KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Provozní budovu Státní opery podepře nová ocelová konstrukce

Provozní budovu Státní opery podepře nová ocelová konstrukce

Publikováno: 19.12.2017
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

Historická budova Státní opery byla postavena v letech 1886 – 1888 jako nové německé divadlo vídeňskou firmou Fellner a Helmer pro potřeby pražských Němců. V roce 1973 přibyla k historické budově namísto parku ještě provozní budova s energocentrem, dílnami, kancelářemi, baletními sály, sborovým a nahrávacím sálem a pěti nadzemními podlažími.

Od března letošního roku probíhá obnova historické i provozní části budovy. Historická budova prošla komplexnější rekonstrukcí při výstavbě provozní budovy v 70. letech minulého století. Od této doby byly prováděny pouze menší investiční zásahy, které odstraňovaly morální a fyzickou zastaralost jednotlivých dílčích částí.

Téměř po 44 letech se tedy obě budovy dočkají významnějších stavebních a restaurátorských zásahů. Zásadní změnou projdou rozvody, zejména elektroinstalace, vody, topení, odpadů a vysušení vlhkosti. Proměnou projde také horní i spodní jeviště a výzdoba hledištní části, opraví se šatny umělců i sociální zázemí. V provozní budově dojde k renovaci kanceláří, zkušeben, baletního a sborového sálu.

OCELOVÁ KONSTRUKCE V PODZEMÍ

Rekonstrukce provozní budovy Státní opery přináší i úpravu dispozic, aktuálně ve 2. podzemním podlaží. Na místě nevyužívaných místností s ocelovými nádržemi pro LTO, které v minulosti sloužily pro vytápění objektu, vznikne nová zkušebna o rozměrech 17,9 × 17,6 metru se zkoseným rohem. Před rekonstrukcí byly místnosti 2. PP rozděleny nosnými zdmi, které byly během rekonstrukce nahrazeny novou ocelovou konstrukcí. Rekonstrukce nosných konstrukcí proběhla v červenci až září letošního roku.

PARTNEŘI PROJEKTU

Generálním projektantem rekonstrukce byla společnost Masák a Partner, s. r. o. Zodpovědným projektantem statické části projektu pro provedení stavby byla společnost S-KON, s. r. o., která zajistila návrh ocelových konstrukcí společně se společností EXCON, a. s. Výrobní dokumentaci, montáž ocelové konstrukce a předpínání táhel zajišťovala společnost EXCON, a. s. Ocelovou konstrukci vyrobila společnost HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy, středisko Ocelové konstrukce závodu Speciální činnosti v Plané nad Lužnicí.

PŘÍPRAVA PROJEKTU

Podkladem pro vypracování výrobní dokumentace bylo vyjma prováděcího projektu i 3D zaměření celého dotčeného prostoru rekonstruovaného objektu pomocí technologie 3D skenování. Rozměry a hmotnosti jednotlivých ocelových prvků byly stanoveny s přihlédnutím ke stísněnému prostoru, který byl pro montáž ocelové konstrukce k dispozici a k předpokládaným manipulačním a zdvihacím zařízením, dispozice stavby vylučovala využití běžného jeřábu.

V rámci přípravy projektu byl vypracován předpínací postup, který vycházel ze statického modelu zahrnujícího reálné tuhosti železobetonových a ocelových konstrukcí, model byl vypracován v softwaru SCIA Engineer. Výstupem předpínacího postupu nebyly pouze síly v táhlech během jednotlivých kroků předpínání a očekávané deformace konstrukce, ale také interakční matice popisující ovlivnění sil v táhlech během předpínání.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NOVÉ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE

Vlastní podchycení stropu 2. PP bylo provedeno pomocí dvou ocelových vzpínadel s táhly z předpjatých profilů Macalloy M85 podepírajících jak dva střední stávající železobetonové sloupy konstrukce 1. PP, tak sestavu ocelových profilů nesoucích stávající stropní konstrukci nad 2. PP. Svislé reakce ze vzpínadel byly přeneseny pomocí nových krajních ocelových sloupů do základových konstrukcí na úrovni podlahy 2. PP. V případě táhel Macalloy se jedná o certifikovaný konstrukční systém táhel s válcovanými závity vyrobený z oceli s mezí kluzu 520 MPa.

MONTÁŽ KONSTRUKCE

Montáž ocelové nosné konstrukce a předpínání táhel probíhaly ve dvou etapách. V první etapě byly namontovány vzpínadla, sloupy a části vodorovných nosníků podepírající železobetonové sloupy 1. PP. Po montáži byla táhla aktivována a předepnuta na požadované předpětí tak, aby po vybourání nosných stěn ve 2. PP nedošlo k poklesu konstrukce. Vzhledem k poměrně vysokým hodnotám předpínacích sil, cca 500 kN, byly pro předpínání využity hydraulické lisy tzv. technotensionery. Během předpínání byla geodeticky kontrolována geometrie stávajících i nových nosných konstrukcí. Síly v táhlech byly měřeny pomocí tenzometrů nalepených na všechna táhla v sestavě plného můstku, při této konfiguraci je přesnost měření ± 5 %.

Ve druhé fázi byly namontovány ocelové prvky nesoucí strop nad 2. PP. Po vybourání nosných stěn 2. PP byly změřeny síly v táhlech a deformace nosných konstrukcí a tyto výstupy byly porovnány s teoretickými hodnotami.

Z podkladů HOCHTIEF CZ a. s. a EXCON, a. s.

A New Steel Structure for the State Opera Service Building
The historical building of the State Opera was constructed between 1886 and 1888 by the Viennese company Fellner and Helmer. It was constructed as a new German theatre meeting the requirements of Prague German citizens. Replacing a park, a five-floored service building, including a boiler room, workshops, offices, and ballet, dramatic and recording studios, was constructed in 1973 near the opera house. The reconstruction of the both buildings has been taking place since March.

The historical building underwent a complex reconstruction during the construction of the service building in the 1970s. Since then, only minor investment interventions have taken place, eliminating the moral and physical obsolescence of individual sections of the building.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Budova Státní opery (foto: Jakub Fulín)Počítačový model konstrukceVýrobní dokumentaci, montáž OK a předpínání táhel zajišťovala firmat EXCON, a. s. OK vyrobila společnost HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy, středisko OK závodu Speciální činnosti v Plané nad Lužnicí. (foto: archiv HOCHTIEF CZ)Výrobní dokumentaci, montáž OK a předpínání táhel zajišťovala firmat EXCON, a. s. OK vyrobila společnost HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy, středisko OK závodu Speciální činnosti v Plané nad Lužnicí. (foto: archiv HOCHTIEF CZ)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (107x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (53x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Morcinek, s. r. o. – vybrané ocelové konstrukce IVC v TřinciMorcinek, s. r. o. – vybrané ocelové konstrukce IVC v Třinci (46x)
Pro stavbu nového IVC v Třinci společnost Morcinek, s. r. o., Středisko zámečnické výroby, dodávalo ocelové konstrukce a...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice