KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Ve Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletí

Ve Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletí

Publikováno: 14.9.2011
Rubrika: Realizace

Doslova průlomovou investici v oblasti strojírenské metalurgie představuje moderní linka rychlokovacího stroje, jakou nemá nikdo široko daleko v Evropě. Jedná se o bezesporu největší investici do strojírenské technologie v České republice za posledních dvacet let.

Celkové náklady spojené s výstavbou linky rychlokovacího stroje společnosti Vítkovice Hammering vychází na dvě miliardy korun. Navazují přitom na investice, které byly v rámci skupiny Vítkovice Machinery Group (VMG) učiněny v předcházejícím období. Jde především o investice do zázemí společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM), kde byla kompletně zrekonstruována ocelárna a řada dalších provozů. „Vítkovická historie a tradice kování je úzce spjata především s kovárnou společnosti VHM. I když se naše produkce bude částečně překrývat se současným sortimentem této společnosti, přidanou hodnotou rychlokovací linky bude vysoká výkonnost, přesnost a kvalita,“ uvádí Ing. Vladan Polášek, ředitel společnosti Vítkovice Hammering, který zároveň zdůrazňuje, že kromě kovaných tyčí, bloků či dlouhých osazených kovaných výrobků budou k produktům rychlokovadla patřit i kované trubky s tloušťkou stěny od 35 do 130 milimetrů. To je v rámci skupiny VMG naprostá novinka a zároveň obor, který chce společnost vzhledem k intenzivnímu zájmu trhu dále rozvíjet. V daném oboru tak bude zprovoznění rychlokovací linky znamenat obrovský krok kupředu, který se odrazí především ve zvýšené konkurenceschopnosti vítkovické produkce. Na tradici navazuje společnost Vítkovice Hammering i v jiném směru – s plným respektem k minulosti využívá historickou budovu lisovny z roku 1905. „Zatímco nový objekt bude osazen moderní technologickou linkou, rekonstruovaná lisovna, kde se dříve vyráběla lisovaná vysokotlaká dna kotlů, kuželová dna pro cukrovary, segmenty pro vařiče celulózy, kotle na olej či komponenty pro atomový program, bude sloužit jako skladovací a expediční hala. Její ocelová konstrukce a režné zdivo zůstane zachováno,“ líčí Ing. Vladan Polášek.

VÝKONNOST, PŘESNOST A KVALITA
Rychlokovací stroj představuje nejmodernější technologii volného kování v současnosti. Unikátnost zařízení spočívá hned v několika aspektech. Především je výrobní linka komplexně počítačově řízená. „Efektivita výroby se tím přiblížila možnému maximu, přičemž našim cílem je dostat roční produkci linky do roku 2015 až na 100 tisíc tun,“ říká Ing. Polášek. Významná je také návaznost operací, která v uzavřeném výrobním cyklu umožní produkovat hotové výrobky. Ty budou využívány v širokém spektru nejrůznějších strojírenských odvětví. „Dodávat budeme kupříkladu pro klienty z automobilového průmyslu, petrochemie, energetiky, těžby nerostných surovin či železničního dopravy. Dostaneme se ale i do zcela nových odvětví, která dosud nejsou servisována,“ konstatuje Ing. Polášek. Rychlokovací stroj si navíc poradí i s nejrůznějšími typy materiálů počínaje lehce tvařitelnými níže legovanými uhlíkovými či nástrojovými ocelemi, až po těžce tvařitelné oceli s vysokým obsahem chromu nebo titanové slitiny. „Díky posílenému hydraulickému výkonu a speciálnímu tvaru kovadel přechází během kování protváření až do samotného středu výkovku. Výsledkem je oproti volnému kování jemnozrnější struktura a dosažení lepších výsledných mechanických vlastností,“ vysvětluje Ing. Polášek. Vítkovické rychlokovadlo je v neposlední řadě i zelenou technologií, což koresponduje s širší filozofií a společensky odpovědným přístupem skupiny Vítkovice Machinery Group. I při zmíněné vysoké produktivitě je jeho provoz ekologicky nezávadný s minimálním zatížením okolí. „Kupříkladu karuselová pec je vytápěna zemním plynem, vysoce úsporné ekologické hořáky mají snížený obsah oxidu dusíku ve spalinách, využíváme zbytkové teplo a téměř nezatěžujeme okolí hlukem,“ vyjmenovává kvality rychlokovací linky Ing. Vladan Polášek. Produkce této moderní technologie otevírá společnosti Vítkovice Hammering kromě tuzemska dveře i na světové trhy. Již teď se připravuje na realizaci prvních zakázek – kromě Evropy má domluveny i první vlaštovky do Asie a dalších kontinentů. Linka tak podstatně rozšíří nabídku výrobků strojírenské metalurgie skupiny Vítkovice Machinery Group.

TECHNICKÉ PARAMETRY RYCHLOKOVACÍHO STROJE SMX-800
Rychlokovací linka dokáže zpracovat produkty do hmotnosti 8 tun a rozměrů do 550 milimetrů vnějšího průměru. Skládá se z hydraulického lisu o jmenovité kovací síle 18 MN a ze 4 kovadel kovající rychlostí až 240 úderů za minutu s výkonem 100 000 t/rok. Hydrauliku pohání 10 motorů 600 kW, které za pomocí čerpadel vytváří tlak systému až 35 MPa. Dva synchronizované manipulátory si předávají výkovek přes konstrukci kovacího litého rámu. Kompatibilita nastavení stroje společně se speciální konstrukcí tlumení rázů kovadel umožňují kovat rozměry mezi 80 – 550 mm při délce 18 000 mm a hmotnosti 8 000 t/ks. Kovaná trubka či dutý osazený výkovek při délkách cca 12 000 mm jsou pro SMX-800 samozřejmostí. Kovací tolerance se pohybují na hodnotách +3/–0 mm. Po ukončení kovacího programu následuje řezání za tepla brusnými kotouči o průměru 1 800 m a jehličkové označení výkovku. Uzel tepelného zpracování tvoří patrové pece, kalící nádrže a sázecí manipulátor. Maximální teplota ohřevu probíhajícím v 6 zónách karuselové pece je 1 300 °C. Výkonem cca 40 t/h se tato pec řadí mezi nejvýkonnější karuselové pece ve střední Evropě. Rovnoměrnost ohřevu +/–3 °C dovoluje nastavení pro získání velice přesných mechanických hodnot. Pro kalení jsou připraveny dvě polymerové kalící nádrže o objemu 113 m2 a vodní nádrž o objemu 176 m3.

TECHNOLOGIE VÝROBY NA LINCE RYCHLOKOVACÍHO STROJE
Vstupní materiál (ingoty o teplotě cca 600 °C) je přivážen po železnici nebo speciálními silničními vozidly a s ohledem na maximální využití zbytkového tepla vstupních ingotů je ihned jeřábem vsazen do sběrné pece, kde dochází k vyrovnání teplot celé vsázky. Ze sběrné pece jsou ingoty vyjmuty pomocí jeřábových kleští a uloženy do sázecího manipulátoru. Manipulátorem jsou ingoty vsazeny do karuselové ohřívací pece. Po průchodu pecí a ohřevu na kovací teplotu vyjme výstupní manipulátor ohřátý ingot z karuselové pece a uloží jej na válečkový dopravník. Po spuštění dopravníku je ingot dopraven na otočný dopravník rychlokovacího stroje. Po vykování polotovaru dojde k jeho rozdělení za tepla na délky 3 až 18 m. Po označení každého kusu je pomocí dopravníků a převážecího vozu polotovar převezen do vedlejší lodi haly k dalšímu zpracování. Část produkce je bezprostředně po rozdělení přímo kalena (z dokovací teploty) a teprve poté převezena do vedlejší lodi haly k dalšímu zpracování. Po převozu polotovaru do druhé lodi haly projdou polotovary podle jakosti materiálu buď přes linku tepelného zpracování, nebo jsou vychlazeny na vzduchu v hromadách popř. pod termo-poklopy. Po zchlazení jsou vykované tyče dopraveny k zařízením pro dokončovací operace. Část produkce je rovnána na rovnacím lisu, po vyrovnání jsou výkovky zařazeny do většinového toku materiálu. Zbytek je dopraven k otryskání povrchu, na defektoskopii a opravu případných povrchových vad. Poté jsou polotovary dopraveny do skladovací a expediční haly. Ve skladovací a expediční hale jsou umístěny pásové pily pro dělení výkovků na délky dle požadavků zákazníků a skladovací stojany pro uložení výkovků před expedicí. Expedice je možná kolejovou dopravou nebo silniční automobilovou dopravou.

Fast forging machine of the third millennium commences its operation in Vítkovice
Virtually ground-breaking investment in metallurgy engineering is a modern line of fast forging machine owned by nobody else in Europe. This is undoubtedly the largest investment in machinery engineering technology in the Czech Republic over the past twenty years.

Z podkladů Vítkovice Machinery Group

 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Srdce rychlokovacího stroje

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nové ústředí ČSOB (97x)
Budova nového ústředí ČSOB bude přátelskou, otevřenou a vstřícnou budovou, která poskytne příjemné pracovní prostředí pr...
Administrativní budova Hyundai Motor ManufacturingAdministrativní budova Hyundai Motor Manufacturing (46x)
Objekt je součástí výrobního závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) na výrobu automobilů s kapacitou 300 tis. a...
Palác NárodníPalác Národní (38x)
Palác Národní je projekt víceúčelového domu v srdci Prahy, který doplňuje nároží Národní třídy a Mikulandské ulice, posl...

NEJlépe hodnocené související články

„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“ (5 b.)
říká generální ředitel společnosti Vítkovice Machinery Group Ing. Jan Světlík....
Ve Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletíVe Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletí (5 b.)
Doslova průlomovou investici v oblasti strojírenské metalurgie představuje moderní linka rychlokovacího stroje, jakou ne...
Praktické poznatky z realizace ojedinělé stavby - visuté lávky přes Labe v Kolíně (5 b.)
Visutá lávka o třech polích překračuje v Kolíně řeku Labe (na Kmochův ostrov) středním polem o rozpětí 99 m, obě krajní ...

NEJdiskutovanější související články

Nadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých BudějovicíchNadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých Budějovicích (1x)
Prodejní a administrativní hala pro firmu Starka – Půjčovnictví a obchod, v. o. s. je ukázkou moderní, architekton...
Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu (1x)
Zpevněné vzorky jílu byly připraveny ze směsi kaolínu a portlandského cementu. Provedly se laboratorní zkoušky pevnosti,...
Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou (1x)
Na místě původního skladu posypové soli v areálu SÚS v Rychnově u Jablonce nad Nisou byl v roce 2004 vybudován nový obje...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice