KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR

Publikováno: 4.12.2013
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásadním přechodem na postupy podle norem EN řady 1990…, 1993… pro návrh a dimenzování a EN 1090-1,2 pro technické požadavky na jejich výroby a označování značkou CE pro evropský (a tedy i český trh).

Cíl je zřejmý:

 • sjednocení v EU, shoda s EN a odstranění překážek vzájemného obchodování,
 • odpovědnost výrobců se zavedeným a dozorovaným SŘV a označování výrobků značkou shody CE (+ prohlášením o vlastnostech).

Zatřídění do EXCx konstruktérem již ve fázi návrhu se v ČR zavádí a vyvolává tím i splnění souvisejících náležitostí – technických podmínek při výrobě.

Třída provedení konstrukce, dílu: EX C1, EX C2, EX C3, EX C4.

Třídu provedení stanovuje projektant ve spolupráci s budoucím uživatelem konstrukce. Technické požadavky a požadavky na jakost jsou potom odstupňovány podle stanovené třídy provedení.

Třída provedení může být odlišná pro části konstrukce i její jednotlivé díly.

Volí se při návrhu konstrukce podle třídy následků stavby (úrovně CC1,CC2,CC3-EN 1990, EN 1993, EN 1994, EN 1991-7) a návazných rizik spojených s prováděním a používáním konstrukce a jejich vlivů na celkovou spolehlivost konstrukce.

Rizika spojená s prováděním konstrukce jsou dána vlivy při jejím používání (kategorie použitelnosti SC1, SC2) a výrobními činiteli (výrobní kategorie PC1, PC2).

Ze známých vlastností svařovaných konstrukcí skrývají tyto značky kategorií jak parametry pevnosti použitých materiálů, tak i způsob namáhání, tvaru dílů, tepelného zpracování nebo rozdíl mezi výrobou ve výrobní hale a svařováním na staveništi.

Tab. 1 – Třídy provedení konstrukce, dílu
Třídy následků CC1 CC2 CC3
Kategorie použitelnosti SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2
Výrobní kategorie PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC3
PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3 EXC4

Existují orientační příklady (tabulky) pro zatřídění konstrukcí (dílců) do EXCx).

Výrobní firmy usilují o splnění podmínek pro zavedení SŘV (FPC) a jejich certifikaci pro úroveň EXC 1, EXC 2 pro jednodušší konstrukce nebo dílce s nižšími požadavky např. na kvalifikaci postupů svařování, kvalifikaci svářečského dozoru, rozsah NDT kontrol nebo EXC 3, EXC 4 s požadavky vyššími a dalšími národně specifickými (ČSN 732603, ČSN 73 2604, TKP Ministerstva dopravy, ČSD).

Čeští výrobci vyrábějí a montují ocelové konstrukce těchto vyšších tříd tradičně pro významné stavby v ČR a státech EU.

Kromě splnění podmínek způsobilosti (posouzení SŘV a certifikace výrobce notifikovanou organizací) je výroba těchto ocelových konstrukcí zpravidla kontrolována (dozorována) nezávislými zkušebními nebo inspekčními organizacemi jak ve fázi jejich výroby, tak i její přípravy (ŘSD, německé SLV ap.).

Dovolím si uvést několik příkladů realizovaných ocelových konstrukcí a poznatků z provádění supervizí mostních ocelových konstrukcí u českých výrobců (obr. 1 – 13).

NOVÉ POŽADAVKY EN
Výše uvedená EN 1090-2 vyžadují splnění dalších požadavků a aplikace nových pojmů a názvosloví, např.:

 • jasná specifikace konstrukce (dílu) – před zahájením výroby,
 • plány jakosti – náležitosti,
 • geometrické tolerance (2 třídy) pro výrobu a pro montáž,
 • požadavky na jakost povrchu plechů (úchylky tvaru, tvrdost),
 • požadavky na dokumenty kontroly základních výrobků a svařovacích materiálů,
 • požadavky na WPQR – všech aplikovaných metod svařování a rozsahů a jejich ověření,
 • ověření schopnosti dodržet jakost povrch a tvrdosti povrchů tepelně dělených ploch a jejich kontroly před svařením,
 • vyšší rozsah (dle EXCx a výsledků výpočtu U) NDT kontrol vybraných druhů svarů,
 • kvalita provedení B+ u vybraných částí konstrukce,
 • ověření jakosti provedení (pevnosti v tahu) křížových spojů,
 • kvalifikaci pracovníků svářečského dozoru – podle jakosti základních materiálů, podle tloušťky svařovaných materiálů,
 • ČSN EN ISO 3834-2,3 – odpovídající vyráběné třídě provedení,
 • možnost aplikace základních materiálů až do S890 (S 960),
 • svařovací plány – pojem, náležitosti,
 • dokumentace (jakosti apod.).

NÁRODNÍ PŘEDPISY (NOVÉ)

 • ČSN 732603- další požadavky (pro EXC3, EXC4),
 • ČSN 732604, životnost, údržba…
 • Nové koncepce dozorů výrobků pro ŘSD, ČD.
 • Platnost od 1. 7. 2014 a dle požadavků investorů,
 • Pro dodávky do Německa – Souběh platnosti DIN 18 800-7 a EN 1090-1,2,3 do 30. 6. 2014 (2013).

APLIKOVANÉ DALŠÍ TECHNOLOGIE:

 • svařování,
 • mechanické spoje,
 • povrchové úpravy (povrch. úpravy a příprava povrchů – parametr trvanlivosti),
 • montáž,
 • subdodávky – vstupní kontrola.

ZÁVĚR
Cílem článku je uvést některé příklady konstrukcí realizovaných českými výrobními a montážními firmami s dobrými předpoklady pro splnění technických požadavků EN 1090-2 pro EXC 3, EXC 4 a splňujících podmínky pro vystavení požadovaných Prohlášení o vlastnostech stavební konstrukce (EU 305/2011) a její označení značkou CE pro evropský trh.

High Grade Steel Constructions (EXC3, EXC4) and Technical Conditions of Their Production in CR
The present period (i.e. years 2009-14) in the field of steel constructions (acc. to NANDO 2/4) is characterised by a fundamental transfer to procedures according to standards EN series 1990..., 1993... for design and dimensioning of steel structures and EN 1090-1,2 for technical requirements for their production and labelling by CE mark for the European market (Czech market included). The aim of this article is to provide some examples of the constructions carried out by the Czech production and assembly companies that have good prerequisites for fulfilling the technical requirements of EN 1090-2 for EXC3, EXC4 and fulfilling the requirements for drawing up the obligatory Declaration of performance (EU 305/2011) and its labelling by a CE mark for the European market.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR

platnost norem
 Dobrý den, platí v článku zmiňované normy i pro ocelové konstrukce montovaných hal na skadování? Např. http://www.astron.biz/cz/ocelove-haly/logisticke-haly/...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 6.12.2013 10:26vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Obr. 1 – Mostní konstrukce – export Německo (Laanbrücke I) – svařování v polohovadleObr. 2 – Aplikace svařování svorníků (EN 14 555) – mostní konstrukceObr. 3 – Kontrola vlastností zákl. materiálu (S 355K2 – návarová ohybová zkouška SEP 1390)Obr. 4 – Silniční most – atypická konstrukce, svarové spoje na lamelových pásnicích – montážní svar, více subdodavatelůObr. 5 – Příprava pro montážní svarObr. 6 – Silniční most – korýtkové prvky s výřezem (Berlinerbrúcke Keiserslautern)Obr. 7 – Silniční most (SR – Spiš II.) – montážObr. 8 – Most (Troja Praha), základní materiály S420ML, S420NL – WPQRObr. 9 – Most – výrobní příprava montážního svarového spojeObr. 10 – Lávka pro chodce – ocelová konstrukceObr. 11 – Montáž oblouku mostuObr.12 – Svorníky, korýtka, trubky na konstrukci mostuObr. 13 – Neznámá jakost základního materiálů z roku 1926 – oprava jen nýtováním

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (112x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (67x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (60x)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice