KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    „Napriek počiatočným obavám o dodržanie povolených výrobných odchýlok sa podarilo zrealizovať montáž oceľových konštrukcií a hliníkových fasádnych konštrukcií podľa požiadaviek projektu,“

„Napriek počiatočným obavám o dodržanie povolených výrobných odchýlok sa podarilo zrealizovať montáž oceľových konštrukcií a hliníkových fasádnych konštrukcií podľa požiadaviek projektu,“

Publikováno: 13.5.2015
Rubrika: Realizace

vysvětlil v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Róbert Köppl, výrobně-technický ředitel pro stavební činnost společnosti INGSTEEL, spol. s r. o.

Byla vaše dodávka v Dolní oblasti Vítkovic první v resortu regenerace brownfieldů, nebo jste již na podobném projektu obnovy bývalých průmyslových areálů pracovali?
Naša spoločnosť pôsobí na slovenskom stavebnom trhu od roku 1991. Z firmy, ponúkajúcej projekčné služby pri návrhoch oceľových konštrukcií sa postupne vypracovala do prvej päťky slovenských stavebných firiem podnikajúcich v pozemnom staviteľstve. Sústreďujeme sa na výstavbu halových objektov, administratívnych budov a obchodných centier, športových objektov a štadiónov a v neposlednom rade na výstavbu oceľových mostov a hliníkových fasád a konštrukcií. Ročný objem prác sa pohybuje v sume približne 60 mil eur bez DPH. Skúsenosti s regeneráciou hnedých priemyselných parkov máme niekoľko, z tých najkomplexnejších môžem spomenúť Priemyselný park Detva , ktorý bol realizovaný v rokoch 2006 – 2007 v areáli PPS Group v cene cca 6,8 mil eur bez DPH a Hnedý priemyselný park v Krompachoch, realizovaný v rokoch 2013 – 2014 v cene cca 4,6 mil eur bez DPH. Vo všeobecnosti však možno povedať, že naša spoločnosť sa viac sústreďuje na realizáciu novostavieb.

Co bylo předmětem dodávky společnosti INGSTEEL?
INGSTEEL na základe víťazstva vo verejnej súťaži a podpísanej zmluvy s Dolní oblasti Vítkovice zabezpečoval výstavbu ako generálny dodávateľ. Z dôvodu využitia miestnych kapacít so znalosťou regiónu sme sa rozhodli, že vlastnými konštrukčnými a výrobnými kapacitami budeme realizovať len časť z celkového rozsahu prác. Išlo predovšetkým o dodávku a montáž presklenej hliníkovej pološtrukturálnej fasády, obkladov a podhľadov z hliníkových kompozitných dosiek, oceľových ťahokovov, zábradlí a ostatných zámočníckych výrobkov.

Zajímavá je bezesporu fasáda nástavby. Jak náročná byla práce s velkoformátovými skly ve více než sedmdesáti metrech nad zemí? Můžete specifikovat, o jaká skla se jedná? S jakými problémy jste se museli při instalaci fasády vypořádat?
Výrobu a montáž zasklenej fasády sme realizovali ako vlastný výkon, nie formou subdodávky. Fasáda má v pôdoryse polygonálny tvar s vrcholmi v pravidelnom devätnásťuholníku. Zvislé škáry sú s prítlačnými a krycími lištami, zvislé, okrem hornej, dolnej kontúry a lemovaní vložených okien a dverí, štrukturálne, vyplnené tmelom Dow Corning 791.

Opláštenie oceľovej konštrukcie veže je zrealizované v zmysle projektu z nasadzovacieho systému Schüco AOC 50 ST.SI, AOC 60 ST.SI.SG a izolačných dvojskiel. Vložené výrobky – okná, resp. dvere sú zo systému Schüco AWS 70.HI, resp. ADS 70.HI. Izolačné bezpečnostné sklo zloženia ESG HST 10 mm SunGuard Super Neutral HS 70/37 HT + 15 mm rámik TGI RAL 9005 čierny, argón 90 % + 14 mm VSG ESG Extra Clear HST 66.4, s vlastnosťami súčiniteľ prestupu tepla Ug = 1,0 W/m2K, prestup svetla 68 %, reflexia 12 %, prestup slnečnej energie 37 % splňovalo požiadavky projektanta a investora. Izolačné dvojsklo vyrobila spoločnosť Pilkington, spol. s r. o.

Všetky tabule skla prešli HST testom, aby sa predišlo deštrukcii skla kazmi z výroby, ktoré prípadne vznikli pri procese tepelného tvrdenia skla.

Zasklievanie bolo pomerne náročným procesom, lebo sklené tabule sa spúšťali v relatívne úzkom priestore medzi lešením a oceľovou konštrukciou, z ktorej vyčnievali tiahla a konzoly pre následné ukotvenia únikovej lávky. Najväčšie tabule skla mali rozmer 1 422 × 3 875 mm s hmotnosťou 305 kg.

Proces zasklievania sa začal vyložením stojanov skiel zo zeme na OK plošinu, na kóte +55,00 m, pomocou žeriavu Demag CC-2400. Odtiaľ žeriavom a elektrickou vákuovou prísavkou na sklo sme tabule skla dvíhali nad celkovú úroveň oceľovej konštrukcie veže, t. j. +75,0 m a následne spúšťali do požadovanej polohy. Po dosiahnutí správnej pozície, sme tabulu skla vložili do rastra fasády a následne pomocou líšt upevnili a vytmelili (štrukturálne prevedenie spojov). Postup zasklievania bol zhora – nadol. Po zasklení vrchného radu sa čiastočne demontovalo lešenie a začala sa postupná montáž dielcov únikových lávok. Tento proces zasklievania a následnej montáže zasklievacích líšt bol zosynchronizovaný s montážou dielcov únikových lávok.

Zasklievanie v podmienkach veľkých výšok bolo závislé od stavu počasia a hlavne od rýchlosti vetra. Vyžadovalo si to presnú koordináciu žeriavnika a montážnikov a operatívne nasadenie v čase, kedy rýchlosť vetra klesla pod 7 m/s. Dôsledkom zručnosti všetkých zainteresovaných zložiek je, že z 141 ks skiel sa nepoškodil pri montáži ani jeden kus. Takýmto spôsobom sa zasklila plocha 460 m2, premietnuté do celkovej hmotnosti 24 950 kg.

Originální způsob spojení nástavby s rámovou konstrukcí, vyvěšením na soustavě táhel, přinesl významný ekonomický i estetický efekt. Pokud se budeme bavit o číslech, je známo, kolik investor díky použití této technologie ušetřil?
To je otázka skôr na investora, naša spoločnosť nedisponuje informáciou o porovnaní nákladov vyvesenej konštrukcie s „klasicky„ navrhnutým nosným systémom. Za nás však musím skonštatovať, že náš odhad nákladov spojených s montážou takto náročnej konštrukcie bol pri tvorbe ponuky podhodnotený.

Co najdou návštěvníci v interiéru a jaké technologie jsou jejich očím skryty?
Podľa môjho názoru bude pre návštevníkov najatraktívnejší výhľad na areál Vítkovíc a celé okolie Ostravy. Z technológií použitých v interiéri bude pravdepodobne najviac vnímaný naozaj kvalitný a od renomovaných výrobcov dodaný nábytok a určite aj príjemné posedenie so šálkou kvalitnej kávy. Väčšina technologických zariadení je vizuálne prístupná návštevníkom. V skrytých šachtách pri výťahu sa prakticky nachádzajú len zvislé rozvody. Z technického pohľadu, ako nie bežné zariadenie môžem spomenúť výkonné čerpadlo systému sprinkler, ktoré zo strojovne v podzemí vysokej pece musí dopraviť vodu na hasenie do výšky cca 67 m.

Jaká byla zvolena povrchová ochrana konstrukcí vzhledem ke korozně agresivnímu prostředí Ostravska?
Pri hlavnej nosnej ocelovej konštrukcii boli principiálne použité dva náterové systémy. Jeden pre interiérové konštrukcie o celkovej hrúbke 160 μm a druhý pre exteriérové konštrukcie o celkovej hrúbke 200 μm. Ako základný náter bol použitý epoxidový náter EPOXYKOR M 503 v hrúbke 120 – 160 μm a krycí polyuretánový náter PURMAL S 10 hrúbky 40 – 80 μm RAL 7024.

Co jste si z této zakázky odnesl osobně? Obohatila Vás nějak profesně nebo se jednalo o rutinní záležitost?
V žiadnom prípade to pre mňa nebola rutinná záležitost. Aj keď mám osobné skúsenosti s rôznymi ,technicky zaujímavými stavbami (Aquapark Poprad, Zimný štadión O. Nepelu Bratislava, Aquapark Šamorín), takto konstrukčne atypickú konštrukciu sme realizovali prvý krát. Napriek počiatočným obavám o dodržanie povolených výrobných odchýlok sa podarilo zrealizovať montáž oceľových konštrukcií a hliníkových fasádnych konštrukcií podľa požiadaviek projektu.

Pre mňa však najpozitívnejšie poznanie je, že keď je záujem a snaha niečo spraviť pre ľudí, tak je možné z nefunkčného výrobného areálu urobiť krásne a užitočné miesto. A to Ostrave naozaj závidím.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Ing. Róbert KöpplDemontáž lešenia a postupná montáž OK únikovej lávkyMontáž zasklenia pomocou el. vákuovej prísavkyMontáž zaskleniaUkážka členitého medzipriestoru pre transport zasklenia

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nové ústředí ČSOB (57x)
Budova nového ústředí ČSOB bude přátelskou, otevřenou a vstřícnou budovou, která poskytne příjemné pracovní prostředí pr...
Navrhovanie spriahnutých plechobetónových dosiek (46x)
Plechobetónová doska je monolitická železobetónová doska betónovaná na tenkostennom oceľovom tvarovanom profile – ...
Palác NárodníPalác Národní (42x)
Palác Národní je projekt víceúčelového domu v srdci Prahy, který doplňuje nároží Národní třídy a Mikulandské ulice, posl...

NEJlépe hodnocené související články

„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“ (5 b.)
říká generální ředitel společnosti Vítkovice Machinery Group Ing. Jan Světlík....
Ve Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletíVe Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletí (5 b.)
Doslova průlomovou investici v oblasti strojírenské metalurgie představuje moderní linka rychlokovacího stroje, jakou ne...
Praktické poznatky z realizace ojedinělé stavby - visuté lávky přes Labe v Kolíně (5 b.)
Visutá lávka o třech polích překračuje v Kolíně řeku Labe (na Kmochův ostrov) středním polem o rozpětí 99 m, obě krajní ...

NEJdiskutovanější související články

Nadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých BudějovicíchNadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých Budějovicích (1x)
Prodejní a administrativní hala pro firmu Starka – Půjčovnictví a obchod, v. o. s. je ukázkou moderní, architekton...
Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu (1x)
Zpevněné vzorky jílu byly připraveny ze směsi kaolínu a portlandského cementu. Provedly se laboratorní zkoušky pevnosti,...
Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou (1x)
Na místě původního skladu posypové soli v areálu SÚS v Rychnově u Jablonce nad Nisou byl v roce 2004 vybudován nový obje...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice