KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Obchodní a servisní středisko Phoenix-Zeppelin v Ostravě

Obchodní a servisní středisko Phoenix-Zeppelin v Ostravě

Publikováno: 31.10.2009
Rubrika: Architektura

V Ostravě poklepali 17. září 2009 základní kámen nového Obchodního a servisního střediska Phoenix-Zeppelin. Koncepce stavby navazuje na zkušenosti investora s výstavbou celé řady středisek stejné firmy, jak v České republice, tak v zahraničí, a přizpůsobuje ji specifickým podmínkám a potřebám regionu.

Pozemek pro stavbu Obchodního a servisního střediska Phoenix-Zeppelin je v současně zastavěném území obce Slezská Ostrava, katastrálním území Muglinov; v lokalitě průmyslové zóny vymezené ulicemi Orlovská, Bohumínská a Betonářská. Urbanistická koncepce řešení zástavby vychází z tvaru pozemku, omezujících podmínek (zejména bezpečnostních a ochranných pásem) a polohy stávajícího vjezdu, který jednoznačně definuje přístup na pozemek.

Zajímavostí, která však nedovoluje bezezbytku využít pozemek je, že na území budoucího areálu je staré důlní dílo – jáma František (kde probíhala těžba v letech 1849–1876), a kolem které je vymezeno ochranné pásmo. Dalším důležitým faktorem pro umístění stavby je orientace ke světovým stranám. Navržená orientace stavby podélnou osou objektu ve směru východ – západ, umožňuje optimálně uspořádat dispozici tak, aby pracoviště byla chráněna před přímým slunečním svitem z jihu a jihozápadu; tím lze mimo jiné docílit, že pracovní prostředí zejména v dílenské sekci bude v letních měsících příznivé.

Návrh uspořádání přístupových cest i vlastní dispozice samozřejmě splňuje i požadavky z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Provoz v areálu je navržen s ohledem na diferencovaný pohyb zaměstnanců a návštěvníků. Společný je kontrolovaný příjezd nebo vstup přes bránu z ul. Betonářské. Příjezd na parkoviště je navržen tak, aby se dále nekřížil s provozem v areálu.
 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Objekt obchodního a servisního střediska je orientován hlavním vstupem k příjezdu a člení se na základní provozní částí:

  • sekce administrativy včetně sociálního zázemí,
  • sekce dílenská, včetně technologického zázemí pro přípravu prodeje a opravy (myčka strojů, olejové hospodářství a další pomocné provozy),
  • sklad náhradních dílů určených pro prodej a vlastní opravárenskou činnost.

Architektonické a výtvarné řešení hlavního objektu vychází z hmotového konceptu; je velmi utilitární a reflektuje v objemech i  architektonickém výrazu účel využití jednotlivých části objektu, který je z důvodů provozní kompaktnosti řešen jako monoblok. Kromě hlavního objektu je navržena další malá jednoúčelová stavba – půjčovna strojů.

U hlavního objektu je zdůrazněna vstupní část (zákaznická hala) – prosklenou fasádou, kterou z obou stran doplňují nižší bloky administrativních pracovišť v barvě stříbrošedé. Uvnitř prosklené vstupní části se uplatňují obklady sloupů, klinkrovým zdivem jako akcent charakterizující souvislost s historickými výrobními objekty v regionu, pro který bylo charakteristické režné zdivo. Obdobný význam má rám z válcované oceli, který exaktně vymezuje objem vstupní haly. Ostatní (provozní) části objektu budou v barvě tmavší šedi.

Orientace objektu umožňuje zajistit konstantní denní osvětlení a přirozenou ventilaci, jak v zákaznické hale, tak servisní hale prostřednictvím šedových světlíků s orientací k východu. To je předpokladem pro zajištění pohody pracovního prostředí zvláště v letních měsících.

Architektonický výraz objektu tímto řešením současně získává na zajímavosti. Dílenská sekce zakončuje stupňovitou skladbu objektu jako nejvyšší hmota (výška haly reflektuje nezbytné vybavení dílny portálovým patnáctitunovým jeřábem). Charakteristickým architektonickým prvkem dílenské sekce je sada prosklených vrat, které zajišťují dostatečné osvětlení pracovišť denním světlem. Do západní fasády je integrovaný venkovní sklad náhradních dílů. Směr podélné osy je zdůrazněn subtilními přístřešky nad vjezdovými vraty do servisní haly a nad manipulačním prostorem u vstupu příjmu náhradních dílů do skladu.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Konstrukční systém je navržen jako železobetonová montovaná konstrukce, se dvěmi dilatačními celky. Největší půdorysné rozměry objektu jsou 24,6 × 61,5 m, zastavěná plocha činí 1.290 m2 a obestavěný prostor 11.925 m3. Statické výpočty konstrukce stavby braly v potaz deformační parametry, které jsou specifikovány pro navrhování objektů v poddolovaném území. Vzhledem ke složitým základovým poměrům je objekt založen na železobetonových pilotách a štěrkových pilotách pod podlahami servisní a opravárenské sekce. Stavba bude chráněna odpovídající izolací nejen proti zemní vlhkosti, ale i proti výronům těkavých plynů z podloží. Se zvláštní úpravou, se počítá u konstrukce podlah v sekci dílenské s ohledem na pojezd pásovými vozidly. Střešní a obvodový plášť jsou navrženy podle požadovaných normových hodnot (tepelný odpor, vnitřní povrchová teplota atd.) ve skladbě.

Business and service centre Phoenix-Zeppelin in Ostrava
In Ostrava, on September 17, foundation stone of the new Business and service centre Phoenix-Zeppelin was laid. The structure concept is based on the investor’s experience with building a whole series of centres of the same company in the Czech Republic as well as abroad and it is modified to specific conditions and needs of the regions. Construction system is designed as ferro-concrete assembled construction with two dilatation units.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obchodní a servisní středisko Phoenix-Zeppelin Ostrava – vizualizaceInteriér – vizualizaceKonstrukční systém je navržen jako železobetonová montovaná konstrukce – vizualizace

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Administrativní a výrobní objekt MERcutAdministrativní a výrobní objekt MERcut (56x)
Objekt je situován v areálu bývalého zemědělského družstva ve Starém městě u Uherského Hradiště. Většina budov v areálu ...
Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (55x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...
Předsazená montáž oken a dveří (54x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice