KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Praktické poznatky z realizace ojedinělé stavby - visuté lávky přes Labe v Kolíně

Praktické poznatky z realizace ojedinělé stavby - visuté lávky přes Labe v Kolíně

Publikováno: 12.3.2006, Aktualizováno: 18.2.2010 23:03
Rubrika: Realizace

Visutá lávka o třech polích překračuje v Kolíně řeku Labe (na Kmochův ostrov) středním polem o rozpětí 99 m, obě krajní pole jsou délky 30 m, ocelové pylony stojí na břehových hranách.

 

Suspension foot-bridge over Labe river in Kolín
Three-span suspension foot-bridge crosses Labe River in Kolín (to Kmochův ostrov) by the middle span 99 m long; both outer spans are 30 m long, steel pylons are placed on the river bank edges.

Mostovka je vyskládána ze železobetonových segmentů délky 3,0 m, vzájemně sepnutých předpínací výztuží. Závěsy mostovky jsou svislé, pylony jsou mírně odkloněné směrem k opěrám, visutá lana spolu s obalovými trubkami vytváří řetězovou soustavu ve všech třech polích. Převáděná komunikace: stezka pro pěší a cyklisty, šířka 3,500 m, niveleta je symetrická vůči středu lávky uprostřed rozpětí a je tvořena vrcholovým parabolickým zaoblením s tečnami ve sklonu 6 %.

VYHŘÍVANÁ MOSTOVKA
Po nutné optimalizaci řešení lávky ze zadávací dokumentace do takové podoby, aby bylo možné ji realizovat (napřímení, založení, dimenze pylonů, množství betonářské výztuže), začaly zemní práce na přípravě staveniště a hlubinné založení opěr mikropilotami a tahovými zemními kotvami a založení pylonů mikropilotami. Na jaře roku 2005 následovaly základy opěr a pylonů. Postupně na stavbě přibývaly dříky pylonů, opěry včetně křídel a kotevních bloků. Současně s pracemi na stavbě začala výroba kotevních šroubů a vlastních pylonů.

Při projekčních pracech bylo rozhodnuto o změně způsobu budoucího odklízení sněhu z povrchu lávky. Místo zamýšleného chemického ošetření pochozích ploch (solení), které výrazně omezuje životnosta kvalitu betonových povrchů, se přistoupilo k instalaci topných kabelů do jednotlivých segmentů lávky. Ty jsou napájeny elektrickým proudem, který je spouštěn řídícím systémem na základě údajů z teplotního a vlhkostního čidla. Mostovka je vyhřívaná pouze tehdy, když hrozí, že se na ní při nízkých teplotách a vlhku či sněhu vytvoří námrazy. Při výrobě segmentů byl topný kabel připevněn přímo na betonářskou výztuž a ještě před zabetonováním proměřen, zda není poškozen a bude funkční. Na lávce je použito celkem 15 typů segmentů v závislosti na kombinaci jejich tvaru a vystrojení. Segmenty byly vyrobeny za dva měsíce.
 


 

MONTÁŽ NOSNÝCH SYSTÉMŮ
Po instalaci pylonů následovala montáž pomocných konstrukcí a systémů a následně nosného systému lávky, tj. visutých lan se závěsy. Po základním vyrovnání a kontrole visutých kabelů byla zahájena montáž segmentů lávky s pomocí zavážecí lanové dráhy v přesně stanoveném pořadí tak, aby nevyrovnaným zatížením v jednotlivých polích lávky nebyla nadměrně namáhána konstrukce pylonu. Pro všechny montážní stavy bylo výpočtem kontrolováno napětí v konstrukci pylonu. Napětí na povrchu pylonu v rozhodujícím kritickém průřezu při stavbě zjišťovaly přiložené tenzometry a bylo průběžně vyhodnocováno. Po dokončení montáže segmentů byla instalována předpínací lana mostovky, následovalo předepnutí a injektáž kabelových kanálků. Injektáží visutých kabelů byla dokončena montáž nosného systému lávky.

Při dokončovacích pracích byla segmenty protažena elektroinstalace pro topné kabely a veřejné osvětlení, provedena izolace, následovala montáž zábradlí, vrchní nátěry ocelových částí lávky, dokončení předpolí lávky na ostrově i v Zálabí a parkové úpravy.

MATERIÁL PO VODĚ
Práce na Kmochově ostrově ztížilo, že na něj vede od historického centra Kolína pouze secesní lávka s nosností 3,5 t pro jediné vozidlo. Veškerá stavební technika a materiál byly dopravovány přes Labe – na vlastním pontonovém soulodí provádějící firmy. Na něm byl převezen veškerý beton, betonářská výztuž, segmenty mostovky, které byly osazovány ze strany ostrova, také celý svařený 26tunový pylon a jeřáb s nosností 90 t pro montáž pylonu.

NÁROKY NA STATICKÉ VÝPOČTY
Projektová dokumentace zahrnovala rozsáhlou výpočtovou činnost, statické posouzení a 3D zatěžovací modely, které určovaly rozměry a dimenze jednotlivých částí díla. Rozhodující pro geometrii celého díla, výslednice sil a celkové působení stavby jsou délka visutých kabelů a závěsů jednotlivých segmentů. Ty musely být provedeny v nezatíženém stavu, kdežto výsledek byl znám až po zatížení. Je možné konstatovat, že všechny ověřovací výpočty byly správné, protože předpokládaná geometrie se shoduje se skutečným stavem. Výpočtové práce prováděli specialisté – Vlastislav Salajka s kolegy ze Stavební fakulty VUT v Brně. Správně navrženou konstrukci potvrdil také výsledek zatěžovací zkoušky, kdy na lávku najelo osm nákladních automobilů o celkové hmotnosti 76 t. Předpokládaná hodnota průhybu byla dodržena s odchylkou 3 % a po odlehčení se průhyb v polovině rozpětí vrátil na původní hodnotu beze zbytku.

Lávka byla 2. prosince 2005 otevřena slavnostním ohňostrojem za přítomnosti předsedy vlády Jiřího Paroubka, hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla, zástupců města v čele se starostou Miroslavem Kaislerem a dalších hostů.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nové ústředí ČSOB (43x)
Budova nového ústředí ČSOB bude přátelskou, otevřenou a vstřícnou budovou, která poskytne příjemné pracovní prostředí pr...
Palác NárodníPalác Národní (41x)
Palác Národní je projekt víceúčelového domu v srdci Prahy, který doplňuje nároží Národní třídy a Mikulandské ulice, posl...
Navrhovanie spriahnutých plechobetónových dosiek (40x)
Plechobetónová doska je monolitická železobetónová doska betónovaná na tenkostennom oceľovom tvarovanom profile – ...

NEJlépe hodnocené související články

„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“ (5 b.)
říká generální ředitel společnosti Vítkovice Machinery Group Ing. Jan Světlík....
Ve Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletíVe Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletí (5 b.)
Doslova průlomovou investici v oblasti strojírenské metalurgie představuje moderní linka rychlokovacího stroje, jakou ne...
Praktické poznatky z realizace ojedinělé stavby - visuté lávky přes Labe v Kolíně (5 b.)
Visutá lávka o třech polích překračuje v Kolíně řeku Labe (na Kmochův ostrov) středním polem o rozpětí 99 m, obě krajní ...

NEJdiskutovanější související články

Nadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých BudějovicíchNadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých Budějovicích (1x)
Prodejní a administrativní hala pro firmu Starka – Půjčovnictví a obchod, v. o. s. je ukázkou moderní, architekton...
Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu (1x)
Zpevněné vzorky jílu byly připraveny ze směsi kaolínu a portlandského cementu. Provedly se laboratorní zkoušky pevnosti,...
Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou (1x)
Na místě původního skladu posypové soli v areálu SÚS v Rychnově u Jablonce nad Nisou byl v roce 2004 vybudován nový obje...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice