KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    ČKLOP – Energetické štítkování oken, dává to smysl?

ČKLOP – Energetické štítkování oken, dává to smysl?

Publikováno: 7.12.2015
Rubrika: Zajímavosti

Již jsme si zvykli hodnotit elektrospotřebiče nejen podle našich vlastních kritérií, ale i podle nalepeného energetického štítku. Tento cíl se Evropské komisi jistě podařil a nezpochybnitelně přinesl i značné energetické úspory, protože přiměl výrobce dodávat na trh výrobky se stejným nebo vyšším efektem práce, ale při nižší spotřebě energie.

Energeticky úsporná opatření ve stavebnictví jsou ale otázkou složitější a daleko náročnější. Již jenom zavedení energeticky úsporných opatření je spojováno s dalšími energetickými požadavky na výrobu samotných tepelně izolačních materiálů. A hranice smysluplnosti této energetické hry není stanovena. To znamená, že je teoreticky přípustná i verze, kdy vložená energie do výroby zateplovacích systémů může být nakonec vyšší, než energie uspořená těmito zateplovacími systémy.

V současné době se na půdě Evropské komise řeší otázka, jestli zavést a případně jak, energetický štítek i pro okna. Tedy pro výrobek, který se musí zabudovat do stavby. Principem energetického štítku okna by bylo zobrazit vlastnosti oken z pohledu úspor energie, nebo z pohledu ztrát energie. Tedy snahou EU je přiblížit technické informace o energetické kvalitě okna obyčejnému laikovi, který se rozhoduje o koupi okna. Ze zelených a žlutých šipek energetického štítku se pak musí rozhodnout, jestli je okno pro jeho dům dobré, nebo ne.

Tato snaha se může na první pohled jevit jako správná a smysluplná, ale není.

ČKLOP má nesouhlasný postoj k plánovanému energetickému štítkování oken a jeho zavedení v rámci celé Evropské unie považuje za nesprávné a chybné. S tímto názorem nejsme osamoceni, ale sdílíme jej s řadou dalších evropských zemí, které jsou sjednoceny do organizace EuroWindoor IASBL.

Specifické vlastnosti oken

 • Okno je výrobek odlišný v porovnání s produkty využívajícími elektrickou energii, jako jsou elektrické spotřebiče, nebo bílé zboží. Dobrá praxe s energetickými štítky na těchto výrobcích podporuje myšlenku energetických štítků, ale přenášet energetický štítek EU na okna, tedy na produkty, které jsou ovlivňovány konkrétním klimatem a stavebním stylem v různých členských státech s různými stavebními předpisy a tradicemi, nedoporučujeme.
 • Okno využívá řady faktorů, jako jsou klimatické podmínky, denní dobu, orientace okna, čas, rok, vliv tepelné ztráty a tepelný zisk specifického okna. Možné úspory jsou závislé na konkrétní budově, typu okna, jeho instalaci, zabudování a klimatických podmínkách.
 • Okno se nakupuje jinak než bílé zboží. U okna je zásadní podmínkou kvalitní montáž odborníka – montážního technika, který může sloužit zároveň jako hlavní poradce při volbě typu okna. Okno není výrobek typu „plug and play“, ale vyžaduje instalaci, jejíž kvalita zásadně ovlivní výslednou energetickou bilanci okna. Samotné okno bez zabudování zákazníkovi užitek nepřináší.
 • Důvodem k renovacím budov není pouze energetická otázka, ale řada další požadavků, které od renovace její investor očekává, jako např. více denního světla, ochrana před přehříváním objektu, modernizace konstrukce stavby, bezpečnost a odolnost proti vloupání, omezení hluku a samozřejmě snížení energetických nákladů. Energetický štítek s informacemi o výrobku by pak měl pomáhat orientova spotřebitele k nejlepšímu řešení, pokud jde o volbu a funkci výrobku, spotřebu energie, pohodlí a celkové náklady. A právě složitost technologie, včetně montáže oken by měla směřovat s informacemi o výrobku spíše k odborné veřejnosti, než k laické veřejnosti prostřednictvím štítků.

Řízení energetické účinnosti v budovách

 • Energetické štítky na bílém zboží jednoznačně přináší úspory a efekt v otázkách energetických úspor, které jsou v této kategorii výrobků měřitelné. Otázkou zůstává, jak by se prokazoval přínos štítků na oknech v podobě úspor energie, když jsou okna v bilanci energií daleko složitější otázkou. Ve výsledku by chování výrobců bylo ovlivněno metodikou štítkování, kterému by se pak podřídila i snaha výrobců naplňovat požadavky štítků bez ohledu na to, jaký výsledek okno v energetických úsporách přinese. Obdobná situace se může jevit v problematice měření emisí, kdy se výrobce zaměřuje na dosažení nejlepšího výsledku při samotném procesu měření a ne během reálné jízdy ve vozidle v praxi.
 • Volnost projektantů ve využívání všech vlastností oken naopak umožní hledat optimální řešení pro dané objekty a to ze všech možných pohledů. Tlak na energetické úspory je pak vhodné vytvářet na úrovni stávajících dokumentů jako EPBD nebo CPR apod.
 • Zavedení Energetického štítku EU by mohlo vytvořit značnou administrativní zátěž pro odvětví, zejména pro malé a střední podniky (v evropském rozměru by se jistě jednalo o milionové částky).
 • Dnes již zákazník – projektant obdrží následující informace o každém okně:
  1. Označení CE a jedinečný identifikační kód typu výrobku.
  2. Prohlášení o vlastnostech.
  3. Technický list (pokud existuje).
  4. Návod k použití a bezpečnostní pokyny.
   Dále by měl být nově doplněn:
  5. EU Energy Label.
  6. Technical Fiche.
  7. Possibly installer Label.

Výsledkem je, že mnoho hodnot bude uvedeno několikrát v různých dokumentech. Celkové množství dokumentů na okna je již dnes vysoké.

ZÁVĚR

 1. Okno je vyráběno pro konečného zákazníka a má své specifické vlastnosti vyladěné pro konkrétní stavbu. Každé okno nebo skupina oken jsou jiné, nejedná se tedy o typizovaný výrobek.
 2. Okno spotřebovává energii pouze při své výrobě, nikoliv během provozu jako je tomu u běžných spotřebičů napájených elektrickou energií.
 3. Započitatelné energetické ztráty okna mohou být v jiném objektu naopak výhodou – např. při přehřívání objektu v letních měsících.
 4. Kvalitu okna lze posoudit podle cca 12 parametrů, které mají nějaký dopad na jeho energetickou bilanci. Ty ale nelze zjednodušeně nahradit pouze součinitelem prostupu tepla Uw a parametrem tepelného solárního zisku. V opačném případě bude štítek pro laickou veřejnost velmi nesrozumitelný. Horší variantou je zmatení při čtení štítku, což by mohlo dokonce vést i k nesprávnému výběru okna.
 5. Ve snaze vytvářet nátlak na úspory energie a efektivnost navrhovaných řešení, je lepší využít EPBD nebo CPR, než energetický štítek okna, který by vytvořil další nákladovou zátěž pro výrobce. 
 6. Volba okna musí respektovat místní podmínky a stavební styl, aby řešení přineslo energetické úspory, efektivnost nákladů a komfort v budovách.

Zavedení štítků na okna by mělo především přinést výhody pro občany, ale podle našeho názoru to u oken možné není. S využitím štítků oken, by vzhledem ke složitosti a nepochopení laickou veřejnosti, byla zákazníky volena okna, která by nemusela být tím správným optimálním řešením. Tím by nakonec nedošlo k naplnění energetických cílů, které vlastně stojí na začátku energetického štítkování oken.

Window Energy Labelling – Is It Meaningful?
Currently, the European Commission is dealing with the question whether or not or how to implement the window energy labelling, i.e. labelling of a product that has to be built into a building. A window energy label would express window energy saving or energy loss characteristics. Thus, the EU aims to clarify technical information on window energy efficiency to a common layman deciding to buy a window. Although this effort might seem right and meaningful at first sight, unfortunately, it is not. 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Přehled šestnácti parametrů oken a dveří testovaných a zkoušených v ift Rosenheim.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (375x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (67x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (60x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice