KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2017    ČKLOP – 10. národní konference ČKLOP – hotel Clarion 30. 3. 2017

ČKLOP – 10. národní konference ČKLOP – hotel Clarion 30. 3. 2017

Publikováno: 13.3.2017
Rubrika: 2017

Jubilejní 10. národní konference ČKLOP opět proběhne v prostorách hotelu Clarion v Praze. Letošní ročník je zaměřen na problematiku zdraví obyvatelstva a udržitelné stavebnictví.

Zdraví obyvatel se věnuje stále více přednášek a konferencí po celé Evropě. Není to proto, že je to zajímavé, ale je to proto, že je to velice aktuální. Paradoxně se v jednom směru zdraví obyvatel zhoršuje (průzkum proveden v rámci EU) a je způsobeno špatným vnitřním prostředí a jeho negativním dopadem na lidské zdraví. Zdá se, že my, lidé, neumíme správně nakládat s tak dokonalou technologií, kterou máme k dispozici, a která nám někdy spíše škodí, než aby nám pomáhala. Na druhou stranu vysoká úroveň lékařské péče stav zdraví zase dorovnává. Ale přes všechno bádání a snažení se zdá, že lidstvu není úplně zřejmá cesta, kterou se má, v oblasti stavebnictví a vnitřního prostředí budov, vydat. Je zcela logické, že cílem většiny obyvatel je rostoucí vnitřní teplota pokojů, velkoplošná okna kvůli světlu a dokonalý vnitřní vzduch. Je to ale opravdu ten správný cíl?

Dnes jsme svědky zpřísňujících se parametrů požadovaných u tepelně‑izolačních vlastností výrobků, současně je kladen důraz na snižování dopadu na životní prostředí, a ve výsledku to má být ještě navíc hezké a moderní. To vše dnešní technologie Lehkých obvodových plášťů (LOP), oken a dveří, nabízí. Je již realitou elektronicky řízený dům – chytrý dům, který za nás neustále řídí a prověřuje stav vnitřního prostředí, osvětlení, teploty, vlhkosti a který automaticky parametry dorovnává do optimálních hodnot. Myšlenkovým skokem si můžeme představit rok 2100, kdy je zhýčkanost většiny obyvatel již na takové úrovni, že lékaři nedoporučují pobyt ve venkovním  prostředí s ohledem na nebezpečí možného, život ohrožujícího, onemocnění. A to vše díky téměř nulové odolnosti zhýčkaného organizmu. Dnes 90 % obyvatel tráví 90 % svého času v uzavřených prostorách. Zbytek dojedou automobilem. Jak odolný bude náš organizmus v roce 2100? Je to stav, ke kterému máme jako lidstvo směřovat?

„Složitost problematiky LOP, oken a dveří 
a složitost návrhu kvalitního vnitřního prostředí
ukazují čísla počtu norem, která se k oknům vztahují.
S problematikou kvality vnitřního vzduchu je situace ještě horší.“

Jestliže takový laboratorní cíl nechceme, musíme si ale říct, kde a kdy z našeho pohodlí ustoupíme. Jeden významný architekt se v jednom pořadu o pasivních domech zmínil, že má rád domy, kde je i trochu zima, trochu tma, trochu horko a trochu smrádek. Neboli zdůraznil návrat k normálním hodnotám, které nejsou naplněním našeho pohodlí, ale které jsou naplněním normálnosti a reálné vize pokračování výstavby bez časového omezení do budoucna. Je jisté, že toto je zcela subjektivní pohled na věc, ale slouží pouze k zahájení diskuze, která na konferenci proběhne. 

Navíc se vše komplikuje smysluplnou, ale nezbytnou, snahou snižovat nežádoucí dopad stavebnictví na životní prostředí. Stavebnictví se stane 100% udržitelným, když se vše nové bude stavět pouze ze starého materiálu, který se znovu bude vracet zpět do výroby v podobě recyklátu. Jsme na jedné zeměkouli, máme jenom ji, a je pouze na nás, jak moc ji budeme drancovat a poškozovat. Omezit dopady na životní prostředí znamená, že dnes musíme stavět domy s ohledem na všechno, co může budoucí svět ovlivnit. To ale neznamená, že nebudeme topit, svítit a mýt se teplou vodou. Jde o to, abychom to dělali velice efektivně a hospodárně.

Rostoucí kvalita výrobků oken a dveří a technologií jejich výroby vyžadují rostoucí úroveň vzdělanosti odborníků, kteří se daným oborem zabývají. Již dnes je jasné, že návrh a výroba oken a jejich následná instalace do stavebního otvoru musí být oborem profesionálů a odborníků s vysokou praxí. Jakýkoliv amatérismus degraduje vysokou hodnotu výrobku na úroveň srovnatelnou s kvalitou oken 50tých let.

Složitost problematiky LOP, oken a dveří a složitost návrhu kvalitního vnitřního prostředí ukazují čísla počtu norem, která se k oknům vztahují.

Do roku 1960 není v systému ÚNMZ evidována žádná norma. Do roku 1985 se objevily dvě normy s datem vydání 1962 a 1975. Do roku 2000 bylo vydáno 15 norem. A do roku 2017 je evidováno celkem 48 platných norem, které se vztahují k oknům.

S problematikou kvality vnitřního vzduchu je situace ještě horší, protože se k této otázce vztahuje cca 92 legislativních dokumentů ze skupiny norem, směrnic, nařízení vlády apod.

Tato čísla nejsou ukázkou přebujelé administrativy, ale dokládají složitost oboru v současných technologických podmínkách, které, díky pokroku, umožňují dosahovat neuvěřitelných parametrů.

Cílem konference bude otevřít otázku správné cesty do budoucna, abychom stavěli vyváženě k požadavkům klienta a samotné matičky Země.

HLAVNÍ BODY PROGRAMU KONFERENCE

Dopolední program

Hlavními hosty budou architekt Claus Hermansen, Project Director ARC ze společnosti BIG-BJARKE INGELS GROUP z Dánska (big.de) a za českou stranu bude hovořit architekt David R. Chisholm, partner, director of design & urban environments ze společnosti CMC ARCHITECTS (http://www.cmca.cz/).

Práce tvořené společností BIG mají celosvětový dopad, a jejich účast na konferenci ČKLOP je pro nás velikým oceněním. Stejně je významný přínos architektů ze společnosti CMC Architects na české stavebnictví. Cílem bude porovnat postoje a pohledy na stavebnictví dvou různých osobností architektonického světa.

Odpolední semináře

V odpoledních hodinách budou, stejně jako loni, probíhat dva semináře zaměřené na hlavní témata konference, ale budou probíhat v rovině odborné diskuze určené především odborníkům z oboru. Seminář č. 1 Průnik a vyváženost požadavků na LOP, okna, dveře se bude snažit najít tu správnou rovnováhu mezi požadovanými parametry na LOP, okna, dveře, které jsou ve zcela protichůdném vzájemném působení.

Seminář č. 2 Sklo se bude snažit svými tématy navázat na bohatou ale zdaleka nedokončenou diskuzi, která proběhla na poslední konferenci ČKLOP v dubnu 2017.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Panattoni je největším developerem Evropy! (39x)
Panattoni Europe je největším průmyslovým developerem v Evropě podle posledního žebříčku Top Property Developers časopis...
Palác NárodníPalác Národní (35x)
Palác Národní je projekt víceúčelového domu v srdci Prahy, který doplňuje nároží Národní třídy a Mikulandské ulice, posl...
AČSZ – Nový přidružený člen AČSZAČSZ – Nový přidružený člen AČSZ (32x)
Jedním z oborů, v němž je Bochemie dlouhodobě úspěšná ve světovém měřítku, je povrchová úprava kovů. Stěžejním produktem...

NEJlépe hodnocené související články

Aspira Business Centre – nová „zelená“ kancelářská budova v Praze 5Aspira Business Centre – nová „zelená“ kancelářská budova v Praze 5 (5 b.)
Od dubna 2016 vyrůstala v pražských Nových Butovicích administrativní budova společnosti Livesport. Aspira Business Cent...
Veleň bude mít novou školu. Postaví ji společnost HSF SystemVeleň bude mít novou školu. Postaví ji společnost HSF System (5 b.)
Stavební společnost HSF System staví novou budovu základní školy v obci Veleň ve Středočeském kraji. Výstavba proběhne v...
V ArcelorMittal Ostrava úspěšně dokončili opravu vysoké pece za 320 milionůV ArcelorMittal Ostrava úspěšně dokončili opravu vysoké pece za 320 milionů (5 b.)
Jedna ze dvou provozovaných vysokých pecí v huti ArcelorMittal Ostrava prošla náročnou opravou. Ta trvala 45 dní a stála...

NEJdiskutovanější související články

Lindab Safety: aby vaše střecha byla i v zimě bezpečnáLindab Safety: aby vaše střecha byla i v zimě bezpečná (1x)
Střechu obvykle vnímáme jako funkční objekt, který nám slouží a není třeba mu věnovat příliš pozornosti. To se ale může ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice