KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Ekonomika

Ekonomika

V Německu bylo v roce 2006 formou PPP investováno 220 milionů eur do projektů veřejné infrastruktury

Publikováno: 6.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:06

Strategie PPP – výstavba, obnova a modernizace infrastrukturních systémů ve veřejném sektoru na základě financování soukromým subjektem – prošla v několika posledních letech určitým vývojem. V současné době jde o skutečnou alternativu zajištění potřeb a zakázek pro veřejný sektor. Bez modelu PPP by nepochybně mnoho projektů nebylo vůbec zadáno z jednoho prostého důvodu – nemohly by totiž být financovány. Spolupráce veřejného a s...

Celý článek zde

Bovis Lend Lease stojí u výstavby brněnské Olympie od počátku

Publikováno: 10.4.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:41

Při cestě z Brna po dálnici D2 na Bratislavu, si nelze nevšimnout stříbromodrého „městečka“ – nákupního a zábavního centra Olympia. Gigant, který se řadí mezi první svého druhu v republice, začal vznikat již v roce 1997. V loňském roce byla dokončena třetí etapa jeho výstavby a centrum tak v dnešní době nabízí přes 70 000 m2 prodejní plochy....

Celý článek zde

Zvýšení DPH se téměř neprojevilo

Publikováno: 1.4.2008, Aktualizováno: 11.1.2009 20:22

Jaký vliv má zvýšení DPH a tzv. hypoteční krize v USA na developerský trh, nám odpověděl Milorad Miškovič Miško, obchodní a marketingový ředitel společnosti Real Estate Karlín Group....

Celý článek zde

Masový rozvoj developerů nebrzdí ani vyšší DPH

Publikováno: 25.3.2008, Aktualizováno: 11.1.2009 23:34

Developerské společnosti zažívají nyní v Čechách opravdový boom. Kdo čekal, že tomu tak po 1. lednu 2008 nebude, má smůlu. Od Nového roku vzrostla daň z přidané hodnoty na stavby pro bydlení z 5 % na 19 %. Zvýšení se dotklo výstavby i rekonstrukcí. Developerské společnosti ale měly dostatek času se na tuto novinku připravit. Navíc přišly na způsob, jak zvýšení daně obejít. Zatímco obecně se DPH platila až po úhradě poslední splátky a zápisu bytu ...

Celý článek zde

Vzduchotechnika šetří v Hyundai energii

Publikováno: 18.3.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 00:27

Výstavba nošovické automobilky Hyundai pokračuje i nadále ve svižném tempu. Jednotlivé výrobní haly jsou vybavovány technologiemi. Dělníci pracují na montážích výrobních linek a ve svařovně již stojí zástupy svařovacích robotů. V minulých dílech našeho seriálu jsme se zaměřili na zakládání stavby, ocelové konstrukce hal, jejich opláštění a první instalace jeřábových drah či výrobních zařízení. Dnes se podíváme na to, jak bude v budoucnu tento aut...

Celý článek zde

Betonáž konstrukcí Národní technické knihovny probíhala i v lednu

Publikováno: 28.2.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:37

Na konci roku 2007 a během ledna 2008 končily hlavní betonářské práce na staveništi Národní technické knihovny (NTK) v Praze-Dejvicích. Jak jsme se přesvědčili přímo na místě, lana ve stropní desce posledního podlaží jsou již předpjatá. Po dokončení atik bude provedena injektáž betonu do předpínacích kanálků. Téměř hotová jsou vnitřní schodiště, která jsou celá z pohledového betonu včetně jejich zábradlí. V plném proudu je vyzdívání příček. Dokon...

Celý článek zde

Kvalitativní studie českého stavebnictví 2007

Publikováno: 16.7.2007, Aktualizováno: 17.12.2008 23:11

Jakým způsobem se v českém stavebnictví získávají zakázky? Jaká kritéria mají největší vliv při výběru dodavatelů? Jaké jsou zkušenosti firem z účasti ve veřejných výběrových řízeních? Kdo je klíčová osoba pokud chceme firmu oslovit s nabídkou? Je korupce běžnou součástí podnikání v českém stavebnictví? Které informační zdroje jsou využívány různými segmenty firem v českém stavebnictví? Na tyto a rovněž mnohé další otázky odpovídá zpracovaná Kval...

Celý článek zde

Nové typy ocelí pro konstrukce se zvýšenou odolností proti požáru

Publikováno: 3.8.2006, Aktualizováno: 21.2.2010 23:33

Rostoucí nebezpečí teroristických útoků a zkušenosti s požárem a následným zřícením budov World Trade Center v září 2001 obrátily pozornost i laické veřejnosti k problematice požární únosnosti staveb a k možnostem jejího zvyšování. Renesance výstavby obřích mrakodrapů a výškových budov, zejména v Asii, pak celé problematice dodává aktuální rozměr.  ...

Celý článek zde

„Ve vztazích mezi velkými a malými firmami je oboustranně co zlepšovat,“

Publikováno: 23.7.2006, Aktualizováno: 21.2.2010 23:41

řekl v rozhovoru pro časopis Konstrukce Bořivoj Kačena, předseda představenstva a generální ředitel SSŽ, třetí největší stavební firmy v Česku. Je za vámi rok 2005. Jak si skupina SSŽ vedla? Meziroční nárůst výkonů dosáhl 17 %. Výkony v roce 2005 tak představovaly 18,8 miliardy korun. Jde o konsolidovaný výsledek celé skupiny SSŽ, která čítá v pěti oblastech celkem čtrnáct závodů. Zisk po zdanění dosáhl 628 milionů korun. Akcionáři na květno...

Celý článek zde

Construction management s garancemi je nástrojem pro zajištění transparentnosti staveb

Publikováno: 19.3.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 23:15

Na český stavební trh přichází v tomto období nový produkt nazývaný construction management (CM) s garancemi, který přináší investorům či developerům větší komfort než klasický způsob řízení staveb. Ve světě je hojně využíván, například ve Spojených státech je naprosto běžnou metodou dodavatelství všech náročnějších stavebních projektů (viz časopis Konstrukce 5/2005)....

Celý článek zde

Aktuální otázkou je nyní kvalifikace zadavatelů zakázek

Publikováno: 16.11.2005, Aktualizováno: 25.12.2008 12:05

Po obsáhlém připomínkovém řízení a mezirezortním projednání schválila vláda usnesením č. 925 ze dne 20.7.2005 návrh zákona o zadávání veřejných zakázek a předložila jej Poslanecké sněmovně, kde již prošel prvním čtením. Jde o důležitou právní normu, nahrazující dosavadní zákon 40/2004 Sb., který obsahoval některé části, plně neslučitelné s právem unie. Po skončení tiskové konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví jsme oslovili viceprezidenta s...

Celý článek zde

Rozhoduje ekonomika nebo jiné faktory?

Publikováno: 30.8.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:14

Stavba určitého dálničního úseku je vždy zajímavou výzvou pro projektanty. Nejinak je tomu na části dálnice D47, vedoucí z Lipníka nad Bečvou k polským hranicím v oblasti Bohumína. Tato trasa je doslova mosty přeplněna – bude jich tam téměř sto padesát. V této souvislosti jsme narazili na určité spory, které vznikly při projektování mostu C 202 – přemostění Odry....

Celý článek zde

Hempel oznámil finanční výsledky za rok 2004

Publikováno: 15.8.2005, Aktualizováno: 21.12.2008 22:40

Navzdory oslabujícímu dolaru Hempel hlásí růst obratu, ceny surovin ale negativně ovlivnily zisk. Skupina Hempel, přední světový výrobce nátěrových hmot, oznámila hospodářské výsledky za rok 2004. I přes pokles kurzu dolaru společnosti Hempel vzrostly tržby o 9%. Tržby tak za rok 2004 představovaly v absolutních číslech 583,7 miliónů euro (pro porovnání v roce 2003 byly tržby 535,7 miliónů euro). To je historicky nejvyšší obrat, který se společno...

Celý článek zde

PPP je významná příležitost

Publikováno: 18.7.2005, Aktualizováno: 16.2.2010 00:56

Je jasné, že modernizace koridorových tratí v ČR je největší železniční investiční akcí na přelomu dvacátého a jedenadvacátého století. Sledujeme nejenom napojení české železnice na hlavní evropské tahy, ale také zkrácení jízdních dob a zvýšení bezpečnosti a další efekty. Budovaná transevropská dopravní síť ve vazbě na jednotnou evropskou železnici předpokládá moderní, rychlou a na uživatele orientovanou dopravu. Trendem v Evropě je bezesporu pod...

Celý článek zde

„Pojďme hledat příčiny!“ vyzval ostatní člen řídícího výboru Asociace PPP Roman Kramařík

Publikováno: 11.7.2005, Aktualizováno: 20.12.2008 11:33

Česká republika v přípravě prostředí pro zavedení metody veřejně-soukromých partnerství zaostává za Maďarskem i Polskem, o zbytku států EU nemluvě. Toto nemilé zjištění čekalo na účastníky nedávné 3. konference Public Private Partnership 2005 – PPP a legislativa. V konferenčním sále pražského hotelu Jalta se sešla více než stovka developerů, ekonomů, právníků a zástupců stavebních firem. V menšině tentokrát byli ti, jichž se projekty PPP tý...

Celý článek zde

Soukromý sektor nabízí aktivní spolupráci v oblasti PPP

Publikováno: 26.6.2005, Aktualizováno: 20.12.2008 11:20

Mimořádná valná hromada Asociace PPP proběhla v historické budově paláce Mánes na Masarykově nábřeží v Praze. Členové projednali dosavadní činnost a byli seznámeni s hospodařením asociace, rozpočtem na rok 2005 a záměry na další období, které jednomyslně schválili....

Celý článek zde

Konference PPP ukázala připravenost soukromého sektoru

Publikováno: 1.5.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:17

Česká republika v přípravě prostředí pro zavedení metody veřejně soukromých partnerství zaostává za Maďarskem i Polskem, o zbytku států EU nemluvě. Toto nemilé zjištění čekalo na účastníky hned úvodního bloku 3. konference Public Private Partnership 2005 PPP a legislativa, koncem dubna v Praze pořádalo Stavební fórum....

Celý článek zde

Systém hospodaření s mosty

Publikováno: 21.4.2005, Aktualizováno: 16.2.2010 00:34

V březnu 2004 byl dokončen úkol z účelového financování výzkumu a vývoje – Expertní řídicí systém pro posuzování mostů pozemních komunikací z hlediska jejich stavu, zatížitelnosti a použitelnosti, jejich porovnání z hlediska potřeby údržby, oprav a rekonstrukce a stanovení potřeby finančních prostředků pro údržbu, opravy a rekonstrukce. Systém je pracovně označen jako Systém hospodaření s mosty (BMS – Bridge Management System)....

Celý článek zde

Na výstavbě dálnice D1 ve Slovenské republice se bude podílet veřejný i privátní sektor

Publikováno: 18.3.2005, Aktualizováno: 16.2.2010 01:03

Vláda Slovenské republiky usnesením č. 523 z 26. června 2003 rozhodla, že dálnice D1 mezi Bratislavou a Košicemi má být dokončena do roku 2010 s předpokladem financování vybraných úseků D1 systémem veřejně-soukromého partnerství (PPP)....

Celý článek zde

Manažer projektu je přínosem pro investora i stavbaře

Publikováno: 22.2.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 22:42

O specifikách českého stavebnictví, způsobech řízení stavebních projektů, jejich výhodách a nevýhodách a o vztazích mezi jednotlivými subjekty přímo na staveništi jsme hovořili s Igorem Klajmonem, operačním ředitelem Bovis Lend Lease - firmy, specializující se na management stavebních projektů....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Trendy v managementu údržby (28x)
V současné době se čím dál častěji setkáváme s pojmem management údržby. Nové koncepce a technologie měnící celkový pohl...
UniCredit Leasing zajistí financování nových investicUniCredit Leasing zajistí financování nových investic (27x)
UniCredit Leasing, přední společnost nebankovního financování v ČR, očekává oživení jak v oblasti financování strojů a z...
O certifikace zelených budov je zájemO certifikace zelených budov je zájem (27x)
V budově centrálního sídla ČSOB v Praze-Radlicích se uskutečnilo diskusní setkání „Mezinárodní certifikace zelenýc...

NEJlépe hodnocené související články

KOVOSVIT MAS, a.s. v minulém roce navýšil tržby téměř o 21 procent na 2, 2 miliardy korun (4 b.)
„Rok 2014 byl jeden z nejúspěšnějších roků naší společnosti od roku 2011. Když jsem do společnosti nastupoval, byla na p...
UniCredit Leasing zajistí financování nových investicUniCredit Leasing zajistí financování nových investic (3.4 b.)
UniCredit Leasing, přední společnost nebankovního financování v ČR, očekává oživení jak v oblasti financování strojů a z...
O certifikace zelených budov je zájemO certifikace zelených budov je zájem (3 b.)
V budově centrálního sídla ČSOB v Praze-Radlicích se uskutečnilo diskusní setkání „Mezinárodní certifikace zelenýc...

NEJdiskutovanější související články

O certifikace zelených budov je zájemO certifikace zelených budov je zájem (2x)
V budově centrálního sídla ČSOB v Praze-Radlicích se uskutečnilo diskusní setkání „Mezinárodní certifikace zelenýc...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice