KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    4/2010 - červenec-srpen

4/2010 - červenec-srpen

Editorial

Ministerstvo stavebnictví nebude!

Letošní prázdniny nebyly jen ve znamení slunce, vody, odpočinku a zničujících záplav. Docela živo bylo a je v segmentu stavebnictví, který nyní musí čelit nejenom akcelerující krizi, ale i prvním úsporným škrtům nové vlády. Osobně jsem byl přítomen zajímavému setkání lídrů českého stavebnictví v pražské centrále společnosti KPMG. Kromě představitelů největších stavebních firem a neúnavného prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Václava Matyáše se diskuse zúčastnil vůbec poprvé novopečený ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Kocourek. To že jeho vůbec první resortní setkání směřoval ke stavařům, je chvályhodné, a myslím si, že jsem v sále nebyl jediný, kdo napjatě očekával vervu, s jakou nový principál nakopne hnací motor české ekonomiky, kterým segment stavebnictví bezesporu je. O průběhu setkání, názorech jednotlivých účastníků a výsledcích poslední letošní analýzy stavebnictví se dočtete nejenom na stránkách těchto Konstrukcí, ale i na přibaleném CD. Já se vrátím k samotným kuloárům zmiňované debaty.


Moje nadějná očekávání opadla zhruba po prvních deseti minutách ministrovy úvodní řeči. Nejenže nepřišel s ničím novým, ale nezapomněl ani, po vzoru svých předchůdců, něco slíbit. Zkrátka žádnou převratnou myšlenku z ministerských úst jsem neslyšel. Klasický projev politika, ze kterého bylo cítit, že by rád něco změnil, ale nemůže, nebo neví jak. Rád bych věřil tomu, že to bylo kvůli jeho nové funkci, ve které se ještě nestihl „zabydlet“. Naproti tomu mi přijde naprosto absurdní skutečnost, že až doteď odpovědné ministerstvo neiniciovalo změny, které pro zlepšení katastrofální situace v česku navrhuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Nabyl jsem dokonce pocitu, že tato instituce analyzuje, plánuje, prognózuje a hlavně je v obraze, načež stejný pocit u úřednických výstupů z ministerstva dlouhodobě postrádám. Nebudu dále zabředávat do složitého tématu. Spíše přihodím pár postřehů z řad zúčastněných. Podle některých posluchačů v sále veškerá snaha o kvalitativní změny končí na stolech několika ministerských úředníků, kteří zkrátka resortu vládnou, ať je ministrem kdokoli. Úspory jsou chvályhodné, ale zastavení přípravy staveb rovná se podřezání si vlastní větve do budoucna. Velké fi rmy se boje s korupcí nebojí. Naopak. Disponují celou řadou odborníků a kvalifi kovaných inženýrů, díky kterým jsou připraveny účastnit se transparentních výběrových řízení. Posledním tématem k zamyšlení byl požadavek, aby měl segment stavebnictví vlastní ministerstvo. Zajímavé, ale nereálné. Osobně si myslím, že by měl nový pan ministr více naslouchat i apelům z řad neministerských poradců a co je velmi důležité, aby „nové koště dobře zametlo“.

Bc. Vítězslav Fejfar, šéfredaktor, fejfar@konstrukce-media.cz 

Obsah

O čem se mluví

Architektura

Projektování konstrukcí

Montáž konstrukcí

Svařování a dělení materiálů

Ekonomika staveb a development

Zajímavosti z oboru

Partneři

Související obsah (tištěná média)

4/2010 - Halové a střešní konstrukce
4/2010
Halové a střešní konstrukce

Předplatné

Časopis KONSTRUKCE si můžete objednat na http://predplatne.konstrukce-media.cz/, nebo kontaktujte slečnu Moniku Dvorščákovou – T +420 596 771 560, M +420 733 530 695, dvorscakova@konstrukce-media.cz.

Inzerenti

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice