KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    ČKLOP – Význam oken pro zdravější budovy

ČKLOP – Význam oken pro zdravější budovy

Publikováno: 15.10.2016
Rubrika: Zajímavosti

Stavebnictví je obor, který své nemoci ukáže s poměrně velkým zpožděním. Změny jednotlivých zákonů nebo nová vládní nařízení se většinou promítnou do reálné praxe a ekonomických výsledků až v době, kdy politici, kteří odsouhlasili předkládanou legislativu, již nesedí na svých místech, a tudíž nemají zpětnou vazbu toho, co uvedli do života a jestli to bylo správné nebo ne. Školní ukázkou je počáteční cíl evropské směrnice EPBD především snižovat energetickou náročnost budov, což se dnes projevilo zhoršenou kvalitou vnitřního prostředí ve formě alarmujících čísel onemocnění obyvatel.

Za tímto účelem byl vydán informační leták, který by měl napomoci pochopit významu oken z pohledu zdraví obyvatel, energetických úspor a celkové kvality vnitřního prostředí budov. Dnes je již patrné, že cílem směrnice musí být spokojený člověk a že pouhé prosazování energeticky úsporných opatření vede k deformaci podnikatelských cílů, na které pak doplácí sám zákazník v roli budoucího uživatele.

Cílem nemá být samotná úspora energií, ale kvalitní bydlení s kvalitním prostředím pro lidi. Úspory energií musí zůstat důležitým požadavkem, ale až na druhém místě jako snaha o ochranu životního prostředí. Se striktním naplňováním energeticky úsporných opatření se dostavily onemocnění lidí a vady staveb, které lze jednoznačně spojovat s primárním cílem směrnice, tedy s energetickými úsporami jako jediným měřitelným požadavkem směrnice. Tyto úspory byly prosazovány bez dokonalé znalosti navazujících fyzikálních veličin, což vedlo ke zhoršení vnitřního prostředí, protože se jednoduše v rámci energetických úspor přestalo větrat.

Dobrou zprávou je, že se do popředí zájmu opět dostává člověk a okolní prostředí, ve kterém žije. A tomu by měla být podřízena i směrnice EPBD v její nové podobě.

Hlavní cíle z pohledu oken jsou definovány v grafickém letáku organizace EUROWINDOOR AISBL, kterého je ČKLOP členem. Leták obsahuje základní body a fakta, která nás směřují k základní podstatě stavebnictví, tedy k vysoké kvalitě vnitřního prostředí a modernímu designu.

A nyní k některým vybraným bodům na letáku:

  • Stávající budovy představují přibližně 40 % celkové spotřeby energie v Evropě. Je proto zcela logické a správné směřovat stavebnictví k vyšším kvalitativním hodnotám, které současně s tím postupně sníží i provozní energetickou náročnost budov. Toto je rozhodně správný trend.
  • Lidé tráví v uzavřených budovách více než 90 % svého času. Je proto logické vnitřnímu prostředí budov věnovat odpovídající pozornost. Nikdo nechce pracovat a bydlet v nezdravém prostředí. 
  • Solární zisky tvořené okny nejsou dostatečně zohledněny v národních požadavcích při renovacích budov. Je přitom bezpečně prokázáno, že energetická bilance střešního okna směrovaného na jih, může být díky solárním ziskům dokonce i v pozitivních číslech oproti super kvalitnímu oknu s nízkou hodnotou U. Takové okno sice bude mít nízký součinitel prostupu tepla, ale bude mít energetickou bilanci v záporných číslech oproti jednoduššímu a tedy i levnějšímu oknu. Přitom cena obou oken a energetická náročnost jejich výroby je zásadně odlišná.
  • Míra renovací budov v celé Evropě je pod úrovní 1,2 % ročně, což odpovídá životnímu cyklu renovace a údržby budov v délce přesahující 50 let. Stávající kvalita dodávaných fasád a oken ale neposkytuje naději na udržení funkční kvality po takovou dobu. Proto je jediným závěrem skutečnost, že stavby v EU postupně stárnou. 30 leté životnosti a funkční kvalitě budov odpovídá cyklus renovace a údržby ve výši nad 3 % veškerých budov. A to je v rozporu se skutečností. Díky tomu bytový fond stárne.
  • Výsledkem nekoncepční snahy snížit energetickou náročnost budov je skutečnost, že cca 80 milionů Evropanů dnes žije ve vlhkých a nezdravých budovách. Jejich nízké energetické požadavky na provoz těchto bytů nejsou ale jejich vítězstvím, ani důvodem ke spokojenosti.

Hlavním sdělením tohoto materiálu je podpora rekonstrukcí budov v rámci celé Evropy stimulované jinými, než energetickými pobídkami. Mezi ně musí patřit především zdraví obyvatel, pohodlí, kvalita, modernizace. Vzhledem k předpisům a moderní legislativě platné v EU a jednotlivých členských státech, budou ostatní požadavky vnitřního prostředí, včetně energetických, naplněny automaticky a to na základě již platných norem.

Směrnice EPBD

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (244x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (90x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (63x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice