KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel

PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel

Publikováno: 19.1.2018
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH umožňuje využití táhel průměru 12 až 100 mm ve dvou řadách provedení S355 a S460. Táhla PROTAH jsou testována na statické i dynamické účinky zatížení podle ČSN EN 1993-1-11. Jedná se o jediný ryze český výrobek v této oblasti na našem trhu, který je schopen svými vlastnostmi konkurovat zahraničním dodavatelům.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. je od roku 2014 držitelem ochranné známky a průmyslového vzoru systému PROTAH. Společnost systém PROTAH v letech 2014 – 2017 inovovala a přizpůsobila požadavkům inženýrských staveb, zejména mostů. Tato snaha vyústila k získání Osvědčení o shodě řízení výroby dle ČSN ISO 1090-1:2009+A1:2011 v roce 2017.

POPIS SYSTÉMU

PROTAH je konstrukční systém táhel a doplňků vyrobený z uhlíkové oceli. Táhla jsou dodávána ve dvou řadách, tj. PROTAH S355 a PROTAH S460, v závislosti na základním materiálu tyče. Systém umožňuje rektifikaci délky táhla v závislosti na použitém typu táhla a případné volbě doplňkových dílů. Základní táhlo se skládá ze standartních dílů, ale jeho využití lze rozšířit vhodným použitím doplňkových dílů viz obr. 1 a obr. 2.

Táhla jsou navržena a odzkoušena dle normy ČSN EN 1993-1-11 na účinky statického i dynamického zatížení a výroba se řídí požadavky normy ČSN EN 1090.

Díky zázemí předního výrobce ocelových konstrukcí na území ČR jsme schopni navrhnout a vyrobit atypické prvky dle specifických požadavků zákazníka pro co nejširší využití systémových táhel PROTAH (obr. 3).

V níže uvedené přehledné tabulce jsou základní parametry našeho systému – typ označení táhla v závislosti na průměru tyče a typu použitého závitu, dále únosnost systému pro jednotlivé řady a typy táhel. Rozsah rektifikace.

Standardní díly:

  1. Vidlice
  2. Aretační matice
  3. Čep
  4. Pojistný kroužek
  5. Tyč

Doplňkové díly:

6. Spojka
7. Spojka s okem
8. Křížová spojka
9. Kruhový styčník

Tabulka 1 – Základní parametry systému PROTAH
Typ táhla P12 P16 P20 P24 P30 P36 P42 P48 P56 P64 P76 P85 P90 P100
∅ tyče 12 16 20 24 30 36 42 48 56 65 75 85 30 100
Závit M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 M76 M85 M90 M100
NRd,S355 [kN] 29 53 83 119 190 276 379 498 687 906 1316 1681 1892 2369
NRd,S460 [kN] 38 71 110 159 252 368 504 663 914 1204 1750 2235 2516 3142
± r [mm] 8 8 10 12 15 18 21 24 28 35 45 50 65 75

* Uvedená rektifikace je udána pouze pro jednu vidlici.
Pokud vložíte mezi dvě vidlice spojku, pak se rozsah rektifikace zvětší dvojnásobně.

PROVEDENÉ ZKOUŠKY

Statická zkouška únosnosti

Zkouška byla provedena v souladu s požadavky ČSN EN 1993-1-11 na tažené prvky ocelových konstrukcí u Výzkumného ústavu železničního, a. s. v Cerhenicích. Během zkoušek bylo prokázáno, že systémová táhla splňují požadavek výše uvedené normy, tj. že mezní únosnost taženého prvku bude dosažena dříve, než se objeví prokluz nebo jiná stálá deformace kotevních nebo jiných nosných prvků.

Únavová zkouška únosnosti

Zkouška byla provedena v souladu s požadavky ČSN EN 1993-1-11 na tažené prvky ocelových konstrukcí u SVÚM a. s. v Čelákovicích. Únavová zkouška byla provedena na referenčním vzorku táhla P64.

Po provedení dynamické zkoušky (2×106 cyklů) nebyly nalezeny na vzorku trhliny nebo jiná poškození. V druhé části zkoušky byl stejný vzorek zatěžován do úplného porušení. Touto zkouškou bylo prokázáno, že vzorek po účincích dynamického zatížení má stále únosnost F ≥ 0,92 × FU.

VÝROBA A MONTÁŽ

Výroba, kompletace a povrchová úprava systémových táhel PROTAH probíhá v areálu Střediska ocelových konstrukcí v Brně – Králově poli. Díky vlastnímu modernímu provozu povrchových úprav a vyškolenému personálu dodáváme táhla standardně v těchto povrchových úpravách:

  1. Žárově zinkovaná
  2. Galvanicky zinkovaná
  3. Vícevrstvé nátěrové systémy
  4. Duplexní nátěrové systémy
  5. Protipožární nátěrový systém

Provedené povrchové úpravy provádím zejména dle požadavku normy ČSN EN ISO 12944, dle předpisu ŘSD ČR TKP 19B, předpisu SŽDC S5/4 a požadavků ETAG 18 – část 2 + ČSN EN 13501.

Firma Firesta a. s. provádí kompletní montáž táhel PROTAH včetně jejich předepnutí a tenzometrického měření napětí v táhlech.

REFERENCE

Systém PROTAH je oblíben pro svoji jednoduchost, moderní estetický vzhled a snadnou montáž. Pomocí táhel PROTAH lze rychle a jednoduše vyřešit problematické nebo neestetické řešení konstrukčních detailů.

Systém lze použít pro stavbu elegantních lávek a mostů, pro různé typy střešních konstrukcí, stožárové stavby, sportovní stadiony a obdobné pozemní stavby. Uplatňují se ale také v interiérech, jako jsou například letištní haly, autosalony, obchodní střediska či různé reprezentační prostory, kde je vyžadován vysoký estetický a architektonický účinek stavebního díla.

Materiál byl prezentován na konferenci KONSTRUKCE 2017.

PROTAH – a Certified System of Tension Bars for Structures
PROTAH is system of tension rods and supplements for using in building structures and egineering structures. System PROTAH allows use rods with diametr from 12 mm to 100 mm in two product lines. First line has rods from steel S355 is determined mainly for buildings and second line from steel S460 is determined mainly for engeneering
structures. Tension rod system PROTAH is tested for static a dynamic load effects according to EN 1993-1-11. This is only one original czech product in this branch in our market, which is able property competed with foreing supplier.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Standardní systém PROTAHObr. 2 – Doplňkové prvky systému PROTAHObr. 3a – Atypické prvkyObr. 3b – Atypické prvkyObr. 3c – Atypické prvkyLávka pro pěší přes Svratku, Brno 2014, FirestaRodinný dům, Frýdlant n. Ostravicí 2016, Tomáš VidaPlachtové zastřešení Holiday Inn, Brno 2016, ArchtexZOO Ostrava, Ostrava 2014, PROFER

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (111x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (67x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (60x)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice