KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení

Svařování a dělení

Svářečský megaveletrh v Essenu nezklamal

Svářečský megaveletrh v Essenu nezklamal
Publikováno: 27.10.2009

I čtyři dny jsou údajně málo na to, abyste mohli vstřebat nával novinek a technologií, které každoročně nabízí jeden z největších svářečských veletrhů v Evropě SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2009 v německém Essenu....

Celý článek zde

Výroba velkoprůměrového potrubí pro transport kyselých plynů z pohledu technologie sváření

Výroba velkoprůměrového potrubí pro transport kyselých plynů z pohledu technologie sváření
Publikováno: 5.10.2009

Za uplynulých deset let došlo k odkrytí nových obrovských ložisek kyselých plynů. S tím je spojen enormní nárůst těžby a využívání těchto plynů obsahujících sirovodík, které jsou nejen jedovaté, ale současně i velmi agresivní. Vysoká agresivita tohoto média způsobuje korozi a křehnutí materiálů – z tohoto důvodu klade výstavba zařízení, v nichž jsou kyselé plyny využívány, vysoké nároky na technologii sváření potrubních systémů. Na základě ...

Celý článek zde

Svářeči diskutovali o nových technologiích a materiálech

Svářeči diskutovali o nových technologiích a materiálech
Publikováno: 29.9.2009

Již po dvanácté se horský hotel Sepetná v beskydské Ostravici zaplnil odborníky na svařování. Odborný seminář Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování, pořádaný VŠB-TU Ostrava a Českým svářečským ústavem s.r.o. Ostrava, přilákal i v letošním roce více než dvě stovky účastníků....

Celý článek zde

Dělení materiálů kyslíkovým řezáním

Dělení materiálů kyslíkovým řezáním
Publikováno: 13.7.2009

Řezání kyslíkem patří mezi nejstarší metody dělení kovových materiálů a spolu s plazmovým a laserovým dělením je pořád nejpoužívanější metodou ve strojírenství a to v ruční i v automatizované formě. Je to jednoduchý proces založený na spalování předem předehřátého materiálu na zápalnou teplotu v proudu kyslíku. Kyslík má také kromě spalování materiálu důležitou funkci při vyfukování produktů spalování – oxidů železa (FeO, Fe2O3, Fe3O4) ve f...

Celý článek zde

Problematika koroze a korozivzdorných materiálů

Problematika koroze a korozivzdorných materiálů
Publikováno: 6.7.2009

Ve svářečské praxi se velmi často setkáváme se svařováním korozivzdorných ocelí. Řada renomovaných společnosti včetně ESABu  pořádá odborné semináře zaměřené na problematiku svařování korozivzdorných ocelí. Přes výše uvedené se stále setkáváme s mnoha nejasnostmi spojených právě s otázkou koroze....

Celý článek zde

Stavební objekty s velkou tloušťkou stěn

Stavební objekty s velkou tloušťkou stěn
Publikováno: 8.6.2009

Zvyšování výkonů při současné optimalizaci získávání energie volá při výrobě tlakových nádob po zvláštních konstrukčních prvcích v konstrukci a výrobní technice. Podobně to platí i pro moderní ocelové stavby, kde tloušťky plechů stačí v obou oblastech do 200 mm a více....

Celý článek zde

Abrazívní opotřebení návarových materiálů na bázi Fe-Cr-C

Abrazívní opotřebení návarových materiálů na bázi Fe-Cr-C
Publikováno: 7.4.2009, Aktualizováno: 21.5.2009 00:09

Návarové materiály na bázi Fe-Cr-C jsou určeny do aplikací, které jsou opotřebovávány mechanizmy abrazívního a erozívního opotřebení. Odolnost proti abrazívnímu opotřebení je dána strukturou a podílem jednotlivých fází v návarovém kovu. Podíl fází je funkcí metalurgických dějů probíhajících při navařování, zejména na stupni promíšení základního a přídavného kovu. Míšení je změna chemického složení při míchání přídavného a základního materiálu neb...

Celý článek zde

Oxy-acetylénové rezanie – najrozšírenejšia metóda tepelného rezania nelegovaných ocelí

Oxy-acetylénové rezanie – najrozšírenejšia metóda tepelného rezania nelegovaných ocelí
Publikováno: 13.2.2009

Rezanie kyslíkom patrí k najstarším a najrozšírenejším metódam tepelného delenia materiálu. Podstatou tejto metódy je spaľovanie rezaného materiálu, predhriateho na zápalnú teplotu nahrievacím plameňom. Na zapálenie a horenie ocele sa používa prúd kyslíku. Produkty spaľovania – oxidy železa sú vyfukované z miesta rezania vo forme trosky....

Celý článek zde

Svařování betonářské oceli

Svařování betonářské oceli
Publikováno: 26.1.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:36

Beton je relativně křehký konstrukční materiál vyznačující se nízkým poměrem pevnosti v tahu k pevnosti v tlaku. Pro vyztužování betonu se prakticky výhradně používají ocelové výztuže nebo sítě. Při zpracování betonových ocelí se svařování prosadilo hlavně při výrobě prefabrikátů, při jejich montáži na stavbách a při přípravě výztuže v monolitických stavbách....

Celý článek zde

Nová svářečská kukla Speedglas 9100

Publikováno: 28.11.2008, Aktualizováno: 22.12.2008 13:36

Výrobce osobních ochranných prostředků, společnost 3M, přichází na trh s novou samozatmívací kuklou 3M Speedglas 9100, která svářečům nabízí dokonalé bezpečí i pohodlí při práci. Tato svářečská kukla chrání zrak a obličej svého uživatele před zářením, teplem a jiskrami a zároveň dokáže díky patentovaným bočním průzorům poskytnout dokonalý přehled o celém pracovním prostoru....

Celý článek zde

Nové přístupy k harmonizaci svářečského personálu

Publikováno: 26.11.2008, Aktualizováno: 22.12.2008 13:37

Při harmonizaci kvalifikací svářečského personálu se doposud vycházelo ze skutečnosti, že pokud se bude používat stejné pravidlo, srovnatelné přístupové podmínky ke kurzům, stejné osnovy výuky, nezávislá komise jmenovaná národním ANB, mezinárodní audity atd., výsledek – kvalifikace osob bude srovnatelná všude ve světě....

Celý článek zde

Svařovací technika Fronius pro most Expo 2008

Publikováno: 24.11.2008, Aktualizováno: 22.12.2008 13:39

K letošní světové výstavě Expo 2008 v Zaragoze neodmyslitelně patří rovněž 275 metrů dlouhá stavba přes řeku Ebro. Most představuje poutač, vstupní bránu, významnou událost a současně také vícepatrový výstavní prostor. Jeho srdce je tvořeno 5.500.000 kg oceli. Svařovací práce během stavby nosné konstrukce prováděla výhradně španělská společnost Urssa. Svařovací technologii dodala firma Fronius....

Celý článek zde

Výběr ochranných plynů pro obloukové svařování

Výběr ochranných plynů pro obloukové svařování
Publikováno: 11.11.2008, Aktualizováno: 17.12.2008 22:34

Správná volba ochranného plynu pro procesy svařování tavící se elektrodou (GMAW), plněným drátem (FCAW) a netavící se elektrodou (GTAW) v ochranné atmosféře může dramaticky ovlivnit rychlost svařování, kvalitu svaru a množství naneseného materiálu pro daný svařenec. Z toho důvodu je snahou najít co nejvhodnější ochranný plyn nebo směs plynů pro jednotlivé kombinace procesů a materiálů....

Celý článek zde

Hodnotenie opotrebenia renovačných vrstiev na báze tvrdonávarov

Publikováno: 10.11.2008, Aktualizováno: 22.12.2008 13:40

Ekonomické dôvody maximálneho využívania materiálov v oblasti strojárskej výroby sú neustále aktuálnymi témami vedeckého výskumu. Z dôvodu nedostatku surovín na svetových trhoch a ich stále ťažšieho a nákladnejšieho získavania je snaha zvyšovať životnosť strojárskych výrobkov a tým dosiahnuť úsporu materiálov, surovín a energie. Rozvoj strojárstva je spájaný predovšetkým s rozvojom materiálno-technickej základne, s jej technologickou a technickou...

Celý článek zde

Výrobní a provozní degradace svarových spojů vysokopevných ocelí

Publikováno: 20.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 10:49

Použitím mikrolegovaných jemnozrnných vysokopevných ocelí (VPO) je nutné z hlediska potlačení výrobní degradace přejít na nové způsoby predikce a výpočtu parametrů svařování a na nové postupy vyhodnocování jakosti svarových spojů. Základní parametry svařování podle ČSN EN 1011-2 (Doporučení pro svařování kovových materiálů) určované z ekvivalentu uhlíku CET, kombinované tloušťky, difuzního vodíku a tepelného příkonu vedou ke stanovení teploty pře...

Celý článek zde

Úspory pomocí uceleného systému snižování nákladů Extens

Publikováno: 12.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 10:58

Zkušenosti se stávajícími a novými aplikacemi dodávek technických plynů pro různé aplikační metody a problematiku samotných dodávek technických plynů z hlediska logistiky a bezpečnosti sjednotili odborníci společnosti Linde Gas do jednoho komplexního systému s názvem Extens. Díky němu zabezpečují dodávky technických plynů a spolupracují za přispění vlastního know-how na optimalizaci technologických procesů, na zvyšování produktivity, minimalizaci...

Celý článek zde

Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí

Publikováno: 5.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:10

Autorizované školicí středisko České svářečské společnosti ANB (CWS ANB) Český svářečský ústav Vám v roce 2008 pořádá Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží). Kurz probíhá podle Technického pravidla CWS ANB TPC 027, v souladu s dokumentem EWF 544-01. Akce se koná ve dvou termínech: 21. až 23. května 2008 a 27. až 29. října 2008 vždy v areálu VŠB-TU Ostrava, Budova L....

Celý článek zde

Vliv svařování na lomovou houževnatost

Publikováno: 20.3.2008, Aktualizováno: 11.1.2009 23:45

Oceli používané ve stavebnictví musí mít kromě pevnosti a tažnosti i dostatečnou lomovou houževnatost, zvláště pro dynamicky namáhané svařované konstrukce. V důsledku přechodu tepla ze svaru do základního materiálu v průběhu svařování se vytvoří tepelně ovlivněná oblast, jejíž mikrostruktura se liší od základního materiálu. V rámci tepelně ovlivněné oblasti jsou nejvíce ohroženy části s hrubými zrny, které se nacházejí velmi blízko samotného spoj...

Celý článek zde

Možnosti využití počítačové simulace svařování v průmyslové praxi

Publikováno: 17.2.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:51

Rychlost reakce na poptávku trhu je výzvou pro současný průmysl. Klíčem k úspěchu je vyrábět s nízkými náklady a vysokou kvalitou. Navíc stále roste tlak na urychlení procesu vývoje výrobků i na zkrácení času potřebného k dodání výrobků na trh. Jednou z možností řešení těchto problémů je využití prostředků počítačové simulace. Rozvoj výpočetní techniky a numerických metod aplikovaných prostřednictvím CAE programů umožňuje prověřit vlastnosti výro...

Celý článek zde

Svařování ocelových věží pobřežních větrných elektráren pod tavidlem

Publikováno: 30.5.2006, Aktualizováno: 26.12.2008 10:19

Mořské podmínky přenášejí na pobřežní větrné elektrárny vysoké konstrukční nároky. Velice obezřetně proto musí být vybírán jak základní a přídavný materiál, tak vhodná technologie a postup svařování. Běžně se používají oceli s mezí kluzu 355 MPa. Následkem velké tloušťky základního materiálu je i velký podíl svarových spojů. Ekonomika výroby přitom diktuje vysoké požadavky na rychlost svařovacích prací. Na trhu existuje nové tavidlo OK Flux 10.72...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (225x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (210x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (135x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Eurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbuEurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbu (5 b.)
Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a ...

NEJdiskutovanější související články

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (4x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (2x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice