KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Most přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan

Most přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan

Publikováno: 30.1.2019
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své trase, poplatné historickému vývoji, prochází silnice I/34 množstvím místních obcí a má mnohdy omezující až nevyhovující parametry pro dopravu na silnici 1. třídy. Součástí úprav této komunikace je i obchvat Rouštan (celkové délky cca 3 km, část stavby je zcela nová, část je vedena v trase stávající silnice). Rouštanský potok překonává obchvat mostem délky cca 130 m. Tento most je v současné době dokončen a zprovozněn.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SILNIČNÍHO MOSTU

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce je v podélném směru provedena jako spojitý nosník s rozpětími v ose komunikace 39 + 51 + 39 m, je navržena jako spřažená konstrukce ocel-beton a je tvořena v příčném řezu čtyřmi ocelovými nosníky tvaru nesymetrického I konstantní výšky a spřaženou betonovou deskou. Vzhledem k půdorysnému zakřivení NK je ocelová konstrukce vyztužena množstvím mezilehlých ztužidel ve tvaru plnostěnných I-nosníků. Nad podporami jsou robustní ocelové příčníky. Most je uložen na každém pilíři na dvojici ložisek, ložisko je vždy mezi krajním a vnitřním nosníkem.

Spodní stavba
Spodní stavba je tvořena opěrami a pilíři ze železobetonu. Opěry jsou masivní, železobetonové. Opěry jsou založeny plošně buď na štěrkovém polštáři, nebo na poloskalní hornině.

Pilíře jsou tvořeny dvojicí osmiúhelníkových sloupů. Průřez pilíře je konstantní. Založení pilířů je provedeno na vrtaných pilotách průměru 1,20 m. Piloty jsou vetknuty do vrstev horniny R4-R5.

VÝSTAVBA NK

Piloty pod pilíři
Navzdory faktu, že vrtání pilot probíhalo v místě bývalého rybníka a v mokřinové oblasti Rouštanského potoka, očekávané problémy (rozbahněné půdy, zvodnělé vrstvy atp.) se prakticky nevyskytly.

Výroba a montáž ocelové konstrukce
Výroba OK
Ocelová konstrukce mostu o hmotnosti cca 305 t byla vyrobena v mostárně společnosti Bögl&Krýsl Ostrava a v mostárně Vítkovice – Heavy Machinery. Obě výroby bylo třeba koordinovat i vzhledem k odlišným technologiím a možnostem. Pro každou mostárnu byla třeba samostatná výrobně technická dokumentace s odchylným řešením detailů. Konstrukce nemá zcela jednoduchý tvar – je v půdorysnému oblouku, jednostranném podélném a příčnému sklonu a navíc je každé pole nadvýšeno jinak.

Montáž OK
Montáž na staveništi provedla firma B&K. Montáž byla navržena jako bloková, kolovými jeřáby s použitím provizorní bárky pro podepření zárodku OK – tento díl byl namontován jako první. Zárodek OK byl namontován na pilíř. K tomuto zárodku byla přivařena opěrová část OK a jako poslední byla „doklapnuta“ vnitřní část OK, která byla zavěšena na krakorce NK přečnívající přes pilíře.

Ohledně OK je dobré zmínit ukazatel spotřeby OK, která činí cca 165 kg/m2 (včetně provizorního ztužení pro betonáž), což lze považovat s přihlédnutím k rozpětí i zakřivení konstrukce za hodnotu velmi příznivou.

Betonáž desky
Betonáž desky byla provedena ve 3 etapách. 1. etapa je betonáž desky do ¾ rozpětí 1. pole, následovala betonáž do ¾ vnitřního pole a při 3. etapě byl vybetonován zbytek.

ZÁVĚR

V současné době je most již zprovozněn a dokončuje se zbývající část obchvatu. Generálním dodavatelem stavby je spol. Geosan Group.


Příčný řez v poli v PDF
Příčný řez nad pilířem v PDF

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Most přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan

Děláte z nás blbce
 Zajímalo by mne kdy to veledílo bude hotové! Vypadá to, že si z nás akorát děláte srandu! Už by se na to někdo měl podívat!...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 2.4.2019 22:00vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Příčný řez v poliPříčný řez nad pilířemVytěžený materiál vrtané piloty, zemina překvapivě není zvodněláPilířová část NK v mostárně při přejímceNamontovaná OKPříprava pro betonáž deskyMost krátce před dokončenímDokončená nosná konstrukce mostu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (111x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (61x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (60x)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice