KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení    Dělení materiálů kyslíkovým řezáním

Dělení materiálů kyslíkovým řezáním

Publikováno: 13.7.2009
Rubrika: Svařování a dělení

Řezání kyslíkem patří mezi nejstarší metody dělení kovových materiálů a spolu s plazmovým a laserovým dělením je pořád nejpoužívanější metodou ve strojírenství a to v ruční i v automatizované formě. Je to jednoduchý proces založený na spalování předem předehřátého materiálu na zápalnou teplotu v proudu kyslíku. Kyslík má také kromě spalování materiálu důležitou funkci při vyfukování produktů spalování – oxidů železa (FeO, Fe2O3, Fe3O4) ve formě strusky z řezné spáry. Kyslíkem je možné řezat nelegované a nízkolegované ocele.

 Kromě samotného kyslíku, pro který je důležitá minimální čistota 2.5 (99,5) je pro tuto metodu nezbytný i hořlavý plyn, který dokáže (obohacený kyslíkem pro lepší spalování) nahřát řezaný materiál na zápalnou teplotu a tím nastartovat celý proces. Tento plyn musí mít vysokou teplotu plamene, vysokou rychlost hoření a vysokou intenzitu v primárním pásmu plamene, aby ohřev místa řezu byl co nejrychlejší a tím se co nejvíce zefektivnil celý proces a snížila se spotřeba tohoto hořlavého plynu pro předehřev. Z nejčastěji používaných plynů má pro tento účel nejlepší vlastnosti acetylen (C2H2), a proto je v současnosti i nejpoužívanější. Kromě nejvyšší intenzity plamene v primární oblasti (obr. 1) a rychlosti hoření (obr. 2) ve srovnání s jinými hořlavými plyny (etylen, metan, propan, propylen…) má také nejmenší směšovací poměr s kyslíkem 1 : 1,1, což zabezpečuje nejmenší spotřebu acetylenu při dosažení požadované zápalné teploty materiálu (obr. 3).

Nevýhodou acetylenu kromě vyšší ceny oproti ostatním plynům je i možnost dodávek pouze v lahvích, resp. ve svazcích a nemožnost zásobování z kryogenních zásobníků jako je to např. u etylenu, což právě u řezání větších tloušťek způsobuje častou manipulaci s lahvemi. Pro jednotlivé tlakové lahve o vnitřním objemu 40 nebo 50 l a při teplotě v lahvi 15 °C platí, že krátkodobě (max. min 10 min.) lze odebírat množství o průtoku 1 m3/hod., střednědobě (cca 1 směna) 0,5 m3/hod. a trvale pouze 0,35 m3/hod. Velice vhodnou alternativou k acetylenu C2H2 je etylen C2H4, který je dodáván ve zkapalněném stavu do stacionárních zásobníků. Má dostatečně vysokou teplotu plamene, rychlost spalování i intenzitu v primární oblasti plamene. Díky formě dodávek je často ekonomicky výhodnější oproti acetylenu. Srovnání vlastností plynů je v tabulce 1, z čehož je zřejmé , že hořlavé plyny jako propan a propylen jsou díky jejich vysoké výhřevnosti vhodné především na ohřev a předehřev materiálu než řezání. Jejich další velkou nevýhodou je vysoký směšovací poměr a nízká teplota plamene a to v konečném důsledku dělá z těchto plynů neekonomickou variantu hořlavých plynů pro dělení materiálu kyslíkem.

V posledních desetiletích se vývoj soustředí spíše na plazmové a laserové dělení materiálů, ale přínosem pro dělení kyslíkem jsou i nové vysokovýkonné trysky, které hlavně díky zlepšenému a přesnému vedení řezných hlav dokážou řezat vysokými rychlostmi i větší tloušťky materiálu. Při jejich využití je důležité, kromě jiného i tlak řezného plynu, který se pohybuje v závislosti na tloušťce i přes 10 bar a také je nezbytné mít správnou hodnotu předepsaného tlaku ne pouze na výstupu ze zdroje, ale přímo na řezací trysce.

Division of materials by means of oxygen cutting
Oxygen cutting belongs to the oldest methods of metal division and together with plasma and laser dividing, it is still the most frequently used method in engineering in manual as well as automated form. It is a simple process based on combustion of preheated material to the ignition temperature in the oxygen stream. The oxygen has another important function during the combustion product blowing, apart from material combustion – iron oxide (FeO Fe2O3, Fe3O4) in the form of dross from sawn joint. Oxygen can be used for cutting unalloyed and low-alloy steels.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Intenzita plameneObr. 2 – Rychlost hořeníObr. 3 – Teplota plamene

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (269x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (218x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (199x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Eurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbuEurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbu (5 b.)
Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a ...

NEJdiskutovanější související články

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (4x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (2x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice