KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Nová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelů

Nová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelů

Publikováno: 22.1.2018
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se v Dolních Břežanech uskutečnilo slavnostní otevření nové sportovní haly. Podle Jakuba Našince, který je jedním z autorů architektonického návrhu, jde v Česku o ojedinělou stavbu. Výjimečnost spočívá v oblém tvaru, plášti z hliníkového šindele a také způsobu osvětlení pomocí světlovodů.

SPORTOVNÍ HALA DOLNÍ BŘEŽANY

 • Autor: SPORADICAL architektonická kancelář
 • Spoluautoři: Aleš Kubalík, Josef Kocián,
 • Jakub Našinec, Veronika Sávová
 • Generální dodavatel: PKS stavby a. s. a BAU plus, a. s.
 • Projektant: VPÚ DECO PRAHA a. s.
 • Investor: Obec Dolní Břežany
 • Náklady: 113 000 000 Kč
 • Zastavěná plocha: 2 130 m2
 • Obestavěný prostor: 20 750 m3
 • Projekt: 2014 – 2016
 • Realizace: 2016 – 2017

Prostory jsou navrženy tak, aby umožnily různé režimy využití. Halu je možné rozdělit na více částí pomocí elektricky ovládaných rolet. Součástí je sportovní vybavení pro školní výuku, elektricky sklopné koše na basketbal, ozvučení a velkoplošná obrazovka. Kromě šaten s umývárnami jsou v budově také kabinety pro učitele. Celkové náklady včetně pořízení pozemku vyšly na 113 milionů korun, z toho téměř 80 milionů korun získala obec od ministerstva financí a deseti miliony přispěl kraj.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Budova je umístěna na hranici zastavěného území. Ze západu navazuje na základní školu a vilovou čtvrť. Východním směrem je volná plocha polí. Architekti sice dokáží odhadnout směr budoucích páteřních ulic, ale neví, jak bude vývoj v obci dále pokračovat. Neznali časovou osu, ani strukturu budoucí zástavby. Je zřejmé, že hala bude centrem lokality, magnetem pro své okolí. Měla by tak umět reagovat na neznámou budoucnost a být inspirací pro další vývoj.

Srdcem je sportovní plocha 45 × 25 m dělená příčně na tři části mobilní roletou. Na straně školy jsou v přízemí šatny s hygienickým zázemím oddělené od sportovní plochy průhlednou stěnou z žebřin, v patře jsou kabinety a strojovny. Na straně diváků je tribuna pro 250 osob, pod ní zázemí a nářaďovny.

Tvar tělocvičny je oblý, hladký a abstraktní. Kopule přibližuje měřítko člověku, kovový povrch zrcadlí okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná. Široké schodiště před halou vymezuje hranici veřejného prostoru a tvoří přirozený amfiteátr. Exteriér halu odlišuje, interiér naopak na okolí navazuje kombinací bílých a šedých povrchů a masivního dřeva.

KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE

Konstrukce tvoří halu kombinace nosných železobetonových, půdorysně zakřivených stěn a prostorové, ocelové příhradové střechy s ohýbanými vazníky. Fasáda je z šablon z přírodního hliníku dodaných společností PREFA Aluminiumprodukte. Denní osvětlení zabezpečuje 68 tubusových světlovodů o průměru 1,2 m. V hale lze automaticky regulovat intenzitu umělého osvětlení v závislosti na denní době. Zdrojem tepla i chladu je tepelné čerpadlo, které 24 vrty využívá teploty horninového podloží. Pod pružnou sportovní podlahou je instalován systém podlahového vytápění.

OCELOVÉ KONSTRUKCE

Dodavatelem ocelových konstrukcí byla společnost ALIAZ – ocelové konstrukce, spol. s r. o. Předmětem její dodávky byla ocelová konstrukce střechy elipsoidního tvaru (v případu navrhované tělocvičny přechází střecha plynule do obvodového pláště), dodávka a montáž atypické nosné ocelové konstrukce střechy haly a atypické doplňkové ocelové konstrukce stěn, včetně předepsané povrchové úpravy, spojovacího, montážního a kotvícího materiálu. Z projekční kanceláře ALIAZ pochází rovněž 3D interaktivní model pro koordinaci se spodní stavbou a sousedními objekty a konstrukcemi. Významnou měrou se na projektu podílel rovněž prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. z Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí, Stavební fakulty ČVUT v Praze. Orientační celková hmotnost dodaných ocelových konstrukcí činí cca 200 tun.

VÝROBA

OK je zvláštní svým tvarem, a to z hlediska půdorysu a příčných řezů, kde jsou patrné eliptické tvary. A právě docílení eliptických tvarů bylo pro dodavatele na začátku, kdy zpracovával vlastní dílenskou dokumentaci, poměrně velkým oříškem. Co se týče ohýbání profilů (v tomto případě zejména trubek) v oboru OK se u nás pracuje pouze s kruhovými tvary, nikoli s eliptickými. Aby se tedy docílilo požadovaného výsledku (elips), bylo nutné tyto elipsy (resp. eliptické tvary) nahradit kruhovými výsečemi.

Nakonec byla zvolena cesta ohýbání trubek za tepla. V ČR je značný problém najít někoho, kdo by dokázal ohnout daný profil trubek (TR 219/10) o relativně velkých poloměrech zakřivení (r = 30 – 80 m). Nicméně i tento úkol dodavatel zvládl.

Projekčně i výrobně se tedy jednalo o poměrně složitou konstrukci, neboť každá položka v dílci, z nichž byla konstrukce montována, má jiný poloměr zakřivení. Z hlediska dostupnosti softwarového vybavení a návazně při zpracování technické dokumentace zvládnul zadaný úkol zpracovat pouze software TEKLA STRUCTURES.

Vzhledem k nastalé skutečnosti, že v období zpracování výrobní dokumentace došlo ke zřícení jiné tělocvičny (Sportovní hala v České Třebové, dřevěná konstrukce pozn.), byl vznesen požadavek na přepočet statického výpočtu, který byl přepočten hned 3×. Vše za účelem ujištění, že nebylo nic opomenuto. Během výstavby byly také kladeny i vysoké nároky na bezpečnost práce.

MONTÁŽ

Výroba OK trvala čyři týdny a montáž s technologickými přestávkami dva měsíce. Při montáži v ALIAZ zúročili zkušenosti z montáže OK mrazírenského boxu v Užicích nedaleko Prahy (Eurofrost Úžice – video této realizace je volně dostupné na webu společnosti, či na YouTube – 50 m rozpon bez vnitřní podpory, výška 16 m).

Realizací těchto dvou akcí (Sportovní hala v Dolních Břežanech, Mrazírenská hala Eurofrost v Užicích) se společnost ALIAZ posunula v oboru o významný kus dopředu. Velkou zásluhu na tom má její realizační tým.

Z podkladů SPORADICAL, PKS stavby a. s. a ALIAZ – ocelové konstrukce, spol. s r. o.

New Sports Hall in Dolní Břežany – Master Performance of Architects and Contractors
On November 2, 2017, (Thursday), a new sports hall was ceremonially opened in Dolní Břežany. According to Jakub Našinec, who is one of the authors of the architectural design, it is a unique building in the Czech Republic. Its extraordinary features include the oblong shape, the aluminum shingle shell and also the way of illumination using light guides.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Nová sportovní hala v Dolních Břežanech3D model OK sportovní haly provedený v programu Tekla Structures (foto: ALIAZ – ocelové konstrukce, spol. s r. o.)3D model detailu OK sportovní haly provedený v programu Tekla Structures (foto: ALIAZ – ocelové konstrukce, spol. s r. o.)Průběh realizace atypické nosné OK haly, včetně atypické doplňkové konstrukce stěn (foto: ALIAZ – ocelové konstrukce, spol. s r. o.)Realizace nosných monolitických protilehlých stěn na které byla následně realizována ocelová konstrukce (foto: PKS stavby a. s.)Průběh realizace atypické nosné OK haly, včetně atypické doplňkové konstrukce stěn (foto: ALIAZ – ocelové konstrukce, spol. s r. o.)Instalace izolace pod finální bednění. Mezi první a druhé bednění byla do nosného roštu vkládána tepelná izolace (foto: PKS stavba a. s.)Zachycení konečné podoby realizace atypické nosné OK haly, včetně atypické doplňkové konstrukce stěn před zakrytím OK (foto: ALIAZ – ocelové konstrukce, spol. s r. o.)Průběh instalace odpruženého nosného roštu sportovní podlahy na připravené podlahové topení (foto: PKS stavby a. s.)Finální podoba nosné OK, včetně atypické konstrukce stěn v interiéru po provedení opláštění haly (foto: ALIAZ – ocelové konstrukce, spol. s r. o.)Vnitřní dřevěný obvodový akustický obklad (foto: PKS stavby a. s.)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (107x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (53x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Morcinek, s. r. o. – vybrané ocelové konstrukce IVC v TřinciMorcinek, s. r. o. – vybrané ocelové konstrukce IVC v Třinci (46x)
Pro stavbu nového IVC v Třinci společnost Morcinek, s. r. o., Středisko zámečnické výroby, dodávalo ocelové konstrukce a...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice