KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Administrativní centrum The Park

Administrativní centrum The Park

Publikováno: 9.9.2010
Rubrika: Architektura

Na první fázi výstavby, která byla zahájena v roce 2002 a během které byla postavena administrativní budova s označením 02, plynule navázala realizace i dalších fází, ve kterých postupně v letech 2003 až 2007 vznikali další objekty. Ve fázi 2 byly postaveny administrativní budovy 01, 03 a 05, a ve fázi 3 další administrativní budovy 06 a 07. Spolu s dokončením série administrativních budov byly zrealizovány další umělé vodní prvky a jezírka, které spolu s komplexními zahradními úpravami spojují jednotlivé části areálu v celek. Postupující výstavbou dalších administrativních objektů došlo k zformování vnitro-areálové komunikace, k uzavření prostoru nově vzniklého náměstí s podzemními garážemi označenými jako objekt 04 a ke vzniku celistvého urbánního prostoru.

Objekty 07 a 05 byly proti původnímu projektu propojeny přemostěním na charakteristické subtilní podnoži. Rozšíření, které vyplynulo z požadavku klienta na zvětšení podlažní plochy, prověřilo životaschopnost urbanistického konceptu. Areál byl pak postupně v rámci výstavby rozšířen o řadu doplňkových služeb jako banka, fitness, kavárna, trafika, lékařská služba, školka a další, které přispěly k celkovému oživení areálu. Koncem roku 2007 byly dokončeny objekty 09 a 11, v roce 2008 pak objekt 12.

Proti mnoha jiným developerským počinům v oblasti výstavby administrativních center byl u tohoto projektu kladen důraz na kvalitu vnitřního i vnějšího prostředí, který je klíčem úspěšnosti celého záměru. Vodní plochy, nízká podlažnost, dostatečné vzájemné odstupy budov, vyloučení dopravy z hlavní areálové komunikace jsou jenom některými prvky, které mají výrazný podíl na výsledné atmosféře areálu. Zůstává vyčkat 10–15 let, než vysazené stromy dozrají do své plné velikosti a areál se zcela ztratí v zeleni. Postupná realizace budov a zahrad dovedla projekt k naplnění dlouhodobého urbanisticko-architektonického záměru.

Projekt vznikal v kanceláři Cigler Marani Architects, s. r. o. pro společnost AIG/Lincoln, developera a investora v jedné osobě. Požadavkem bylo vytvořit živoucí komplex, který bude schopen reagovat na měnící se požadavky nájemců. V době vzniku urbanistického konceptu nebyl znám žádný konkrétní nájemce. Koncept byl založen pouze na základě modelů známých ze zahraničí, zkušenostech developera z jiných realizací, předpokladů potřeb budoucích nájemců a tvůrčím přístupu architekta. Základním požadavekem byla životaschopnost a flexibilita, tedy schopnost pojmout nájemce jak se značnými plošnými požadavky, tak drobné nájemce. Pokud by jeden objekt-budova nájemci nestačila, bylo nutné umožnit propojení více budov, k čemuž i ve skutečnosti došlo. Některé budovy pak byly upraveny a realizovány na míru konkrétním nájemcům (budovy 04, 05, 07 pozn.).

Kancelář Cigler Marani Architects, s. r. o. je rovněž autorem všech interiérů společných částí budov (vstupní haly, recepce, patrové haly, interiéry hygienických zařízení, operační místnosti atd.), a z 95 % autorem interiérů jednotlivých nájemců.

KONSTRUKČNÍ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Nosná konstrukce
Nosná konstrukce všech 12 administrativních budov je řešena jako ŽB monolitický skelet, se systémem vnitřních ztužujících ŽB jader uvnitř dispozice, a ŽB sloupů kruhového půdorysu po obvodu. V suterénu jsou použity sloupy čtvercového půdorysu. ŽB stropní deska je po obvodu typového patra ztužená obvodovým trámem, na který jsou zároveň věšeny fasádní moduly. Budova je založena na ŽB základové desce z vodostavebního betonu tzv. bílé vaně. Konstrukční výška typických kancelářských pater je 3,9 m, přízemí je zvýšené na 4,3 m.

Nosná ŽB konstrukce byla v průběhu projektování u jednotlivých budov optimalizována, což souviselo zejména se zvýšením ceny oceli a jejím nedostatkem na trhu. Prověřeny byly různé konstrukční varianty. Zatímco u první postavené budovy byla použita plochá, 250 mm tlustá stropní deska s menší realizační pracností, u ostatních budov byl použitý optimalizovaný systém s tenčí pouze 200 mm tlustou stropní deskou v kombinaci s plochými hlavicemi sloupů a kolem jader. Ve výsledku s nižší hmotností použité oceli. Vyhodnoceny byly různé alternativy půdorysného rozměru hlavice i její tloušťky v kombinaci s různými tloušťkami stropní desky tak, aby úspora oceli byla maximální a zároveň nebyl znehodnocen potřebný prostor v podhledu pro vedení rozvodů TZB.

Fasády
Fasádní plášť budov tvoří lehká modulová zavěšovaná fasáda z hliníkových profilů v rastru 1,5 m. Osová osnova objektu je založena na modulu 7,5 m v kombinaci se 6m moduly. Pro celý areál The Park byl vyvinutý nový systém fasádních profilů SCHÜCO. Objekt je zasklený tepelně-izolačními bezpečnostními dvojskly s měkkým pokovením, které zároveň plní funkci zábradlí. Vnější meziokenní pásy jsou z předzvětralého titanzikového plechu RHEINZINK šedomodré barvy. Z titanziku je rovněž provedeno oplechování atik i zaoblená nároží budov. Fasádní profily jsou z vnitřní strany barvy RAL9007, což je tmavě šedá metalická barva. Zasklívací profily ze strany exteriéru jsou černé barvy RAL 9011. Hlavní vstupní dveře jsou ze systémových nerezových profilů JANSEN. Prosklené otočné turnikety byly realizovány na míru, a jsou bez elektrického pohonu.

Na střechách objektů byla vytvořena akustická a pohledová zástěna. Pohledovou část tvoří lakované U lamely z ocelového plechu. Pro akusticky aktivní část byly vyvinuty akusticky pohltivé sendvičové panely z desek SONIT a CETRIS, které doplňují lamelovou zástěnu z vnitřní strany. Sendvičové panely akusticky odcloňují otevřené části střechy s umístěnou hlučnou technologií.

Ocelové konstrukce
Ocelové konstrukce jsou použity zejména na svislých prosklených fasádách a střechách zimních zahrad, volně stojící zelené stěně na náměstí, šikmé ocelové podpory přemostění mezi budovami 05 a 07, ocelové můstky mezi budovami 01 a 03 a budovami 06 a 08, ocelových ochozech po obvodu objektu 01 a na letících otevřených střechách ve vstupních átriích.  Mimo standardní použití oceli ve výstavbě jsou ocelové prvky nezbytnou součástí i dalších fasádních architektonických doplňků jakými jsou horizontální stínící lamely nebo akustická zástěna na střeše.

Administration centre “The Park”
The first stage of construction commenced in 2002. In this period, the administration building, marked as 02, was built, followed by the construction activities in the next stages, when other objects were built between 2003 and 2007. In stage 2, the administration buildings 01, 03 were completed and in stage 3, other administration buildings 06 and 07 were built. Along with completion of a series of office buildings, further artificial water elements and lakes were placed, which together with the complex garden arrangements connect different parts of the unit premises. Gradual construction of additional office buildings has resulted in building the road within the premises as well as in closing the area of newly created square with underground parking facilities, marked as 04 and in formation of a compact urban space.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Administrativní centrum The ParkPohledové zakončení bulváru budovou číslo 12 s otevřeným podloubímPůvodní vizualizace návrhu rozšíření budovy o další dva bloky, návrh prodloužení podloubíSubtilní železobetonový skelet budovy č. 12Výstavba budovy číslo 08; podzemní garáže pod dnešním náměstímInteriér vstupní halyRealizace fasády; kamenný obklad soklu budovyDetail ocelové konstrukce letící střechy

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (60x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...
Předpjaté ocelové konstrukcePředpjaté ocelové konstrukce (55x)
Projekt zastřešení Sazka (nyní O2) arény, kdy jsme poprvé použili táhla s možností napínání na volné délce a tenzometric...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (44x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice