor sdružuje národní profesní asociace zaměřené na lehké obvodové pláště, okna a dveře. Tím se Eurowindoor stává reprezentantem tohoto oboru na úrovni evropské komise, a proto na této úrovni hájí i zájmy tohoto oboru v České republice. Česká komora je členem Eurowindoor od roku 2015. Bylo tedy projevem uznání pro ČKLOP, že se letní zasedání Eurowindoor uskute...

Celý článek zde

ČKLOP – Základní přehled činnosti ČKLOP

ČKLOP – Základní přehled činnosti ČKLOP
Publikováno: 9.2.2018

V letošním roce oslavila Česká komora lehkých obvodových plášťů 10. výročí své existence. To nás opravňuje k vydání veřejného zhodnocení naší činnosti. Tu lze rozdělit do následujících skupin: Normotvorný proces ČKLOP + Směrnice ČKLOP Vzdělávání – Konference a Semináře ČKLOP Členství v pracovních komisích Členství ČKLOP v profesních organizacích ...

Celý článek zde

ČKLOP – S oučasná okna a větrání budov

ČKLOP – S oučasná okna a větrání budov
Publikováno: 12.11.2017

Vývoj oken od nejstarších po současná je provázen uplatňováním moderních technologií výroby a použitými materiály. I když se stará okna nedají s moderními okny vůbec srovnávat, mají všechna okna stále několik zásadních společných funkcí, které přetrvávají až do dnes....

Celý článek zde

ČKLOP – 10. národní konference ČKLOP – hotel Clarion, 30. března 2017

ČKLOP – 10. národní konference ČKLOP – hotel Clarion, 30. března 2017
Publikováno: 28.4.2017

Jubilejní 10. národní konference ČKLOP proběhla v prostorách hotelu Clarion v Praze. Letošní ročník byl zaměřen na problematiku zdraví obyvatelstva a udržitelného stavebnictví....

Celý článek zde

ČKLOP – 10. národní konference ČKLOP – hotel Clarion 30. 3. 2017

Publikováno: 13.3.2017

Jubilejní 10. národní konference ČKLOP opět proběhne v prostorách hotelu Clarion v Praze. Letošní ročník je zaměřen na problematiku zdraví obyvatelstva a udržitelné stavebnictví....

Celý článek zde

ČKLOP – Neobyčejná konstrukce fasády – úspěch české firmy v mezinárodním měřítku

ČKLOP – Neobyčejná konstrukce fasády – úspěch české firmy v mezinárodním měřítku
Publikováno: 2.2.2017

Amager Bakke se stane nejmodernější a nejekologičtější spalovnou v celém Dánsku. Po dokončení bude schopna zpracovat přes 400 000 tun odpadu ročně a bude moci dodávat nízkouhlíkovou elektřinu cca 550 000 obyvatelům a teplo celkem 140 000 domácnostem Kodaně. Cena stavby se odhaduje na téměř 4 miliardy dánských korun, tj. cca 15 miliard korun českých. Podle návrhu architektů se však nejedná jen o spalovnu. Budova má sloužit i jako místo, kde svůj č...

Celý článek zde

ČKLOP – Význam oken pro zdravější budovy

Publikováno: 15.10.2016

Stavebnictví je obor, který své nemoci ukáže s poměrně velkým zpožděním. Změny jednotlivých zákonů nebo nová vládní nařízení se většinou promítnou do reálné praxe a ekonomických výsledků až v době, kdy politici, kteří odsouhlasili předkládanou legislativu, již nesedí na svých místech, a tudíž nemají zpětnou vazbu toho, co uvedli do života a jestli to bylo správné nebo ne. Školní ukázkou je počáteční cíl evropské směrnice EPBD především snižovat e...

Celý článek zde

9 . národní konference ČKLOP

9 . národní konference ČKLOP
Publikováno: 20.5.2016

V pražském hotelu Clarion proběhla 5. dubna 2016 další národní konference České komory lehkých obvodových plášťů. Již devátý ročník se nesel v duchu hlavního motta „Racionalita v celém průběhu realizace a životnosti stavby“. Mezi přednášejícími z řad předních českých i světových odborníků z praxe i akademické půdy jsme přivítali světoznámého architekta izraelského původu Moshe Tzur a českého architekta Petra Koláře, který má za sebou desítky proj...

Celý článek zde

ČKLOP – Energetické štítkování oken, dává to smysl?

Publikováno: 7.12.2015

Již jsme si zvykli hodnotit elektrospotřebiče nejen podle našich vlastních kritérií, ale i podle nalepeného energetického štítku. Tento cíl se Evropské komisi jistě podařil a nezpochybnitelně přinesl i značné energetické úspory, protože přiměl výrobce dodávat na trh výrobky se stejným nebo vyšším efektem práce, ale při nižší spotřebě energie....

Celý článek zde

ČKLOP – Aktuální témata ČKLOP – srpen 2015

Publikováno: 23.9.2015

V současnosti jsou předmětem aktivit ČKLOP témata, která jsou od sebe zdánlivě vzdálena nebo oddělena, ale která spolu nakonec souvisí. Především se ale týkají všech, kteří se jako uživatelé pohybují v uzavřených prostorách, nebo kteří pracují v oboru LOP, oken a dveří....

Celý článek zde

ČKLOP – 8. národní konference České komory lehkých obvodových plášťů

ČKLOP – 8. národní konference České komory lehkých obvodových plášťů
Publikováno: 29.4.2015

V pražském hotelu Clarion se 17. března 2015 uskutečnila již 8. národní konference České komory lehkých obvodových plášťů. Letošním hlavním tématem byla energie a stavby kolem nás. Energie je téma, které se denně skloňuje a spojuje se všemi možnými oblastmi života lidí. S tímto tématem se pojí samozřejmě i stavby a budovy. Na tuto problematiku se během konference ve svých přednáškách zaměřili jak odborníci z výzkumu, z praxe, tak také architekti ...

Celý článek zde

ČKLOP – 8 . národní konference ČKLOP Praha – hotel Clarion 17. 3. 2015

Publikováno: 9.3.2015

V pořadí již 8. národní konference ČKLOP se bude odehrávat v atmosféře, kterou by šlo popsat jako boj dobra se zlem. Problém je ale rozpoznat, kdo představuje zlo a kdo je dobro. Všichni odborníci říkají, že oni jsou ti, kteří mají pravdu a ti druzí se mýlí. Dokonce jsou někteří, kteří tvrdí, že se všichni mýlí (včetně celé Evropské unie), protože mají jiný názor než oni. Tématem dnešních dní je energie, její úspory a způsoby, jak toho dosahovat....

Celý článek zde

ČKLOP – Postřehy ze 7. národní konference ČKLOP

ČKLOP – Postřehy ze 7. národní konference ČKLOP
Publikováno: 25.4.2014

7. národní konference České komory lehkých obvodových plášťů proběhla 19. března 2014 v prostorách hotelu Clarion v Praze. Konference byla organizována v souladu s mottem: „Vliv architekta na posun technických možností“ a tomuto tématu byl podřízen i obsah jednotlivých přednášek....

Celý článek zde

ČK LOP – 7. národní konference ČKLOP v Praze v hotelu Clarion – 19. března 2014

ČK LOP – 7. národní konference ČKLOP v Praze v hotelu Clarion – 19. března 2014
Publikováno: 5.2.2014

Česká komora lehkých obvodových plášťů každý rok na jaře pořádá Národní konferenci, která si vybudovala významné postavení v bohatém programu odborných akcí, kterými jsou všichni projektanti a architekti téměř zahlcováni. Konference ČKLOP představuje přehled současných informací a ukázky moderních technologií z oboru lehkých obvodových plášťů, oken a dveří....

Celý článek zde

ČK LOP – Co si neuděláme sami, nikdo za nás neudělá…

Publikováno: 6.11.2013

Česká komora lehkých obvodových plášťů si v posledním čísle časopisu Konstrukce postěžovala na nedobrou situaci v českém stavebnictví. A kritice českého stavebnictví věnovala celé dvě strany. V tomto čísle se bude věnovat tomu, co s tím ČKLOP dělá a jak se snaží věci napravovat. Předně vycházíme ze známé skutečnosti, co si neuděláme sami, nikdo za nás neudělá. Proto jsme definovali oblasti, které mají zásadní dopad na stavebnictví v oboru lehkých...

Celý článek zde

ČK LOP – Drobné postřehy o stavebnictví očima ČKLOP

Publikováno: 30.7.2013

Každý rok prezident spojených států přednáší projev s názvem o stavu Unie. Pokusíme-li si pod pojmem Unie představit stavebnictví v Českém státě, pak tušíte, že hodnocení nebude nějak povzbudivé. Pokusím se poukázat na několik momentů, které se podílejí na vzniklém stavu našeho oboru a hledat odpověď na otázku, co se s tím dá dělat....

Celý článek zde

ČK LOP – 6. národní konference ČKLOP – hotel Clarion Praha, 26. března 2013

ČK LOP – 6. národní konference ČKLOP – hotel Clarion Praha, 26. března 2013
Publikováno: 9.5.2013

Nacházíme se v době, kdy jsou energetické úspory v budovách skloňovány od 1. do 7. pádu. Konference ČKLOP se pokusila svým programovým složením ukázat, co je opravdovým cílem. Jaký je dopad energetických opatření na samotné projektování budov a koneckonců i na samotnou výstavbu budov. Téměř nulová spotřeba energie budov je zákonem stanovený cíl do roku 2020, který musí naplnit každý členský stát EU. Česká republika, pro dosažení cíle snížit energ...

Celý článek zde

ČK LOP – Cesta zdravého rozumu

Publikováno: 26.3.2013

Rok 2013 bude rokem postupného zavádění zákonů a vyhlášek, jejichž cílem je snižování energetické náročnosti bytových, rodinných a administrativních budov. Cílem je dosáhnout „téměř nulové spotřeby energie“ v těchto budovách, a to již od roku 2020 s postupným zaváděním těchto požadavků pro objekty státní správy s plochou nad 1 500 m² již od ledna 2016 (více definuje zákon 318/2012 Sb. §7)....

Celý článek zde

ČK LOP – Zákon o hospodaření s energií, vetovaný prezidentem, je zákonem budoucnosti

ČK LOP – Zákon o hospodaření s energií, vetovaný prezidentem, je zákonem budoucnosti
Publikováno: 27.10.2012

Impuls k sepsání tohoto zákona dala Evropská Unie svou Směrnicí. Její smysl lze popsat snahou ochránit stávající životní prostředí a snahou toto prostředí co nejméně devastovat v odkazu naším potomkům. Druhou, velmi důležitou otázkou je zvyšování stability dodávek energií v celé EU tím, že bude docházet k celkovému poklesu spotřeby těchto energií. Zálohování zdrojů a vytváření rezerv je pak jednodušší. Sjednocující snaha EU o snižování této závis...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice