KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Pavilón primátov ZOO Bratislava

Pavilón primátov ZOO Bratislava

Publikováno: 26.10.2010
Rubrika: Architektura

V Zoologickej záhrade v Bratislave pribudla dôležitá stavba – pavilón primátov. Nový pavilón je jedinečný – podľa náročných európskych štandardov spĺňa všetky požadované kritériá na chov poloopíc, opíc a ľudoopov. Stavba dominuje nielen areálu zoologickej záhrady, ale dalo by sa povedať, že je jednou z architektonicky najzaujímavejších a mimoriadne štýlových stavieb posledného obdobia na Slovensku.

Celý proces výstavby prebiehal v priestore fungujúcej zoologickej záhrady, čo so sebou prinášalo aj určité obmedzenia. Snahou zhotoviteľa bolo minimalizovať rušivé vplyvy výstavby na návštevníkov záhrady, ale najmä na každodenný život chovaných zvierat v okolí stavby.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Samotný pavilón pozostáva zo vstupnej haly elipsovitého tvaru, ktorá je zastrešená presklenou strechou. Objekt má štvrť kruhový pôdorys, ktorý vejárovite delí priestor na dve časti pre dva druhy primátov. Cez vstupné dvere umiestnené v klenbovom otvore sa dostane návštevník do priestoru vstupnej haly. Dominantou vstupnej haly je vodopád vytvorený z umelých skál, ktorého výška je cca 4 m.

Cez umelé skaly s otvormi pre expozície privedú návštevníka do jaskyne, ktorá má priezorové okná s bezpečnostnými sklami k vnútorným výbehom zvierat. Jaskyňa v úrovni +0,00 m je súčasťou prehliadkovej komunikácie, ktorá schodiskom pokračuje na vyššie podlažie na priestrannú terasu +2,80 m, kde sa otvorí priestor do hlavného pavilónu s výškou od 12 do 19 m. Dominantným prvkom strešnej konštrukcie je diagonálne uložený väzník , ktorý svojím výrazným oblúkom umocňuje efekt vnútorného priestoru.

Výbehy od prehliadkových komunikácií oddeľujú okná s bezpečnostnými sklami. Na obvodovej prehliadkovej komunikácii sú osadené okná tiež s bezpečnostnými sklami čo umožňuje prehliadku z vnútorného priestoru do voľných výbehov zvierat. Komunikácia pre návštevníkov medzi 1. NP a 2. NP je zabezpečená tiež výťahom kruhového pôdorysu z prízemia na 2. podlažie. Pod spodnými prehliadkovými komunikáciami sú umiestnené tunelové chodby tzv. obslužné komunikácie s prepojením na hospodársky objekt – ošetrovňu, izolačku a hospodársky vstup. Personál má možnosť sa dostať cez točité oceľové schodisko z úrovne +0,00 m až na +5,40 m. Odtiaľto vedie oceľový rebrík na oceľovú lávku na úroveň +10,500 m, ktorá prebieha okolo celej päty kopuly. Od úrovne +5,400 m sa nachádzajú už len oceľové mreže okolo výbehov, ktoré sú zhora doplnené o laná, na ktoré sú zhora osadené ďalšie siete na zabránenie úniku zvierat z objektu. Voľné výbehy sú doplnené taktiež o oceľové mreže okolo výbehov, ktoré sú zhora doplnené o laná a na ktoré sú zhora osadené ďalšie siete na zabránenie úniku zvierat z objektu.

Pozdĺž voľného výbehu je vonkajšia prehliadková komunikácia. Nad vonkajšou rampou vedľa budovy na úrovni +5,380 m sa nachádza oceľová prístavba strojovne vzduchotechniky so vstupom cez zateplený výlez, ktorá je obklopená sendvičovými panelmi s výplňou z minerálnej vlny. Hospodárska budova má obslužnú funkciu. V objekte sa nachádzajú aj sociálne zariadenia pre návštevníkov, prístupné zvonka. Samostatnou časťou sú miestnosti pre lekársku starostlivosť s izolačnými kójami.

KONŠTRUKČNO-MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY
Zvislé konštrukcie
Nosnú zvislú konštrukciu objektu tvoria železobetónové steny hr. 200 a 250 mm. Všetky zvislé konštrukcie sú zhotovené z betónu triedy C 25/30 a ocele 10 505 v celkovej výmere cca. 800 m3 žb. a 77 t výstuže. Deliace priečky hr. 125 mm hospodárskej budovy sú z pórobetónových tvárnic hr. 150 mm. Nosnými prvkami 2. NP sú oceľové stĺpy z valcovaných nosníkov HEB (43,395 t).

Vodorovné konštrukcie
Nosnú vodorovnú konštrukciu objektu 1. P tvorí železobetónový strop hr. 150, resp. 200 mm. Všetky vodorovné konštrukcie sú zhotovené z betónu triedy C 25/30 (180 m3) a ocele 10 505 (27 t). Strop 2. P je z oceľových jäklových nosníkov a oceľovej roštovej konštrukcie, na ktorú je položená drevená palubovka.

Schodisko
Schodisko je jednoramenné, polkruhové po oboch stranách vstupnej haly. Je dvakrát zalomené s medzipodestou hr. 150 mm. Na realizáciu bol použitý betón triedy C 25/30 (13 m3) a oceľ 10 505 (3 t).

Strecha nad krytými výbehmi
Strechu nad hlavným pavilónom tvorí hlavný nosník, ktorý je oblúkový drevený lepený väzník na rozpon 40 m, rozmeru 160/750 mm. Je tvorený z troch kusov dĺžky 16,21 m; 12,73 m; 16,75 m. Strešná rovina je vytvorená priečnymi nosníkmi drevenými lepenými rozmeru 140/340 až 100/350 mm. Ich dĺžky sa pohybujú od 2,6 m až po 12,93 m. Drevené väznice rozmerov 100/60 mm, kotvené do priečnych väzníkov, tvoria nosnú konštrukciu pod krytinu. Ich dĺžka je 2,6 m. Krytina je navrhnutý päťkomorový Lexan thermoclean (212 m2).

Strecha nad vstupnou halou
Strecha nad vstupnou halou je z oblúkových drevených lepených väzníkov rozmeru 120/450 mm. Drevené väznice rozmerov 100/60 mm kotvené do priečnych väzníkov, tvorí nosnú konštrukciu pod krytinu. Krytina je realizovaná päťkomorovým Lexanom thermoclean.

Strecha nad hospodárskou budovou
Strecha hospodárskeho objektu je tvorená zo zbíjaných drevených pultových väzníkov. Je zateplená minerálnou vlnou hr. 2 × 100 mm. Strop tvorí sadrokartónový podhľad. Krytina je hladký plech rheinzink hr. 0,8 mm.

Plochá strecha
Plochá strecha je zhotovená zo spádového polystyrénbetónu s parozábranou fatrapar a tepelnou izoláciou z polystyrénu EPS 150S hr. 2 × 100 mm. Fóliovú hydroizoláciu tvorí fatrafol 810 s geotextíliou.

Výplne otvorov
Okná na hospodárskej budove sú drevené dvojkrídlové otváravé, resp. otváravo-sklopné rozmerov 1 800/1 200 mm. Ostatné okná sú zhotovené ako bezpečnostné sklo hr. 26 mm do oceľového rámu (200 m2). Dvere v hospodárskej budove sú drevené voštinové, resp. protipožiarne s odolnosťou min. 30 min. Ostatné dvere sú oceľové zateplené, resp. obložené agátovým drevom rozmerov 800/2 000 mm, resp. 900/2 000 mm.

Izolácie proti zemnej vlhkosti a vode
Izoláciu tvorí kryštalická izolácia Vandex Super. Pracovné špáry sú zatesnené tesniacim materiálom Vandex uni. Pre napojenie podkladného betónu na zvislé steny sú aplikované napučiavacie pásy. Horný povrch podlahy vo výbehoch je ošetrený izoláciou Vandex super proti agresívnemu prostrediu. Izolácia proti vlhkosti v ostatných prípadoch je realizovaná Aquafi n .

Izolácia v podlahách s mokrou prevádzkou a stien pri sprche je ošetrená epoxidovým náterom. Izolácia pri sprche je realizovaná do výšky 2 000 mm od podlahy v ostatných miestnostiach do výšky 300 mm.

Podlahy
Tepelná izolácia podlahových konštrukcií je riešená z polystyrénu EPS hr. 80 mm. Na izoláciu je zrealizovaná betónová mazanina vystužená Kari sieťami. V hospodárskej budove nášľapnú vrstvu tvorí keramická dlažba. V komunikačných a obslužných priestoroch a vo vnútorných výbehoch nášľapnú vrstvu podlahy tvorí epoxidový náter.

Povrchové úpravy
Povrchové úpravy sú realizované torkrétovaním o celkovej výmere 781 m2 a vytvorením umelej skaly vo výmere 381 m2. Skaly sú realizované pomocou striekaného betónu. Nástrek betónových zmesí je realizovaný postupom tzv. suchej cesty, pri ktorej dochádza k zvlhčeniu dopravovanej zmesi až v okamžiku jej nástreku. Hlavnou výhodou tejto technológie striekania betónu je predovšetkým vysoká výtoková rýchlosť materiálu z trysky až 30 m/s, ktorá umožňuje dokonalé zhutnenie betónovej zmesi a tým aj vysokú pevnosť nastriekaného betónu.

Fasády
Celý objekt je zateplený extrudovaným polystyrénom hr. 100 mm v soklovej časti minerálnou vlnou hr. 100 mm. Fasáda hospodárskej časti je obložená agátovým drevom o celkovej výmere 125 m2. Fasáda hlavného vstupu je realizovaná z umelých skál. Ostatné fasády sú realizované silikátovou škrabanou omietkou hr. zrna 2 mm.

Vzduchotechnika
Vzduchotechnika je najdôležitejšou časťou celého objektu. Má za úlohu vytvárať podobné klimatické podmienky v akých žijú primáty v prirodzenom prostredí. Udržiava stabilnú teplotu okolo 28 °C k tomu pomáha aj podlahové kúrenie v ležoviskách, pri vlhkosti vzduchu 70 až 80 %.

Tepelnú pohodu udržiava aj strešná krytina – svetlomodrý Lexan thermoclean, ktorý popri tepelnoizolačných má aj výborné estetické vlastnosti. Vyhrievané sú aj vonkajšie výbehy. Myslelo sa aj na najmenšie detaily – od usporiadania ležovísk, cez oceľové konštrukcie až po zdanlivé maličkosti, ako napríklad riešenie niektorých skrutkových spojov a závor, keďže ľudoopy sú veľmi vynaliezavé zvieratá a ich zručné prsty dokážu demontovať také prvky, ktoré človek nedokáže. Zaujímavosťou je aj napájadlo pre zvieratá vo vnútorných výbehoch, z ktorého keď sa chce napiť, musí stúpiť na zabudovanú váhu ktorá dá aktuálnu váhu zvieraťa a ošetrovateľ sa takto rýchlo a pohodlne dostane k cenným informáciám. Interiér vo vnútorných výbehoch je vybavený agátovým drevom (rebríky, posedy, krytie prvky oceľových častí) v celkovom množstve cca. 700 bm.

Veľa komponentov bolo pripravených ako prototypy a niektoré práce boli vykonané častokrát jedinými odborníkmi daného zamerania na území Slovenska a Čiech. Pri výstavbe bolo myslené aj na imobilných návštevníkov, okrem schodiska vedie na terasu aj výťah.

Pavilón má na Slovensku nesmierny význam pre skvalitnenie podmienok chovu primátov – vzácnych a ohrozených živočíchov a rešpektuje pritom pripomienky Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií.

Základní údaje:
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.
Hlavný projektant: MaZa Partners, s. r. o.
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marián Záhorský
Stavebník (investor): Zoologická záhrada Bratislava
Začiatok: september 2007
Koniec: marec 2010
Celkové investičné náklady stavby: 3,751 milióna EUR s DPH
Zastavaná plocha: 1 227,30 m2, šírka: 39,87 m, dĺžka: 43,18 m
Obostavaný priestor: 12 823,10 m3
Úžitková plocha: 1 538,29 m2

Primates Pavilion in the ZOO Bratislava
In the Zoological Garden in Bratislava an important building has grown – primates pavilion. The new pavilion is unique – according to demanding European standards it complies with all the required criteria for breeding the halfapes, apes and man-apes. The building is dominant not only for the zoological garden area but we could say that it is one of the architectonically most interesting and extremely stylish structures of the recent times in Slovakia. Many components were prepared as prototypes; some works were performed many times by single experts in that field in Slovakia and the Czech Republic.

Z podkladů Inžinierske stavby, a. s.
zpracoval Bc. Vítězslav Fejfar

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Samotný pavilón pozostáva zo vstupnej haly elipsovitého tvaru.Interiér pavilónuInteriér pavilónuSkaly sú realizované pomocou striekaného betónu.Tepelnú pohodu udržiava aj strešná krytina – svetlomodrý Lexan thermoclean.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (57x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...
Předpjaté ocelové konstrukcePředpjaté ocelové konstrukce (50x)
Projekt zastřešení Sazka (nyní O2) arény, kdy jsme poprvé použili táhla s možností napínání na volné délce a tenzometric...
Předsazená montáž oken a dveří (47x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice