KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou

Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou

Publikováno: 12.9.2007, Aktualizováno: 2.3.2009 11:21
Rubrika: Realizace

Na místě původního skladu posypové soli v areálu SÚS v Rychnově u Jablonce nad Nisou byl v roce 2004 vybudován nový objekt stejného účelu. Investor v zadávacích podmínkách pro novou stavbu kladl velký důraz na životnost konstrukce zohledňující povahu prostředí a minimální údržbu, což původní objekt nesplňoval.

PŘÍPRAVNÁ FÁZE PROJEKTU
V přípravné fázi projektu byl proveden průzkum stávajících skladových objektů stejného typu, které slouží již několik desítek let. Průzkum potvrdil, že nejvíce poruch je způsobeno vlivem skladované posypové soli, která agresivně působí na okolní stavební konstrukce, a to nejen na kontaktních místech, ale i na částech, které jsou exponovány solnými výpary (střešní konstrukce). Především ocelové prvky (bez povrchové úpravy) nejvíce podléhají již v krátké době intenzivní korozi. Pro novou halu tedy bylo nutné najít materiál a následně konstrukční systém, který bude schopen dlouhodobě odolávat účinkům soli, údržba bude minimální a především pořizovací cena bude přijatelná.

VHODNÝM MATERIÁLEM JE DŘEVO
Nejvíce vyhovuje výše popsaným požadavkům dřevo. Pokud zajistíme jeho dostatečnou ochranu před povětrností, je schopné dlouhodobě odolávat agresivnímu prostředí. Abychom mohli příznivých vlastností základního materiálu využít, bylo nutné zabývat se především optimalizací spojů jednotlivých dřevěných prvků, které jsou nejkritičtějším místem konstrukce. Postavit halu tradiční tesařskou technologií je pro konstruktéra, který může využít mnoha historických zkušeností, jistě velká výzva. Kvalitní obráběcí centra, jež začínají vstupovat i na náš trh, mohou napomoci reálně uvažovat o realizaci této myšlenky a zapojit se tak do konkurenčního boje s ostatními technologiemi.

ZVÍTĚZILA PŘÍHRADOVÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE
Pro konstrukci této haly byl nakonec zvolen stále více se rozvíjející systém příhradových dřevěných konstrukcí, kde jsou jednotlivé dřevěné prvky spojené ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Samotný systém, sestavený z příhradových prvků, je velmi variabilní, staticky spolehlivý, úsporný, a proto jeho význam a využití v moderním stavitelství neustále stoupá. V běžné stavební praxi jsou pro spoje používány pozinkované ocelové desky, které bezpečně vyhovují pro 99 % staveb. Ocelové prvky nacházející se v agresivním prostředí mají mnohem vyšší nároky na ochranu před korozí než v běžných podmínkách, a proto není vhodné použít běžné pozinkované styčníkové desky. Deset let stará střešní konstrukce z vazníků s pozinkovanými styčníkovými deskami, které byly exponovány solnými výpary, začala vykazovat počáteční korozi, k níž dochází především v místě perforování plechu (ve styku se vzduchem). Přestože konstrukce vykazovala korozivní místa, její statická bezpečnost nebyla ohrožena a pro zajištění bezproblémové funkce v dalších letech je potřebné dodatečně provést protikorozní ochranu. Odhalené slabé místo systému v agresivních podmínkách se podařilo odstranit použitím nerezové styčníkové desky s prolisovanými trny. Pořizovací cena je sice vyšší (oproti pozinkované variantě), ale počáteční investice se jistě vrátí v minimálních nákladech na budoucí údržbu. Kombinace dřeva a nerezového spojovacího materiálu je tedy vhodné řešení pro konstrukce, které musejí odolávat agresivním účinkům soli.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Hala o vnitřních světlých rozměrech 11,56 × 31,55 m je navržena pro uskladnění posypové soli do maximální výšky 4 m. Technologie navážení, skladování a vyvážení si vyžádala provést minimální světlou vnitřní výšku haly 6,5 m. Konstrukční systém je založen na principu vetknutých dřevěných příhradových sloupů, které jsou rozmístěny po obvodu haly v osové rozteči 2.250 mm, resp. 1.528 mm u vjezdu. Zajišťují přenos veškerých účinků od skladované soli, střešní konstrukce a klimatických složek. Ze zatěžovacích analýz vzešly požadavky na různé šířky sloupů v různých částech půdorysu. Podélné strany haly jsou osazeny sloupy šířky 1.800 mm, přední štítová stěna s vjezdovými vraty 1.025 mm, opačná štítová stěna 2.000 mm. Sloupy jsou vetknuty do železobetonového základového prahu, který po celém obvodu (kromě vjezdu) vystupuje 500 mm nad úroveň podlahy haly. Železobetonové prahy jsou propojeny s železobetonovou základovou deskou pod prostorem skladu soli a jako celek přenášejí veškeré zatížení. Kotevní body vetknutých dřevěných sloupů na želetobetonovém prahu se podařilo konstrukčním návrhem umístit do zóny, kde nepůsobí agresivita soli, a proto bylo možné použít na patní plechy ocel opatřenou řádnou antikorozní úpravou. Stabilita sloupů po výšce je zajištěna na vnějším obvodu systémem dřevěných paždíků v rozteči 1.000 mm, které zároveň tvoří nosnou konstrukci obvodového pláště. Vnitřní strana sloupů je stabilizována izolovanou dřevěnou hrázděnou stěnou z hranolů, která zároveň vymezuje prostor pro uskladnění soli. Hlavy sloupů jsou spřaženy systémem dřevěných příhradových nosníků, jež v podstatě tvoří průvlak mezi sloupy a současně i ztužující „věnec“. Tím je vytvořena stabilní svislá nosná konstrukce pro vlastní konstrukci zastřešení tvořenou dřevěnými příhradovými vazníky v osové rozteči 1.125 mm, kloubově uloženými na svislé nosné konstrukce. Vlastní systém zavětrování vazníkové konstrukce zajišťuje její prostorovou tuhost. Nosný střešní plášť byl proveden z OSB3 desky.

Vnější rozměry haly 35 × 16,2 × 8,9 m
Skladovací prostor 31,55 × 11,56 × 6,5 m (max. výška skladované soli 4 m)
Nosné konstrukce jsou dimenzovány na normové zatížení:
a) střecha - horní pas - sníh - IV. sněhová oblast
                                - střešní plášť (asfalt. pásy, bednění z desek OSB3 4PD)
                - dolní pas - bez podhledu
b) stěny - vítr podle ČSN 7300 35
             - vodorovný tlak skladované soli kamenné mleté s charakteristikami podle ČSN 7300 35
             - objemová tíha 1.200 kg/m3, úhel vnitřního tření 35 °
             - max. výška skladování soli činí 4 m
             - opláštění z asfaltových vlnitých desek na latění

A new object in the place of the old road salt store, serving for the same purpose, was built in the area of the Road Administration and Maintenance Unit in Rychnov near Jablonec nad Nisou in 2004. In the contractual conditions for the new building, the building owner laid stress mainly on the durability of the structure with regard to the characteristics of the environment and on minimum maintenance, which the previous object had not fulfilled. The system finally selected for the construction of this hall was the increasingly developing wooden lattice construction, where individual wooden elements are connected by means of steel truss plates with moulded arbors.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou

Ochrana drevenej konštrukcie proti posypovej soli
Dobrý deň, podobnú drevenú halu na uskladnenie posypovej soli stavame na Slovensku v Giraltovciach. Prosím neviete poradiť ako chemicky ochrániť drevenú konštrukciu prot...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 20.10.2014 16:48vstup do diskuse >>

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nové ústředí ČSOB (96x)
Budova nového ústředí ČSOB bude přátelskou, otevřenou a vstřícnou budovou, která poskytne příjemné pracovní prostředí pr...
Administrativní budova Hyundai Motor ManufacturingAdministrativní budova Hyundai Motor Manufacturing (45x)
Objekt je součástí výrobního závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) na výrobu automobilů s kapacitou 300 tis. a...
Palác NárodníPalác Národní (40x)
Palác Národní je projekt víceúčelového domu v srdci Prahy, který doplňuje nároží Národní třídy a Mikulandské ulice, posl...

NEJlépe hodnocené související články

„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“ (5 b.)
říká generální ředitel společnosti Vítkovice Machinery Group Ing. Jan Světlík....
Ve Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletíVe Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletí (5 b.)
Doslova průlomovou investici v oblasti strojírenské metalurgie představuje moderní linka rychlokovacího stroje, jakou ne...
Praktické poznatky z realizace ojedinělé stavby - visuté lávky přes Labe v Kolíně (5 b.)
Visutá lávka o třech polích překračuje v Kolíně řeku Labe (na Kmochův ostrov) středním polem o rozpětí 99 m, obě krajní ...

NEJdiskutovanější související články

Nadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých BudějovicíchNadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých Budějovicích (1x)
Prodejní a administrativní hala pro firmu Starka – Půjčovnictví a obchod, v. o. s. je ukázkou moderní, architekton...
Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu (1x)
Zpevněné vzorky jílu byly připraveny ze směsi kaolínu a portlandského cementu. Provedly se laboratorní zkoušky pevnosti,...
Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou (1x)
Na místě původního skladu posypové soli v areálu SÚS v Rychnově u Jablonce nad Nisou byl v roce 2004 vybudován nový obje...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice