KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Nové ústředí ČSOB

Nové ústředí ČSOB

Publikováno: 26.3.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 23:21
Rubrika: Realizace

Budova nového ústředí ČSOB bude přátelskou, otevřenou a vstřícnou budovou, která poskytne příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance i pro návštěvníky ČSOB. Projekt bude velmi citlivě zasazen do Radlického údolí a uchová historii této lokality. Ponechána bude zdejší kaplička a cenné stromy. Budova nijak nenaruší ráz okolí, naopak bude působit tak, jako by sem odedávna patřila.

Nad stanicí metra Radlická vyroste budova pro 2.400 zaměstnanců ČSOB. Bude stát na půdorysu ve tvaru obdélníka se stranami 220 x 75 metrů. Vznikne šest pavilonů, mezi kterými budou tři zasklená atria o rozměrech 24 x 24 metrů a dva dvory o rozměrech 16 x 24 metrů. Projekt klade velký důraz na ekologii. Střechy tohoto většinou čtyřpodlažního objektu budou pokryty zelení, také zářezy fasád budou opatřeny speciálním zařízením na úchyt zeleně. Celý objekt poskytne téměř 65 tisíc metrů čtverečních užitné plochy. Je tak největším developerským počinem v oblasti administrativních budov v České republice.

Červenec 2007

Související článek: http://www.konstrukce.cz/clanek/1013-nezavisly-dozor-nad-prubehem-stavebnich-praci-je-pri-developerskem-zpusobu-vystavby-rozsahlych-staveb-nutnosti/

Související článek: http://www.konstrukce.cz/clanek/1005-nove-sidlo-csob-povazuji-za-dilo-svym-rozsahem-srovnatelne-se-sazka-arenou/

Březen 2007

http://www.konstrukce.cz/clanek/902-na-strese-noveho-ustredi-csob-roste-park/

Únor 2007


http://www.konstrukce.cz/clanek/889-vystavba-sidla-csob-group-v-prazskych-radlicich-prakticky-skoncila/


 


Leden 2007

 

Prosinec 2006

 • podlahy povlakové
 • sadové a venkovní úpravy
 • gastrotechnologie
 • finální kompletace všech konstrukcí a prací
 • předávání objektu uživateli

Listopad 2006
Říjen 2006

 • úklid objektu
 • fasáda - zateplovací systém
 • vnitřní omítky a stěrky
 • akustické obklady a izolace
 • ZTI - kanalizace, voda, zavlažování
 • ústřední vytápění, podlahové topení
 • konstrukce truhlářské
 • konstrukce zámečnické vč. povrchových úprav
 • konstrukce SDK
 • dveře dřevěné, ocelové, protipožární
 • kce klempířské
 • obklady, dlažby
 • obklady a dlažby z kamene
 • podlahy povlakové
 • podlahy dřevěné
 • podlahy syntetické
 • malby a nátěry
 • požární ucpávky
 • fasáda
 • zastřešení
 • podhledy
 • komínová tělesa
 • zelená střecha
 • podlahy zdvojené
 • příčky přemístitelné
 • garážová vrata, mříže
 • elektro
 • MaR
 • vzduchotechnika
 • výtahy a eskalátory
 • ocelové kce
 • sprinklery
 • chlazení
 • konstrukce hliníkové
 • příprava území - ornice, HTÚ
 • komunikace a chodníky
 • sadové a venkovní úpravy

 

Září 2006

 • úklid objektu
 • fasáda - zateplovací systém
 • vnitřní omítky a stěrky
 • akustické obklady a izolace
 • ZTI - kanalizace, voda, zavlažování
 • ústřední vytápění, podlahové topení
 • konstrukce truhlářské
 • konstrukce zámečnické vč. povrchových úprav
 • konstrukce SDK
 • dveře dřevěné, ocelové, protipožární
 • kce klempířské
 • obklady, dlažby
 • obklady a dlažby z kamene
 • podlahy povlakové
 • podlahy dřevěné
 • podlahy syntetické - malby a nátěry
 • požární ucpávky
 • fasáda
 • zastřešení
 • podhledy
 • komínová tělesa
 • podlahy zdvojené
 • příčky přemístitelné
 • garážová vrata, mříže
 • elektro
 • MaR
 • vzduchotechnika
 • výtahy a eskalátory
 • ocelové kce
 • sprinklery
 • komunikace a chodníky
 • sadové a venkovní úpravySrpen 2006

 • konstrukce svislé zděné vč. zárubní
 • hrubé podlahy vč. izolací
 • vnitřní omítky a stěrky
 • ZTI – kanalizace, voda, plyn
 • ústřední topení, podlahové topení
 • konstrukce truhlářské
 • konstrukce zámečnické
 • konstrukce SDK vč. zárubní
 • obklady a dlažby
 • malby a nátěry
 • fasáda
 • zastřešení vč. podkladních vrstev
 • zastřešení atrií, světlíků
 • podlahy zdvojené
 • elektro silnoproud, slaboproud
 • fasáda, zateplovací systém
 • akustické izolace, obklady
 • kce truhlářské
 • kce klempířské
 • podlahy povlakové
 • podlahy vlysové, plovoucí, dřevěné
 • dlažby
 • HTÚ
 • trafostanice
 • komunikace, chodníky

Červenec 2006

Předpínání a montáž konstrukčních prvků (zdroj: Tension Systems)

  

 • konstrukce svislé zděné vč. zárubní
 • hrubé podlahy vč. izolací
 • vnitřní omítky a stěrky
 • ZTI – kanalizace, voda, plyn
 • ústřední topení, podlahové topení
 • konstrukce truhlářské
 • konstrukce zámečnické
 • konstrukce SDK vč. zárubní
 • obklady a dlažby
 • malby a nátěry
 • fasáda
 • zastřešení vč. podkladních vrstev
 • zastřešení atrií, světlíků
 • podlahy zdvojené
 • elektro silnoproud, slaboproud – VZT a klimatizace
 • výtahy, eskalátory
 • ocelové konstrukce
 • sprinklery
 • náhradní zdroj – dieselagregát
 • chlazení
 • ZOTK
 • venkovní rozvod vody
 • kanalizace venkovní
 • venkovní rozvod plynu
 • venkovní rozvody slaboproudu
 • venkovní VN
 • trafostanice
 • opěrné a zárubní zdi

Červen 2006

 • konstrukce svislé zděné vč. zárubní
 • hrubé podlahy vč. izolací
 • vnitřní omítky a stěrky
 • ZTI
 • kanalizace, voda, plyn
 • ústřední topení, podlahové topení
 • konstrukce truhlářské
 • konstrukce zámečnické
 • konstrukce SDK vč. zárubní
 • obklady a dlažby
 • malby a nátěry
 • fasáda
 • zastřešení vč. podkladních vrstev
 • zastřešení atrií, světlíků
 • podlahy zdvojené
 • elektro silno-, slaboproud
 • VZT a klimatizace
 • výtahy, eskalátory
 • ocelové konstrukce
 • sprinklery
 • náhradní zdroj
 • dieselagregát
 • chlazení
 • ZOTK
 • venkovní rozvod vody
 • kanalizace venkovní
 • venkovní rozvod plynu
 • venkovní rozvody slaboproudu
 • venkovní VN
 • trafostanice
 • opěrné a zárubní zdi

 

Květen 2006

 
 

V současné době se stavební práce nacházejí ve čtvrtém a pátém nadzemním podlaží. Byla zahájena montáž fasády a současně také montáž rozvodů zdravotní techniky, vzduchotechniky, topení, chlazení a rozvodů elektroinstalace v podzemních podlažích, kde probíhají rovněž práce na vyzdívkách. Ještě před koncem roku byla zkolaudována a zprovozněna plynovodní přípojka, aby bylo možné v lednu zprovoznit kotelnu kvůli temperaci objektu v zimních měsících. V okolí stavby se dokončují zásypy, izolace proti zemní vlhkosti a drenáže.

Březen 2006

Postup výstavby k 23. březnu 2006 - počasí, které panovalo v lednu, únoru i v březnu hodně komplikovalo postup prací na stavbě.
Přesto se nám podařilo dokončit hrubou stavbu objektu. Dne 20.2. jsme do stavby nalili poslední kubíky betonu a tím splnili termín který jsme si pro dokončení hrubé stavby stanovili. Postupně se rozbíhá montáž fasády. V současné době dokončujeme hrubou montáž fasádních dílů a začínáme kompletaci fasády.
Přestože dosud trvá zimní počasí tak uvnitř objektu probíhaly a probíhají práce. Přestože jsme objekt temperovali a otevřená místa zakrývali nebyla tato situace vůbec jednoduchá.

V současné době se provádí:
 • třetí a konečná fáze předpínání nosníků přes metro včetně injektáže
 • vyzdívky v objektu
 • rozvody topení, chlazení , vzduchotechniky a zdravotní instalace
 • montáž jednotek ve strojovnách VZT a chlazení
 • rozvody springlerů včetně strojovny
 • montáž tras elektroinstalace
 • montáž provizorní krytiny na střeše objektu

Leden 2006

Postup výstavby k 12. lednu 2006 - v současné době dokončujeme železobetonový skelet objektu. Práce probíhají na 4. resp. 5. nadzemním podlaží. Zahájili jsme montáž fasády a montujeme v podzemních podlažích rozvody zdravotní techniky, vzduchotechniky, topení, chlazení, springlery a rozvody elektroinstalace.
V lednu zprovozníme kotelnu pro temperaci objektu v zimním období, k tomu bylo nezbytné vybudovat a zkolaudovat plynovodní přípojku, což se nám podařilo ještě před koncem roku. Kolem objektu se dokončují zásypy, izolace proti zemní vlhkosti a drenáže, v podzemních podlažích probíhají vyzdívky. V současné době se odstraňují vady a nedodělky z prací realizovaných ve stanici metra Radlická a počátkem února i tuto část stavby předáme investorovi a zkolaudujeme.

Nové ústředí ČSOB - 16.12.2005 Nové ústředí ČSOB - 16.12.2005 Nové ústředí ČSOB - 16.12.2005

V současné době probíhá ukládání 36 unikátních předpjatých nosníků, které budou přemosťovat konstrukci metra, které probíhá napříč pod celou budovou. Následně nosníky ponesou železobetonovou konstrukci budoucího objektu.

Listopad 2005

Postup výstavby k 16. listopadu 2005. Aktuální obrázky z webkamery ukazují, že práce probíhají v současné době téměř nepřetržitě.
Přes den probíhají práce spojené s betonáží a bedněním železobetonových konstrukcí a ve večerních hodinách armovací práce a montáže prefabrikovaných sloupů.
Mimo prací viditelných z ulice se rozběhly práce uvnitř objektu na vyzdívkách, montáže vzduchotechniky, topení, chlazení a springlerů.
Dokončují se práce na úpravách technických prostor stanice metra Radlická.
Pod ulicí Radlická se dokončuje protlak plynovodní přípojky.
Veškeré snažení spěje k tomu, vytvořit podmínky pro práce v zimním období tj. provizorně uzavřít objekt a zajistit jeho temperaci.

Říjen 2005

Postup výstavby k 6. říjnu 2005. Měsíc září zatím nejvíc změnil stav na stavbě ČSOB.
 • nad stavbou se tyčí 6 věžových jeřábů
 • odstranili jsme objekty nouzového úniku a odvětrání metra na tělese metra a vybudovali nové 
 • jako prvním v republice se nám povedla ojedinělá věc, a to spuštění 800 t jeřábu do stavební jámy dvěma 300 t jeřáby
 • tímto největším kolovým jeřábem v ČR jsme namontovali 36 ks 63 tunových předpjatých nosníků přes objekt metra ¨
 • tato akce trvala 14 dnů

Kromě této jedné z nejzajímavějších etap výstavby probíhaly velkým tempem i práce na železobetonové konstrukci a v prostorách metra. Výsledkem našeho snažení je to, že konstrukce objektu banky začíná být vidět již z okna auta projíždějícího ulicí Radlická


Září 2005

Nové ústředí ČSOB - 14.9.2005


Srpen 2005

Postup výstavby k 22. srpna 2005. Období léta bylo ve znamení probíhajících prací na monolitické konstrukci objektu, dokončili se zemní práce, pilotové založení objektu.

V současné době probíhají práce:
 • betonáž základové desky objektu
 • provádění monolitické železobetonové konstrukce podzemních podlaží
 • montáž prefabrikovaných stropních konstrukcí podzemních podlaží
 • provádění hydroizolací a vibroizolací spodní stavby
 • provádění drenážního systému podél obvodu stavební jámy
 • výroba 25 m dlouhých a 65 t těžkých předpjatých prefabrikovaných nosníků
 • provádění stavebních úprav ve stanici metra Radlická
 • montáž věžového jeřábu
 • demolice nadzemních částí metra - nouzový výstup a větrací šachta
Červen 2005

Dne 28. června proběhlo slavnostní zahájení výstavby Nového ústředí ČSOB Group. Architektonicky velmi progresivní a ojedinělá budova podle návrhu významného českého architekta Josefa Pleskota bude nejen ukázkou moderních trendů komerční výstavby, ale také neokázalosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Tento přístup byl vyjádřen i samotným průběhem slavnostního aktu. - Nebyl poklepán základní kámen, jak je to obvyklé, ale zasazen 'základní strom', reprezentující množství zeleně, které stavbu po jejím dokončení obklopí. Slavnostního aktu se zúčastnil předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Pavel Kavánek a předseda představenstva a generální ředitel Skanska CZ Zdeněk Burda. Na tiskové konferenci, která slavnostnímu zasazení stromu předcházela, výkonný ředitel Divize Project Development Jiří Poletín vyzdvihl koncept Design Build jako postup, který chce naše společnost dále rozvíjet.

Sázení stromu. Zleva Pavel Kavánek, Zdeněk Burda a Josef Pleskot. Nové ústředí ČSOB - model

Na konci června 2005 byl na místě stavby slavnostně zasazen strom. Tento počin zahájil stavební práce.

Dne  1.6. 2005 - nastavené tempo výstavby se i přes složité problémy podařilo udržet i během měsíce května.
V současné době jsou dokončeny přeložky zatrubněného potoka a vejčité stoky. Dokončen byl rovněž archeologický výzkum na stavbě.
Na stavbě finišují zemní práce a to i přes to, že z původního předpokladu 1000 m3 betonů jako pozůstatku výstavby metra jsme v současné době vybourali 8 000 m3. Vybouraný materiál jsme se rozhodli využít pro stavbu a to tím způsobem, že v nedaleké provozovně jsme instalovali mobilní recyklační linku a vybouraný beton drtíme na recyklát pro zpětné využití na stavbě. Zároveň s dokončujícími zemními pracemi se provádějí podkladní betony pod izolace. Tato konstrukce slouží i jako zpevněná plocha pro provádění pilotového založení objektu.

Květen 2005

Příznivé jarní počasí nastartovalo tempo stavebních prací na stavbě Nového ústředí ČSOB. V závěru měsíce dubna jsou provedeny přeložka kabelu GTS, přípojka STL plynovodu a odpojení NTL plynovodu v ulici U Kostela, byla dokončena a zkolaudována staveništní trafostanice 1000 kVA, dokončuje se přeložka vejčité stoky a zatrubněného potoka.
V souvislosti s obnažením tělesa metra jsme byli nuceni provést provizorní přeložky přípojek vody a kanalizace pro metro, do finále se blíží dokončení archeologického výzkumu. Statické zajištění komunikací a metra jsme dokončili v jihozápadní části objektu a nyní probíhající práce se soustřeďují na dokončení zemních prací v severní části objektu, kde v současné době komplikují průběh prací nacházené pozůstatky socialistického stavění tj. stovky m3 betonových konstrukcí, kompletní jeřábová dráha a jiné 'archeologické památky' po výstavbě metra z 80-tých let.Březen 2005

V souladu s harmonogramem stavebních prací byla provedena přeložka kabelu Českého telekomu a demontáž veřejného osvětlení. Tyto práce bylo nezbytné provést v předstihu pro další činnosti na stavbě. V současné době probíhají práce na přeložkách splaškové kanalizace, zatrubněného potoka, kabelu GTS. V severovýchodní části stavby pokračuje záchranný předstihový archeologický výzkum a v jihozápadní části stavby byly zahájeny zemní práce včetně zajištění stavební jámy záporovým pažením.Únor 2005

14. února 2005 byly zahájeny stavební práce na stavbě nového ústředí ČSOB Group. V současné době se provádí příprava území spojená s kácením, vybudováním zařízení staveniště a začínají práce na přeložkách inženýrských sítí.

Leden 2005

25. ledna 2005 byly zahájeny práce spojené se záchranným předstihovým archeologickým průzkumem. Archeologický průzkum bude probíhat v severovýchodní části stavby, v místech původního osídlení Radlic v období ranného středověku.

Popis projektu:

Na základě rozsáhlého výběrového řízení organizovaného ČSOB na ztvárnění stavby Nového ústředí ČSOB Group byla představenstvem banky v roce 2003 vybrána lokalita Radlice v Praze 5 developersky zaštítěna společností Skanska CZ a.s., Divizí Project Development a podpořena architektonickou koncepcí AP ATELIERU pod vedením Ing. arch. Josefa Pleskota. Po dokončení budovy na konci roku 2006 sem budou přestěhovány útvary ústředí, které jsou nyní rozptýleny po celé Praze.

Budova nového ústředí ČSOB bude přátelskou, otevřenou a vstřícnou budovou, která poskytne příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance i pro návštěvníky ČSOB. Projekt bude velmi citlivě zasazen do Radlického údolí a uchová historii této lokality. Ponechána bude zdejší kaplička a cenné stromy. Budova nijak nenaruší ráz okolí, naopak bude působit tak, jako by sem odedávna patřila.

Nad stanicí metra Radlická vyroste budova pro 2400 zaměstnanců ČSOB. Bude stát na půdorysu ve tvaru obdélníka se stranami 220 x 75 metrů. Vznikne šest pavilonů, mezi kterými budou tři zasklená atria o rozměrech 24 x 24 metrů a dva dvory o rozměrech 16 x 24 metrů. Projekt klade velký důraz na ekologii. Střechy tohoto většinou čtyřpodlažního objektu budou pokryty zelení, také zářezy fasád budou opatřeny speciálním zařízením na úchyt zeleně. Celý objekt poskytne téměř 65 tisíc metrů čtverečních užitné plochy. Je tak největším developerským počinem v oblasti administrativních budov v České republice.

Začátek stavby: únor 2005
Konec stavby: prosinec 2006

Investor: Československá obchodní banka
Developer: Centrum Radlická
Generální dodavatel: Skanska CZ, Divize Project Development
Architekt: Josef Pleskot

Tým:
manažer developera: Miloslav Rovný
manažer projektu GD: Václav Töpper, Ing. Petr Přástka
hlavní stavbyvedoucí GD: Jan Kozler

Červenec 2007

Související článek: http://www.konstrukce.cz/clanek/1005-nove-sidlo-csob-povazuji-za-dilo-svym-rozsahem-srovnatelne-se-sazka-arenou/

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nové ústředí ČSOB (97x)
Budova nového ústředí ČSOB bude přátelskou, otevřenou a vstřícnou budovou, která poskytne příjemné pracovní prostředí pr...
Administrativní budova Hyundai Motor ManufacturingAdministrativní budova Hyundai Motor Manufacturing (46x)
Objekt je součástí výrobního závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) na výrobu automobilů s kapacitou 300 tis. a...
Palác NárodníPalác Národní (38x)
Palác Národní je projekt víceúčelového domu v srdci Prahy, který doplňuje nároží Národní třídy a Mikulandské ulice, posl...

NEJlépe hodnocené související články

„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“ (5 b.)
říká generální ředitel společnosti Vítkovice Machinery Group Ing. Jan Světlík....
Ve Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletíVe Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletí (5 b.)
Doslova průlomovou investici v oblasti strojírenské metalurgie představuje moderní linka rychlokovacího stroje, jakou ne...
Praktické poznatky z realizace ojedinělé stavby - visuté lávky přes Labe v Kolíně (5 b.)
Visutá lávka o třech polích překračuje v Kolíně řeku Labe (na Kmochův ostrov) středním polem o rozpětí 99 m, obě krajní ...

NEJdiskutovanější související články

Nadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých BudějovicíchNadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých Budějovicích (1x)
Prodejní a administrativní hala pro firmu Starka – Půjčovnictví a obchod, v. o. s. je ukázkou moderní, architekton...
Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu (1x)
Zpevněné vzorky jílu byly připraveny ze směsi kaolínu a portlandského cementu. Provedly se laboratorní zkoušky pevnosti,...
Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou (1x)
Na místě původního skladu posypové soli v areálu SÚS v Rychnově u Jablonce nad Nisou byl v roce 2004 vybudován nový obje...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice