KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi

AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi

Publikováno: 26.4.2011
Rubrika: Zajímavosti

AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna díky své struktuře perfektně izolovat chlad i teplo. Milimetrová vrstva AERO-THERMU sníží náklady na vytápění stejně, jako vnější izolační systém minimální tloušťky 100 mm. AERO-THERM je kombinace nejmodernějších nanotechnologií v podobě 3M kuliček, a kosmických technologií v podobě nejlehčí pevné látky na světě Aerogelu.

Aero -Therm je jediným výrobkem na tekuté bázi, který obsahuje Aerogel, produkt využívaný mimo jiné v kosmickém průmyslu. Například v roce 1997 odolávala na Marsu sonda Sojouner po tři měsíce extrémním teplotám. Tenká vrstva Aerogelu dokázala uvnitř sondy udržet teplotu okolo 21 °C bez jakéhokoliv tepelného zařízení i při teplotách sahajícím k –75 °C. Aerogel dává nový rozměr termoizolačním hmotám na bázi 3M skleněných kuliček. Tyto tenkostěnné duté kuličky z technického skla díky výrobní technologii obsahují zředěný vzduch a tím dávají struktuře AERO-THERMu jedinečné vlastnosti. Elektromagnetické záření (teplo) při průchodu tenkou stěnou každé 3M skleněné kuličky částečně pronikne k další stěně, částečně je rozptýleno a částečně je odraženo. Vzhledem k množství a velikosti 3M skleněných kuliček je většina záření postupně pohlcena a koncentrována ve vrstvě AERO-THERMu. Bezprostředně dochází z velké části k jeho zpětnému uvolnění do volného prostoru.

Tepelně izolační pasta
AERO-THERM je tepelná izolace kombinující moderní tepelné izolanty pro dosažení maximálních tepelně izolačních vlastností v extrémně tenké vrstvě. Přináší nová stavební a konstrukční řešení.

Je dodáván ve formě vodou ředitelného tmelu a jeho hlavní funkce je termoreflexe (odraz tepla) a termoizolace (nepropouštění a zadržování tepla). Jeho hlavními funkčními složkami jsou 3M skleněné kuličky (tenkostěnné mikrokuličky z technického skla obsahující řídký vzduch) a aerogel (nejlepší známý izolant na světě). Izolace AERO-THERM dále obsahuje disperze a aditiva.

Hlavní výhody tepelné izolace AERO-THERM
Výborné vlastnosti řadí AERO-THERM mezi nejlepší produkty ve své třídě a předurčují jej nejen pro všestranné využití ve stavebnictví při zateplování, ale také do náročných podmínek v průmyslových aplikacích. AERO-THERM vyniká především svou nízkou tepelnou vodivostí při aplikační vrstvě 1,0 mm. Navíc tento izolační tmel skvěle přilne k podkladu, neopadává a pružně se přizpůsobuje jeho změnám. Izolační materiál AERO-THERM má výbornou tepelnou odolnost od –40 do 150 °C bez ztráty deklarovaných vlastností.

Další vlastnosti tepelné izolace AERO-THERM
Kromě skvělých tepelných izolačních vlastností také ovlivňuje vzdušnou vlhkost a neumožňuje její kondenzaci na povrchu. Na rozdíl od jiných izolačních řešení tak vytváří nepříznivé prostředí pro vznik plísní.

Samozřejmostí je, že izolační tmel je bez zápachu, nehořlavý a neuvolňuje žádné toxické látky (ani je neobsahuje). Jeho minimální životnost je při správné aplikaci minimálně 15 let, což převyšuje návratnost investic vynaložených do zateplení.

Tab. 1 – Parametry materiálu
Forma materiálu vodou ředitelný tmel  
Funkce termoreflexe, termoizolace  
Složení plnivo 3M, aerogel, disperze, aditiva  
Izolanty 3M skleněné mikrokuličky obsahující částečné vakuum, aerogel  
Aplikační tloušťka 0,8 - 1,0 mm  
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,047 W/mK ČSN EN 12667 : 2001  
Tepelná odolnost po aplikaci –40 až +150 °C bez ztráty deklarovaných vlastností  
Přídržnost k podkladu 0,8 MPa ČSN EN 1542
Propustnost pro vodní páru 117,21 g/m2s ČSN EN ISO 7783-2
Difuzní ekvivalent tloušťkyvzduchové vrstvy sd 0,19 m ČSN EN ISO 7783-2
Klasifikace propustnosti pro vodní páru třída V2 - střední ČSN EN ISO 7783-2
Zatížení konstrukce 0,2 kg/m2  
Senzorické hodnocení pachu stupeň 0 ČSN EN 1230-1
Třída reakce na oheň, vývin kouře, odkapávající hořící kapky A2 - s1, d0 ČSN EN 13501-1:2007
Index šíření plamene po povrchu materiálu is 0 mm/min ČSN 73 0863
Radionuklidové zkoušky dodrženy stanovené hodnoty vyhláška č.307/2002 Sb. ve znění č.499/2005 Sb. § 96 příloha č. 10
Minimální životnost 15 let při dodržení technologie postupu nanášení  

Univerzální termoizolační řešení
Materiál AERO-THERM je dodáván ve formě tmelu, což umožňuje jeho snadnou aplikaci na jakýkoli tvar. Díky velké přilnavosti materiálu k povrchu jej můžete nanést prakticky na jakýkoli materiál a díky vysokému rozpětí teplot, kterým odolává, je jeho možných využití nespočet.

Odstranění a prevence vzniku plísní, řešení konstrukčních vad pláště budov (promrzání), odstranění kondenzace vlhkosti na chladných zdech a v místnostech se zvýšenou vlhkostí. Aplikací termoizolační vrstvy dojde k odstranění prostředí, ve kterém vznikají plísně.

AeroTherm informace
AERO-THERM je schopný díky své struktuře aktivně pracovat s chladem i teplem. Správně provedenou aplikací na vnitřní povrch obálky budovy (stěny, stropy, podlahy) lze dosáhnout obdobných výsledků jako při bezchybné aplikaci vnějšího izolačního systému. AERO-THERM je hygienicky nezávadný, lehký, snadno aplikovatelný (dá se aplikovat stěrkováním, válečkováním, ale i nástřikem), a hlavně účinný. AERO-THERM zaizoluje chlad i teplo, zabrání bujení plísní. Je použitelný i na místech kde standardní technologie naráží na hranice svých možností, ať z hlediska technologického či ekonomického. AERO-THERM lze s řadou výhod využít i v historických budovách.

Oblasti použití
Bytová výstavba, veřejné budovy, firemní prostory, průmyslové provozy, technologická zařízení, osobní a nákladní dopravní prostředky, a další.

  • Bytová výstavba – Novostavby a rekonstrukce. Tepelná izolace stěn, stropů, podlah, tepelná izolace pod podlahové topení, sanace promrzajícího zdiva, odstranění příčin vzniku plísní, v podkroví dodatečné zateplení a odstranění sálání tepla v letních měsících.
  • Veřejné budovy – Administrativní budovy, nákupní centra, kulturní a kongresové budovy, hotelová a restaurační zařízení, školská, nemocniční a pečovatelská zařízení, lázně, sportoviště apod.Snižování energetické náročnosti budov a zvyšování účinnosti technického zařízení budov: tepelná izolace pláště budov, potrubí topných soustav, klimatizovaných prostor, chladících místností, vytápěných podlah atd. Zlepšení kvality vnitřního prostředí.
  • Firemní prostory a průmyslové provozy – Snižování energetické náročnosti budov a výrobních hal, zlepšení teplotních podmínek pracovního prostředí. Snižování energetické náročnosti a zvyšování účinnosti technologických zařízení, zajištění bezpečnosti práce.
  • Technologická zařízení – Aplikace bez nutnosti vytváření uchycovacích konstrukcí, vysoká účinnost v tenké aplikační vrstvě při maximální úspoře prostoru. Termoizolační účinnost: min. 40 °C až +150 °C. Aplikace přímo na povrch technologických zařízení. Na aeroTHERM lze aplikovat vodotěsné ochranné nátěry konstrukcí i příslušné barevné značení. Další vlastnosti: nízké pořizovací náklady, dlouhá životnost, minimální nároky na údržbu, snadná opravitelnost. Materiál odolává roztažnosti podkladu.
  • Osobní a nákladní dopravní prostředky – Celková tepelná izolace interiérů dopravních prostředků, ošetření promrzajících podlah autobusů, stěn vlakových vagónů, snížení energetické náročnosti a zvýšení efektivity klimatizace, topení a mrazících zařízení, zabránění průniku tepla od motoru do interiéru vozidla.

Místa, kde nelze AEROTHERM aplikovat
Na stěnách, kterými vzlíná vlhkost a bere s sebou soli, není možné zaručit účinnost a životnost AERO-THERMu. Soli, které vycházejí spolu s vodou, naruší pevné spojení s podkladem. Tepelná izolace je na takovém místě uvolněna od stěny a odpadne.

AERO-THERM a voda
Na místech, kde dochází k přímému kontaktu s vodou, je potřeba tepelnou izolaci ochránit. Např. horkovody izolované tepelnou izolací AERO-THERM natřít vodě odolným hydroizolačním nátěrem na polymerní bázi.

Nulový rosný bod
AERO-THERM na aplikovaném povrchu vytváří antikondenzační vrstvu. Díky tomu jsou konstrukce chráněny před nadměrnou vlhkostí, je omezen výskyt plísní a zlepšeny parametry vlastní konstrukce (životnost, tepelně-izolační vlastnosti atd.). Lze uplatnit i na chladírenských a klimatizačních zařízeních.

AERO-THERM – Cosmic Technology among Insulations
AERO-THERM means revolution in isolation and building and structure insulation. AERO-THERM is nanotechnology which is able to insulate cold as well as heat perfectly thanks to its structure. Millimetre AERO-THERM layer decreases costs of heating in the same way as external insulation systems with thickness of 100 mm. AERO-THERM is a combination of the latest nanotechnologies in form of 3M balls and cosmic technology in form of the lightest solid substance worldwide Aerogel.

Z podkladů BOLANI a. s. a ŠPANIEL GROUP, a. s.

 

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi

Koeficient tepelné vodivosti
Koeficient tepelné vodivosti λ=0,047 W/mK. Pěnový polystyren 0,039 W/mK. To mluví za vše. Nebo ne?...
AERO- THERM áno či nie?
mám pozporuplné informcáie o tomto produkte - vie mi niekto povedať či je to kačica alebo super vec?  ...
naprosto skvělé!!!
mohu tento systém opravdu doporučit. máme dům od firmy Canaba který byl od začátku velmi chladný tak jak to u této  firmy bývá, vlhký, v zimě plesnivé stěny atd...
počet příspěvků: 3 | poslední příspěvek: 17.8.2019 21:57vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Aplikace Aero-Thermu stěrkovánímAplikace Aero-Thermu na stěnu haly stříkánímPůvodní stav stěny napadené plísníStěna půl roku po aplikaci Aero-Therm

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normyČVUT hostilo seminář Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy (232x)
Na dvě stovky posluchačů z řad odborníků na požární ochranu si našly 2. února 2012 cestu do Atelieru D na Stavební fakul...
Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních?Proč havarovala střecha zimního stadionu v Mariánských Lázních? (89x)
Říká se, že z chyb se člověk učí. Tento druh výuky je o to složitější, když v rámci chyby nebo selhání umírají lidé. V n...
Odmašťování v kyselé odmašťovací lázni a netoxické inhibitory moření (61x)
Technologie zakázkového žárového zinkování používá k čištění povrchu železných kovů odmašťování a moření. Již delší dobu...

NEJlépe hodnocené související články

„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“„Největší systémový nedostatek vidím v neošetřeném problému tzv. geotechnického rizika, které je součástí počátku stavebního záměru,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Jindřich Řičica, předseda Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb...
Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili?Co jste hasiči, co jste dělali, že jste si takovou krásnou hasičárnu zasloužili? (5 b.)
Autoři v článku popisují architektonické, konstrukční a materiálové řešení nové hasičárny v Krásné Studánce. Ta neslouží...
V mnoha směrech rekordní Bauma 2019V mnoha směrech rekordní Bauma 2019 (5 b.)
Po třech letech a tour v Indii a Číně se veletrh Bauma vrátil na výstaviště v bavorské metropoli – do Mnichova. Největší...

NEJdiskutovanější související články

Dřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdíDřevostavby a cenové ukazatele nosných obvodových zdí (9x)
Koncept „dřevostavba“ není zatím přesně definován. Tímto pojmem budeme rozumět stavební dílo, pro jehož nosnou konstrukc...
Analýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinekAnalýza efektivity vytváření a využití antikorozních systémů na bázi materiálů obsahujících zinek (5x)
Zinkové povlaky tvoří nejefektivnější antikorozní ochranu ocelových výrobků. V práci je představena analýza nákladů...
AERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemiAERO-THERM – kosmická technologie mezi izolacemi (3x)
AERO-THERM znamená revoluci v izolaci a zateplování budov a objektů. AERO-THERM je nanotechnologie, která je schopna dík...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice