KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Tenisová hala v Krnově

Tenisová hala v Krnově

Publikováno: 24.9.2006, Aktualizováno: 22.2.2010 00:28
Rubrika: Architektura

Letos v červnu se krnovská zóna sportu a rekreace v Horním Předměstí rozrostla o nový objekt – tenisovou halu. Nosné konstrukce stavby jsou z oceli. Nová hala se logicky začlenila do celku a posílila a rozšířila nabídku sportovního vyžití v Krnově.

„Hala je koncepčně navržena jako jednoduchá podélná hmota s eliptickým průřezem, která je dynamicky tvarována v čelních štítových stěnách. Celkový výraz a architektonické řešení vycházelo z naší představy, jak zvládnout výrazný objem stavby ve stísněných územních podmínkách. Úkolem bylo vytvořit dynamickou sportovní stavbu s progresivní nosnou konstrukcí,“ řekl nám tvůrce architektonického návrhu Zdeněk Eichler z ateliéru ATX architekti.

Dispozičně byl objekt haly navržen jako trojtrakt – třípatrové zázemí, chodbový modul se schodištěm a hala se třemi kurty. Prostor zázemí je od haly oddělen skleněnou stěnou tak, aby bylo možné ideálně sledovat hru z několika úrovní. V přízemí je vstupní podlaží s recepcí, barem, kanceláří správce, dvěma sklady, šatnami a sociálním zařízením. V druhém podlaží jsou další šatny a aerobní sál se samostatným zázemím. Ve třetím podlaží jsou kancelář majitele objektu a technologie stavby.


Interiér haly

POPIS OCELOVÉ KONSTRUKCE
„Z hlediska polohy a typu konstrukcí lze objekt rozčlenit na tři části: ocelovou konstrukci zastřešení, štítové stěny a vestavbu,“ řekl Vratislav Mazura, manažer produktu Ocelové konstrukce z firmy Excon, která byla dodavatelem OK tenisové haly.
 
Ocelová konstrukce zastřešení má půdorysný rozměr 38 × 62 m. Světlá výška haly ve vrcholu je 9,3 m. Nosnou konstrukci tvoří deset obloukových příhradových vazníků v modulu 6,1 m a rozpětí 38 m s patkou propojenou táhlem. Uprostřed má oblouk poloměr 36,5 m a v krajích 4,89 m. „Celkově se tedy tvar konstrukce jeví jako eliptický. Příhradový vazník je trojbokého průřezu, který se směrem k patce zmenšuje,“ říká. Dolní pás a horní pásy jsou tvořeny trubkami z materiálu S355. Diagonály a svislice jsou také trubkového průřezu, z materiálu S235. Oblouky jsou kotveny kloubově – patkami k předem zabetonovaným šroubům. Tuhost konstrukce zajišťuje ztužidlo z trubkových profilů ve střešní rovině.
 
Válcový tvar střechy je na obou koncích uzavřen šikmými čelními stěnami. Jejich nosnou konstrukci v části přístavby tvoří hranatá trubka 120 × 80 × 6,3 mm ve vzdálenostech 2,05 m a na druhé straně profil HEA 280 v rastru ztužidla. Štítové sloupky jsou kloubově kotveny do základů chemickými kotvami.
 
Na jedné straně objektu u štítové stěny je navržena vestavba. Od haly je oddělena staticky. Mezi halou a vestavbou je stěna ze sloupků z uzavřených profilů, které tvoří nosnou konstrukci pro zasklení. Vestavba je tvořena rámy z HEA profilů ve vzdálenostech 4,1 m a stropnic uložených na příčle rámů. Osová vzdálenost stropnic je 2,05 m.
 
Součástí dodávky bylo zpracování výrobní dokumentace. Při tvorbě detailů jich bylo značné množství konzultováno s architektem, aby byla co nejvíce naplněna i jeho představa. Nejsložitější bylo řešení přechodů jednotlivých rovin stěn a střechy, které není v ocelových konstrukcích běžné.
 
Vazník byl výrobně a přepravně dělen na pět částí – vrcholovou, dvě mezilehlé a dvě u patek, které byly montážně svařovány na stavbě. Při výrobě vazníků byla připravena pomocná konstrukce, na které byly jednotlivé kusy sestavovány tak, aby byl zachován jejich stejný tvar. „Tato konstrukce byla geodeticky vyměřena a umožnila předmontáž tří částí pro kontrolu sestavení a spojení částí na stavbě. Z hlediska povrchové ochrany byla konstrukce opatřena nátěrem s vrchní vrstvou v odstínu RAL 9003,“ dodal Vratislav Mazura.


Řez halou v Krnově


OPLÁŠTĚNÍ
Na objektu je navržen hliníkový střešní a fasádní systém Kalzip z hliníkových profilů se stojatou drážkou. Byly použity profily 50 × 429 mm tloušťky 0,9 mm s povrchovou úpravou z přírodního hliníku, tzv. stucco. Stojaté drážky jsou uzavřeny tzv. zipováním, což zajišťuje jejich vodotěsnost. Profily Kalzip jsou uloženy na hliníkových klipsách, což umožňuje jejich dilataci vlivem teplotní roztažnosti. Průniky střešních rovin jsou řešeny oplechováním a svařováním. Střešní a fasádní systém je dodán jako celek včetně tepelné izolace – 240mm minerální plsti stlačené na 200 mm, a parozábrany z asfaltových modifikovaných pásů. Jako nosný plošný podklad pro kotvení profilů je navržen trapézový plech uložený na ocelové konstrukci.

„Profily Kalzip se vyráběly přímo na stavbě. Bylo totiž potřeba vytvořit 37 m dlouhé profily v jednom kuse, které nelze přepravit,“ řekla Eva Šanovcová z firmy Kalzip. Výroba probíhá tak, že na stavbu přijede formovací stroj, tzv. roll former, do nějž vstupuje hliníkový svitek a vystupuje hotový profil. Výroba přímo na stavbě je obecně velice výhodná pro projekty, které jsou buď velmi složité tvarově, nebo jejichž velikost přesahuje možnosti běžné nákladní dopravy, a kdy je zároveň požadován dokonalý vzhled a vodotěsnost střechy jako celku.

U tvarově složitých střech jde např. o tvary s více poloměry na jednom profilu. „Výroba na stavbě umožňuje odladit tvar profilu Kalzip tak, aby dokonale kopíroval podkladní nosnou konstrukci. U velmi rozsáhlých střech bývá často problémem jejich nízký spád – méně než normou povolených 7 ° – a současně požadavek na dokonalou vodotěsnost a estetičnost střechy,“ přiblížil výhody tohoto řešení při následné montáži Pavel Němčok z firmy Vertical M.

Jak dodal, Kalzip, který je schopen vyrobit na stavbě třeba i 150 m dlouhé profily v jednom kuse spolu s kotvením, skrytým pod střešním pláštěm, a možností ošetření prostupů střechou svařováním, si pak může dovolit jít i do realizací střech velmi nízkých spádů (okolo 1,5 °).

„Výhodou hliníkových střešních systémů je jejich vysoká životnost. Hliník nekoroduje v klasickém slova smyslu, pouze povrchově oxiduje, tedy se obaluje vrstvou Al2O3, která ho pak chrání před další oxidací. Z toho vyplývá, že hliník nepotřebuje – na rozdíl od oceli – ochranný nátěr proti korozi. Pokud se hliníkový povrch opatřuje barvou, jedná se vždy o záležitost estetickou, nikoliv ochrannou,“ dodala E. Šanovcová.

Hliník je také možné svařovat v ochranné atmosféře argonu, a to i v malých tloušťkách okolo 1 mm. Tenký ocelový plech tuto možnost nenabízí, protože se provaří a kroutí. Schopnost svařování hliníku Kalzip hojně využívá při řešení prostupů střešním pláštěm. Svařovaný detail prostupu je dokonale kontrolovatelný a zpravidla i estetický. V neposlední řadě je hliník lehký – Kalzip počítá s vlastní hmotností včetně kotvení 5 kg/m2.

The article describes the design of the steel structure of a new tennis hall in Krnov. The author focused on the cladding of the hall for which the Kalzip roof and facade system from aluminum profiles was designed. In this case, the production of aluminum profiles directly at the site was chosen – a forming machine, a so called roll former, to which an aluminum coil is inserted and a finished profile is taken out, comes to place.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (61x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...
Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (52x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...
Předsazená montáž oken a dveří (47x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice