KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Využití konstrukčních systémů Lindab pro obytné stavby

Využití konstrukčních systémů Lindab pro obytné stavby

Publikováno: 28.8.2014
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

Společnost Lindab je v České republice známa především jako výrobce a prodejce tenkostěnných ocelových plechů, lehkých střešních krytin a okapových systémů, v nichž je lídrem na tuzemském trhu. V rámci produktu LINDAB STAVBY však má ve svém sortimentu i Lindab Construline – kompletní systém pro realizaci obytných staveb a nástaveb v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Jedná se o systém suché výstavby, kde hlavním nosným prvkem stavby je skelet z tenkostěnné pozinkované švédské oceli, zateplený minerální vlnou a opláštěný sádrovláknitými deskami Fermacell pro dosažení optimálních požadovaných vlastností stavby.

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM S NÍZKOU HMOTNOSTÍ A SNADNOU MONTÁŽÍ
Charakteristickými vlastnostmi systému Lindab Construline je především nízká hmotnost a snadná montáž. Jde o stavebnicový systém – výrobu na míru, která nejen šetří náklady, ale vzhledem k minimu odpadu je i šetrná k životnímu prostředí. Samotná ocel, z níž je skelet Lindab Construline vytvořen, je recyklovatelná a tím ekologická. Výstavba probíhá bez použití vody, která je běžná například při zdění; tím se celý stavební proces výrazně zrychluje. Díky lehkým tenkostěnným pozinkovaným profilům se montáž skeletu obejde bez pomoci jeřábu a jiné těžké stavební techniky. Nízká hmotnost systému významně snižuje náklady na dopravu stavebních materiálů a přesuny hmot při výstavbě. Standardně se hmotnost skladeb Lindab Construline pohybuje mezi 50 až 80 kg/m2, což je ve srovnání se zděnými konstrukcemi zhruba 6× až 10× méně. To umožňuje subtilnější dimenzování založení objektů nebo jednodušší realizaci nástaveb a přístaveb. Díky tomu je možné systém Lindab Construline velmi dobře využívat pro novou výstavbu, rekonstrukce a nástavby v historických centrech měst, kde je použití klasické stavební technologie velmi obtížné. Skelet Lindab Construline navíc plní velmi přísné požadavky na požární odolnost; ty mají společnosti Lindab a Fermacell experimentálně odzkoušeny jak pro nosné stěny pod zatížením, tak pro nosné konstrukce stropů a střech.

LINDAB CONSTRULINE SPLŇUJE PARAMETRY NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH STAVEB
Výchozí podmínky pro splnění parametrů nízkoenergetických či dokonce pasivních staveb, jimiž jsou doporučené parametry obvodového pláště, jsou v systému Lindab Construline snadno dosažitelné. Požadovaný součinitel prostupu 0,2 W/m2K totiž Lindab může plnit u každé své stavby.

Velká tepelná vodivost oceli je eliminována speciálními štěrbinami v profilech v kombinaci s malou tloušťkou profilů (1 – 1,5 mm). Tím roste plocha tepelné izolace a celkový součinitel prostupu tepla výrazně klesá, čímž je srovnatelný s dřevostavbou. Výhodou oceli je i možnost větších rozponů a nižší hmotnost. Použitá ocel má zaručené mechanické vlastnosti, je v čase stálá a není náchylná na napadání plísněmi a houbami.

  Konstrukce Doporučená hodnoty U Varianta skladby Lindab
Hodnota U Tloušťka skladby
Nízkoenergetický dům stěna 0,20 W/m2k 0,189 W/m2k 245 mm
střecha 0,15 W/m2k 0,145 W/m2k  
Pasivní dům stěna 0,13 W/m2k 0,138 W/m2k 315 mm
střecha 0,10 W/m2k 0,120 W/m2k  

MALÁ TLOUŠŤKA SKLADEB: U DOMU O PŮDORYSU 80 mLZE UŠETŘIT NA UŽITNÉ PLOŠE AŽ 7 m2
Malá tloušťka skladeb je možná díky tomu, že každá vrstva skladby plní svůj úkol – ocelový skelet pro zajištění tuhosti a pevnosti, tepelná izolace pro zabránění úniku tepla, oplášťovací sádrovláknité desky pro pohledovou funkci v interiéru, ochranu proti požáru a zajištění mikroklimatu při regulaci vlhkosti, parobrzdná fólie pro kontrolovanou difuzi vodních par. Vnější charakter objektu je pak dotvářen vlastní fasádou – kontaktním zateplením nebo obkladem s provětrávanou mezerou a tepelnou izolací.

Výhodou na první pohled subtilních konstrukcí s malou tloušťkou je zvýšení užitné plochy při zachování stejného obestavěného půdorysu. Oproti zdivu s podobnými tepelně-technickými parametry lze ušetřit na tloušťce stěny i více než 20 cm! To znamená, že například pro rodinný dům s půdorysnou plochou 80 m2 lze ušetřit až 7 m2, což je plocha celé koupelny.

EFEKTIVNĚJŠÍ AKUSTICKÁ IZOLACE
Zkoušky prokázaly, že ocelová konstrukce Lindab Construline s minerální vlnou a sádrovláknitými deskami dovoluje vytvoření efektivnější akusticky izolační skladby než konstrukce z jiných materiálů. Například obvodová stěna tloušťky 315 mm má vzduchovou neprůzvučnost více než 63 dB, což je o 30 % více než je maximální požadovaná hodnota v rušných oblastech pro místnosti bytů a o 15 % více než je požadavek na mezibytové příčky.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ
Systém Lindab Construline nabízí díky svým vlastnostem rozsáhlé možnosti. Je vhodný k výstavbě rodinných a bytových domů, staveb občanské vybavenosti i pro nástavby na stávající zděné a železobetonové objekty. Montáž může probíhat buď přímo na staveništi nebo s přípravou panelů už ve výrobně, čímž se urychlí celý proces realizace. Například rodinný dům lze touto technologií realizovat v řádu několika týdnů.

KALEIDOSKOP STAVEB SE SYSTÉMEM LINDAB CONSTRULINE
Využití systému Lindab Construline v různých typech staveb ilustruje následující mozaika realizací, v nichž naplno vyniknou jeho hlavní výhody.

Nízkoenergetický rodinný dům v extrémně svažitém terénu za pouhých sedm měsíců
Výstavba podsklepeného rodinného domu o půdorysu 10 × 8 m v Brné u Ústí nad Labem se realizovala ve velmi svažitém terénu s vyhlídkou na kaňon Labe na místě bývalé dřevěné chalupy. To kladlo vysoké nároky jak na použité komponenty, tak i na postup výstavby. Ve prospěch Lindabu rozhodly i dlouholeté zkušenosti společnosti s realizacemi nízkoenergetických domů v obdobně náročných podmínkách. Na rekonstruovaný zděný suterén po původní chalupě a novou železebetonovou základovou desku bylo sestaveno z tenkostěnných ocelových prvků Lindab Construline první a druhé nadzemní podlaží. Nosná konstrukce obvodových stěn je tvořena štěrbinovými profily RY/SKY 120 opláštěnými sádrovláknitými deskami Fermacell a vyplněnými izolací z minerální vlny. Provětrávaná fasáda má obklad z exotických dřevin. Konstrukce stropu a střechy je tvořena profily Lindab C/U. Přesah střechy je vytvořen z dřevěných trámků, sklon střešní roviny činí 5 °. Na střechu byla použita krytina se stojatou drážkou Lindab Seamline s povrchovou úpravou Premium v tmavěšedém odstínu, k níž ladí okapový systém Lindab Rainline v tomtéž odstínu a povrchové úpravě Elite. Všechny podstatné části stavby, skladby obvodových a vnitřních stěn, okna a dveře, podlahy, rozvody elektřiny, topení a vody byly dokončeny již šest měsíců po zahájení stavby. V závěru pak byla instalována provětrávaná fasáda s dřevěným lakovaným obkladem z exotických dřevin. Kvalitní nízkoenergetický dům s moderní architekturou se tak podařilo zrealizovat již za sedm měsíců od začátku výstavby.

Ocelový dům pro bydlení na 100 let
Kombinace zděného suterénu s přízemní montovanou stavbou s kovovou nosnou konstrukcí – to je novostavba nízkoenergetického rodinného domu nedaleko Prahy v Klínci. Konstrukce ze systému Lindab Construline je v celé šířce vyplněna minerální vlnou Rockwool Airrock ND, sloužící jako hlavní izolační vrstva. Celková tloušťka izolace je 295 mm ve třech vrstvách, což dává stěně celkový průměrný součinitel prostupu tepla U = 0,150 W/m2K. Konstrukce má odzkoušenou protipožární odolnost REI 30. Výhodou je i velmi dobrá difuzní otevřenost desek Fermacell umožňující prodýchávání stěny do exteriéru. Izolace je ve stropu použito celkem 280 mm ve dvou vrstvách kladených křížem, s celkovým součinitelem prostupu tepla stropem 0,110 W/m2K. Realizace domu od zahájení výkopových prací trvala 8,5 měsíce. Z toho montovaná konstrukce vyrostla za pouhé tři dny, další tři dny byly zapotřebí k montáži krovu s OSB deskami a obložení stěn vnějšími deskami Fermacell. Provětrávaná fasáda, střešní krytina i okapový systém Lindab jsou z bezúdržbového pozinkovaného plechu chráněného vrstvou zinku a polyesterovým vypalovaným lakem s garancí 15 let a životností nejméně 50 let. Nezvyklé je promítnutí kovových prvků trapézového plechu vínové barvy s bílými doplňky na fasádu. V porovnání s dřevostavbami ocelová konstrukce nepracuje v čase a zajišťuje tak nezměněné vlastnosti a geometrii po celou životnost stavby, která je kolem 100 let. Obavy z přehřívání se ukázaly jako liché. Letní tropické teploty i mrazivá zima už dům prověřily k naprosté spokojenosti jeho majitelů.

Více malometrážních bytů na jednom podlaží díky systému Lindab Construline
Ve staré části pražských Bohnic vzniká na místě původní zástavby komorní třípodlažní bytový dům Na Bendovce s 15 malými byty 1+kk o ploše 32 m2. Původní studie zděné stavby počítala se čtyřmi byty 1+kk na každém podlaží; dům by tak měl celkem 12 bytů. Díky změně technologie výstavby na systém montovaného objektu s ocelovým skeletem Lindab Construline z tenkostěnných ocelových pozinkovaných profilů mohla být vzhledem k menším tloušťkám nosných stěn dispozice změněna na pět bytů na každém podlaží. Dům je tak příkladem, jak technologie od Lindabu pomáhá rozšířit užitnou plochu objektů. Navíc lehká tenkostěnná konstrukce Lindab Construline zajišťuje domu větší stabilitu i odolnost vůči povětrnostním vlivům. Architektura projektu oživuje myšlenku populárních pražských pavlačí. Do bytů se totiž vstupuje přes venkovní kryté schodiště a právě přes pavlač. Užitná plocha každého podlaží je 159 m2, plocha pavlače na jednom podlaží 37 m2. Dům má sedlovou střechu bez přesahů, nad pavlačí a schodištěm je střecha plochá. Obvodové stěny, nosné vnitřní mezibytové stěny i stropy jsou opláštěny sádrovláknitými deskami Fermacell, které zajišťují statickou odolnost konstrukcí, mají vysokou protipožární odolnost a vyhovují požadavkům na akustiku. Na střechu je použita krytina se stojatou drážkou v zaklapávací variantě – Lindab Click v barvě stříbrná metalíza, doplněná odvodněním Lindab Rainline ve stejné barvě.

Lehká ocelová konstrukce Lindab Construline: tam, kde má dřevo své limity
Projekt 35 nízkoenergetických podkrovních rodinných domů Botium ve švédském Växjö je příkladem, jak úspěšně využít systému Lindab Construline tam, kde konstrukce ze dřeva naráží na omezení tohoto materiálu. Architekti ze studia Wibroe Arkitekter pro tyto domy uprostřed krásné přírody s lesy a jezery původně navrhli dřevěnou konstrukci – tak, aby byl areál v souladu se stavebními tradicemi v této lokalitě. Nechtěli se vzdát velkých oken a nadstandardně vysokých stropů, které si žádá současná moderní architektura s využitím přírodních materiálů. Kvůli konstrukčním limitům dřeva však generální dodavatel, stavební společnost PEAB, ve spolupráci s architekty a projektanty při výstavbě místo původně plánovaných dřevěných nosníků a svorníků využil tenkostěnnou lehkou konstrukci Lindab Construline. Díky ní jsou domy mnohem stabilnější, v jádru robustnější, lépe odolávají povětrnostním vlivům – a přitom nic neztrácejí ze svého přírodního vzhledu. Díky vynikající tepelné izolaci a progresivnímu způsobu větrání a vytápění vily bez problémů splňují požadavky na nízkoenergetické stavby, čímž svým majitelům šetří provozní náklady. Ocelová konstrukce je složena ze speciálních profilů Lindab RY 145 a RY 195 pro nosné obvodové stěny se štěrbinami, minimalizující tepelné mosty. Střešní konstrukce odpovídá přísným švédským normám, na střechu byla použita krytina Lindab Seamline. Celá ocelová konstrukce byla staticky posouzena výpočtovými programy Lindab a navržena ve 3D programu Lindab ADT Tools.

Rodinné domy Botium mají užitnou plochu od 90 – 130 m2. Součástí každého z nich je terasa a garáž. V rámci celého projektu mysleli architekti i na komunitní život zdejších obyvatel: ti se mohou scházet ve zdejším komunitním centru, jehož součástí je mimo jiné společenská místnost s knihovnou, sauna, prádelna či dva pokoje sloužící k přechodnému ubytování návštěv.

Rodinný dům Praha – Kbely
Dvoupodlažní dům s obytným podkrovím a zděným suterénem. Konstrukce Lindab Construline, zastřešení falcovanou střešní krytinou Lindab Seamline, odvodnění Lindab Rainline, fasáda z exotických dřevin.

Rodinný dům na ostrově Mazowiecka (Polsko)
První energeticky úsporný dům z oceli je postaven z kompletního stavebnicového systému „Lindab Home System“ pro stavbu ekologických rodinných domů. Má obytnou plochu 140 m2 a byl postaven za pouhé 4 měsíce. Zásluhou lehké konstrukce Lindab Construline je dům nezaměnitelný s jinými, a přesto si udržuje konvenční podobu. Zastřešení falcovanou střešní krytinou Lindab Seamline, odvodnění Lindab Rainline, vzduchotechnika Lindab Safe.

Mateřská škola Björkhagskolan (Jönköping, Švédsko)
Montovaná mateřská škola, konstrukce Lindab Construline, zastřešení části objektu Lindab Seamline, odvodnění Lindab Rainline, vzduchotechnické potrubí Lindab.

Nástavba mateřské školy Milovice
V rámci rekonstrukce byl ocelový skelet z válcovaných profilů doplněn zastřešením příhradovými vazníky z tenkostěnných C profilů Lindab a stěnovými panely sestavenými z profilů obvodových stěn Lindab Construline. Dřevěný krov přilehlé přízemní budovy byl nově doplněn ocelovými Z vaznicemi Lindab a zastřešen trapézovými plechy Lindab Construline.

Přístavba rodinného domu Hlásná Třebáň
Jednopodlažní přístavba domu založená na ocelovém rámu s využitím systému Lindab Construline.

Obytná nástavba lázeňského domu Janáček, Teplice nad Bečvou
Nástavba 19 pokojů 5. nadzemního podlaží na panelovém domě – západní části objektu lázeňského domu Janáček. Konstrukce Lindab Construline, zastřešení profilovanou střešní krytinou Lindab Topline, odvodnění Lindab Rainline.

Z podkladů Lindab s.r.o.

Use of the Lindab Construction Systems for Apartment Buildings
The company Lindab is well-known in the Czech Republic mostly as a producer and retailer of thin steel sheets, light roof claddings, and gutter systems, in which it is a leader in the domestic market. However, within the product LINDAB STAVBY, it has also Lindab Construline – a complete system for construction of apartment buildings and super-structures of low energetic or passive standard in its assortment. It is a system of dry construction, whose main bearing element of a structure is a skeleton made of thin zinc coated Swedish steel, insulated by rockwool and coated by plaster fibre tablets Fermacell for reaching optimal required attributes of a structure.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Nízkoenergetický rodinný dům v Brné u Ústí nad LabemNízkoenergetický rodinný dům v Brné u Ústí nad LabemNovostavba nízkoenergetického rodinného domu v KlínciNovostavba nízkoenergetického rodinného domu v KlínciZačátek výstavby – nosná konstrukce z tenkostěnných ocelových profilů Lindab Construline.Výstavba ocelové konstrukce dosáhla střechyRodinné domy BotiumRodinné domy BotiumRodinný dům Praha – KbelyRodinný dům na ostrově Mazowiecka (Polsko)Mateřská škola Björkhagskolan (Jönköping, Švédsko)Nástavba mateřské školy MilovicePřístavba rodinného domu Hlásná TřebáňLázeňský dům Janáček, Teplice nad Bečvou

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (101x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (69x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Konstrukční prvky příhradových konstrukcí a jejich vlastnostiKonstrukční prvky příhradových konstrukcí a jejich vlastnosti (60x)
Jedním z hlavních konstrukčních prvků, které jsou využívané pro stavbu příhradových konstrukcí, jsou rovnoramenné úhelní...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice