KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Nová Karolina viditelně roste

Nová Karolina viditelně roste

Publikováno: 27.9.2010
Rubrika: Zajímavosti

Projekt Nová Karolina v Ostravě významně pokročil. Stavba zaměstnává stovky lidí, objem realizovaných prací se blíží ke 400 milionům korun. Společnost MULTI Development Czech Republic a. s. dokončila základy Obchodně zábavního centra Nové Karoliny s více než 600 pilotami, velkou část podkladních betonů, základové desky a izolací a více než 50 betonových sloupů ve 2. podzemním podlaží. Na staveništi bylo přemístěno přes 200 tisíc m3 zeminy a běží práce na okolní infrastruktuře a komunikacích budoucího Obchodně zábavního centra, které je stavebně nejnáročnějším objektem projektu.

„Připravujeme zahájení stavby podzemního parkoviště pod novým Centrálním náměstím před historickými objekty, začaly přípravné práce na staveništi Obytného bloku a společně s atelierem architektky Evy Jiřičné se intenzivně pracuje na detailním projektu nové lávky pro pěší, která překlene kolejiště ČD a ulici Místeckou a propojí tak areál Nové Karoliny s autobusovým a vlakovým nádražím. Na staveništi 1. etapy projektu jsou hotovy práce za přibližně 370 milionů korun, z toho 140 jsme investovali do začátku letošního roku, dalších asi 230 milionů jsou už práce letošní,“ uvedl Ing. Luboš Kočí, ředitel společnosti MULTI Development Czech Republic a. s.

Postup stavby je ovšem nyní komplikován silnými dlouhotrvajícími dešti. Pokud se počasí alespoň trochu umoudří, bude se tempo výstavby ještě zvyšovat a každý měsíc přibudou na Nové Karolině stavební práce v hodnotě přes 100 milionů korun.

V červnu a červenci postupně začal růst železobetonový skelet budovy Obchodně zábavního centra. Na stavbě podzemního parkoviště pod náměstím byly zpuštěny zemní práce zahrnující přibližně dalších 20 tisíc m3 výkopů. Rovněž v případě stavby Obytného bloku začaly zemní práce pod budovou. Současně bude dokončena definitivní obvodová komunikace celé Nové Karoliny.

„Z pohledu města je podstatné, že se práce na projektu po krizí vynuceném přerušení ze strany Multi Development rozběhly tak, jak společnost ohlásila. Jen do konce roku bude na stavbě Obchodně zábavního centra prostavěna zhruba miliarda korun a další stovky milionů na souvisejících stavbách v rámci 1. etapy. Takové objemy představují jen v tomto roce zaměstnání pro více než tisíc techniků a zaměstnanců ve stavební výrobě, což je významný příspěvek k poklesu nezaměstnanosti nejen v Ostravě,“ upozornil náměstek primátora Ostravy pro majetek a finance Ing. Lukáš Ženatý.

V tuto chvíli pracuje na staveništi více než 30 techniků a zhruba 300 lidí ve stavební výrobě, kulminace prací se očekává v roce 2011, kdy se na území bude pohybovat 2 000 až 2 500 lidí. V tomto období bude muset město také počítat s omezením dopravy v okolí Nové Karoliny. Při stavbě plánované pěší lávky podle projektu Evy Jiřičné bude dopravně inženýrskými opatřeními ovlivněna na čas i železniční doprava.

Projekt Nová Karolina významně pokročil také v zajištění budoucích nájemců ve stavěných objektech, v zajištění obsazenosti a nalezení kvalitních obchodníků či uživatelů a provozovatelů všech vzniklých ploch a budov. „Jsme velmi rádi, že zejména u Obchodně zábavního centra je již v tomto brzkém stadiu výstavby velmi kvalitně pronajato přes 65 % ploch.  Se svým partnerem – společností Passerinvest – také aktivně pracujeme na zajištění pronájmů budoucí kancelářské budovy,“ konstatoval ředitel Multi Development Kočí. Do konce roku se rovněž rozjede prodej nových bytů v moderním bytovém objektu 1. etapy.

Nová Karolina is visibly growing
The project Nová Karolina in Ostrava has made a great progress. This construction employs hundreds of people; the volume of work carried out is close to CZK 400 million. The company MULTI Development Czech Republic a. s. has completed the foundations of Business and Leisure Centre with more than 600 piles, much of the foundation concrete, the foundation slab and waterproofing, and more than 50 concrete pillars in the 2nd basement. Over 200,000 cubic meters of earth were moved on site and works are also in progress in the surrounding infrastructure and roads of the future Business and Leisure Centre, which is the most demanding part of this construction project.

Z podkladů MULTI Development Czech Republic a. s.
Foto: MULTI Development Czech Republic a. s.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Nová Karolina viditelně rosteNová Karolina viditelně roste

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (294x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (94x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (68x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice