KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    EGON Business Centre – jedna z nejhospodárnějších kancelářských budov v Česku

EGON Business Centre – jedna z nejhospodárnějších kancelářských budov v Česku

Publikováno: 27.10.2011
Rubrika: Architektura

Budova Egon Business Centre, která bude dokončena společností BM Kischova v průběhu září tohoto roku, obdržela průkaz energetické náročnosti budovy „A“. Zařadila se tak mezi nejhospodárnější budovy nabízející kancelářské prostory a ordinace na trhu. Tato budova tím zároveň potvrzuje trend výstavby ekologicky šetrných budov, který je možno evidovat v posledních letech.

Eduard Forejt, vedoucí oddělení pronájmu kancelářských ploch ze společnosti Jones Lang LaSalle, říká: „Egon BC se svou měrnou vypočtenou roční spotřebou energie na úrovni 63 kWh/m2/rok aspiruje na pozici jedné z nejhospodárnějších kancelářských budov na trhu. Obdržený „energetický štítek A“ z hlediska prodeje a pronájmu kancelářských ploch/ordinací významně usnadňuje vyjednávání s budoucími uživateli, neboť potvrzuje naše původní odhady velice nízkých servisních poplatků. Přestože nám zbývají zobchodovat pouhá tři patra ze sedmi, považujeme získání daného energetického štítku za značnou výhodu oproti konkurenčním projektům.“

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY
Objekt administrativní budovy kompozičně uzavírá nároží navazující na frontu obytných domů.

Třemi fasádami se otevírá do ulice a do vnitrobloku se zelení, čtvrtou přiléhá k budoucí novostavbě bytového domu. Nároží objektu je dobře viditelné z hlavního přístupového směru k objektu. Výtvarně je zdůrazněno umístěním reklamních log jednotlivých společností sídlících v objektu. Na nároží je situován i hlavní vstup. V parteru budovy je při východní fasádě navržena průchozí pasáž vedoucí do budoucího revitalizovaného vnitrobloku, kde budou realizovány prvky rekreační zeleně s odpočinkovými plochami. Budova je navržena jako devítipodlažní se dvěma podzemní a sedmi nadzemními patry. Ve dvou suterénních patrech je zajištěno parkování pro celkem 27 parkovacích míst (z toho 2 pro invalidy). V přízemí se nachází recepce a prostor pro komerční služby. Ostatní nadzemní podlaží, z nichž dvě poslední jsou navržena jako ustupující, jsou určena administrativě. Vertikální komunikace v budově řeší kombinace dvojice osobních výtahů a dvouramenného schodiště. Vjezd automobilů do garáží zajišťuje autovýtah. Typické administrativní podlaží určené k pronájmu či prodeji je řešeno jako „openspace“ s možností variabilního členění prostoru dle potřeb a přání nájemníka. Součástí je dostatečně velké sociální zázemí. Typická podlaží mají k dispozici lodžii přístupnou ze schodišťového prostoru. V 6. NP je k dispozici terasa přístupná z celého obvodu kancelářských prostor. Administrativní a reprezentativní charakter budovy podtrhují použité moderní materiály. Plášť objektu je obložen kombinací kovových deskových a perforovaných prvků, ustupující hmota horních pater pak kovovým obkladem Corten. Lehká ocelová konstrukce předsazená před tato podlaží pak vhodně doplní hmotu spodních pater, čímž bude dosaženo kompaktního a uceleného dojmu z celé budovy. Pásová okna s nízkými parapety poskytnou dostatečný světelný komfort v interiéru.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A REKUPERACE
Objekt je konstrukčně navržen jako železobetonový skelet se stěnovým komunikačním jádrem. Jednotlivé stavební konstrukce byly navrženy tak, aby vyhovovaly příslušným normám a předpisům jak z hlediska prvního, tak i druhého mezního stavu – tedy z hlediska únosnosti jednotlivých konstrukcí, ale i z hlediska přípustných deformací jednotlivých konstrukčních částí a sedání objektu jako celku. Konstrukce byly navrženy tak, aby v průběhu stavby i užívání objektů nedocházelo ke vzniku trhlin vlivem zatížení, deformací a smršťování konstrukcí. Objekt je založen na základové desce tl. 500 a 700 mm (rozšíření pod svislými vnitřními sloupy). Základová deska leží v jedné úrovni, pouze v místech dojezdů výtahů je snížena o 1,55 m. Základová deska je navržena z betonu třídy C35/45 – XD3 a vyztužena bude vázanou výztuží S 500 B (10 505 – R). Krytí horní výztuže je navrženo 30 mm, krytí spodní výztuže 40 mm.

Obvodový plášť je tvořen vyzdívkami z dutinových keramických bloků a skládanou kazetovou fasádou zateplenou minerální vlnou. Vnitřní dělící konstrukce tvoří sádrokartonové příčky. Podlahy společných prostor jsou navrženy jako plovoucí s vrstvou akustické izolace, podlaha kanceláří je z důvodů snadného vedení elektroinstalací navržena jako dvojitá z rozbíratelných panelů. Okenní výplně tvoří pásová okna s hliníkovým rámem a izolačním dvojsklem. Navržená okna umožňují libovolné rozdělení openspace kanceláře na jednotlivé kanceláře. Všechna pásová okna mají v nadpraží navrženy venkovní žaluzie. Prosklený obvodový plášť v 1. NP je navržen jako lehký obvodový plášť zasklený izolačním dvojsklem. Zastřešení objektu tvoří plochá nepochozí střecha. Střešní pláště v 1. NP, 2. NP a 6. NP jsou navrženy jako pochozí nebo zelené.

Vytápění a chlazení objektu je řešeno individuálně pro každý provozní úsek zvlášť. Každé kancelářské patro, v 1.NP umístěný komerční prostor a společné prostory objektu mají na střeše umístěno vlastní tepelné čerpadlo s vlastním výměníkem umístěným v příslušném patře. Vytápění objektu je řešeno pomocí osmi tepelných čerpadel vzduch/vzduch umístěných na střeše. Každé čerpadlo vytápí a chladí jeden provozní úsek budovy (kancelářské patro, komerce, společné prostory).

Rozvod studené vody je centrální s dálkovým odečtem vodoměrů. Teplá voda je řešena pomocí elektrických ohřívačů umístěných u odběrných míst. Splašková a dešťová kanalizace je objektovou přípojkou svedena do jednotné stoky v ul. Kischova. Zásobování elektrickou energií je z přípojkové skříně ve fasádě objektu, každý provozní úsek má v 1. NP umístěn vlastní elektroměr. Pro zajištění záložního napájení požárního větrání je v suterénu osazen zdroj UPS. Objekt je dále vybaven strukturovanou kabeláží, telefonním rozvodem, elektrickou požární signalizací, kamerovým systémem a elektronickou kontrolou vstupu. Společné prostory (garáže a přízemí) budou zabezpečeny systémem EZS. Z důvodů požární ochrany je v garážích instalován rozvod polostabilního hasicího zařízení s napojovacím bodem v pasáži 1. NP.

EGON Business Centre – One of the Most Economical Office Buildings in the Czech Republic
The building Egon Business Centre, which will be completed by company BM Kischova in September this year, received the energy performance certificate of buildings “A”. It became one of the most economical buildings offering office space and doctor’s surgeries in the market. This building also confirms the trend in constructing the environmentally friendly buildings we were able to observe in recent years.

Z podkladů Jones Lang LaSalle

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Nová výstavba v Kischově ulici – BD Erwin & Egon BCRealizace hrubé stavbyDokončená hrubá stavbaMontáž lehkého obvodového pláště

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Administrativní a výrobní objekt MERcutAdministrativní a výrobní objekt MERcut (63x)
Objekt je situován v areálu bývalého zemědělského družstva ve Starém městě u Uherského Hradiště. Většina budov v areálu ...
Systém Shell and Core pro administrativní budovuSystém Shell and Core pro administrativní budovu (61x)
Devítipodlažní administrativní objekt (sedm nadzemních a dvě podzemní patra) s téměř 12 tisíci m2 kancelářských a obchod...
Předsazená montáž oken a dveří (48x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice