KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    ČKLOP – Základní přehled činnosti ČKLOP

ČKLOP – Základní přehled činnosti ČKLOP

Publikováno: 9.2.2018
Rubrika: Zajímavosti

V letošním roce oslavila Česká komora lehkých obvodových plášťů 10. výročí své existence. To nás opravňuje k vydání veřejného zhodnocení naší činnosti. Tu lze rozdělit do následujících skupin:

 1. Normotvorný proces ČKLOP + Směrnice ČKLOP
 2. Vzdělávání – Konference a Semináře ČKLOP
 3. Členství v pracovních komisích
 4. Členství ČKLOP v profesních organizacích

1. NORMOTVORNÝ PROCES ČKLOP + SMĚRNICE ČKLOP

ČKLOP vydala normy pro ÚNMZ

 • ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla
 • ČSN 74 6077:2017 Montáž otvorových výplní
 • ČSN 74 6077:2017 Revize normy Montáž otvorových výplní
 • ČSN P 74 7250: 2014 Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování
 • ČSN P 74 7251: 2014 Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled
 • ČSN 74 7250: 2017 Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování
 • ČSN 74 7251: 2017 Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled
 • ČSN 74 3305: 2017 Ochranná zábradlí – Revize normy

ČKLOP byla hlavním iniciátorem Konceptu větrání – schválen 16. 8. 2017 HKČR jako Pravidlo správné praxe s označením W170 01

Koncept větrání je sjednocujícím nástrojem všech faktorů pro zajištění kvality vnitřního prostředí. V české legislativě je aktuálně 92 zákonů, prováděcích předpisů, technických norem a profesních směrnic, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají větrání. Koncept větrání je aktivita, která se snaží celou problematiku sjednotit, zjednodušit, ale především zavést do skutečné praxe. Na konceptu větrání spolu s ČKLOP spolupracovaly následující instituce:

ČKAIT, Asociace energetických specialistů, ČVUT – Fakulta stavební, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Hospodářská komora ČR, Nadace ABF, Státní zdravotní ústav, MPO – odbor energetické účinnosti a úspor, MPO – odbor plynárenství a kapalných paliv, MPO – odbor stavebnictví a stavebních hmot, MMR – odbor stavebního řádu, MMR – odbor politiky bydlení, Svaz českých a moravských byt. Družstev, Svaz měst a obcí, ÚNMZ, Cech kamnářů, Společenstvo kominíků ČR, Český plynárenský svaz, HZS, Šance pro budovy, Pavlů – Complex s. r. o., ČVUT – Ústav techniky prostředí.

ČKLOP tvoří Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících oken pro MMR

ČKLOP vydala Metodický pokyn pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken pro zadavatele veřejných zakázek. V rámci dohody HKČR a MMR jsou Metodické pokyny jednotlivých profesních společenstev součástí prováděcí metodiky zákona o veřejných zakázkách. Metodický pokyn ČKLOP byl zpracován výhradně z faktů definovaných harmonizovanými normami a dále na základě principů, které jsou v souladu s českou legislativou. Text byl doladěn i s panem Ing. Košuličem – RTS a. s., který je dvorním dodavatelem zadávacích podmínek pro státní správu, a který se s navrženým dokumentem zcela ztotožnil. V současné době se text dolaďuje podle představ pracovníků MMR.

2. VZDĚLÁVÁNÍ – KONFERENCE A SEMINÁŘE ČKLOP

Národní konference ČKLOP – Praha hotel Clarion – 2. 4. 2016

Mottem 9. národní konference ČKLOP byla „Racionalita v celém průběhu realizace a životnosti stavby“.

Celostátní konference Větrání budov obytných prostor a školských zařízení – Nadace ABF – 23. 2. 2017

Nadace ABF a ČKLOP zorganizovaly konferenci, která vychází z Konceptu větrání. Konference se konala pod záštitou MPO ČR, MMR ČR a SMO.

Cílem konference bylo představení metodiky konceptu větrání budov a diskuse k seznámení s aktuálními informacemi o problematice větrání a zkvalitnění vnitřního prostředí v bytových domech, ve veřejných budovách, školách apod.

Národní konference ČKLOP Praha hotel Clarion – 30. 3. 2017

Mottem 10. národní konference ČKLOP bylo „Zdraví obyvatel a udržitelné stavebnictví“.

Sborník 2013 ČKLOP – Souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní

Odborná publikace na téma Lehké obvodové pláště, okna a dveře napsaná týmem odborníků ze členské základny ČKLOP. Publikace je distribuována do všech vysokých škol s oborem pozemní stavitelství nebo architektura a pak dále do všech odborných firem, které se zabývají oborem LOP, okna dveře.

Sborník 2017 ČKLOP – Souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní

Odborná publikace na téma Lehké obvodové pláště, okna a dveře napsaná týmem odborníků ze členské základny ČKLOP. Publikace je distribuována do všech vysokých škol s oborem pozemní stavitelství nebo architektura a do všech odborných firem, které se zabývají oborem LOP, okna dveře ať už jako výrobci nebo jako projektanti.

Ročenka ČKLOP 2014

Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2014 vztažených k technologii LOP, oken a dveří.

Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.

Ročenka ČKLOP 2015

Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2015 vztažených k technologii LOP, oken a dveří.

Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.

Ročenka ČKLOP 2016

Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2015 vztažených k technologii LOP, oken a dveří.

Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.

SEMINÁŘE ČKLOP – ROK 2016

Seminář ČKLOP č. 1

ČKLOP – prezentace o činnosti ČKLOP na semináři Schüco 15. 1. 2016 Bayrischzell.

Seminář ČKLOP č. 2

ČKLOP – prezentace na konferenci rakouské komory LOP – Fenster Türen Tage 2016 v Saalfeldenu 3. – 4. 3. 2016.

Seminář ČKLOP č. 3

UCEEB ČVUT – připravil výhradně pro členy ČKLOP seminář o činnosti centra ve výzkumu, vývoji, testování, zkoušek apod. za účelem využití služeb jednotlivými členy ČKLOP.

Seminář ČKLOP č. 4

ČKLOP přednáší na konferenci GAS 1. – 2. 6. 2016 v Hradci Králové na téma Koncept větrání.

Seminář ČKLOP č. 5 – 2016 říjen – Odborný seminář ČKLOP

 • Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe
 • Napojení dveří ve spodní rovině – standardní řešení
 • Metodika posuzování lokálních tepelných mostů, posouzení jejich vlivu na celkovou bilanci LOP

Seminář ČKLOP č. 7

29. listopad 2016 – Seminář ČKLOP na téma Koncept Větrání.

SEMINÁŘE ČKLOP – ROK 2017

Seminář ČKLOP č. 1

11. 4. 2017 v Praze a 13. 4. 2017 v Brně – Termovize v praxi Používání Termovizní zobrazovací techniky, bezkontaktních teploměrů apod. Praktická ukázka práce s přístroji. Praktické zkušenosti pro vývoj a instalaci LOP, oken a dveří.

Seminář ČKLOP č. 2

19. 4. 2017 – Revize normy ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí – projednání ÚNMZ, Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1.

ČKLOP píše směrnice

 • S01_2011 Směrnice Posuzování a klasifikace přesnosti povrchu
 • S02_2013 Směrnice Vady povrchů PVC
 • S03_2014 Směrnice Bezpečné prosklení

Informační servis pro členy ČKLOP

ČKLOP svým členům poskytuje informace o vydávaných normách, směrnicích, vyhláškách apod. + poskytuje právní a odbornou pomoc a konzultace.

3. ČKLOP – ČLEN PRACOVNÍCH KOMISÍ

Technické normalizační komise při ÚNMZ + člen Technické komise pro stavební výrobky

Zástupci ČKLOP v jednotlivých komisích a pracovních skupinách:

 • TNK 27
 • TNK 43
 • TNK 60

Technická komise ČKLOP – přehled její činnosti od roku 2015

 • Zasedání TKČKLOP 28. 1. 2015 – Praha
 • Zasedání TKČKLOP 22. 4. 2015 – Praha
 • Zasedání TKČKLOP 16. 7. 2015 – Praha
 • Zasedání TKČKLOP 16. 9. 2015 – Praha
 • Zasedání TKČKLOP 19. 1. 2016 – Praha
 • Zasedání TKČKLOP 11. 5. 2016 – Praha
 • Zasedání TKČKLOP 8. 9. 2016 – Praha
 • Zasedání TKČKLOP 25. 1. 2017 – Praha

Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích

Usnesení vlády české republiky ze dne 13. července 2015 č. 564. ČKLOP je součástí pracovní skupiny při MPO, která jedná o Akčním plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami. Zasedání 17. 10. 2016 – MPO – Na Františku.

Intoxikace oxidem uhelnatým

ČKLOP je součástí pracovní skupiny Intoxikace oxidem uhelnatým Tato skupina pracuje na MPO. Tím byl položen základ spolupráce na Konceptu větrání i za stranu MPO a MMR.

Památkový ústav – pracovní skupina pro sjednocení parametrů historických oken a replik

Sjednocení postupů při definování vzhledu a požadovaných parametrů na historická okna.

ČKLOP je členem pracovní skupiny Stavebnictví 4.0 Česká republika

 • Téma: Stavebnictví 4.0, BIM, jako nový „nástroj“ stavebníka
 • Téma: Stavebnictví 4.0, plánování a regulace území, veřejné investice

CEN/TC 162 + CEN/TC162 WG 3 – LOP, okna, dveře

Ve spolupráci s Eurowindoor AISBL, byla ČKLOP jmenována Úřadem pro normalizaci, měření a státní zkušebnictví stálým členem pracovní skupiny CEN/TC 162 jako zástupce za Českou republiku.

4. ČKLOP – ČLEN PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

Eurowindoor AISBL

ČKLOP byla přijata za člena profesní organizace Eurowindoor AISBL se sídlem v Bruselu, která je začleněna do evropských struktur se zaměřením na LOP, okna, dveře. Členství je platné od 1. 1. 2016.

Členství ČKLOP v Eurowindoor nám umožňuje ovlivňovat směrnice a připravované normy již ve fázi jejich přípravy na evropské úrovni. Ve dnech 21. – 22. 6. 2018 uvítá ČKLOP zasedání Eurowindoor v Praze.

ČKLOP – kolektivním členem HK ČR

ČKLOP – členem Sekce pro stavebnictví – viz pracovní skupiny

 1. Pozemní stavitelství, stavební materiály, energetické úspory
 2. Dopravní stavby, vodohospodářské stavby, životní prostředí
 3. Legislativa, cenotvorba, veřejné zakázky, lidské zdroje, média
 4. Stavební řemesla, malé stavebnictví
 5. Rozvoj měst a obcí

ČKLOP – členem Sekce kvality
Hlavní cíl: Iniciovat a podporovat aktivity, které vedou ke zlepšování podnikatelského prostředí, úspěšnosti a výkonnosti v podnikání a k růstu konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů.

ČKLOP – členem Energetické sekce Hospodářské komory hl. m. Prahy
HK ČR je zákonem stanovené připomínkové místo pro legislativu. ČKLOP, svým členstvím, získává právo připomínkovat veškeré zákony, které spadají pod sekci Stavebnictví.

ČKLOP 2. 4. 2016 obdržela osvědčení o kvalifikované autorizaci v oboru otvorové výplně.

ČKLOP 2. 4. 2016 obdržela osvědčení o kvalifikované autorizaci v oboru lehké obvodové pláště a skládané pláště.

ČKLOP je kolektivním členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví – SPS

Hlavním cílem činnosti ČKLOP je pozvednout profesionální úroveň dotčených odvětví stavebního průmyslu takovým způsobem, aby působícím podnikatelským subjektům zajišťovala konkurenceschopnost nejen na českém trhu, ale i v mezinárodním měřítku.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČKLOP
Založena 2007
Forma ČKLOP Zájmové sdružení právnických osob
Stavební obor Lehké obvodové pláště, okna, dveře
Počet členů ČKLOP k 31. 5. 2017 43 subjektů
Počet zaměstnanců člneů ČKLOP cca 4 500 zaměstnanců (2015)
Obrat členů ČKLOP za ro 2016 dohromady cca 40 000 mil. Kč
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Metodický pokyn ČKLOP Národní konference ČKLOP 2016Národní konference ČKLOP 2017Sborník 2013 ČKLOPSborník 2017 ČKLOPRočenka ČKLOP 2014Ročenka ČKLOP 2015Ročenka ČKLOP 2016Seminář ČKLOPSeminář ČKLOPČKLOP byla přijata za člena profesní organizace Eurowindoor AISBL.ČKLOP - osvědčení o autorizaciČKLOP - osvědčení o autorizaci

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (232x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (89x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice