KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Výroba ocelové konstrukce pro Musée des Confluences v Lyonu

Výroba ocelové konstrukce pro Musée des Confluences v Lyonu

Publikováno: 16.10.2014
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

Musée des Confluences je muzeum vědy a společnosti. Tato na první pohled nepříliš podobná odvětví však mají mnoho společného. Věda zajišťuje rozvoj přírodovědné gramotnosti naší moderní společnosti, což vede k podpoře vzdělání. Společnost pak propojuje vědu s celou řadou sociálních otázek, čímž ji osvobozuje od stěn laboratoří a přibližuje ji lidem. Základní úlohou muzea (mimo památkovou péči) je vysvětlit a dokumentovat tento hluboký vztah mezi vědou a společností.

Jak již název napovídá, muzeum se nachází na jedinečném a výjimečném místě, na soutoku dvou řek Saône a Rhône v centru města Lyon. Objekt je tvořen dvěma komplexně propojenými architektonickými celky – Krystalu a Mraku, které představují hlavní myšlenku celé stavby.

Konstrukce Mraku se vznáší osm metrů nad zemí na betonových pilířích a je pokryta nerezovými plechy, jež reflektují barvu a světlo okolního nebe. Mrak symbolizuje neznámé a neustále se měnící poznání. Tento objekt je téměř bez denního světla, aby bylo možné dosáhnout maximální flexibilitu pro výstavnictví.

Oproti tomu, Krystal symbolizující známou měřitelnou strukturu, je orientovaný na sever směrem k centru města a funguje jako transparentní veřejný prostor k přijímání návštěvníků s výhledem na město.

Předmětem dodávek firmy SIGNUM byla výroba ocelové konstrukce a dílenské předmontáže všech montážních celků včetně finální povrchové úpravy a aplikace EPDM těsnění na objektu Krystal. Konstrukce byla vyráběná v souladu s normou EN 1090 s třídou provedení EXC3 z materiálu v jakosti S355 a S460.

Celková hmotnost vyrobené konstrukce je 600 tun. Konstrukce byla expedována na stavbu v období leden 2012 až květen 2013 dle požadavků náročné montáže a specifik stavby. Objekt Krystal je sestaven z primární nosné konstrukce a ze sekundární konstrukce, která je osazena EPDM profily a skleněnými výplněmi.

Primární konstrukce byla vyrobena z pravoúhlých válcovaných trubek 250 × 450 mm s tloušťkou stěny 16 a 25 mm. Oblast trychtýře představují nosníky v jedné ose zakřivené podle obecných křivek, které byly vyrobeny z truhlíkových nosíků svařených z plechů. Konstrukce byla rozčleněna na dílčí fáze A1 až A14 a B1 až B9. Každá z těchto fází byla po svaření kompletně dílensky předmontována. Součástí předmontáže byla rozměrová kontrola, tzn. zaměření prostorových souřadnic definovaných na nosnících a následné porovnání naměřených hodnot s 3D modelem. Montážní spoje byly šroubovány prostřednictvím vevařených desek. Spoje se tedy nacházejí uvnitř profilů a na požadavek architektů byly všechny spoje po montáži na stavbě přetmeleny a přelakovány. Vnitřkem nosníků vedou chráničky pro kabeláž a nerezové dešťové svody.

Sekundární konstrukce byla sestavena z 31 fasádních ploch vyrobených z jeklů 180 × 80 s fasádním systémem Raico s celkovou plochou 6 000 m2. Nosníky fasády byly dodány s osazenými EPDM těsněními pro urychlení instalace skleněného pláště. Tato sekundární konstrukce je kloubově spojena s primární konstrukcí pro možnost dilatace obou konstrukcí nezávisle na sobě.

Co se týče nejzajímavější částí fasády, tou je bezpochyby plocha C1. Jedná se o prostorovou kapkovitě tvarovanou strukturu, která propojuje střechu objektu Krystal s podlahou.

Podobně jako u rovných fasádních ploch je i tato tvořena z jeklů 180 × 80 a 160 × 80 s tloušťkou stěn 4,5 až 12,5 mm. Jednotlivé uzly pak tvoří nosníky v šesti osách, z nichž pouze čtyři tvoří průsečík.

O STAVBĚ

  • Období výroby ocelové konstrukce: 9/2011 – 5/2013
  • Umístění stavby: 86 Quai de Perrache, Lyon
  • Architekt: Coop Himmelb(l)au
  • Investor: Département du Rhône
  • Výroba ocelové konstrukce: SIGNUM spol. s r. o.

Production of the Steel Structure for Musée des Confluences in Lyon
Production of a structure and workshop preassembly of all installation units, including coating and application of EPDM sealing, of the Krystal object represented a subject-matter of supplies of the company SIGNUM. The structure was produced in accordance with the standard EN 1090 with the execution class EXC3 from material with the quality S355 and S460. Overall weight of the produced structure is 600 tons. The structure was dispatched to its construction site in the period from January 2012 to May 2013 according to demands of challenging assemblage and specifications of the construction. The Krystal object comprises of a primary bearing structure and secondary structure, including mounted EPDM profiles and glass fillings.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Musée des Confluences – objekty Mrak a KrystalPohled na Krystal s již hotovými fasádamiSestavení primární konstrukce – etapa A09Montáž primární konstrukceSekundární konstrukce – fasáda C1Dílenská předmontáž fasády C1

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (101x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (69x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Konstrukční prvky příhradových konstrukcí a jejich vlastnostiKonstrukční prvky příhradových konstrukcí a jejich vlastnosti (60x)
Jedním z hlavních konstrukčních prvků, které jsou využívané pro stavbu příhradových konstrukcí, jsou rovnoramenné úhelní...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice