KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení    Nové přístupy k harmonizaci svářečského personálu

Nové přístupy k harmonizaci svářečského personálu

Publikováno: 26.11.2008, Aktualizováno: 22.12.2008 13:37
Rubrika: Svařování a dělení

Při harmonizaci kvalifikací svářečského personálu se doposud vycházelo ze skutečnosti, že pokud se bude používat stejné pravidlo, srovnatelné přístupové podmínky ke kurzům, stejné osnovy výuky, nezávislá komise jmenovaná národním ANB, mezinárodní audity atd., výsledek – kvalifikace osob bude srovnatelná všude ve světě.

Toto se potvrdilo. Dnes je vidět, že například evropský/mezinárodní svářečský inženýr z jakékoliv země může zastávat funkci svářečského dozoru v jiné zemi, světadíle. Technické bariéry tu nejsou, u našich svářečských odborníků se jedná často spíše o jazykové omezení, které je limituje na činnost pouze u nás nebo v malém okruhu zemí.
Vše se dá zlepšovat. Z tohoto vycházela i EWF (European Welder Federation), resp. IAB (International Authorisation Board) a na výročním zasedání IIW v Praze před třemi lety bylo rozhodnuto, že budou i společné harmonizované testy všech kvalifikací svářečského personálu jako vyšší stupeň harmonizace. Byl vyvinut software, který je administrován na společném sekretariátu EWF a IAB v Lisabonu. Jednotlivé národní ANB již tři roky podle předem schváleného klíče zasílají otázky (v angličtině) do tohoto systému. Zařazené otázky musí být validovány vždy třemi experty z různých zemí, také podle předem daného rozdělení. Otázka je zařazena do databáze, pouze když všichni tři experti nemají žádné připomínky a otázku schválí.


Svářečský inženýr z jakékoli země může zastávat funkci
dozoru kdekoli na světě.

Další fáze je pro většinu zemí poměrně „bolestná“. Validované otázky se musí přeložit do národního jazyka a vložit takto do mezinárodní databáze. S překladem jsou problémy téměř ve všech ANB. Zkusili jsme několik otázek poslat k překladu specializované jazykové agentuře. Výsledek byl žalostný. Asi zase tak moc specializované agentury na svařování nejsou. Tak se otázky překládají na ANB a za pomoci externích pracovníků, „svářečů“. První kvalifikace, která se takto řešila, byl evropský/mezinárodní svářečský inženýr E/IWE. V současné době databáze obsahuje 1.385 otázek pro IWE. Každá otázka má čtyři varianty odpovědi, z nich můžou být i všechny čtyři správně. Všechny jsme je již přeložili. Zkušební provoz testu pro inženýry již probíhá. Výsledky uchazečů jsou ve všech evropských zemích velmi špatné. Teď se řeší na IAB problém, co je toho příčinou – nepřesný překlad, nebo velká náročnost otázek. Doposud výsledek harmonizovaného testu, z výše uvedených důvodů, není započítáván do výsledku zkoušky. Dvojí překládání (do a z angličtiny) tisíců otázek je i předmětem diskuzí v IAB. Anglicky mluvící země mají dle našeho názoru výhodu. Ony však tvrdí, že otázky stejně musí překládat do angličtiny z „euro english“, která se používá při jednáních. Je trochu škoda, že jsme se nemohli domluvit se slovenským ANB na překladech, protože CWS ANB byla s prací výrazně vpředu.
Od ledna 2009 se začnou používat již harmonizované testy i pro IWT (International Welding Technologist). Tam je situace jednodušší, protože správná odpověď je vždy pouze jedna. Současně jednotlivá ANB plní databázi novými otázkami pro IWS (International Welding Specialist), IWP (International Welding Practitioner), IWI (InternationalWelding Inspector) apod.
Tato práce ANB není vidět, stojí ale nemalé úsilí, čas i prostředky. Být ANB neznamená jen přebírat systém a produkty vytvořené jinými, ale je povinností aktivně se zúčastnit celého procesu harmonizace a práce EWF a IAB. Budoucí zkouška k získání mezinárodního/ evropského diplomu se bude tedy skládat z harmonizovaného testu (vyhodnocen elektronicky na serveru v Portugalsku), národního testu a ústní zkoušky/pohovoru. Tato harmonizace zkoušek vyžaduje také od jednotlivých ATB moderní hardware a přiměřeně rychlé připojení k internetu. U ATB pro vyšší svářečský personál to není problém, ale v budoucnu u ATB pro svářečské praktiky a svářeče to může znamenat dodatečné náklady.

POSLEDNÍ ZMĚNY, UDÁLOSTI
V tomto roce proběhlo několik zásadních událostí pro CWS ANB. Počátkem června proběhly reaudity CWS ANB a ANB CC. Oba dopadly dobře a po schválení Group B IAB a EWF CWS ANB získala autorizaci na další pětileté období. V první půlce července 2008 proběhlo 61. výroční zasedání IIW v Grazu a zasedání EWF. Na těchto jednáních se znovu projednala možnost pokračování vydávání evropských diplomů. To, co jsme někteří dříve dost dobře nechápali, tj. zrušení před dvěma roky vydávání evropských diplomů a předání fungujícího systému do IAB, bylo hlavně pod ekonomickým tlakem na EWF přehodnoceno. Opět se tedy spolu s mezinárodními diplomy vydávají diplomy evropské. Takže ti, kteří nemohli v posledním období evropský diplom získat, mohou požádat dodatečně. Otevřela se tak cesta i pro vydávání razítek EWF (razítka IIW nejsou schválena).
Group B schválila pro CWS ANB upřesněné přístupové podmínky do kurzů IWT. Podobně EWF schválila pro CWS ANB přístupové podmínky pro ETSS (European Thermal Sprayer Specialist), které jsou stejné jako pro IWS. Systém správy dat v CWS ANB je soustavně vyvíjen, reaguje na změny norem a tím vydávaných dokladů. Připravujeme na tento rok plné připojení našich zkušebních organizací na server CWS ANB on-line. Umožňujeme již dnes připojení svářečských technologů pro elektronický zápis protokolů z přezkoušení svářečů.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (269x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (217x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (199x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Eurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbuEurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbu (5 b.)
Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a ...

NEJdiskutovanější související články

Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (4x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (2x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice