KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Nová budova Fakulty architektury ČVUT v Praze

Nová budova Fakulty architektury ČVUT v Praze

Publikováno: 15.3.2010, Aktualizováno: 24.3.2010 07:22
Rubrika: Architektura

Pouhých osmnáct měsíců od zahájení po předávku má trvat výstavba nové budovy Fakulty architektury ČVUT v Praze Dejvicích. Ucelený architektonický návrh uvede do života sdružení firem Metrostav a. s. a VCES a. s. Stavaře čeká úkol o to složitější, že jejich dílo bude sloužit k výuce nových architektů (a to doslova – pozn. red.). Je to mimořádná zakázka rovněž i tím, že se staví pod přímým dohledem profesorů i studentů. Výstavba nového areálu za více než jednu miliardu korun se podle harmonogramu nachází přesně v polovině.

„Stavět školu příštím architektům není snadné. Chtěli jsme, aby naše nová škola byla dostatečně jednoduchá a nepřekážela složitým myšlenkám. Aby byla důstojná a přitom vzrušující a působivá. Rozumná a trochu chudší, aby vedla žáky ke skromnosti a vzbuzovala v nich dostatek pokory, potřebné pro jejich příští práci,“ řekla prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková, která na fakultě architektury přednáší a budovu navrhla ve spolupráci s architekty Ing. arch. Tomášem Koumarem a Ing. arch. Lukášem Ehlem.

Budově budou dominovat tři shora zasklená vnitřní atria. Škola bude vybavena nejmodernější soudobou technologií, zajišťující co nejlevnější provoz a co nejvyšší standard prostředí. Objekt bude provozně i dispozičně univerzální a výrazově jednoduchý. Je navržen tak, aby mohl sloužit pro vysokoškolskou výuku různých technických oborů. Aby umožnil vzájemné poznání studentů a jejich učitelů, budou jej charakterizovat prosklené příčky, které umožní průhledy nejen do učeben, seminárních místností a ateliérů, ale nezvykle i do pracoven vyučujících.

Novostavba bude k přístupové ose celého areálu ČVUT obrácena otevřeným nádvořím. Její monolitický železobetonový skelet, založený na pilotách a železobetonové základové desce, bude mít osm nadzemních a tři podzemní podlaží. Nad půdorysem v rovnoramenném tvaru písmene L bude vztyčen kompaktní energeticky úsporný objekt obloženým lícovými cihlami. „Zastavěná plocha nového objektu dosáhne téměř 5.000 m2, obestavěný prostor se přiblíží 150.000 kubíků,“ přibližuje stavbu vedoucí projektu Ing. Jan Šlajs a doplňuje: „Po zahájení stavby bylo při zemních pracích pod trvalým dohledem archeologů odtěženo 55.000 m3 zeminy.“

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Nová budova ČVUT je orientována k přístupové ose areálu ČVUT, tedy k trase Technické ulice z předpolí Národní technické knihovny. Architektura novostavby je koncipována jako soudobá jednoduchá stavba pevného tvaru s relativně těžkým pláštěm. Celý objekt je uzavřen do cihel a pouze v části nástupu je odhalena betonová konstrukce objektu. Dům je proříznut třemi krytými atrii. Z vlastního objemu vystupují severovýchodním směrem hromadné posluchárny jako oplechované přisazené hmoty.

Na vstupním nádvoří se plánuje osadit dvě kopie plastik Johna Hejduka, které zhotovili studenti Cornell University v New Yorku. Původní plastiky v dřevěném provedení jsou navrženy do realizace v kovu, tak aby obstály osazení v exteriéru. Návrh kovového vyhotovení navrhl EXCON, a. s. Hmotnost kovové kopie jedné sochy se předpokládá 15 t. Podle doporučení Glorie Hejdukové a dědice autorských práv Renáty Hejdukové – supervizi na dokončovacích pracích je ochoten provést James Williamson, profesor Cornell University v New Yorku.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTŮ
Základní půdorysný rozměr je 64 × 64 m (tj. osm modulů po osmi metrech), který je v plném rozsahu zastavěn v podzemních podlažích. Nadzemní podlaží mají jednu čtvrtinu půdorysu směrem jižním vynechánu, tvar budovy je tedy ve formě rovnoramenného písmene L. Vynechaný segment je v přízemí vydlážděn a tvoří tak vstupní nádvoří – shromažďovací prostor. Z této základní hmoty vystupují severovýchodním směrem do ul. Bechyňovy tři kvádry s posluchárnami. Toto hmotové členění budovy je podpořeno povrchovou úpravou fasád, kdy vnější obálka budovy je obložena lícovými cihlami s tepelnou izolací, fasády do nádvoří jsou betonové a opláštění kvádrů poslucháren je z barevných plechů. Výška budovy od platofmy nádvoří po atiku je 30,17 m (absolutní výška je 247,75 m n. m.)

Z roviny ploché střechy vystupuje celistvá hmota nástaveb s pultovou střechou v částech prosklenou (nad vnitřními atrii) v částech jen naznačenou kovovou mříží konstrukce (skrývající technická zařízení). Konstrukce podzemí je navržena jako vodotěsná bez dalších nároků na povlakové izolace, tzv. „bílá vana“. Obvodový plášť základního kvádru budovy je řešen ve trojím provedení: předstěna z lícových cihel zavěšená na nerezových kotvách s vloženou tepelnou minerální izolací s odvětrávanou dutinou a monolitický betonový plášť se zabudovanou tepelnou izolací z polystyrénu. Opláštění poslucháren je plechové, klempířsky provedené na dřevěném bednění. Součástí vnějšího pláště jsou okna osazená v hliníkových černých rámech, případně prosklené portály v přízemí, a zasklené střechy atrií.

Střešní plášť tvoří v základním provedení tepelná izolace s fóliovou krytinou, povrch je cca v polovině plochy překryt kačírkem, po obvodu budovy v pruhu cca osm metrů pak extenzivní zelení. Vnitřní stěny jsou betonové (součást nosného systému) nebo cihelné (hledisko akustické). Na hranicích mezi ateliéry/učebnami a chodbami resp. kancelářemi pedagogů a chodbami jsou navrženy prosklené příčky s akustickými parametry. Důležitým prvkem v budově jsou akustická opatření, která se projeví v obkladech stěn seminárních místností, a akustickou vystýlkou dutiny nad podhledy v chodbách a na ochozech.

KONSTRUKCE
Konstrukce navrhovaného objektu byla zvolena jako železobetonová monolitická. Základní modul konstrukce je 8.000 mm. Stropní desky jsou částečně navrženy jako bezprůvlakové a bezhlavicové s konstantní tloušťkou v celém průřezu. Základní rozpon desky je 8.000 mm. Desky jsou podporovány stěnami a sloupy jednotlivých podlaží. Na volných koncích jsou desky lemovány trámy. Stropní deska 7. NP ustupuje od obrysu budovy, není tedy uložena na obvodové stěny, ale vynášena železobetonovými táhly do střešní konstrukce. Stropní deska nad 1. PP zajišťuje přenos vodorovných sil od ztužujících jader a stěn do obvodových stěn suterénu. Kvůli přechodu průřezu stěn na sloupy je deska navržena v tloušťce 400 mm.

Svislé konstrukce horní stavby tvoří stěny a sloupy. Vodorovnou stabilitu objektu zajišťují stěny tvořící instalační a komunikační jádra a obvodové stěny. V suterénu objektu tvoří svislé konstrukce převážně sloupy, které jsou doplněny instalačními a komunikačními jádry a po obvodu konstrukce stěnami. Obvodové konstrukce suterénu (obvodové stěny a základová deska) tvoří primární ochranu proti zemní vlhkosti.

Investor: České vysoké učení technické v Praze
Architekt:
Šrámková architekti, s. r. o., prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková
Projektant:
VPÚ DECO PRAHA a. s.
TDI: Gleeds Česká republika s. r. o.
Zhotovitel:
Sdružení Metrostav – VCES, Nová budova Dejvice(MTS – vedoucí účastník sdružení)
Termín zahájení:
5/2009
Termín ukončení:
11/2010 (doba výstavby: 17,5 měs.)

The new building of Faculty of Architecture, CTU in Prague
Construction of the new building of Faculty of Architecture, CTU in Prague Dejvice should take just eighteen months, from the commencement to handing-over. Complex architectural design will be put to life by consortium of companies Metrostav, Joint Stock Company and VCES. Construction of new premises for more than one billion Czech koruna is now exactly halfway through the project according to the programme of works. It is a building with three underground and eight overground storeys. Construction of designed building was selected as monolithic, of reinforced concrete.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Nová budova Fakulty architektury ČVUT v Praze

mnjo,mno
...............a nebo : ach jo .......
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 24.10.2010 00:49vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Celkový pohled – vizualizace (vizualizace: Šrámková architekti, s. r. o.)Kanceláře pedagogů (vizualizace: Šrámková architekti, s. r. o.)Pohled do atria (vizualizace: Šrámková architekti, s. r. o.)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (60x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...
Předpjaté ocelové konstrukcePředpjaté ocelové konstrukce (55x)
Projekt zastřešení Sazka (nyní O2) arény, kdy jsme poprvé použili táhla s možností napínání na volné délce a tenzometric...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (44x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice