KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2004    Na dálnici zabudovali polystyren

Na dálnici zabudovali polystyren

Publikováno: 23.9.2004, Aktualizováno: 16.2.2010 00:11
Rubrika: 2004

Nepříznivé základové poměry na dálnici D 1 v úseku Vyškov - Mořice vedly projektanty a stavební firmy k nezvyklému řešení. V dálničním násypu přes údolí potoka Runza v katastrálním území Ivanovice na Hané realizovali namísto sendvičové varianty s přitěžovacími lavicemi (maximální výška 14 metrů nade dnem údolí) variantu zcela jinou.

Při prvotním řešení se počítalo s v závěru celkovým sednutím navržené konstrukce okolo osmdesáti centimetrů. Nová opatření však znamenala fakt, že větší část sednutí proběhne před vybudováním mostní konstrukce a před položením vozovkového souvrství dálnice. To znamená maximální zjednodušení konstrukce a potažmo pak snížení pracnosti, časové náročnosti a úsporu stavebních nákladů.

PREZENTACE NA MÍSTĚ
Firmy Skanska DS a SSŽ, uspořádaly k dané záležitosti ve třetí dekádě letošního září tak zvaný technický den. Na něm spolu s generálním projektantem stavby (HBH) a investorem (ŘSD ČR) předvedly základní princip změny. Ten spočívá v tom, že instalací bloků z expandovaného polystyrenu se výrazně zmenší hmotnost jádra násypu a tudíž i přitížení podloží. Při výstavbě byla v podloží násypu provedena sanace podloží vibrovanými štěrkopískovými pilotami průměru 380 mm a délky 10 metrů, které byly rozmístěny v rozponu 3,4 m. Na technickém dnu byly detailně prezentovány jednotlivé kroky užití polystyrenu (spodní vrstva, úpravy délek, seříznutí na míru včetně současné prováděného bočního přísypu sprašovým materiálem, který byl hutněn po vrstvách tl. 250 mm na 96% PS. Horní povrch bloků expandovaného polystyrenu pod vozovkou je chráněn položením filtračně-separační geotextilie s gramáží nejméně 200 g/m2 s přesahem půl metru.

Poněkud nezvyklé technické řešení bude proměřovat nezávislá zkušebna. Bude zkoumat objemovou hmotnost materiálu, rozměry bloků (přípustná rozměrová tolerance je ± 0,5% rozměrů stran a bude přezkoušeno nejméně 100 bloků), ale budou se zkoušet i mechanické vlastnosti polystyrenu. Počítá se i se zatěžovací zkouškou lehkým dynamickým aparátem pro ověření stejnorodosti mechanických vlastností každého bloku polystyrenu v nejvyšší vrstvě pod vozovkou.

SYSTÉMY KONTROL
Stavbaři počítají i s průběžným monitoringem různými metodami. Bude se měřit sedání podloží na bázi násypů hydrostatickou metodou, horizontální a vertikální pohyby technickou nivelací a přesnou tachymetrií, ale také pórové tlaky v neogenním podloží násypu. Výčet měření je širší - půjde i o sledování úrovně spodní vody v hydrogeologických vrtech, sledování vertikálních deformací inklinometrickými vrty a měření sedání po vrstvách polystyrenového tělesa deformetry.

Do prostoru vylehčeného násypu nezasahují žádné další konstrukce jako jsou kanalizační potrubí, šachty, drenáže a další tak, aby funkce celého bloku byla bezproblémová. V daném úseku vozovky je pro předpokládané deformace navržena asfaltobetonová dálniční vozovka v běžném uspořádání s obrusnou vrstvou asfaltového koberce mastixového. Místo původně navržených monolitických žlabů budou použity žlaby štěrbinové, osazené po obou vnějších okrajích dálniční vozovky.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Česká republika je ve hře o další ocelárny (20x)
Rakouské ocelárny Voestalpine plánují v jedné ze tří středoevropských reformních zemí postavit nový závod na zpracování ...
Nový most přes řeku Moravu zvýší kapacitu hraničního přechodu (18x)
Sedm měsíců bude trvat výstavba nového provizorního mostu na hraničním přechodu Moravský Svätý Ján mezi Slovenskem a Rak...
Zinkovna v plném provozu (16x)
V závěru letošního května byla uvedena do plného provozu patrně největší a nejmodernější zinkovna svého druhu v Evropě. ...

NEJlépe hodnocené související články

Nejdelší český dálniční tunel proražen (5 b.)
Stavbaři prorazili nejdelší český dálniční tunel, který se nachází u Petrovic na Ústecku na trase dálnice D8. Levý tubus...
Poškozený most nahradil zcela nový (5 b.)
Nový most Stálky v oblasti Vranova nad Dyjí v Jihomoravském kraji nedaleko hranic s Rakouskem začal sloužit 6. srpna 200...
Korejské stadiony vypadají jako křídla, jeřáb a střechy ze slámy (1 b.)
Vraťme se krátkou zmínkou k sedmnáctému mistrovství světa v kopané v Koreji a Japonsku 2002 a především pak k fotbalovým...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice