KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice

Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice

Publikováno: 15.11.2010
Rubrika: Architektura

Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri kompaktné prevádzkové celky, ktoré rešpektujú svoje okolie. Z hľadiska priestorovej optiky a prevádzky tvoria tri samostatné hmoty, ktoré sú od seba oddelené presklenou pasážou s galériou zastrešenou svetlíkom. Stavba by mala byť dokončená na konci roku 2011.

URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Z hľadiska urbanistického a priestorového členenia sa komplex budovy Aupark Košice zapája do širších kompozícií lokality a plnohodnotne dotvára a funkčne dopĺňa územie centra mesta. V mestskej panoráme v nadväznosti na okolitú zástavbu vypĺňa otvorený priestor na lokalite Stred ohraničený ulicami Senný trh, Južná trieda, Štúrova, Palackého a Protifašistických hrdinov.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Objekt SO 101 obchodná pasáž (MALL) tvorí trojpodlažná budova, ktorá sa skladá z prvého bloku situovaného do západnej časti smerom k starému mestu. Druhý blok je orientovaný na južnú stranu a je členitý do výšky trojpodlažný s pred sadenou hmotou administratívnej budovy. Tretí blok kinosál je tvorený štvorpodlažným jednoduchým kubusom, obloženým príslušným obkladom. Z východnej strany je do hmoty podnože zasadený kubus členitej fasády výškovej administratívnej budovy SO 102 (TOWER). Objekt je týmto spôsobom odľahčený a vo svojej mierke prispôsobený bezprostrednej protiľahlej okolitej zástavbe. Predložený projekt rešpektuje a odráža zástavbu starého mesta a na druhej strane oddeľuje vizuálne priehľady na panelovú zástavbu mestskej časti Juh.

Z hľadiska architektonického členenia sa komplex budovy NZC Aupark Košice skladá z troch blokov, ktoré sú rozdelené aj vizuálne na obchodné prevádzky, zábavu a stravovanie a administratívu výškovú budovu. Každý blok je architektonicky zvýraznený svojou farebnosťou, transparentnosťou a členitosťou fasády. Zámerom autora bolo urobiť prepojenie interiéru s exteriérom v prevedení jednoduchých tvarov a kubusov. Členitosť, transparentnosť a plastické prevedenie objektu má za úlohu odľahčiť hmotu, presvetliť priestory a odhlučniť prevádzky vo vzťahu k okolitej zástavbe, a súčasne napĺňa regulatívy dané pre mestský priestor.

DISPOZIČNO-PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE
Dispozícia objektu je zadefinovaná hlavnými komunikačnými trasami a jeho funkčným a prevádzkovým využitím. Hlavnou funkciou pre SO 101 obchodnú pasáž je zastrešiť nákupno-zábavné aktivity s prepojením na obchodné priestory určené k prenájmu s doplnkovými funkciami gastronómie, multikina, detského kútika, ako aj prevádzkové priestory určené pre administratívu. Funkcia administratívy sa odzrkadľuje v dispozícii výškovej budovy SO 102, kde sú priestory kancelárie rozdelené po obvode pri presklenej fasáde. Technické priestory sú sústredené v jadre a technologické zázemie v podzemných podlažiach čiastočne na streche. Prevádzka hlavných stavebných objektov je navrhnutá tak, aby ich bolo možné prevádzkovať samostatným funkčným režimom.

Hlavný nástup je orientovaný do otvoreného priestoru lokality Stred, na ktorej je pešia rozptylová plocha – bulvár. Cez vstupný turniket sa dostaneme do priestorov obchodnej pasáže, ktorá horizontálne spája východnú stranu výškovej administratívy so západnou stranou objektu. Obchodná pasáž je otvorená do vnútorného priestoru cez galériu, ktorá je zastrešená svetlíkom. Pasáž zjednocuje rozčlenenie objektu v troch blokoch, a súčasne zabezpečuje presvetlenie priestorov s optický priehľadom a presvetlením celého objektu. Objekt je navrhnutý s centrálnou pasážou na prízemí, do ktorej vyúsťujú nájomné priestory butikov ako aj veľkoplošných obchodných priestorov nájomcov s rôznorodou obchodnou komoditou, galéria na 2. nadzemnom podlaží je čiastočne konzolovito vysunutá nad pasáž. Celou pasážou vedie aleja zelených okrasných stromov.

Vo vertikálnom smere spájajú jednotlivé podlažia eskalátory, ktoré sú osadené väčšinou hneď pri vstupe. Zároveň sú pri hlavnom vstupe osadené aj výťahy pre imobilných návštevníkov.

Na prvom aj druhom nadzemnom podlaží sú situované obchodné priestory na prenájom. Na treťom nadzemnom podlaží je v južnej časti navrhnutá reštaurácia s terasou, s výhľadom do námestia a multikino. V časti objektu je navrhované riešenie pre priestory administratívnej budovy a prevádzku obchodnej pasáže, so zabezpečením samostatného vstupu pre túto časť objektu. Na medzipodlažiach sú servisné priestory pre premietanie a zázemie kinosál.

Tretí blok, orientovaný na východnú stranu je navrhnutý pre veľkých nájomcov. Na prízemí sú sústredené prevádzky s najväčšou návštevnosťou a zásobovací dvor. Z východnej strany je nástup do administratívnej budovy. Vjazd do zásobovacieho dvora je z Puškinovej ulice a výjazd je do ulice Protifašistických bojovníkov.

Na treťom nadzemnom podlaží sú navrhnuté gastronomické jednotky, s veľkým spoločným priestorom na stolovanie a dve veľkopriestorové predajne. Na treťom nadzemnom podlaží je navrhnutý detský kútik, veľkoplošný priestor pre zábavu (bowling, disco, hry). Nad touto hmotou sa týčia jednotlivé podlažia administratívnej budovy.

ÚČEL STAVBY
Polyfunkčný komplex ponúka nové priestorové kapacity v oblasti administratívy, k prenájmu priestorov pre obchodné reťazce a pre poskytovanie doplnkových služieb obyvateľom a návštevníkom mesta a priľahlého okolia, ako aj priestory pre kultúrne, oddychové, relaxačné, spoločenské a športové vyžitie obyvateľov.

V suterénnych priestoroch budú zabezpečené parkovacie miesta pre osobné automobily návštevníkov komplexu, verejnosť a blízke okolie.

Výstavba novonavrhovaného komplexu prispeje k funkčnému dotvoreniu lokality širšieho centra mesta Košíc a k vytvoreniu nových pracovných miest v priestoroch administratívy, v obchodných nájomných priestoroch ako aj v rámci zabezpečenia služieb pre obyvateľov mesta.

Polyfunkčný komplex Nákupno-zábavného centra AUPARK Košice je vzhľadom na dobré dopravné napojenie na komunikácie, sieť MHD (trolejový a električkový spoj) ako aj svojou polohou v centre mesta vhodný pre rozvoj podnikateľských aktivít v danej lokalite. Objekt z hľadiska svojej funkcie – administratívy, obchodu, zábavy, stravovania a služieb, taktiež priestory pre poskytnutie kultúrneho využitia bude vhodne dopĺňať jestvujúcu, vznikajúcu i novonavrhovanú zástavbu v danom území, čo je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Základní údaje

  • Stavebník: AUPARK KOŠICE, spol. s r. o.
  • Autor architektonického konceptu: BENOY – Architecture Masterplanning
  • Autori projektu: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Igor Mazúch
  • Architektonická kancelária: AK Jančina

Shopping and Entertainment Centre AUPARK Košice
The designed shopping and entertainment centre AUPARK Košice as a composition is divided into two separate construction objects SO 101 and SO 102 and three compact operation units respecting their environment. From the spatial optics perspective and operation, it is made of three separate substances separated from each other by glass barrier with a corridor roofed by a roof light. The structure should be completed at the end of 2011.

Z podkladů HB REAVIS Slovakia a. s. zpracoval (vit)

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice

Páči sa mi celý komplex a teším sa...
že si ho o deň budem môcť pozrieť online.Než sa to začalo stavať tipivala som presne tento Aupark,ktorý ste postavili...
Páči sa mi riešenie.
Páči sa mi riešenie a spracovanie stavby....
počet příspěvků: 2 | poslední příspěvek: 9.11.2011 18:25vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Budúca podoba výškovej administratívnej budovy TOWERBudova TOWER v nociObchodná pasáž MALLVstup do obchodnej pasážeInteriér MALLFinálne schema jednotlivých poschodí MALL

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (59x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...
Administrativní a výrobní objekt MERcutAdministrativní a výrobní objekt MERcut (53x)
Objekt je situován v areálu bývalého zemědělského družstva ve Starém městě u Uherského Hradiště. Většina budov v areálu ...
Předsazená montáž oken a dveří (53x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice