KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Futbalový štadión Nitra – tribuna

Futbalový štadión Nitra – tribuna

Publikováno: 2.8.2019
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

Na jednej strane sa vyníma Nitriansky hrad, na druhej Zobor. V takejto krásnej oblasti vyrástol nádherný futbalový domov FC Nitra. Projekt Slovenského futbalového zväzu (SFZ) rekonštrukcie a modernizácie štadiónov tak dokončil už svoj pätnásty stánok, dokopy vyšiel na necelých osem miliónov eur (mesto: 5,5 milióna eur a zväz: 2,4 milióna eur). Na rekonštrukcii sa oficiálne začalo pracovať 15. januára 2018 a 3. augusta dostal klub právo na dočasné užívanie štadióna. Tribúna je situovaná na troch stranách ihriska do tvaru U. Oceľová konštrukcia je prekrytá nad oblúkovými konzolovými nosníkmi pomocou desiek Lexan a vzadu nad poslednou radou sedadiel uzavretá profilovaným plechom. Tribúna je riešená ako 8‑radová, jej rozmery sú približne 136,5 × 90,5 m, max. výška od terénu je 9,01 m.

PRÍPRAVNÉ A BÚRACIE PRÁCE

Pred samotným začatím výstavby objektu boli zahájené búracie práce na jestvujúcich objektoch, konkrétne bolo nutné vybúrať časť spevnených betónových plôch na vale, vybúranie terénneho valu a zameranie všetkých sietí v dotknutom území.

ZEMNÉ PRÁCE, ZÁKLADY

Návrh založenia nosných stĺpov tribúny A je zabezpečený investorom (INVESTOR: NITRIANSKA INVESTIČNÁ, s. r. o.). Bolo potrebné, aby návrh založenia nosných stĺpov tribúny, rešpektoval výsledky spracovaného IG prieskumu (WH Geotrend), ktorý bol urobený pre modernizáciu štadióna. Z vyhodnotenia piatich vŕtaných sond vyplýva, že pod povrchovými navážkami hrúbky 0,5 – 0,9 m sa nachádzajú ílovité vrstvy tried F4 – F8 s rôznou konzistenciou aj plasticitou. Tieto vrstvy by mali tvoriť základovú škáru. Hlbšie od úrovne 1,9 – 3,9 m pod terénom nastupujú piesčité, resp. štrkové zeminy, ktoré majú miestami charakter tenších šošoviek. Úroveň podzemnej vody bola zdokumentovaná v hĺbke 2,2 – 2,9 m pod terénom, v jednej sonde nebola zistená.

VERTIKÁLNE A HORIZONTÁLNE KONŠTRUKCIE

Nosným materiálom stavby sú oceľové konštrukcie/rámy – vzadu podopreté stĺpmi HEA 400, vzdialenými od seba osovo prevažne 4,030 m. Vpredu sú tri podpery vo forme krátkych stĺpikov HEA220. Stĺpy sú votknuté do základových pätiek. Zadné stĺpy spolu s prednými sú navzájom spojené šikmými nosníkmi z oceľových profilov HEA240. Na šikmé nosníky sú navarené profily L 80 × 80 × 6 mm, príp. dvojice profilov L 50 × 50 × 5 mm v trojuholníkových tvaroch, vytvárajúcich jednotlivé plošiny na tribúne.

Vodorovné nosné konštrukcie tvorí sústava oceľových nosníkov a väzníc. Strešné nosníky sú tvorené profilmi RHS 100 × 60 × 3 mm a upevnené kolmo na priečne oblúkové konzoly. Výmeny medzi zadnými stĺpmi vytvárajú vysoké priehradové konštrukcie z uzavretých profilov 80 × 80 × 3 mm, spodná pásnica je z valcovaného profilu UPE 270.

Oblúkové konzoly majú premenlivú výšku od 255 mm na konci konzol po 875 mm nad zadnými stĺpmi. Za stĺpmi sa mierne zmenšujú. Ich prierez je zložený z pásnic 120 × 60 × 3 a bočných plechov hrúbky 6 – 12 mm. Časť polí je zavetrovaná stužidlami vo forme tiahel. Celá konštrukcia je navrhnutá tak, aby sa mohli vopred pripravené dielce, zvarené v dielni, po pozinkovaní na stavbe zoskrutkovať.

SCHODISKÁ – HLAVNÉ, PODRUŽNÉ, ÚNIKOVÉ

Tribúna je vybavená schodišťami s nástupom spredu. Nástup na tribúnu je zozadu, schodiskom vedeným pod tribúnou. Schodiská sú oceľové, povrchovou úpravou je zinok. K schodiskám, v krajoch a čele tribúny sú realizované oc. zábradlia, povrchovo upravené práškovou farbou – skladané z tyčových prvkov a stĺpikov. Madlo je prevedené v identickom materiálovom prevedení. Podružné únikové schodiská sú oceľové, povrchovou úpravou je zinok. K schodiskám, v krajoch a čele tribúny sú realizované oc. zábradlia, povrchovo upravené práškovou farbou – skladané z tyčových prvkov a stĺpikov. Madlo je prevedené v identickom materiálovom prevedení. Vstup na únikové schodisko z tribúny je riešený otváravým zábradlím.

STRECHA

Strešný plášť je tvorený jednoduchým zakrytím – na oceľové nosníky je vkladaná strešná krytina – polykarbonátové platne – mechanicky kotvená. Pri kotvení je použitý systém výrobcu Lexan. Na okrajoch sú použité oplechovania – oceľový pozinkovaný plech. Odkvapové plochy sú riešené oceľovými pozinkovanými plechmi, alt. v systéme dodávateľa polykarbonátových platní.

NÁTERY

Všetky oceľové konštrukcie (väzníky, prvky plošín, prvky tribúny, oceľové schodiská a podobne) sú opatrené pozinkovaním.

SEDAČKY

Sedadlá na tribúnach sú sklopné s plastovými sedadlami a operadlami, rám sedadiel je kovový povrchovo upravený. Ide o typový výrobok firmy Sedasport (súčasne je to aj výrobca oceľovej konštrukcie).

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO PRI VÝSTAVBE

Za odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti je zodpovedný stavebník a je povinný s nimi nakladať tak, aby neohrozoval životné prostredie. Stavebník predloží miestnemu úradu, orgánu odpadového hospodárstva platnú zmluvu o zneškodnení všetkých druhov odpadov nevhodných na spracovanie, uzavretú s právnickými alebo fyzickými osobami oprávnenými podľa zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch na ich zneškodňovanie.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Fotbalový stadion Nitra – tribunaFotbalový stadion Nitra – tribunaFotbalový stadion Nitra – tribunaFotbalový stadion Nitra – tribunaFotbalový stadion Nitra – tribuna

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonštrukcia oceľového skeletu budovy pošty v ŽilineRekonštrukcia oceľového skeletu budovy pošty v Žiline (55x)
Spoločnosť Ingsteel, spol. s r. o. navrhovala a realizovala rekonštrukciu oceľového skeletu päť podlažnej budovy pošty a...
Sportovní hala BohumínSportovní hala Bohumín (54x)
Město Bohumín na severní Moravě se dočkalo realizace svého nového sportovního stánku. Místo po bývalém kynologickém cvič...
Konstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-PetěrburguKonstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-Petěrburgu (50x)
Konstrukce pohyblivé střechy je součástí nového stadionu, který vznikl pro nadcházející mistrovství světa ve fotbale v r...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...
Ostravská průmyslová zóna rosteOstravská průmyslová zóna roste (5 b.)
Průmyslový park v Ostravě – Porubě přivítal první nájemce a investory. Dostal také nové jméno NP AREA (dříve Soltex). Po...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...