KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Unikátní konstrukční řešení, speciální montáže

Unikátní konstrukční řešení, speciální montáže

Publikováno: 31.10.2005, Aktualizováno: 18.2.2010 22:23
Rubrika: Realizace

O vysoké úrovni českého stavebnictví není pochyb. Stačí se dívat kolem sebe, sledovat stále vzrůstající kvalitu staveb, které se účastní různých soutěží... V tomto článku představíme dvě z realizací, které uvedený názor podporují.

LÁVKA PŘES LABE
Vrcholné stavebně-technické dílo – visutá lávka pro pěší a cyklisty – překlene řeku Labe v Kolíně (Zálabí) na Kmochův ostrov. Visutá lávka o třech polích překračuje Labe středním polem o rozpětí 99 m. „Dílo nejenže umožní propojení města s oblíbeným místem, ale je krásné a především je v mnoha směrech unikátním stavebním dílem. Způsob montáže není při tak velkém přemostění obvyklý,“ řekl v rámci srpnového kontrolního dne Pavel Jankůj, ředitel SDS Exmost, která je zhotovitelem lávky. Mostovka je vyskládána z železobetonových segmentů délky tři metry, které jsou vzájemně sepnuty předpínací výztuží. Závěsy mostovky jsou svislé, pylony výšky více než 16 m jsou mírně odkloněny směrem k opěrám.

Visutá lana spolu s obalovými trubkami vytvářejí řetězovky ve všech třech polích. V jednom kusu kabelu je osmatřicet lan délky 171 m. Stavba začala v září 2004 a na ostrov se bude možné dostat suchou nohou již letos v listopadu. „V souvislosti s výstavbou lávky jsme museli počítat s množstvím statických a dynamických vlivů, které s realizací takto unikátního stavebního díla a především montáže segmentů mostovky souvisely. Řešení posouvá možnosti účinného navrhování, rychlé montáže a stavebních materiálů zase o kus dále,“ poznamenal Vlastislav Salajka ze Stavební fakulty VUT v Brně.

Délka přemostění činí 157 m, přičemž celková délka lávky představuje 171,3 m. Šířka mezi zábradlím 3,5 m umožňuje případný průjezd sanitních vozidel. Jak jsme již uvedli, mostovku bude tvořit 53 segmentů. Každý z nich váží přes 9 t. Zajímavostí je to, že mostovka bude vyhřívána (instalovaný výkon topného kabelu v jednom segmentu je 2.100 W).


Délka přemostění činí 157 m.


Pylony jsou vysoké více než 16 m.

MOST V DĚČÍNĚ – UNIKÁTNÍ VÝSUN
V tomto případě se jednalo o rekonstrukci ocelové konstrukce a spodní stavby mostu v Děčíně na soutoku řek Labe a Ploučnice. Rekonstrukce probíhala ve dvou etapách – předvýlukové a výlukové.

Předvýluková činnost obsahovala:

  • vlastní výrobu a montáž 210tunové ocelové konstrukce (OK) na předmontážní ploše, která byla zbudována ze silničních panelů a konstrukce PIŽMO. odélná osa OK byla rovnoběžná s řekou,
  • montáž mostního provizoria, které umožnilo jediný možný příjezd stavební techniky na pravý břeh,
  • montáž provizorní kabelové lávky, souběžné se stávající OK. Aby nebyl přerušen provoz kabelových tras, bylo nutné je přeložit ze stávající OK na abelovou lávku,
  • provedení přeložky kabelových tras, sanace pravobřežní opěry hloubkovou injektáží,
  • příjezd a montáž jeřábu Liebherr 1.550 o nosnosti 800 t na pravém břehu.

Výluková činnost – od 28. května do 30. června 2005:
Po zahájení výluky trati ČD Děčín – Rumburk začala demontáž zábradlí OK včetně konzol, trakčního vedení, odbourání železobetonových říms na pilíři a opěře, snesení železničního svršku a odtěžení železničního spodku. Stávající OK o hmotnosti 140 t byla vyjmuta z mostního otvoru a snesena na zpevněnou plochu kolovým jeřábem. Vše s pomocí dvou speciálně vyrobených ocelových prvků (opatřených závěsnými oky), které byly vloženy pod horní pasy hlavních nosníků. Vlastní operace vyjmutí a snesení ocelové konstrukce byla provedena za 90 minut. Okamžitě po vyjmutí stávající konstrukce začalo bourání úložných prahů a křídel na obou opěrách. Ihned po odbourání byly bedněny, armovány a betonovány nové úložné prahy, včetně úložných bloků a závěrných zdí současně na obou opěrách. Montáž OK o hmotnosti 210 t do mostního otvoru proběhla ve dvou fázích:

1. fáze – podélný výsun přes řeku
Výsun byl proveden v součinnosti jeřábu (na pravém břehu) s tažným zařízením (kotveným do základu pilíře). Jeřáb OK v místě uložení na opěry přizvedl speciálně vyrobeným ocelovým prvkem se závěsnými oky, vloženým pod horní pas hlavního nosníku. V místě uložení na pilíř byla OK vysouvána po dráze pomocí výsuvných stolic tažným zařízením. Závěsný hák jeřábu se pohyboval po předem vytýčené trajektorii až do polohy, kdy část konstrukce, kterou nesl jeřáb, překonala řeku. Poté byla OK uložena na předem vybudovanou provizorní bárku. V tomto okamžiku byla OK zavěšena pouze na jeřáb a nastala 2. fáze.

Celý nezkrácený článek včetně všech fotografií si můžete přečíst v čísle 5/2005.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Navrhovanie spriahnutých plechobetónových dosiek (43x)
Plechobetónová doska je monolitická železobetónová doska betónovaná na tenkostennom oceľovom tvarovanom profile – ...
Palác NárodníPalác Národní (35x)
Palác Národní je projekt víceúčelového domu v srdci Prahy, který doplňuje nároží Národní třídy a Mikulandské ulice, posl...

NEJlépe hodnocené související články

„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“ (5 b.)
říká generální ředitel společnosti Vítkovice Machinery Group Ing. Jan Světlík....
Ve Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletíVe Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletí (5 b.)
Doslova průlomovou investici v oblasti strojírenské metalurgie představuje moderní linka rychlokovacího stroje, jakou ne...
Praktické poznatky z realizace ojedinělé stavby - visuté lávky přes Labe v Kolíně (5 b.)
Visutá lávka o třech polích překračuje v Kolíně řeku Labe (na Kmochův ostrov) středním polem o rozpětí 99 m, obě krajní ...

NEJdiskutovanější související články

Nadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých BudějovicíchNadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých Budějovicích (1x)
Prodejní a administrativní hala pro firmu Starka – Půjčovnictví a obchod, v. o. s. je ukázkou moderní, architekton...
Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu (1x)
Zpevněné vzorky jílu byly připraveny ze směsi kaolínu a portlandského cementu. Provedly se laboratorní zkoušky pevnosti,...
Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou (1x)
Na místě původního skladu posypové soli v areálu SÚS v Rychnově u Jablonce nad Nisou byl v roce 2004 vybudován nový obje...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice