KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Návrh ocelové konstrukce automatizovaného parkovacího domu – Automatizované dopravní centrum Ostrava

Návrh ocelové konstrukce automatizovaného parkovacího domu – Automatizované dopravní centrum Ostrava

Publikováno: 15.3.2013
Rubrika: Architektura

Odborný příspěvek je zaměřen na návrh a posouzení nosných ocelových konstrukcí automatizovaného parkovacího domu Automatizovaného dopravního centra v areálu VŠB – Technické univerzity v Ostravě. Investiční záměr postavit parkovací dům v areálu VŠB – TU byl reakcí na nedostatek stávajících parkovacích míst v této lokalitě. Parkovací dům byl zde vhodným řešením, které vyřeší nedostatek parkovacích míst. Parkovací dům má řadu výhod, pro které byl vybrán, např. snížení hluku z dopravy, variabilní architektonický vzhled objektu, začlenění do okolní zástavby v dané lokalitě, dále variabilita množství parkovacích míst a více druhů systémů parkovacích domů.

ÚVOD
Cílem tohoto projektu bylo navrhnout a posoudit nosnou ocelovou konstrukci samostatně stojícího objektu parkovacího domu systému Koma dle dispozičního řešení budovy, předložené architektem.

Vstupní údaje o objektu
Projektový podklad je 4podlažní, nepodsklepený, trojtraktový objekt s 5podlažní sekcí pro výtahovou šachtu a výtah. Nosná konstrukce objektu byla navržena jako ocelový 4patrový skelet s 5patrovou sekcí pro výtah. Ve 4 podlažích bude probíhat doprava vozidel do 3,5 t na paletách přes zvedací zařízení (výtah) a přepravní skipy na jednotlivých podlažích. Inženýrsko-geologický průzkum zhodnotil základové poměry jako jednoduché, stavba je náročná. Statik spodní stavby navrhl objekt plošně založený na základových patkách a desce.

Vstupní údaje o zatížení
Zatížení konstrukce bylo sestaveno dle ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí.

Soupis zatížení:

  • a1) zatížení stálé – vlastní tíha
  • a2) zatížení stálé – střešní, obvodový plášť, samozhášecí systém
  • a3) zatížení stálé – technologické
  • b1) zatížení proměnné – sníh – III. oblast (sk = 1,5 kN/m2)
  • b2) zatížení proměnné – vítr – III. větrová oblast
  • b3) zatížení proměnné – dopravou – točna – železobetonová podlaha
  • b4) zatížení proměnné – dopravou – výtah + paleta + automobil do 3,5 t
  • b5) zatížení proměnné – dopravou – skip + paleta + automobil do 3,5 t
  • c1) zatížení mimořádné – požárem, výbuchem (nebylo nakonec uvažováno vzhledem k vybavení objektu samozhášecím systémem, objekt se nenachází na poddolovaném území, či území se zvýšenou seizmicitou)

Kombinace zatížení byly provedeny dle ČSN EN 1991.

NÁVRH A POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce objektu byla navržena jako trojtraktový ocelový 4patrový skelet s 5patrovou sekcí pro výtah. Ocelový skelet je navržen z hlavních sloupů – kyvných stojek z profilů HEA140, umístěných v příčných vazbách v modulu á 2,5 m, doplňkové sloupy a sloupy pro obvodový plášť jsou navrženy z profilu HEA100. Sloupy jsou v příčném směru objektu propojeny a ztuženy nosníky pro palety, které jsou navrženy z profilu JACKEL 150 × 100 × 5 a JACKEL 250 × 100 × 8,8 přes ocelové vetknuté konzoly z profilu JACKEL 180 × 80 × 5 na sloupech. Sloupy jsou v podélném směru objektu propojeny a ztuženy nosníky pro skip z profilu JACKEL 180 × 100 × 6. Střešní konstrukce je navržená ze střešních vaznic z profilu IPE120 á 1,0 m, umístěných v podélném směru objektu. Ocelové vaznice jsou navrženy s podepřením na vnitřních a krajových průvlacích z profilu JACKEL 250 × 100 × 8,8 v podélném směru objektu. Stabilita sloupů a objektu je zajištěna zavětrováním stěn a stropů pomocí křížových ztužidel z profilu TR 60,3 × 6,3. Obvodový plášť je navržen se zavěšením na příčných nosnících pro palety a podélných obvodových nosnících z profilu JACKEL 150 × 100 × 5 v jednotlivých podlažích. Paty sloupů jsou navrženy s kotvením pomocí ocelových chemických kotev, vkládaných do dodatečně vyvrtávaných otvorů s chemickou zálivkou pro lepené kotvy. Patky sloupů jsou navrženy s tlumícími podložkami. Všechny sloupy a křížová stěnová a stropní ztužidla jsou navrženy z oceli S355/Fe510. Ostatní konstrukční prvky a dílce jsou navrženy z oceli S235/Fe360. Šroubové spoje jsou navrženy ze šroubů tř. 8.8. Svarové spoje jsou navrženy pomocí koutových svarů a = 5 mm. Maximální přípustná vodorovná deformace v hlavách sloupů byla uvažována pro kriterium delta < h/250.

ZÁVĚR
Realizace stavby proběhla v období září 2011 – prosinec 2011 bez jakýchkoliv větších změn, od března 2012 se zahájil zkušební provoz objektu a byly měřeny vodorovné a svislé průhyby ocelové konstrukce. Výsledkem měření bylo potvrzení předpokládaných deformací v projektové dokumentaci. Výjimečně přísné bylo kritérium svislých průhybů nosníků pro skip a palety, které nesmělo překročit hodnotu 3 mm na jakékoliv rozpětí.

Materiál byl prezentován na 14. konferenci Ocelové konstrukce 2012 v Karlové Studánce.

Foto: Ing. Pavel Kliment

A Draft of a Steel Construction of Automated Parking House – The Automated Traffic Centre in Ostrava
The scientific contribution focuses on the draft and assessment of load-bearing steel constructions of automated parking house of the Automated Traffic Centre in premises of the Technical University of Mining and Metallurgy in Ostrava. An investment plan to build a parking house in the premises of the Technical University of Mining and Metallurgy represented a reaction to lack of existing parking spaces in this area. The parking house was an appropriate solution for this area and will solve lack of parking spaces. The parking house was chosen due to plenty of its advantages, for instance, decrease of traffic noise, variable architectonic design of the building, integration into surrounding buildings in the given area, plenty of parking spaces and more types of parking house systems.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Návrh ocelové konstrukce automatizovaného parkovacího domu – Automatizované dopravní centrum Ostrava

Rentabilita stavby
 Zamýšľame sa nad podobným problémom  na viacerých lokalitách. Zaújimalo, by ma , aké sú predpokladané investičné náklady. Na aký účel je tento model vhodný - s...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 23.4.2016 13:11vstup do diskuse >>

Fotogalerie
3D Perspektiva objektu3D pohled na ocelovou konstrukciPůdorysný pohled na ocelovou konstrukci shoraBoční pohled na ocelovou konstrukciDetail uložení sloupu s konzolou pro skipDokončená stavba – exteriérInteriér objektu při zatěžovací zkoušce

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Předpjaté ocelové konstrukcePředpjaté ocelové konstrukce (57x)
Projekt zastřešení Sazka (nyní O2) arény, kdy jsme poprvé použili táhla s možností napínání na volné délce a tenzometric...
Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (54x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...
Řešený příklad návrhu nosné desky ze skla (52x)
Vzhledem k tomu, že v ČR v současné době neexistují žádné obecně závazné předpisy pro navrhování konstrukcí ze skla, je ...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice