KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice II – SO 35-19-13 ocelový most přes řeku Olši

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice II – SO 35-19-13 ocelový most přes řeku Olši

Publikováno: 21.1.2019
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

Stavba „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ je součástí III. železničního tranzitního koridoru České republiky (Cheb – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Ostrava – Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Mosty u Jablunkova – st. hranice SR).

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Název stavby: Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice
  • Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC – Stavební správa východ)
  • Zhotovitel: sdružení zhotovitelů – Společnost „ČET-DET“ – Subterra, EUROVIA CS, OHL ŽS, GJW Praha.
  • Doba realizace: 08/2017 – 12/2020

Účelem stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ je zajištění prostorové průchodnosti a také zajištění rychlosti do 120 km/h pro vlaky nákladní dopravy a do 160 km/h pro vlaky osobní dopravy, které umožní nasazení vozidel s naklápěcí technikou. V důsledku zvýšení traťových rychlostí dojde ke zkrácení jízdní doby zejména rychlíkové dopravy. Po dokončení prací tak dojde ke zkrácení cestovní doby, zvýšení pohodlí a bezpečnosti cestujících a celkovému zajištění spolehlivosti vlakové cesty.

POPIS STAVBY

Stavba „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ je liniovou stavbou, která je rozložena na úseku trati mezi žst. Český Těšín (mimo) km 320,126 až po žst. Dětmarovice (včetně) km 341,076, v celkové délce cca 20,95 km, přičemž v rámci stavby jsou kompletně rekonstruovány i mezilehlé žst. (Chotěbuz, Louky nad Olší, Karviná, Dětmarovice).

POSTUP PRACÍ

V rámci projektu je navržena sanace železničního spodku, obnova železničního svršku, vybudování nástupišť, a to včetně nástupišť ostrovních s mimoúrovňovým bezbariérovým přístupem. Na požadované parametry budou rekonstruovány vybrané stávající mostní objekty a propustky, modernizovány či nově vybudovány budou drážní technologické pozemní objekty, zastřešení nástupišť. Je navržena modernizace zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudých zařízení. Nové kabeláže ve stanicích budou prioritně umístěny do kabelovodů.

Do stavební části je dále zahrnuta rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění, elektrický ohřev výhybek, přeložky, úpravy a přípojky kabelových vedení, osvětlení. V nezbytně nutné míře jsou navrženy přeložky a ochrany dotčených inženýrských sítí a to i mimo správu objednatele.

Pro snížení hlukového zatížení okolí jsou navržena, v souladu s aktualizovanou akustickou studií, protihluková opatření.

MOST PŘES OLŠI

V rámci stavby probíhá rekonstrukce řady tzv. umělých objektů a mostů, s nichž nejvýznamnější je stavební objekt v km 338,337, SO 35-19-13 – ocelový most převádějící železniční trať přes řeku Olši. Rekonstrukce mostu je kompletní od založení objektu, po nově budované opěry, pilíře včetně nově vytvořené samotné mostní ocelové konstrukce. Ocelovou konstrukci včetně tzv. „výsunu“ realizuje OK Třebestovice stavební objekt, jako celek dodává do stavby EUROVIA CS. Výstavba včetně výsuvu ocelové konstrukce v 1. traťové koleji proběhla ve 4 krocích v srpnu až září 2018. Rekonstrukce mostu probíhá za plného provozu vždy jedné z dvou traťových kolejí III. železničního tranzitního koridoru České republiky.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
První výsuv ocelové nosné konstrukce (Foto: archiv EUROVIA CS)Výsuvné hydraulické zařízení (Foto: archiv EUROVIA CS)Ocelová nosná konstrukce před posledním výsuvem (Foto: archiv EUROVIA CS)Hydraulická najížděcí klapka čela ocelové nosné konstrukce (Foto: archiv EUROVIA CS)Most po pokládce železničního svršku (Foto: archiv EUROVIA CS)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (102x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (69x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Konstrukční prvky příhradových konstrukcí a jejich vlastnostiKonstrukční prvky příhradových konstrukcí a jejich vlastnosti (59x)
Jedním z hlavních konstrukčních prvků, které jsou využívané pro stavbu příhradových konstrukcí, jsou rovnoramenné úhelní...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice