KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Originální architektura nové budovy plzeňského divadla nechá nahlédnout do ruchu příprav divadelních představení

Originální architektura nové budovy plzeňského divadla nechá nahlédnout do ruchu příprav divadelních představení

Publikováno: 4.10.2010, Aktualizováno: 5.10.2010 10:53
Rubrika: Architektura

Projekt, navržený architektonickou a projekční kanceláří HELIKA, a. s., vychází z původního návrhu portugalské architektonické kanceláře Lda Manuel Graça Dias & Egas José Vieira Arquitectos. Její ideový návrh vybrala 14členná odborná komise v červenci 2009. Město Plzeň tehdy oslovilo pět architektonických kanceláří se zkušenostmi s výstavbou divadla v posledních pěti letech. Architekti z kanceláře HELIKA, a. s. vítězný návrh ve spolupráci s portugalskými architekty upravili podle požadavků města; šlo především o snížení finančních nákladů. Do nového divadla se přestěhují muzikálová a činoherní představení, jeho součástí bude také divadelní restaurace a kavárna. HELIKA, a. s. bude na projektu spolupracovat s plzeňskou společností INGEM inženýrská a. s.; v průběhu roku 2012 se očekává výběr generálního dodavatele stavby.

„Jedná se o jednu z největších investičních akcí, kterou v rámci kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2015 připravujeme“, sdělila náměstkyně plzeňského primátora JUDr. Marcela Krejsová. Novostavba městského divadla v Plzni uzavře ze severozápadní strany nedokončený městský blok, který se nachází mezi ulicemi Pobřežní, Jízdeckou, Palackého náměstím a ulicí Sady Pětatřicátníků. „Uzavření a dokončení městského bloku v těsném sousedství historického jádra města bylo hlavním cílem urbanistického záměru návrhu“, uvedl Akad. arch. Vladimír Kružík ze společnosti HELIKA, a. s. Dokončený blok bude přibližně ve svém středu rozdělen pěší komunikací spojující Pobřežní ulici s Palackého  náměstím. Projekt divadla se skládá ze dvou vzájemně funkčně a stavebně propojených objektů – provozní budovy a vlastní budovy divadla. Provozní budova slouží jako bariéra chránící hlavní divadelní budovu. Členění divadla na provozní a divadelní budovu odpovídá provozní logice funkčního schématu objektu, jehož podoba vznikla i na základě zkušeností samotných divadelníků s běžným chodem scény.

V pětipodlažní provozní budově se nachází především divadelní zázemí – kanceláře vedení divadla, šatny uměleckých souborů a šatny technického personálu. S divadelní budovou je provozní budova spojena můstky ve všech podlažích (2.–5. patro), které slouží členům uměleckých souborů pro přístup ke scéně a zkušebnám a technickému personálu pro obsluhu divadelní techniky umístěné na lávkách nad jevištěm a hledištěm. Můstky jsou koncipovány rovněž jako únikové požární cesty a umožňují také přístup vedení divadla přímo do prostor hlavního foyeru.

Vlastní divadelní budova pojme dva divadelní sály – velký sál s hledištěm pro cca 500 diváků a menší studiovou scénu pro přibližně 200 diváků. Vstupy do jednotlivých sálů jsou situovány do protilehlých konců budovy, aby byl zajištěn plynulý příchod návštěvníků na představení. V suterénu (1. PP) a mezaninu divadelní budovy je umístěné skladové zázemí obou scén, sklady rekvizit, technologické místnosti a prostory vymezené pro zázemí orchestru a sboru (zkušebna, nahrávací studio, sklady nástrojů, šatny členů orchestru apod.), 1. patro je určené pro zajištění zásobování objektu, zde se nachází krytý zásobovací dvůr. 2. patro pojme studiovou scénu, ve 3. patře je umístěno hlavní foyer divadla a hlavní divadelní sál, ve 4. patře provozy divadelního personálu (umělců, místnosti korepetic) a technického personálu a poslední, 5. podlaží je vyhrazeno pro zkušebny souborů činohry, opery, muzikálu a baletu.

Záměrem architektonického návrhu je nechat projevit účel a funkci obou budov a jejich částí také navenek, to se projevuje na použitých materiálech a na řešení fasád. Fasády obou budov, byť každá z nich plní rozdílnou funkci, spojuje do jednoho kompozičního celku převažující materiál, kterým je podhledový beton. Materiály, které budou pro stavbu použity, chrání vnitřní prostory divadla před nežádoucími vlivy okolí, zejména před nadměrným hlukem z okolních komunikací. Na jižní fasádě mění architektura divadla zcela zásadně svůj charakter a stává se spíše scénografickým objektem – pomyslnou oponou. Bílá dekorativní stěna, připomínající malířské plátno, se v mírném úhlu naklání na příchozího a tímto gestem ho vyzývá ke vstupu do vnitřních prostor divadla.

Díky projektu nového městského divadla dojde také k revitalizaci nejbližšího okolí. Součástí projektu bude také tzv. divadelní náměstí, které vznikne mírným vychýlením podélných os divadelní a provozní budovy. Vzniklá plocha bude sloužit mj. letnímu provozu divadelní restaurace a kavárny. Na tomto prostoru bude také místo pro plastické umělecké dílo, které bude upozorňovat na hlavní vstup do divadla a vytvoří optický střed prostoru „divadelního náměstí“. Tento umělecký artefakt bude dobře viditelný z historického centra města a od Palackého náměstí, takže bude tvořit zajímavý záchytný bod pro obyvatele a návštěvníky Plzně.

„Nová divadla se nestaví každý den a proto je pro nás velkou poctou, že se na tomto projektu můžeme podílet. Věříme, že přinese obyvatelům Plzně zajímavé místo, kam přijdou za nezapomenutelnými divadelními zážitky. Pro divadelní soubory a zaměstnance divadla bude nové divadlo určitě příjemným pracovním prostředím, ze kterého vzejdou nádherná divadelní představení“, dodal Akad. arch. Vladimír Kružík.

Original architecture of the new Plzeň theatre building offers insights into the performance preparation activities
The design, prepared by the architectural and design office HELIKA, a. s., is based on the original design proposal of Portuguese architecture company Lda Manuel Graça Dias & Egas José Vieira Arquitectos. City of Plzeň asked five architectural firms, which gained experience in the field of theatre constructions in the past five years. Architects from company HELIKA a. s. have modified their winning design in collaboration with the Portuguese architects according to the requirements of the city in order to reduce financial costs. Musicals and drama performances will be presented in a new theatre. This will also include a restaurant and café. On this project, company HELIKA a. s. will cooperate with Plzeň engineering company Ingem. It is expected that the main contractor will be selected in 2012.


Z podkladů HELIKA, a.s.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pohled na průčelí divadla – vizualizaceProstor před novou budovou divadla – vizualizaceProstor před novou budovou divadla – vizualizaceCelkový pohled na divadelní komplex – vizualizaceCelkový pohled na divadelní komplex – vizualizaceFasády obou budov spojuje do jednoho kompozičního celku převažující materiál, kterým je podhledový beton.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (60x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...
Předsazená montáž oken a dveří (50x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Předpjaté ocelové konstrukcePředpjaté ocelové konstrukce (43x)
Projekt zastřešení Sazka (nyní O2) arény, kdy jsme poprvé použili táhla s možností napínání na volné délce a tenzometric...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice