KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Rekonstrukce administrativní budovy a dostavba vzorkovny SAPELI, a. s.

Rekonstrukce administrativní budovy a dostavba vzorkovny SAPELI, a. s.

Publikováno: 23.12.2010
Rubrika: Architektura

Nově otevřená vzorková prodejna společnosti Sapeli, a. s. v J ihlavě, která je svými 750 m2 největší výstavní síní pro dveře a zárubně v Č esku je od pohledu velmi zajímavým projektem. Celá stavba je po architektonické stránce pojata velice zajímavě a interiér nabízí multimediálně interaktivní technické zázemí pro neotřelou prezentaci dveří a zárubní.
Jelikož se nešetřilo ani ocelovými konstrukcemi a na velmi zajímavém opláštění, padla volba představit vám tuto stavbu v rubrice Architektura právě teď.

Architektonické řešení
Stavba se nachází v zastavěné severní části města Jihlavy, část Bedřichov, v průmyslové zóně při ulici Pávovská. Dostavbou k původní administrativní budově vznikla samostatná expozice pro prezentaci společnosti SAPELI, a. s. Administrativní budova byla nadstavěna o jedno podlaží a zastřešena plochou střechou a její vzhled byl výrazově sjednocen s dostavěnou vzorkovnou. Dostavba vzorkovny je navržena v místě stávajícího vjezdového portálu. Objekt vzorkovny je hmotově a tvarově navržen tak, aby mohl i plnit funkci „brány“ do areálu (i pro nákladní vozidla). Stávající budova je s dostavbou propojena v přízemí vrátnicí a ve 2. N P proskleným spojovacím krčkem.

Hlavními použitými materiály jsou beton, kov a sklo. Prosklené stěny odlehčují strohou hlavní hmotu vzorkovny. Odlehčení zvýrazňují i z uličního pohledu subtilní sloupy nesoucí vzorkovnu. Sjednocení nové přístavby se stávající budovou je tvarem nadstavby 3. N P (plochá střecha), technický vzhled dodávají stávající budově nové předsazené kovové lamely. Akcentem je tunel (vstupní tubus) se schodištěm vyrovnávajícím výškovou úroveň mezi venkovní volnou plochou a podlahou vzorkovny. Tunel je v dolní části „uložen“ v jezírku, jehož část přemosťuje lávka vedoucí do tubusu. Boční obvodové nosné železobetonové stěny jsou z exteriéru opatřeny opláštěním z fasádního profilovaného plechu a vloženou tepelnou izolací. Uliční a dvorní fasáda vzorkovny je tvořena proskleným pláštěm s lemováním obkladem ze zavěšených sklovláknobetonových desek.

Exteriér
Zcela nová vzorkovna byla od první chvíle architektonicky koncipována tak, aby svého návštěvníka oslovila, upoutala a pozvala dál. Budova SAPELI CENTRA je nadzemní, jednopatrová. Její přední a zadní obvodová stěna je celoprosklená v bezrámovém provedení, přičemž skla jsou opatřena speciálním kovovým filmem, který zabraňuje pronikání nadměrného slunečního záření do interiéru. Boční stěny budovy jsou zděné, z exteriéru v rozích ladně zaoblené. Moderní tvar budovy je podtržen plochou střechou. „Naprostou dominantou celé stavby je červený tubus z technicistního tahokovu, který slouží jako hlavní vstup do SAPELI CENTRA,“ začíná prezentaci v Čechách ojedinělé vzorkovny obchodní ředitel SAPELI, a. s., Ing. Stanislav Zikmund a pokračuje: „Jeho délka přesahující 27 metrů a sklon byly zvoleny záměrně tak, aby výstup za dveřmi a zárubněmi byl co nejpozvolnější. Jeho výrazná červená barva je samozřejmě designově upoutávajícím prvkem, ale zároveň logicky prezentuje naše firemní barvy.“ Pro návštěvníky je k dispozici necelých 50 parkovacích míst a vozíčkáři mohou využít výtah s bezbariérovým přístupem.

Interiér
Po příchodu vstupním tubusem se ocitáte v hlavním prezentačním prostoru. Jeho hlavní dominantou jsou speciálně připravené stojany s dveřmi a zárubněmi. To, co na první pohled neuvidíte, je unikátní informační systém obslužný bezdrátovým on-line serverovým řízením.

V rámci stavební vybavenosti interiéru je v objektu použita tzv. sendvičová podlaha. Jednotlivé dlaždice jsou odnímatelné a v prostoru pod nimi jsou umístěny zdroje energie, ke kterým se lze kdekoliv v místnosti napojit. Jde o velmi variabilní a v praxi dobře využitelný systém. Jednou ze stěžejních záležitostí se stalo osvětlení. Nad každým prezentačním stojanem s dveřmi a zárubněmi jsou připevněna dvě výbojková světla. Ta zprostředkovávají neutrální bílé světlo, pod nímž je povrch dveří, lépe řečeno jeho barevné ladění naprosto nezměněné a díky tomu nezískají návštěvníci zkreslenou informaci o barevnosti dveřního povrchu. Investice do světelné výbavy se došplhala do výše 1,5 miliónu korun. Vnitřní prostor o celkové rozloze 750 m2 je koncipován do tří hlavních zón: produktové, prezentační a relaxační.

Produktová zóna
Primárním a hlavním cílem SAPELI CENTRA je samozřejmě prezentace sortimentu společnosti SAPELI. „Máme zde vystaveno na 75 modelů dveřních křídel a zárubní. Navíc je samozřejmě k dispozici i přehlídka dveřních doplňků, tedy dveřního kování nebo vzorníku skel,“ uvádí Mgr. O ta Meissner, vedoucí marketingu společnosti SAPELI, a. s., a pokračuje: „Co se týká rozmanitých povrchových úprav dveřních křídel, mohou se zákazníci těšit z jejich kompletní a hlavně velmi interaktivně připravené prezentace.“ Dveře a zárubně jsou umístěny ve speciálně, na míru SAPELI, vyráběných hliníkových rámech. Ty jsou k sobě vzájemně připevněny v horní i dolní části sponami. Uchycení k podlaze zprostředkovává tzv. průmyslový zip. Toto upevnění spolu s konstrukčním řešením hliníkového rámu umožňuje snadnou manipulaci, přeskládání stojanů do libovolných útvarů, přidávání či ubrání rámů v závislosti na volném prostoru. Výborně se hodí i pro potřeby veletržních prezentací, kdy se rámy jednoduše a elegantně vyjmou a převezou na místo určení.

Konstrukční řešení
Svislé nosné konstrukce 1. N P a 2. N P vzorkovny jsou navrženy z prefabrikovaných obdélníkových sloupů vylehčených otvory oválného tvaru. V 2. N P jsou navrženy monolitické železobetonové stěny na kratších stranách obdélníkového půdorysu stavby.

Vodorovné nosné konstrukce vzorkovny jsou navrženy jako železobetonové desky s průvlaky. Ve stropní desce nad vzorkovnou je navržen otvor pro pevný střešní světlík.

Pro vstup návštěvníků vzorkovny je navržen vstupní tubus z prostorové příhradové ocelové konstrukce z uzavřených profilů. Nosnou konstrukci tubusu tvoří vícenásobná příhradová ocelová konstrukce, jejíž jednotlivé prvky tvoří čtvercové nebo obdélníkové profily trubek. Tato konstrukce tvoří jak obě boční stěny tubusu, tak i strop a podlahu. Konstrukce má délku 33,5 m, šířku 2,5 m, výšku 3,5 m a je rozdělena na tři montážní celky. Uložení konstrukce ve 2. N P vzorkovny je nesymetrické, svislé síly přenáší podepření u nosného sloupu vzorkovny. Všechny prvky jsou navrženy jako obdélníkové trubky. Ve spodní části je konstrukce kotvena do železobetonové konstrukce jezírka s vloženým posuvným ložiskem. V horní části je konstrukce zakotvena do železobetonového sloupu a podlahy v 1. NP.

Uvnitř tubusu je navrženo schodiště se schodnicemi z plechu a stupnicemi a podstupnicemi z pororoštu. Tubus je opláštěn děrovaným plechem ve firemním odstínu červené barvy.

Zastřešení vzorkovny tvoří plochá střecha o spádu 1,5 °. Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovou stropní deskou s průvlaky v obou směrech a s železobetonovými atikami. Spád ploché střechy je vytvořen spádovými deskami tepelné izolace.

Prosklená fasáda vzorkovny

 • prosklená fasáda o celkových rozměrech 34 550 × 4 500 mm s hliníkovými nosnými prvky (bez otvíravých prvků, fasáda je zavěšení se sloupky na celou výšku podlaží na ocelových kotvách a posuvně na spodních kotvách) a svislými sparami tmelenými Dow Corning se zasklením determálním vrstveným dvojsklem bez zabarvení ve skladbě (z interiéru)
 • polep firemním logem dle design manuálu SAPELI a. s. z fólie Multi Glass (imitace pískovaného skla) – polymericky měkčená kalandrovaná vinylová fólie s akrylátovým permanentním lepidlem, životnost v exteriéru sedm let
 • protisluneční sklo PLANILUX 10,0 mm s pokovenou vrstvou COO L-LITE SKN 165
 • dutina tl. 16 mm plněná argonem
 • bezpečnostní vrstvené sklo PLANILUX 6,0 mm + PVB normal 0,76 mm + PLANILUX 6,0 mm

Parametry skla

 • celková tloušťka dvojskla 38,8 mm,
 • hmotnost dvojskla 55,8 kg/m2,
 • prostup UV záření < 1 %,
 • propustnost denního světla 27 %,
 • solární faktor g 0,33,
 • koeficient zastínění 0,38,
 • součinitel odrazu vnější tabule 15 %,
 • součinitel prostupu tepla skla 1,1 W/m2K,
 • výrobní dokumentace s dodavatelem fasády.

Základní údaje

 • Místo stavby: Jihlava – Bedřichov, ul. Pávovská
 • Charakter stavby: změna dokončené stavby – nástavba, přístavba a stavební úpravy
 • Stavebník a investor: SAPELI, a. s.
 • Autor a generální projektant: Ing. arch. David Titz, ARC HICON , s. r. o.
 • Doba realizace stavby: 11/2009 – 08/2010
 • Statika a konstrukční řešení: Ing. Ladislav Huryta, HURYTA, s. r. o.
 • Generální dodavatel: IMOS Brno, a. s.
 • Dodavatel prosklených a ocelových konstrukcí: OK mont – STM, spol. s r. o.

Reconstruction of the Office Building and Completion of the Showroom SAPELI, a. s.
Newly opened showroom of company Sapeli, a.s. in Jihlava with its 750 m2 is the largest exhibition room for doors and door frames in the Czech Republic and it is at first sight a very interesting project. From an architectural standpoint, the entire building is highly attractive and its interior offers multimedia interactive technical background for an unusual presentation of doors and door frames. Completion of the original administrative building created an independent exhibition room for presentation of company SAPELI, a. s. The office building was completed by one additional storey and provided with flat roofing and its visual appearance was unified with the newly built showroom. The main materials used are concrete, metal and glass.

Z podkladů ARCHICON , s. r. o., zpracoval Bc. Vítězslav Fejfar
Fotografie: SAPELI, a. s.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
SAPELI CENTRUM – pohled z uliceVizualizace budovy SAPELI CENTRAExteriér SAPELI CENTRA v JihlavěRelaxační zóna s dětským koutkemPohled do interiéru vzorkovny, v pozadí dveře a zárubně SAPELI prezentované ve speciálně navržených rámechVstupní tubus sloužící jako hlavní vchod do SAPELI CENTRA

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (60x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...
Předpjaté ocelové konstrukcePředpjaté ocelové konstrukce (55x)
Projekt zastřešení Sazka (nyní O2) arény, kdy jsme poprvé použili táhla s možností napínání na volné délce a tenzometric...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (47x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice