KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti

Zajímavosti

Brno Business Park, založení budovy A a B

Publikováno: 11.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:02

V posledních dvou letech se v Brně nebývalou měrou rozběhla kromě jiného i výstavba administrativních budov. Do této skupiny patří v roce 2005 zahájené budování tzv. Brno Business Parku na trojúhelníkovém pozemku mezi Heršpickou, Jihlavskou a Vídeňskou ulicí v blízkosti Ústředního hřbitova. V minulosti zde bylo zahradnictví, ale mnoho let pak areál zel prázdnotou. Administrativní centrum má být v budoucnu tvořeno až šesti objekty. V roce 2006 byl...

Celý článek zde

Zkoušení sportovních podlah pro haly a zkoušení umělých povrchů pro venkovní sportoviště

Publikováno: 8.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:05

V posledních desetiletích se na mezinárodní úrovni vyvíjely různé zkoušky pro hodnocení vzájemné interakce sportovních povrchů a sportovců [1]. Vzájemná interakce je obvykle porovnávána s hodnotami pro tuhou betonovou podlahu. Zkušební postupy se staly součástí předpisů mezinárodních sportovních federací a již dlouhou dobu jsou součástí německých národních norem. V Německu má také původ zkušební zařízení Berlin, které se po určitém vývoji dnes na...

Celý článek zde

X. konference Ocelové konstrukce 2008

Publikováno: 6.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:09

Již po desáté se v malebném prostředí státních lázní Karlova Studánka sešli na konci měsíce dubna odborníci z nejrůznějších odvětví, aby přednášeli a diskutovali na téma oceli jak ve stavebnictví, tak ve vývoji nebo architektuře. Po všechny dny trvání konference praskal přednáškový sál lázeňského domu Libuše ve švech a o zájmu účastníků o přednášená témata svědčil rovněž fakt, že po vyčerpávajícím úterku, kdy zaznělo sedmadvacet odborných příspěv...

Celý článek zde

Návrh metodiky ověření délky zabudovaných kotevních šroubů ultrazvukem

Publikováno: 5.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:11

Kotevní šrouby jsou jednou z významných součástí železobetonových konstrukcí. Na kvalitě ukotvení (obr. 1) v mnoha případech závisí stabilita například ocelových hal a přístřešků, dále bezpečnost zábradlí, svodidel, sloupů osvětlení atd. Únosnost kotevních šroubů závisí především na jejich kotevní délce, kterou zasahují do betonové konstrukce. Únosnost je však také závislá na materiálu nosné železobetonové konstrukce (jehož pevnost je však poměrn...

Celý článek zde

Analýza vlivu kvality kontaktu na únosnost lepené kotvy zatížené tahem

Publikováno: 20.4.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:30

Kotvení s dodatečně osazenými ocelovými lepenými kotvami je možné použít zejména při rekonstrukcích staveb. Díky jednoduché a rychlé instalaci je možné tento systém realizovat při zajištění statiky budov i tam kde je zapotřebí malých kotevních prvků. Stejné výhody je možno využít i při novostavbách. Z hlediska materiálů jsou tyto systémy vhodné pro použití v betonu prostém, železobetonu a zdivu z plných cihel. Takovýto systém je na trhu zastoupen...

Celý článek zde

Požadavky na stavební výrobky a konstrukce 2 – Podklady pro certifikaci a stavební řízení

Publikováno: 17.4.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:32

Přinášíme Vám pokračování materiálu o požadavcích na stavební výrobky a konstrukce. Ti, kteří se s materiálem setkávají poprvé, najdou jeho úvodní díl v prvním vydání letošních Konstrukcí nebo na webových stránkách....

Celý článek zde

Napjatost v kotevních oblastech předpínací výztuže

Publikováno: 15.4.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:36

V místech působení osamělých sil a jiných vyvolaných lokálních napětí je často velmi obtížné vyjádřit stav napjatosti, i když jsou k dispozici sofistikované výpočetní programy. Vytvoření vhodného modelu a interpretace výsledků z modelu do skutečné konstrukce je značně náročné a vyžaduje spoustu času....

Celý článek zde

MAHA – Polyfunkční dům Avenium – AiResidence, zajištění stavební jámy a založení objektu

Publikováno: 2.4.2008, Aktualizováno: 11.1.2009 20:01

Společnost Zakládání staveb získala zakázku na zajištění stavební jámy objektu MAHA technologií tryskové injektáže a záporového pažení. Součástí zakázky bylo i založení objektu na sloupech tryskové injektáže....

Celý článek zde

Návrh a realizace složitých stavebních jam v městské zástavbě

Publikováno: 30.3.2008, Aktualizováno: 11.1.2009 21:05

V současné době se stále více vyskytují případy realizace nových objektů v rozsáhlé městské zástavbě. I proto, že se často jedná o stísněné prostory, je řada staveb vedena nejen do výšky, ale také do hloubky. Zástavba proluk, rekonstrukce historických center a výstavba objektů o více podzemních podlažích v městské aglomeraci s sebou přináší řadu problémů spojených s hloubením stavebních jam....

Celý článek zde

Keramika – povrch budoucnosti

Publikováno: 19.3.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 00:05

Už i na českém trhu se můžeme v oblasti opláštění budov a fasád setkat s novinkou. Staly se jí keramické izolační panely, které nejenže nabízejí oproti „klasickým“ materiálům užívaným v tomto odvětví řadu výhod, ale umožňují i zcela zásadně například měnit často uniformní tvář městské zástavby....

Celý článek zde

Arcelor Distribuce CZ předal zástupci svého významného klienta originální dar

Publikováno: 12.3.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:23

V době, kdy vládne tuhý konkurenční boj, je nutný neustálý úzký kontakt s klienty, s těmi významnými obzvlášť. A to platí i v oblasti neformálních aktivit. S vědomím toho se vedeni společnosti Arcelor Distribuce CZ rozhodlo ocenit své nejvýznamnější odběratele hutních materiálů originálním dárkem....

Celý článek zde

Experimentální zkoušky kroucených železobetonových nosníků

Publikováno: 5.3.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:30

Zatěžovací zkoušky železobetonových nosníků namáhaných pouze krouticími účinky nepatří mezi zkoušky, které by byly prováděny často a ve větším rozsahu. Využitelnost pro praktické účely je vzhledem k možnosti výskytu pouze čistě krouceného prvku v jakékoliv známé konstrukci velmi malá. I přes tuto skutečnost bylo rozhodnuto provést experimentální zkoušky, neboť se jedná o zkoušky, které jsou minimálně neobvyklé a především zajímavé. Postupem času ...

Celý článek zde

Odstraňování následků havárie v rafinerii Mažeikiu Nafta v Litvě

Publikováno: 4.3.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:31

Litevská rafinerie Mažeikiu Nafta (MN) patří se svou zpracovatelskou kapacitou surové ropy ve výši cca 10 milionů tun/rok mezi velké evropské rafinerie....

Celý článek zde

Shopping park Soravia

Publikováno: 3.3.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:33

O tom, že aj oceľ má svoje čaro a architektúru, sme sa presvedčili už mnohokrát. Pohľad na strechy a kupoly obchodného centra Soravia v Bratislave poskytuje vďačný námet pre fotografov. Tento pohľad očaril aj architekta celého komplexu, ktorý sa rozhodol zachovať pôvodný vzhľad kupoly bez použitia podhľadu....

Celý článek zde

Nová evropská norma v geotechnické praxi ČSN EN 15 237 (73 1081) – Provádění speciálních geotechnických prací – Svislé drény

Publikováno: 26.2.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:38

Český normalizační institut přijal v srpnu 2007 do soustavy norem již jedenáctou evropskou geotechnickou normu z řady „Provádění speciálních geotechnických prací“. Tyto normy připravuje technický výbor CEN TC 288 „Execution of special geotechnical works“. Norma je převzata formou překladu z anglického originálu „Execution of special geotechnical works – Vertical drainage“, vydaného CEN (Evropskou komisí p...

Celý článek zde

Astron v Africe

Publikováno: 25.2.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:39

Společnost Lindab-Astron, největší evropský výrobce ocelových hal, v nedávné době zrealizovala několik zajímavých objektů v Africe. Většina realizací však probíhá v Evropě, kde prostřednictvím sítě svých 350 autorizovaných stavebních partnerů realizuje zakázky nejen na klíč s různým využitím od skladových prostor, logistických center, sportovních hal, výrobních závodů až po vícepodlažní kancelářské budovy. Vše podle přání zákazníka. Nyní vás však...

Celý článek zde

Hutní montáže Ostrava dokončily ekologickou stavbu

Publikováno: 19.2.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:49

Contract for Mechanical Installation of Recovery Boiler Erection with Auxiliaries-Ruzomberok, Slovakia, tak zněl název významného projektu v originále. Jednalo se o výstavbu nového regeneračního kotle v Ružomberku, v Neusiedler – Severoslovenské celulózky a papierne, dále jen N-SCP, a. s. Pro Hutní montáže Ostrava (HMO) to byl, z hlediska objemu i z hlediska technického, jeden z klíčových projektů minulého období....

Celý článek zde

Letiště Ostrava-Mošnov

Publikováno: 12.10.2006, Aktualizováno: 21.2.2010 23:56

Historie mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov sahá až do prvního desetiletí minulého století. Zde v tehdejší obci Harty žili bratři Žurovcové, regionální letečtí průkopníci, kteří své práce a pokusy prováděli v letech 1909–1914. Dalšímu pokračování zabránila 1. světová válka. Po ní se bratři Josef a Vilém vrátili k civilnímu létání s letounem koupeným z válečných přebytků....

Celý článek zde

Průmyslová zóna Nošovice

Publikováno: 12.10.2006, Aktualizováno: 21.2.2010 23:31

...

Celý článek zde

Projekt Karolina v Ostravě

Publikováno: 12.10.2006, Aktualizováno: 21.2.2010 23:30

Průmyslový areál Karolina se vyvíjel mezi říšskou cestou z Opavy do Těšína (později ulice 28. října), vedoucí na jižním okraji středověkého jádra Ostravy směrem západ – východ, a historickým jádrem Vítkovických železáren situovaným 500 m dále k jihozápadu, v prostoru jihozápadně od Vítkovické (Hrabovské) městské brány.  ...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (289x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Výpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých tělesVýpočet dynamických sil v základech masivního padostroje při drop-in testech velkých těles (89x)
V technické praxi, viz např. obr. 1 a 2, jsou často požadovány zkoušky součástí nebo strojních celků dynamickým rázem (&...
AČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkováníAČSZ – Křemík v oceli – důležitý prvek při žárovém zinkování (66x)
Žárové zinkovny v minulosti řešily a i dnes velice často řeší problém pozinkování materiálu z reaktivních ocelí, tzn. oc...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice