KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Realizace přístavby moučného hospodářství a expedice krmiv pro společnost MLÝN HERBER spol. s r. o.

Realizace přístavby moučného hospodářství a expedice krmiv pro společnost MLÝN HERBER spol. s r. o.

Publikováno: 18.5.2018
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. realizovala v průběhu roku 2017 zakázku „Minimalizace emisí TZL pro Mlýn Herber“. Projekt navázal na úspěšnou realizaci dvou kusů expedičních zásobníků včetně nosné konstrukce a technologie ve výrobním závodě MLÝN HERBER spol. s r. o. z roku 2016 a zahrnoval přístavbu moučného hospodářství a expedici krmiv. Spolufinancován byl z dotačního programu.

ROZSAH DODÁVKY

Přístavby moučného hospodářství a expedice krmiv navazuje na stávající výrobní a skladovací objekt. Rozsah generální dodávky tvořily zejména tyto základní části:

  • přípravné práce na staveništi – demontáž stávajících přístřešků a odstranění kolejového svršku,
  • realizace základových konstrukcí,
  • výroba, dodávka a montáž ocelové konstrukce pro uložení expedičních zásobníků,
  • výrobě a montáž 11 ks expedičních zásobníků,
  • dodávka a montáž opláštění objektu,
  • zajištění realizace technologických celků.

Přistavovaný objekt skladovacích zásobníků (objekt B1) má půdorysný rozměr 15,8 × 12 m a výšku 21,6 m, přičemž 4 ks expedičních zásobníků vystupují nad střechu tohoto objektu o 2,2 m.

Další částí přístavby je pak expedice volně ložených krmiv a pytlované mouky (objekt B2). Objekt má půdorysný rozměr 5,4 × 16 m a výšku 13,8 m.

Nosná ocelová konstrukce podsady zásobníků v rámci objektu B1 je tvořena tuhými rámy v obou směrech doplněnými svislými stěnovými ztužidly. Sloupy jsou uvažovány jako kloubově uložené na základovou desku. Převážná část ocelové konstrukce je navržena z oceli S355. Nosná ocelová konstrukce objektu B2 s technologickou plošinou a revizními lávkami je tvořena sloupy, na nichž jsou kloubově uloženy vodorovné průvlaky technologické plošiny a střešní pultové vazníky.

Průměr všech expedičních zásobníků je 3 000 mm a skladovací objem 80 m3. Sila jsou seskupena v řadách po čtyřech resp. třech kusech. V rámci protiexplozní ochrany jsou zásobníky vybaveny pojistnými membránami v plášti, rozmístěnými tak, aby odvod tlakové vlny nebyl veden do sousedního zásobníku. Z tohoto důvodu jsou čtyři zásobníky uvnitř skupiny vytaženy nad střešní rovinu objektu.

VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE

Výroba probíhala včetně aplikace nátěrových systémů ve výrobním závodě společnosti FEMONT OPAVA s. r. o.

Veškeré svary byly provedeny metodou 135.

U nátěrového systému zásobníků byl definován požadavek na certifikaci nátěrového systému pro styk s potravinami. Zásobníky byly opatřeny epoxidovým nátěrem od společnosti HEMPEL. Pro nosnou ocelovou konstrukci byl použit nátěrový systém na bázi alkydu.

U nosné ocelové konstrukce i konstrukce vlastních zásobníků byl z hygienických důvodů již v projektu definován požadavek na eliminaci dutin a kapes, čemuž muselo být na mnoha místech uzpůsobeno konstrukční řešení.

S ohledem na čištění byly kladeny velké nároky na zajištění hladkého povrchu vnitřních stěn zásobníků.

Pro montáž zásobníků byl použit jeřáb LIEBHERR.

ZÁVĚR

Již ve fázi výběrového řízení bylo zřejmé, že se jedná o náročný projekt, jehož úskalí spočívala v poměrně náročném technickém řešení, které bylo nutno realizovat v extrémně krátkém časovém úseku, za přísných podmínek stanovených ve výběrovém řízení. Komplikací u dané realizace bylo i to, že realizační projekt zásobníků a části technologie v návaznosti na zadávací podmínky mohl vzniknout až v průběhu zakázky.

U takto náročných projektů, kde dochází k propojení konstrukce a technologických celků, patří mezi klíčové faktory kvalita projektové dokumentace, erudice a zodpovědný přístup kvalitního generálního dodavatele.

Vyjádření investora o úspěšné realizaci po dokončení tohoto projektu je pro nás jen potvrzením skutečnosti, že u této náročné realizace fungovala velmi dobrá spolupráce mezi investorem, projekčním týmem a společností FEMONT OPAVA s. r. o. v pozici generálního dodavatele.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Skladovací zásobníky a expedice volně ložených krmiv a pytlované moukyKompletace hlavních částí zásobníkůMontáž silDispoziční uspořádání zásobníků

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (107x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (53x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Morcinek, s. r. o. – vybrané ocelové konstrukce IVC v TřinciMorcinek, s. r. o. – vybrané ocelové konstrukce IVC v Třinci (46x)
Pro stavbu nového IVC v Třinci společnost Morcinek, s. r. o., Středisko zámečnické výroby, dodávalo ocelové konstrukce a...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice