KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Trendy v systémových pomocných ocelových konstrukcích

Trendy v systémových pomocných ocelových konstrukcích

Publikováno: 29.5.2014
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

Článek pojednává o inovacích v oblasti systémových pomocných ocelových konstrukcí určené pro široké využití ve stavebním průmyslu nebo strojírenství. Poukazuje na velmi jednoduchou a rychlou montáž bez svařování, celkovou flexibilitu systému. Dále jsou v článku uvedeny konkrétní příklady využití a výhody pro koncového uživatele.

PRVKY SYSTÉMU HILTI MI
Firma Hilti je známa jako profesionální partner pro stavebnictví a průmysl. Ve svém portfoliu nabízí systém pro pomocné ocelové konstrukce MI, který se skládá z ocelových nosníků, úhelníků, patek, příchytek, kloubů a příslušenství. Profilové nosníky jsou uzavřeného průřezu 90 × 90 mm a 90 × 120 mm, lze je spojovat pomocí masivních spojovacích prvků. Nosník je prostorově tvarovaný pro maximální využití únosnosti a odolnosti proti kroucení. Uprostřed nosníku je podélná 40 mm drážka pro lepší spojení se spojovacími prvky a kompatibilitou se systémem Hilti MQ. Spojovací prvky umožňují poskládat různé prostorové varianty, se kterými je možno se potkat v praxi. Díky již zmíněné drážce je zajištěn vysoký přenos případných ohybových momentů z nosníku do spojovacího prvku.

Velmi komfortní pro montáž jsou právě spojovací prvky, protože již obsahují potřebné příslušenství (např. dlouhý šroub a matici), a tak sestavení úhelníku je velmi rychlé. Právě spojovací prvky umožňují rektifikaci systému po 50, 25 a 3 mm. Nabízí se také využití rázových utahováků Hilti, které opět urychlují montáž.

KOTVENÍ
V sortimentu Hilti jsou také mechanické kotvy, kdy převažuje použití HST kotev do betonových konstrukcí. Samozřejmostí je i možná aplikace i s pevnostními chemickými kotvami jako například HIT-HY 200. Další častou variantou je připevnění ke stávající ocelové konstrukci pomocí speciálních příchytek, opět bez svařování a bez poškození povrchové úpravy.

KONKRÉTNÍ PŘÍPADY POUŽITÍ SYSTÉMU
Ve stavebnictví a průmyslu jsou široké možnosti využití jako pomocné ocelové konstrukce. Například podpěry potrubí, kdy systém obsahuje příslušenství s objímkami pro celkové řešení konstrukcí. Dále jsou to pomocné lávky a plošiny v prostoru, šachtách nebo dvojité průmyslové podlahy ve strojovnách.

Systém použití montážní stavebnice Hilti MI na montážích je odlišný od zaběhnutých standardů. Běžně jsou pomocné ocelové konstrukce vyrobeny ve výrobě nebo z dovezených ocelových profilů svářené přímo na montáži. Toto sebou přináší pomalé, málo efektivní procesy. Jedná se o riziko rozdílných rozměrů vyrobených konstrukcí se skutečností na stavbě, nebo v případě výroby POK přímo na stavbě, výrazné zdržení samotné montáže. To už nehovoříme o složité kvalitě povrchových úprav a nákladné logistice jak na stavbu, tak po samotné montáži.

Tento MI systém je již úspěšně používán na projektech po celém světě. Z aplikací v Česku a Slovensku můžeme zmínit jaderné elektrárny Mochovce a Dukovany, teplárnu v Kladně. V průmyslu pak našel systém uplatnění například v automobilce PSA v Trnavě nebo Hyundai v Nošovicích. Dále jako pomocné konstrukce pro kabelové trasy v pražském metru nebo rozvodů chladící vody na střeše letiště terminálu Sever v Praze.

V těchto případech realizační firmy výrazně ušetřily celkové náklady na pomocné ocelové konstrukce. Zejména náklady na montáž, když jednu podpěru je možné sestavit v řádu několika minut. Výhodou je i přesné rozměrové přizpůsobení konstrukce dle konkrétních požadavků. Pomocné konstrukce byly připraveny bez svařování a již s kvalitní povrchovou úpravou.

SOFTWARE
Pro správný návrh a dimenzování konstrukce je k dispozici zdarma software Hilti Profis Installation, kde je možné ve 3D prostředí namodelovat daný případ, jeho výpočet s detailním protokolem a příprava exportu pro CAD prostředí.

CERTIFIKÁTY
Systém Hilti MI má Stavební technické osvědčení pro použití ve stavebnictví jako doplňkové pomocné konstrukce. Dále je systém zařazen v programu NQA-1 s produkty pro použití v jaderných elektrárnách.

VÝHODY PRO KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA

  • Výrazné zrychlení postupu montáže potrubních tras, úspora času montáže o cca 80 % oproti svařovaným konstrukcím.
  • Velmi jednoduchá montáž, úspora nákladů na svářeče.
  • Vysoké únosnosti a tuhost systému (seismické a dynamické zatížení).
  • Variabilní konstrukce – možnost připevnění k betonové nebo ocelové konstrukci, rektifikace a úprava konstrukce.
  • Hilti software včetně využití knihovny prvků, výpočet konstrukce, úspora nákladů na projektanta.
  • Dlouhodobá povrchová úprava jednotlivých dílců (žárový zinek – 70 μm).

Společnost HILTI má pro technickou podporu aplikace systému Hilti MI i svého specialistu, kterého v případě dotazů nebo návrhu konstrukcí můžete kontaktovat: Ing. Němec, mobil: 725 724 882.

Trends in Systemic Auxiliary Steel Structures
The article deals with innovations in the sphere of systemic auxiliary steel structures designed for broad usage in building industry or engineering. It points out very easy and fast assembly without welding, overall system flexibility. The article further provides particular examples of usage and advantages for final users.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Příklad konstrukce pro potrubíObr. 2 – Detail spojekObr. 3 – Ukázka příchytky ke stávající ocelové konstrukciObr. 4 – Ukázka možné rektifikaceObr. 5 – Ukázka použití v průmyslu jako podpěraObr. 6 – Pomocná konstrukce v šachtěObr. 7 – Náhled na model v softwaru Hilti Profis Installation

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (114x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (46x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (45x)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice