KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Novostavba výrobní haly ORION TELESCOPIC CAMERACRANE PLZEŇ

Novostavba výrobní haly ORION TELESCOPIC CAMERACRANE PLZEŇ

Publikováno: 28.10.2003, Aktualizováno: 18.12.2008 16:06
Rubrika: Architektura

Nový objekt strojírenského podniku firmy ORION TELESCOPIC CAMERACRANE s. r. o. je velmi dobře situovaný na exponovaném místě. Svojí otevřeností a sochařským pojetím je spíše výtvarným dílem mezi standardní produkcí průmyslových hal. Autoři návrhu, plzeňští tvůrci ing. arch. Jiří Opl a ing. arch. Jan Soukup nejdříve ve spolupráci s majitelem firmy Horstem Burbulou zpracovali zadání po stránce výtvarné, provozně dispoziční a ekonomické. Výsledkem všech konzultací vznikl nadčasový výtvarný průmyslový objekt zahraniční firmy. Tvůrčí práce byla zahájena zamyšlením nad reprezentativní průmyslovou halou, která svým tvarem dokáže zanechat ve svém okolí výjimečný zážitek a posílit invenci budoucích investorů nad další tvorbou v průmyslové zóně. Investor dokázal jasně formulovat záměr a architekti dokázali vytvořit objekt s velmi dynamickým nábojem, který osloví odborníky i laiky. Podnik vyrábí teleskopický kamerový jeřáb pro filmový a televizní průmysl.

FILOSOFICKO - ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE
Nová hala firmy ORION TELESCOPIC CAMERACRANE, s.r.o. je umístěna v lokalitě městského industriálního parku v Plzni - Borská pole. Pozemek o celkové výměře 10. 158 m2 má nárožní polohu v systému řadového řazení jednotlivých sousedních pozemků. Celková hmota navrženého výtvarného objektu je svojí osou směrována na hlavní křižovatku pro jasnou, viditelnou a mimořádnou nárožní polohu. Objekt je vhodně posazen pro své dopravně - provozní, architektonické a výtvarné kvality. Nový objekt je hmotově vyvážený, dynamický s centrálním vstupním kloubovým integrujícím prvkem skleněné hmoty a výraznou kruhovou markýzou. Vyváženost skleněných a pevných hmot dává dojem pulzujícího srdce. Zastavovací plán pozemku je v souladu se zásady pro lokalizaci městského industriálního parku Plzeň - Borská pole zpracované ÚKRmP. Na západní straně pozemku jsou navržena parkovací stání pro osobní vozy zaměstnanců. Trojboká hmota, spojená integrujícím kloubovým prvkem skleněného válce, je hlavním objektem administrativně - provozního a montážního charakteru. Maximální výška objektu je cca 12 m.

ARCHITEKTURA
Organická skulptura dynamické hmoty je integrována válcovou středovou skleněnou hmotou, která je doplněna nad vstupem o hliníkové vodorovné lamely a střešní výraznou kruhovou markýzu, která je nesena pomocí ocelových ramen. Hmota ve 2.np. je v kontrastu s organickou hladkou stěnou, je potlačena systémem vodorovných hliníkových lamel a zároveň ustupuje do pozadí za pevné organické hladké opěrné stěny, chránící pulzující válcovou skleněnou hmotu, měnící se dle odlesku světla na skleněné ploše (světelné variace) strukturálního zasklení. Moderní prvek skla působí vyváženě k pevné ploše stěnových prvků.

PROVOZNĚ - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Základní půdorys 1. NP. je založen na geometrické harmonii rovnostranného trojúhelníka o straně cca 22 m a vepsané kružnici - srdce objektu, chráněné třemi organickými tvary, organizované vždy osou, která je kolmá na jednotlivé strany trojúhelníku. Vstupní kruhová hala je komunikačním kloubem do šaten zaměstnanců, přípravny jídel a občerstvení, montážní a zámečnické dílny. Střed je vymezen točitým schodištěm. Provoz industriálního objektu bude dvousměnný. Montážní a zámečnická dílna je propojena s výrobní halou. Hlavní výrobní provozy budou doplněny o plynovou kotelnu, pohotovostní WC a úklidovou komoru, kompresor a rozvodnu.

Investor Orion Telescopic Cameracrane , spol. s r.o.
Autoři Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Jan Soukup
Generální projektant Atelier SOUKUP s.r.o.
Generální dodavatel Metrostav a.s., divize 1 - Plzeň
Zastavěná plocha 1.055 m2
Obestavěný prostor 10. 800 m3
Realizace 2002

Nezkrácený článek si můžete přečíst v říjnovém čísle 5/2003.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (65x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...
Administrativní a výrobní objekt MERcutAdministrativní a výrobní objekt MERcut (61x)
Objekt je situován v areálu bývalého zemědělského družstva ve Starém městě u Uherského Hradiště. Většina budov v areálu ...
Předsazená montáž oken a dveří (50x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice