KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Výroba a montáž konstrukcí    Ester tower v Jeruzalémě

Ester tower v Jeruzalémě

Publikováno: 19.6.2018
Rubrika: Výroba a montáž konstrukcí

V polovině listopadu 2017 byla v Jeruzalémě slavnostně zpřístupněna dřevěná rozhledna Ester ve tvaru kvetoucího kaktusu, jejímž autorem je známý český architekt Martin Rajniš. Věž je umístěna v areálu Hansen House bývalé nemocnice z roku 1887, nedaleko hradeb Starého města, a návštěvníkům nabízí nádherný výhled na Jeruzalém. Tvar kaktusu byl zvolen záměrně – „ježatou krásou“ Martinu Rajnišovi připomíná izraelskou povahu. Areál Hansen House byl nedávno renovován jako sídlo Centra pro mladé umění, design, technologie, architekturu a nová média. Prostor pod rozhlednou bude sloužit kulturním akcím, přednáškám, workshopům, na věž je možné například i promítat (videomapping).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

  • Název: ESTER TOWER
  • Místo stavby: Jeruzalém (IL)
  • Autoři: Martin Rajniš, Tomáš Kosnar (Huť architektury Martin Rajniš s. r. o.); Zbyněk Šrůtek (TIMBER DESIGN s. r. o.)
  • Statika a konstrukce: Zbyněk Šrůtek (dřevo, ocel, ETFE membrána); Michal Bar Ilan (IL) (základy)
  • Hlavní dodavatelé: Huť architektury Martin Rajniš s.r.o. (CZ), TIMBER DESIGN s. r. o. (CZ), Maik Engineers Ltd. (IL)

Příběh samotné věže byl odstartován na počátku března 2017, kdy vznikla první skica, a na první schůzce autorů věže s Lukášem Přibylem byly diskutovány reálné možnosti, jak docílit otevření vyhlídkové věže v Jeruzalémě na konci června roku 2017. Šibeniční termín vyžadoval rychlé rozhodování ve všech stupních projektu. V úvodu se musela přetavit základní architektonická představa do funkčního základního konstrukčního provedení, které bylo podložené statickými výpočty zpracované pomocí software RFEM a jeho přídavných modulů a současně sledovat časovou a ekonomickou náročnost daného řešení. Během prvních čtrnácti dní byly takto analyzovány 3 výškové varianty věže. Varianta s celkovou výškou věže 15,5 m byla vyhodnocena jako nejoptimálnější. Od této chvíle zbývalo na zpracování veškerých konstrukčních detailů a následného vyhotovení podrobné dílenské dokumentace, zajištění potřebného materiálu, samotnou výrobu a nakládku necelé dva měsíce. Časový tlak vyžadoval využívat pro návrh a výrobu jen materiály, které byly v té chvíli skladově dostupné, nebo výrobce byl schopen zajistit jejich dodávku ve velmi krátkém termínu. V této fázi bylo velmi náročné se technicky vypořádat se všemi konstrukčními detaily při současném vědomí, že materiál na konstrukci věže se už vyrábí nebo je na cestě do výroby a není tak už možné jeho specifikaci modifikovat. Veškeré dřevěné, ocelové a membránové dílčí prvky byly prefabrikovány ve výrobě a následně přímo naloženy v druhé polovině května do dvou 12 m kontejnerů. Kvalitní provedení všech komponentů zhotovených jak pomocí CNC technologií, tak i ručně, byl základním předpokladem pro následnou úspěšnou a rychlou montáž v Izraeli. Bez osobního nadšení a preciznosti všech lidí, kteří se na výrobním a montážním procesu podíleli, by se vytyčené termíny nepodařily splnit, a proto jim všem patří velký dík.

Transport konstrukce byl plánován na tři týdny. Původní přepravní osa vedoucí přes slovinský přístav v Koperu do Izraele byla dopravcem na poslední chvíli změněna přes přístav v Hamburku. I s touto neplánovanou delší trasou se podařilo dopravit do Izraelských přístavů kontejnery v požadovaných termínech. Od této chvíle se ale začal plánovaný harmonogram prací prodlužovat a to díky dvěma aspektům. Celní správa v Izraeli uvolnila kontejnery z přístavu až po dvou měsících a současně došlo k prodlení při získávání povolení na Izraelské straně.

Montážní práce tudíž byly zahájeny až v polovině října. Na montáži se podílelo pět lidí, kteří celou konstrukci smontovali za 19 pracovních dní. Současně s našimi montážními aktivitami na stavbě byly zahájeny práce na základech věže, které byly navrženy ve spolupráci s profesorem Michalem Bar Ilanem z univerzity v Haifě. Věž je ukotvena k základové železobetonové desce, která je podepřená čtveřicí vrtaných pilot v převážně skalním podloží průměru 350 mm délky 7 m. Zhotovení základů bylo kompletně realizované izraelskou stavební firmou.

Na staveništi byly velmi omezené možnosti pro využití jeřábové techniky. Tento fakt velmi výrazně ovlivnil výsledný návrh věže a určil směr technologického postupu samotné montáže. Jeřábová technika mohla stát jen na veřejném prostranství, a tudíž se první fáze montáže odehrávala v prostoru zahrady co nejblíže k mobilnímu jeřábu.

KONSTRUKČNÍ A STATICKÉ ŘEŠENÍ

Vyhlídkovou věž je možné rozdělit do dvou hlavních vzájemně spolupůsobících statických systému. Prvním z nich je hlavní nosné jádro, které tvoří čtyři hlavní nosné dřevěné sloupy 280 × 280 mm (GL28h), které jsou osazeny v každém vrcholu čtverce v osové vzdálenosti 2,3 m. Výška nosného jádra odpovídá maximální možné délce celistvého prefabrikovaného kusu v kontejneru tj. 12 m. Součástí základní kostry jsou kromě dřevěných konstrukčních prvků (sloupy, vodorovné převázky a šikmé vodorovné ztužující pásky ve čtyřech výškových úrovních) i ocelová systémová táhla Macalloy s povrchovou úpravou DUPLEX, která jsou kotvena do ocelových žárově zinkovaných kotevních prvků, které byly osazeny na sloupy v rámci prefabrikace již ve výrobě. Všechny tyto prefabrikované prvky byly vzájemně smontovány ve vodorovné poloze společně s točitým vřetenovým schodištěm, které prochází uvnitř tohoto dřevěného nosného kvádru.

Celá takto vystrojená základní kostra byla přemístěna z vodorovné polohy na místo určení 200 t mobilním jeřábem stojícím na veřejné komunikaci, který ji musel osadit ve vertikální poloze hlouběji do zahrady (cca 30 m od místa otoče jeřábu) na již připravenou základovou desku, která měla připravené čtyři hlavní ocelové kotevní body. Toto byla poslední operace, kterou jsme pomocí mobilních jeřábů na věži mohli realizovat.

Na základní kostru navazuje druhý statický systém, který tvoří vnější tvar samotné věže tj. tvar kaktusu. Tento systém, kromě architektonického výrazu také slouží jako ochrana vnitřního hlavního nosného jádra před povětrností. Tzn., že veškeré prvky v tomto systému jsou konstrukčně navrženy tak, aby sami o sobě co nejdéle vzdorovaly povětrnostním vlivům a v případě, že bude nutná jejich výměna, tak aby bylo možné každý její dřevěný prvek nezávisle vyjmout a nahradit ho nově vyrobeným. Tvar kaktusu je tvořen osmibokým hranolem. Po celé výšce je v ose každé jeho hrany umístěn ocelový žárově zinkovaný obdélníkový jackl, který je v patě ukotven do železobetonové základové desky a v jednotlivých patrech v každé z osmi linií propojen s dřevěnými ostny, které jsou kloubově přikotveny k základní nosné kostře věže a vzájemně kolem dokola jsou staženy dřevěnými obručemi, které jsou ke kostře stabilizovány ocelovými táhly. Do jednotlivých pater mezi dřevěné obruče a jackly jsou vloženy lichoběžníkové prefabrikované dřevěné fasádní žaluzie, které zajišťují svým technickým řešením ochranu věže před povětrností. V úrovni vyhlídkové podlahy tj. + 12 m nad zemí je realizovaná dřevěná podlaha, která je vynášena oběma výše uvedenými systémy. Nad její úrovní je fasádní konstrukce ukončena kopulí s centrálním ocelovým prstencem, ke kterému se sbíhá všech 8 ks ocelových jacklů. Prstenec vynáší vřetenové zavěšené schodiště a současně tudy proudí srážková voda z kruhové střešní konstrukce, která půdorysně zastřešuje vyhlídkovou věž a svou geometrií tvoří trychtýř. Srážková voda je ze střední části přes sběrný kotlík následně odvedena svody na fasádu do čtyř chrličů integrovaných do ostnů. Samotná konstrukce střechy je opět navržena v kombinaci ocelové žárově zinkované nosné kostry a speciální membrány z ETFE folie, s kterou máme vynikající zkušenosti z našeho loňského projektu vzducholodě Gulliver v pražské galerii moderního umění DOX. Tyto zkušenosti jsme zúročili i na tomto projektu a mohli tak zajistit komplexní dodávku tj. včetně návrhu, výroby a montáže i této části konstrukce. Střešní konstrukce kromě praktického významu tvoří výrazný architektonický prvek, tj. představuje květ kaktusu, který je podpořen otvíravými okny se speciálním ručním teleskopickým systémem, které jsou umístěné v kopuli. Návštěvník má tak možnost zažít výhled z uzavřeného i otevřeného kaktusu.

„Izraelskej národ jsem vždycky obdivoval, protože mám rád odvážný lidi, co jsou
připravený čelit i zdánlivě beznadějnejm situacím se vztyčenou hlavou. My všichni,
co se na projektu podílíme, chceme dát najevo, že Izrael je pro nás i jakýmsi
vzorem a nadějí, že i malá země se může odvážit vybojovat a udržet si to nejdražší
– svobodu a nezávislost. Přispění na tuto věž považuju za symbolický přihlášení se
k týhle myšlence, a proto jsem se rozhodl svou veškerou práci na projektu Izraeli darovat,“

Ing. arch. Martin Rajniš

Vyhlídková věž byla slavnostně otevřena 9. listopadu za účasti ministrů české vlády (ministr kultury Daniel Herman a ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marxové) a významných představitelů z Izraelské strany včetně primátora města Jeruzalém. Zároveň vzniká také kniha fotografa Ivana Němce o příběhu rozhledny Ester, jejíž vznik je možno finančně podpořit. V Hansen House již probíhá výstava Němcových fotografií dokumentujících vznik věže. Tento projekt byl pro nás velmi dobrou zkušeností, kdy základem úspěchu celé akce byl sehraný tým, který se na celé akci podílel. Jsem velmi potěšen, že značka Made in Czech i v oblasti dřevěného stavitelství důstojně reprezentuje ve světě.

Realizaci jedinečného projektu finančně zajistili kromě státních institucí i soukromí partneři – sbírka ještě není ukončena, stále je možnost finančně podpořit tuto unikátní událost. Hlavními partnery projektu jsou Huť architektury Martina Rajniše, vláda ČR, České centrum Tel Aviv, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Jerusalem Development Authority, Česko-izraelská smíšená obchodní komora, Izraelsko-česká komora obchodu a průmyslu, Magistrát města Jeruzaléma, s podporou řady korporátních firem i jednotlivců.

Autor fotografií: Ivan Němec

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ester tower v Jeruzalémě (foto: Ivan Němec)Vyhlídková věž ESTER v Jeruzalémě při jejím dokončení (foto: Ivan Němec)Autorský tým: zleva Martin Rajniš, Zbyněk Šrůtek, Tomáš Kosnar (foto: Ivan Němec)Statický 3D model nosné konstrukce vyhlídkové věže z programu RFEM od firmy Dlubal software s. r. o.Pohled na vyhlídkovou věž z přilehlého parku sousedící s areálem Hansen House (foto: Ivan Němec)Výroba prefabrikovaných fasádních panelů (foto: Ivan Němec)Prefabrikované fasádní panely + nosná kostra schodišťových stupňů a podest (foto: Ivan Němec)Nakládka prefabrikovaných částí věže do kontejnerů (foto: Ivan Němec)Sesazení hlavní kostry věže ve vodorovné poloze (foto: Ivan Němec)Osazení kostry na základovou desku (foto: Ivan Němec)Přemístění základní kostry mobilním jeřábem (foto: Ivan Němec)Pohled na zapadající slunce v Jeruzalémě (foto: Ivan Němec)Vnitřní točité schodiště ukryté v hlavní kostře věže (foto: Ivan Němec)Fotka ze slavnostního ceremoniálu. Zleva horní řada: Lukáš Přibyl, Martin Rajniš, Michal Bar Ilan, Francoise Cafri, Tomáš Kosnar, Gilad Maik, Zbyněk Šrůtek Zleva dolní řada: Robert Novák, Libor Důrek, Jiří Pešek, Pavel Kobosil (foto: Ivan Němec)Rozkvetlý kaktus (foto: Ivan Němec)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČRStavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení (EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR (107x)
Současné období (tj. roky 2009 – 2014) je v oboru stavebních ocelových konstrukcí (dle NANDO 2/4) charakterizováno zásad...
PROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhelPROTAH – certifikovaný systém konstrukčních táhel (53x)
PROTAH je systém konstrukčních táhel a doplňků pro použití v konstrukcích pozemních a inženýrských staveb. Systém PROTAH...
Morcinek, s. r. o. – vybrané ocelové konstrukce IVC v TřinciMorcinek, s. r. o. – vybrané ocelové konstrukce IVC v Třinci (46x)
Pro stavbu nového IVC v Třinci společnost Morcinek, s. r. o., Středisko zámečnické výroby, dodávalo ocelové konstrukce a...

NEJlépe hodnocené související články

Rozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapaRozšíření centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi – VII. etapa (5 b.)
Změna legislativy, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který požaduje provádění revize a zkoušky těsnosti nádrží na ...
Stav ocelových mostů po sto letech užíváníStav ocelových mostů po sto letech užívání (5 b.)
Jedním z hnacích motorů prudkého industriálního rozvoje v českých zemích na přelomu devatenáctého a dvacátého století by...
Obnova věže Staroměstské radniceObnova věže Staroměstské radnice (5 b.)
Zakázku na obnovu věže Staroměstské radnice získalo sdružení firem AVERS spol. s r. o. a Subterra a. s. na konci roku 20...

NEJdiskutovanější související články

Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (1x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice