KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Pražské Centrum Chodov s nebývalým objemem ocelových konstrukcí

Pražské Centrum Chodov s nebývalým objemem ocelových konstrukcí

Publikováno: 14.4.2005, Aktualizováno: 18.12.2008 23:07
Rubrika: Realizace

Architektonicko-urbanistické řešení Centra Chodov, které roste ve stejnojmenné části Prahy, ale i náročného území respektuje ve funkčním využití jednotlivých ploch územní plán. Společnosti Rodamco Europe a AM Development vložily společně své know-how a vytvářejí vnitroměstské společenské centrum, které v tomto území, i přes jeho velikost a počet obyvatel, dosud chybí. Výstavba centra o celkové ploše 130.000 m2 bude vzhledem k jeho velikosti realizována ve třech etapách. Každá představuje souhrn činností, rozdílných jak z hlediska technického, tak i obchodního.

Společensko-obchodní komplex s gastronomií, sportovním vyžitím a zábavou
První etapu projektu tvoří vícepodlažní společensko-obchodní komplex o ploše 55.000 m2. Bude se rozkládat po obou stranách ulice Roztylské, kterou bude ocelovou konstrukcí překračovat. V nejnižším podlaží západní strany projektu vznikne hypermarket o ploše 13.000 m2, v dalších dvou podlažích po obou stranách silnice prostory pro služby a maloobchodní jednotky. Nejvyšší podlaží bude určeno volnému času, sportu, relaxaci a zábavě. Součástí komplexu by se v budoucnu měla stát i administrativní budova o cca 6.500 m2. Po dokončení první fáze výstavby projektu vznikne parkovací kapacita pro celkem 2.600 vozidel. První etapa začala v květnu roku 2004, zahájení provozu společensko-obchodního centra je plánováno na podzim roku 2005.

Nové náměstí a multifunkční centrum
Druhá etapa předpokládá realizaci bytově-administrativního komplexu. V projektu je zahrnuta výstavba 50.000 m2 plochy pro služby, obchodní činnosti a byty. Spojovacím článkem mezi tímto komplexem a komplexem společensko-obchodního centra by mělo být náměstí, které by se mělo stát přirozeným centrem dané lokality. Náměstí bude v přízemí obklopeno obchody, restauracemi a terasami, nad kterými bude několik podlaží bytů a malých kanceláří.

Smíšený komplex maloobchodních prostorů
Třetí etapou projektu je výstavba smíšeného komplexu maloobchodních prostorů, bytů a případně kanceláří. Realizací této části projektu vznikne městská ulice, spojující třetí etapu s první, což nakonec povede ke vzniku atraktivní bytové oblasti na západní straně centra. Součástí je rovněž výstavba podzemního parkoviště. Po ukončení této fáze bude centrum disponovat kapacitou, odhadovanou na více než 3.460 parkovacích stání.

TISÍCE TUN OCELI
Ocel využili architekti a projektanti především pro přemostění Roztylské ulice a nad tubusem metra. Celkem zde budou použity asi 4.000 tun oceli. Tyto ocelové konstrukce budou většinou zcela skryty oku kolemjdoucích. Vidět ale budou další tisíce tun oceli, které budou využity pro architektonicky velmi zdařilé objekty. Jde například o hlavní vstupní bránu, věž za vstupem, světlíky, zastřešení bowlingu, skelet administrativní budovy, severní nástavbu a technologické centrum.
Celkem půjde asi o sedm tisíc tun ocelových konstrukcí. Dvojité fasády, rastrové fasády, rámové konstrukce a vnější obklady většiny konstrukcí zajistí firma Sipral. „Množství použité oceli považuji za výjimečné. Jde o obří ocelové konstrukce, pracujeme tady s mostními nosníky o hmotnosti 30 i 57 tun, sloupy mají až 13,5 tuny,“ říká Zdeněk Ondrůšek, stavbyvedoucí z firmy Skanska.
Právě v době návštěvy na staveništi se skládal obří jeřáb o nosnosti 800 tun, největší v republice. Jeho montáž trvá tři dny. Poté přenese 21 tunu vážící věž na střechu budoucí kavárny. „Půjde o osazení na vzdálenost asi 50 metrů, jiný stroj by takto náročné přemístění nezvládl,“ vysvětluje. Staveniště nyní připomíná velké mraveniště. A právem. Denně zde pracuje asi 600 lidí. „Až se začnou provádět práce v interiéru, půjde až o dva tisíce lidí,“ říká Zdeněk Ondrůšek.

KONSTRUKCE NAD TUBUSEM METRA
V polovině března jsme se přímo na staveništi přesvědčili, jak rychle postupují práce. Hlavní konstrukce nad tubusem metra tvoří typická příčná vazba rámového charakteru, která se opakuje v modulu 7,2 metru. V oblasti vertikálních komunikací a ventilační šachty metra je modul atypický, 9metrový. Příčná vazba se skládá ze dvou rámových konstrukcí. V dolní třetině je navržen jednopatrový rám rozpětí asi 26 metrů pro překlenutí tubusu metra. Rám, který je založen na pilotách délky 25 m, sestává ze sloupů a mohutné příčle o výšce 2,8 m. „Vysoké hodnoty vodorovných reakcí jsou eliminovány táhly Macalloy. Ty jsou v náspu tubusu metra pod pojezdovou plochou parkoviště,“ vysvětluje Zdeněk Ondrůšek. Trapézové plechy jsou přišroubovány samovrtnými šrouby Ejot ke stropnicím z válcovaných profilů. Na severní straně přemostění je konstrukce uzavřena stěnou skeletového charakteru, jejíž geometrické uspořádání se podřizuje prostorovému tvaru fasády (odskok, vybíhající podélné stěny). Na jižním konci je pak v čelní šikmé stěně opět vysoký svařovaný nosník osazen výše než příčle a uložen jako nosník prostý – na jednom konci na ocelovou konstrukci a na druhém konci na betonový sloup přes elastomerové ložisko. To slouží k zajištění posuvu ocelové konstrukce vůči monolitu a zároveň k omezení přenosu vibrací z metra do budovy. Hodnota reakce v tomto místě je asi 6.000 kN.

Nezkrácený článek včetně všech fotografií si můžete přečíst v dubnovém čísle 2/2005.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nové ústředí ČSOB (66x)
Budova nového ústředí ČSOB bude přátelskou, otevřenou a vstřícnou budovou, která poskytne příjemné pracovní prostředí pr...
Navrhovanie spriahnutých plechobetónových dosiek (47x)
Plechobetónová doska je monolitická železobetónová doska betónovaná na tenkostennom oceľovom tvarovanom profile – ...
Hala Cromodora – nový výrobní závod v MošnověHala Cromodora – nový výrobní závod v Mošnově (32x)
Cromodora Wheels je italská firma, která se zabývá výrobou litých hliníkových autokol. V průmyslové zóně Mošnov získala ...

NEJlépe hodnocené související články

„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“ (5 b.)
říká generální ředitel společnosti Vítkovice Machinery Group Ing. Jan Světlík....
Ve Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletíVe Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletí (5 b.)
Doslova průlomovou investici v oblasti strojírenské metalurgie představuje moderní linka rychlokovacího stroje, jakou ne...
Praktické poznatky z realizace ojedinělé stavby - visuté lávky přes Labe v Kolíně (5 b.)
Visutá lávka o třech polích překračuje v Kolíně řeku Labe (na Kmochův ostrov) středním polem o rozpětí 99 m, obě krajní ...

NEJdiskutovanější související články

Nadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých BudějovicíchNadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých Budějovicích (1x)
Prodejní a administrativní hala pro firmu Starka – Půjčovnictví a obchod, v. o. s. je ukázkou moderní, architekton...
Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu (1x)
Zpevněné vzorky jílu byly připraveny ze směsi kaolínu a portlandského cementu. Provedly se laboratorní zkoušky pevnosti,...
Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou (1x)
Na místě původního skladu posypové soli v areálu SÚS v Rychnově u Jablonce nad Nisou byl v roce 2004 vybudován nový obje...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice